Päivä Forssan kaupungin kunnanhallituksessa

Forssan kaupunginhallitus antaa kaupunginjohtaja Jari Kesäniemelle varoituksen epäasiallisen käyttäytymisen johdosta. Kaupunginhallitus päätti asiasta esityslistan ulkopuolella äänestyksen jälkeen äänin 8-3.
Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin sopivan kaupunginjohtajan kanssa koeajasta 28.2.2018 saakka. Kaupunginhallitus palaa asian käsittelyyn, mikäli kaupunginjohtaja todetaan lainvoimaisen tuomion nojalla syylliseksi rikokseen, kirjoittaa Forssan Lehti (26.6)

Kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti esittää varoituksen antamista. Johanna Häggman (kesk.) teki Timo Norrin (kesk.) kannattamana vähemmistöön jääneen vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallituksen pitäisi purkaa kaupunginjohtajan virkasuhde heti päättyväksi. Erottamisen peruste olisi ollut, että kaupunginjohtaja on syyllistynyt vapaa-ajallaan sellaiseen käyttäytymiseen, joka vakavalla tavalla heikentää osapuolten välistä luottamusta.

Äänestyksessä kokouksessa tehtyä alkuperäistä ehdotusta kannatti kahdeksan kaupunginhallituksen jäsentä. Häggmannin esitystä äänestivät hänen lisäkseen myös Norri ja Matti Luostarinen (ps.).

Forssan kaupunginjohtajaa Jari Kesäniemeä epäillään forssalaisen yökerhon terassilla tapahtuneesta pahoinpitelystä. Poliisitutkinta asian tiimoilta jatkuu edelleen. Poliisin tutkinnanjohtajan mukaan asiasta ei ole uutta tiedotettavaa, ennen kuin esitutkinta on valmis.

Maaliskuun alussa kaupunginjohtajan työt aloittanut Kesäniemi on tällä hetkellä palkattomalla virkavapaalla. FL

Oma tapani äänestää perustui kuulemiseen. Toki siihen vaikutti kunnan saama ikävä imagotappio. Kunta on moniulotteinen regionaalinen ja spatiaalinen kokonaisuus, jossa byrokraattinen ja poliittinen osa ovat vain pieni osa imagoa. Niin myös Loimijokilaakson upeassa nauhakaupungissamme.

Pörssiyhtiössä vastaava tappio olisi johtanut välittömiin toimiin.
Nyt menetetään lisää aikaa ja ikävällä tavalla Forssaa leimaava ilmiö jatkuu. Siitä kärsivät kaikki osapuolet. Sellaiseen talousalueella ei ole varaa Loimijokilaaksossa liki 35 000 ihmisen aluetaloutena, spatiaalisena yksikkönä, jossa kuntajohtaja on suurimman hallinnollisen yksikön päällikköasemassa oleva avainpelaaja. Avainpelaaja tekee maaleja, mutta ei omaan maaliin. Usein hän on myös valmentaja ja esimerkki muille yhteisönsä jäsenille.

Se, miten nämä valitettavat ilmiöt syntyvät, ei ole nykyisin mediayhteiskunnassamme kansalaisia ensimmäisenä kiinnostava aihe. Tässä uudessa ympäristössä poliittisen päättäjän on kannettava vastuunsa muistaen, kuinka kyseessä on myös palvelulaitos, jossa 80 % työntekijöistä on naisia. Heillä on myös perheitä, lapsia ja puoliso, sukulaisia, harrastuksia ja työnantaja, jota arvostetaan.

Luottamuksen palauttaminen imagotappioiden jälkeen on usein mahdotonta tai vie valtavasti aikaa. Kun arvoja ja normeja, moraalia ei voi märitellä koko ajan uudelleen, niiden kohdalla on haettava uskottavuutta ja Forssa on onnistunut siinä hyvin koskien useita, sen juuri arvoihin sidottuja imagotekijöitä. Forssa on tässä menestynyt hyvin ja pitänyt yllä yrittäjyyttä, jota ihaillaan suurten kilpailevien kasvukeskustemme sisälläkin. Olemme ylpeitä osaamisestamme, verkostoistamme ja klusterirakenteistamme.

Niiden vahvistaminen sujuu ikävän skandaalin kohdalla parhaiten hakien normeiltaan ja moraaliltaan uskottavaa ja loogista poliittista toimintakulttuuria. Se ei saa olla paljoa jäljessä yrittäjien, kouluttajien, tutkijoiden ja koko kansalaisyhteiskunnan niin lasten kuin vanhusten kokemasta turvallisesta kasvuympäristöstä. Sitä ei saa rikkoa hitaudella aikaan ja paikkaan sidotussa ja sen muualla maailmalla jo aikoja taakse jätetyssä spatiaalisessa ympäristössämme, globalisaatiossa lokalisaation rinnalla.

Siinä kun oman aikamme toimintaympäristö tunnistetaan juuri nopeudestaan, reagointikyvystään, jolloin arvot, normit ja moraali ovat samaa sisäistä logiikkaa kuin Forssan markkinoima lapsiystävällisyys tai luonto ja sen kierto, kiertotalous ja puistomaiseen kulttuuriin sidottu vanha teollisen yhdyskunnan sosiaalinen pääoma sekä päätöksenteko, jossa tätä moraalista pääomaa pyritään myös lisäämään sukupolvelta seuraavalle. Se kun on Forssassa ja kunnissamme paljon muutakin kuin kunnantalo ja sen imagolisä tai -tappio. Se ei saisi olla ainakaan rasite talousalueen muulle imagolle. Tilapäisiä imagotappioita se toki kestää.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Leave a Reply

Related Posts