Kateissa oleva kartta ja pelon maantiede.

Maantiede on tieteistämme vanhin. Ei toki filosofia. Me aloimme hahmottaa ympäristöämme hyvin varhain joko lähiympäristöämme muokaten mutta myös sitä samalla tutkimalla ymmärtäen. Samaan aikaan tuijottelimme taivaalle ja alkoi muotoutua maailmankuva, jossa tähdet, kuu ja aurinko muodostivat lajillemme kulttuureja muokkaavan haasteen. Emme me sitä maantieteeksi kutsuneet, mutta sitä me sillä kyllä tarkoitimme. Viimeistään silloin, kun läntinen kulttuurimme laajeni ja kartta tuli tutuksi sekä tutkimusmatkailijat toivat meille tietoja uusista löydöistään. Tiede syveni pitkän loikan kiitos niiden akatemioiden, joita perustimme hakien avainta tulkinta niitä löydöksiä, joita tutkimusmatkat löytöretkineen olivat tuottaneet. Valtaosa tästä oli meille vierasta ja outoa. Sen induktiivinen ja deduktiivinen tulkinta yhdistyi…
Read More