Median harharetket

Median harharetketUusinta julkaisuani varten jouduin käymään läpi mm. vuoden takaisia blogejani.Kiintoisia olivat etenkin otsikot pääsiäisen alla kertoen suomalaisesta “kyrsimysnäytelämästä“. Termi “kyrsiä” tuli tuolloin kokoomuksen puheenjohtajalta ja koski Ilkka Kanervan lapsekkaina pidettyjä tekstiviestejä. Alkoi suuri mediajahti.Tänään tuota samaa “kyrsimysnäytelmää” perinteisessä mediassa edustavat pääministeri Vanhasen sähköpostit ja numeron 69 ympärille rakennettu kohu. Itse sain vaaleissa numeron 23 ja käytin sitä muistuttaen leffasta “Number 23”, mutta hukkaan se meni. Ihmiset eivät olleet Forssassa Carreyn leffaa katsoneet ja monelle numero 69 on yhtä epämääräinen. Sellainen vitsi ei toimi eikä siitä ole edes viihteeksi. Asia taas kiinnostaa perinteistä mediaa vieläkin vähemmän. Kun se ei kiinnosta…
Read More

Tähtiin kirjoitettu

Menevätkö kemiat yksiin?Jo luolassa asuessamme pyrimme kirjoittamaan tähtikarttaa esihistoriallisena taiteena.Villihevoset, biisonit, alkuhärät olivat osa 17 000 vanhaa tähtitaivasta Lascaux’n luolissa, väittävät jotkut tutkijat tänään. Kuvien tarkoitus on kuitenkin edelleen arvoitus.Luonto vaikutti ajatteluun ja käytännölliset asiat hallitsivat maalauksia. Vaikkei kaikkea nielisikään sellaisenaan ihminen on pyrkinyt aina katsomaan tähtiin osana omaa kohtaloaan ja onnen tavoittelua.Ihminen osana luontoa ja luonnon mukanaan tuomaa sidosta kohtaloomme, joka vaikuttaa jopa luonteeseemme, on osa determinismiä, enovironmentalistista maailmankuvaamme. Suomessa se liittyy erityisen vahvana näkemykseemme hieman metsäläisen mielen hankkineesta ja ankariin oloihin sopeutuneesta ihmisestä. Mukana on evoluutioon ja geenien sopeutumiseen liittyvää darwinistista uskoamme. Usein liitämme sen vielä idän ja…
Read More

Yhteisvastuun ja yhteisön rappio

Yhteisön ja yhteisvastuun rapauttajatTakavuosina yhteiskuntavastuu tarkoitti puutavarayhtiötä, joka joutui kansainvälisessä kilpailussa vaikeuksiin ja yhteiskunta otti hoitaakseen sen velvoitteita ja patruuna sai joukkoineen keskittyä menestymään kansainvälisessä globaalissa kilpailussa. Metsäteollisuus ja sen raaka-aineiden sekä energian hankinta, työvoiman koulutus ja työläisten hyvinvointi muistutti pitkään jatkunutta avioliittoa. Pienet riidat eivät uhanneet tätä taloudellisten ja sosiaalisten tosiseikkojen sanelemaa liittoa. Kun yhteiskunta koulutti ja hoiti insinöörit ja heidän perheensä, puutavarayhtiö ei heitä lomauttanut saati erottanut laman kohdalla. Ennen yhteisvastuun aikaa patruunan oli itse koulutettava ja hoidettava työntekijänsä. Oleellista oli että ihmisistä oli pidettävä huolta ja ihmiset yhdessä huolehtivat yhteisöstään. Yhteisvatuun rapauttaja ja rikkoja oli kriminaali ihminen.Kun…
Read More

Eläkesota

Historian lehtien havinaa - tiede johtamaan päätöksentekoaTakavuosina syntyi Suomen luonnonvarojen käytöstä kiistaa, jossa taustalla olivat Pohjoisen jokemme ja oikeus niiden energiaan. Se poiki ensin puutavarayhtiöiden perustaman Pohjolan Voiman, joka käynnisti jokien valjastamisen Iijoella ja sama yhtiö sulki myös lohen nousun Kemijoen suulla Isohaaran voimalaitoksella.Siihen yksityinen rakentaminen sitten päättyikin, sillä valtio tahtoi mukaan rakentajaksi omalla perustamallaan Kemijoki yhtiöllä. Alkoivat jatkuvat koskisodat jotka huipentuivat Kuusamon koskista kilpailtaessa. Kuusamoon kannettiin rahaa lentäen helikopterilla sotien jälkeen ja samat koskiosuudet ostettiin ja myytiin moneen kertaan kilpaileville osapuolille. Puhuttiin Lapin markasta.Keinotekoinen kahtiajako ja riidan kylväjätMyöhemmin sodat jatkuivat Kemijoen ja Iijoen jatkorakentamisesta ja säännöstelyaltaista. Mukaan tuli myös…
Read More

Mamagerointia

Suomalainen nainen - mamageroijaNaistenpäivä ei ole suomalainen ilmiö. Kirjoitin vuosi sitten sen historiasta enkä siihen enää palaa. Suomalainen nainen on kuitenkin ilmiö, johon suomalaisena miehenä on syytä aina palata.Aihe on yhtä vaikea ja arka kun puhuminen jumaluudesta, uskonnosta, urheilusta. Kaikilla on mielipiteitä ja taatusti itse koettuja ja varmasti sitä kautta emotionaalisesti oikeita. Ne ovat emotionaalisia kokemuksia, joita mies harvoin terapiassa liittää omaan lyhyeen elämänkaareensa, kokemukseensa lapsuudesta, äidistä, sisarista, kavereista leikkipaikoilla, murrosikään ja myöhemmin miehuuteen.Managerionnista mamagerointiinSe miksi ei liitä johtuu terapian pelosta. Suomalainen mies pelkää itseään ja etenkin emotionaalisia kokemuksiaan, käyttäytymistään sekä niiden takana piileviä omituisia voimia naista enemmän. Se ei…
Read More

uusi johtamiskulttuuri

Tietotyöläisten johtamiskulttuuriinLämmin kiitos osanotosta ja myötäelämisestä isäni poismenon johdosta. On uskomattoman suuri lohtu saada tukea ihmisiltä, joita ei ole koskaan tavannut ja jotka rohkenevat lähettää viestinsä kertoen usein samalla omista surutyön kokemuksistaan.Olen tehnyt tutkimusta, joka liittyy uusmedian tai kansalaismedian, webympäristön ja blogien maailmaan. Edellinen raportti oli liki 600 -sivuinen ja kertoi blogin tuottajista, globaalista aineistosta hankitusta materiaalista. Rinnalla oli kuvia jotka johdattelivat kohti uutta webkieltä ja sen avaamista etenkin lasten tavalle nähdä geneettinen koodaus. Kieli sai klusteritaiteen (cluster art) nimen ja levisi odotetusti Googlen osumien kertomaan suuntaan ja lasten tulkitsemana ympäri globaalia maailmaa. Suomessa se ei avautunut juuri lainkaan. Meillä…
Read More