Ketku opettajaksi

Hesarin toimittaja kirjoittaa EU:n ketkuista. Hän tarkoittaa komission jäseniä riitelemässä kansallisten parlamenttiemme jäsenien kanssa siitä, kuka neuvottelee brittien kanssa. Ketkuista yksi kertoo, kuinka kansallisten parlamenttien jäsenet eivät tunne EU:n lakitekstistä yhtään mitään. Näin se menee, ja ero on siinä, että ketkuista ketään ei voi erottaa tai valita vaaleissamme. Tätä on turha EU:n ketkuille kertoa. Tämä kohta ei Euroopassa hetkessä korjaudu. Yhdysvallat on luopumassa vallastaan internetin ketkujen maailmassa. Heitäkään ei voi äänestää, mutta ainakin osan vallastaan he voivat nyt jättää muille. Peläten samalla Aasiaa ja Venäjää, myöhemmin tietysti myös Afrikan ja Etelä-Amerikan tuloa markkinoille. Näiden ketkujen pelko ei ole turha ja…
Read More

Suljettu Vatikaani

Siteeraan Oikeusministeriön julkaisua: ”Demokratian ala on myös kaventunut lisääntyneen ylikansallisen päätöksenteon myötä. Kansallisvaltioiden sisällä vaaleilla valitut päätöksentekijät eivät loppujen lopuksi vastaakaan päätöksistä, vaan monet päätökset syntyvät ylikansallisten instituutioiden puitteissa käydyissä hallitustenvälisissä neuvotteluissa. Koska hallitustenväliset neuvottelut eivät voi olla läpinäkyviä ja ne tarjoavat hallituksille myös mahdollisuuksia poliittisen vastuun välttämiseen, demokraattinen tilivelvollisuus ei voi kovinkaan hyvin toteutua ylikansallisessa päätöksenteossa.” Kun Bill Gates, Stalin tai Hitler käyttävät valtaa, ovat sen itselleen hankkineet, miten me pääsemme heistä EROON halutessamme? Kun kylätoimikunta ja yhteisö halutaan vaihtaa, kunnan valtuusto tai maakuntavaltuusto, eduskuntamme, me äänestämme. Mutta miten menetellä kun direktiivejä laativat virkamiehet olisi erotettava Brysselissä? Miten se…
Read More

Silmät avaava Brexit

Olen työskennellyt Brysselisssä tutkijana. Unionilla oli alussa ideologia, joka ei ole sama kuin tänään. SE on muuttunut radikaalisti siinä missä oma suhtautumiseni tuohon hankkeeseeen. Innostus on kadonnut. Olen syvästi pettynyt. En ole ainut. Oleellista ei ole ”populistien” tai muiden EU kriittisten voitto brittien äänestyksessä ja tämän leviäminen ”populistien” joukkoon vaan päinvastoin, EU:n myönteisen ja positiivisen ideologian romahtaminen ja tämän kokeneiden ihmisten tapa kääntää selkänsä epäonnistuneelle hankkeelle. Mikään ei ole ikuista ja joskun pettyy. Se on myönettävä viimein ja käännettävä sille selkänsä. Taakseen vilkuilu muuttaa meidät vain Lootin vaimoksi, suolapatsaaksi. Sodoma ja Gomora saavat nyt palaa. Seuraava juttu on tyypillisen perussuomalaisen…
Read More

Nopeat syövät hitaat

Sote uudistus etenee nyt turbovauhdilla ja suuntaan, jota kukaan ei osaa ennustaa. Ilmiö on sama kuin Saksan ero unionista. Sitä, mitä ei ole ennen koettu, ei voi ennustaa, ja tulokset voivat olla mitä tahansa. Kreikan mahdollisen eurosta erottamisen kohdalla maalailtiin kauhuskenaarioita. Mitä maalataan nyt kun unionin merkittävin jäsen heittää sille hyvästit? Sama pätee kaoottiseen tilaan joutunutta soteuudistusta ja sen yksityistämistapaa rinnan maakuntahallinnon ja paikallishallinnon uudistamisen kanssa rinnakkain. Viime kädessä vain valtio pystyy turvaamaan kaikille kansalaisille eri puolilla maata perustuslain takaamat yhdenvertaiset palvelut. Ei yksityinen palvelujen tarjoaja ole sosiaalipalveluja hoitava ja lain laatija samaan aikaan. Se etenee omalakisesti ja markkinatalouden ehdoilla…
Read More

Tunteella tehty järkevä päätös

Mitä tarkoittaa järkevä päätös vastaan tunteella tehty päätös. Entä kansanäänestyksen riski? Molempia saa nyt kuulla ja järkevinä pidetyiltä ihmisiltä. Eikö tasapainoinen ihminen tee järkeviä päätöksiä tunteet mukana ja mentaaliälyllään? Eikö tunnevammainen järkeilijä ole psykopaatti? Eikö demokratiassa juuri pyritä hakemaan kansan mielipidettä. Se kun toteuttaa annetut tehtävät ja ottaa vastaan päätösten seurauksetkin. Oikeat ja väärät. Onko todella niin, että ongelma EU:n sisällä onkin juuri mentaaliälyn ja demokratian puute, etäinen ja elitistinen, kansasta viis veisaava elämä, ikivanha ylimysvallan paluu rapauttamaan kansanvalta ja parlamentarismimme. Britit ovat sen toki kokeneet vuosituhannet ja tekivät sitä lopun kohdallaan EU:n suurimpana vastuunkantajana kiitos globaalin imperialismin kokemuksensa hyvässä…
Read More

Brittien järjestämä juhannuskokko

Britit jättävät unionin. Historialliset numerot, EU:sta eron puolesta 17 410 742 vastaan 16 141 241. Voittanut puoli pitää tätä päivää uutena maan itsenäisyyspäivänä. Ovatko nämä ihmiset edelleenkin populisteja ja vähä-älyisiä median mielestä? Miten mahtaisi olla Suomessa äänestäen ja etenkin yhteisvaluutasta? Pitääkö populismi nyt sitten määritellä uudelleen? Vai onko kyse kokonaan muusta ja unioni, jonka tapa edetä on ollut etäällä ihmisten arkea ja demokraattista käytäntöämme, yhteisöelämää. Onko Bryssel ja EU vieras liki liittovaltiona toimivana elimenä sellaiselle vanhalle valtioliitolle, imperiumille, johon britit kokevat kuuluvansa. Ymmärrämmekö me lopulta mitä Britanniassa, Ranskassa tai Saksassa on tapahtumassa? Onko alusmaan kulttuurin kokeneen vaikea samaistua siihen, mitä…
Read More

EU:n hybridikeskus Suomeen

Hybridistä on tullut oman aikamme Sampo. Kun kirjoitin tämän yhteiskuntamallin kouristelusta liki 500 sivuisen kirjan, siitä on aikaa jo puoli vuosikymmentä. Hallitus ajaa nyt Suomeen EU:n hybridikeskusta. Asiaa valmistellaan valtion turvallisuskomiteassa. Sinne se kuuluukin ja ulkoministeriö on siitä varmaan myös hyvin informoitu. Kysykää vaikka Timo Soinilta ja presidentiltämme. Äärimmäisen hienoa, jos saadaan tänne, kirjoittaa tutkija Markku Jokisipilä. Markku tietää miten huikea tuo suunnitelma todella on. Kun hybridiuhista puhutaan, silloin on syytä tietää, mitä sillä tarkoitetaan. Me saamme hankkeelle tukea, kun kirjoitamme ja luemme siitä ennen muita, määrittelemme sen ja ymmärämme sen riskit. Niistä tuli kirjoittaa jo vuosia takaperin. Ei enää…
Read More

Jämsän äijän mallia varottava

Brittien ero EU:sta ja oma vuosisadan rakenenmuutoksemme hallitsevat nyt medioitamme. Niiden yhdistäminen yhteen on medioillemme vierasta. Niillä kun on yhteistä historiaa takana. Kokonaiskuva eurooppalaisesta aluerakenteesta ja toimintojen järjestelyistä ei toki poikkea dramaattisesti suomalaisesta tavasta muuttaa palvelujensa saatavuutta ja rakenteita ikään kuin olisimme saareke vailla kytkentää naapureihimme, EU:n rakentesiin ja globaaliin käytäntöön. Paikallinen nujakointi ja piirisarjan pallon peluu potkupallona ei ole eurooppalaista tai globaali jalkapalloä nähnytkään. Kun käypiä malleja haetaan, ne on haettava hyvästä teorista ja muualta kuin Jämsästä tai kuunnellen lahtelaisen poliitikon viisauksia. Ei näin syntynyt aikanaan Nokian kaltaisia rakenteita. Jämsästä mallia hakien ja Forssan tapaan eläen. Matka Forssasta kotitilalleni…
Read More

Käsitteitä lamasta nousun alkaessa

Minua on pyydetty hieman avaamaan käsitteitä, jotka toistuvat teskteissäni poikkeuksellisen usein. Tällaisia ovat vaikkapa klusteri, innovaatio, innovaation diffuusio, ekologinen klusteri, klusteritaide, taiteen klusteri, innovaation omaksujatyypit jne jne. Ohessa vuonna 2006 oman kotisivuni alkuun kirrjoittamani määritelmät lyhyesti. Ei ne siitä ole paljoa toki muuttuneet. Kotisivultani löytyy lisää määritelmiä ja Wikipedia syntyi myöhemmin ja sieltä löytyy niin ikään ihan hyvää luettavaa. Etenkin sen englanninkielinen teksti on usein alan kirjallisuutta käyttävää ja samalla huomattavastikin perusteellisempaa kuin vastaava suomenkielinen Wikipedia käyttää. Se ei tee suomenkielisestä Wikipediasta toki kehnoa luettavaa. Se on vain lyhyempää, tiivistä ja palvelee pragmaattista käyttöä. Klusteri Klusterilla tarkoitetaan verkostorakennelmaa, jonka osaaminen,…
Read More

Sulo Aittoniemi on kuollut

Sulo Aittoniemi on kuollut. Hänet muistetaan etenkin SMP:n kansanedustajana. Siinä missä Ylä-Savon suosituin henkilö kirkkoherra Heikki Riihijärvi puolueen puheenjohtajana. Tunsin heidät hyvin. Heikin jo lapsuudesta alkaen siinä missä Veikko Vennamon. Heidän oppi-isänsä Karjalasta. Valoisia ja älykkäitä ihmisiä, innostavia puhujia. Koulussa pojilla oli tapana sanoa, kuinka savolaiset maalaisliittolaiset sietävät kommunisteja mutta eivät varmasti vennamolaisia. Heitä vainotaan. Kyse ei ollut puoluehajaannuksesta vaan karjalaisuudesta, iloisuudesta. Toki myös valtavasta maaltapaosta ja sen tuomasta ahdistuksesta. Psykososiaaliset piirteet kylissä saivat fataaleja piirteitä, pelottavia lapsen kokemana. Sodasta ja sisällissodasta oli aikaa vain muutama hetki. Sen kokeneet olivat maata nostamassa suosta. Likimainkaan kaikkien terveys, mielenterveys, ei ollut kohdallaan.…
Read More