Tunne oma tilasi – anna arvo toisellekin.

Maantiede on tieteenä ikivanha mutta samalla koko ajan uusiutuva. Viimeisin suuri muutos tapahtui hetkellä, jolloin GIS (Geographical Information System) muutti sekä fyysisen maantieteen että kulttuurimaantieteen. Tällainen muutos kuvataan usein paradigmaisena, maailmankuvat vaihtavana vaiheenamme. Silloin ei muutu vain yksittäiset teoriat ja mallit vaan maantiede joutui tutkijoineen arvioimaan koko aiemman toimintaympäristönsä.   Maantiede on hyvin perinteinen maailmankuvaamme muokannut tieteenala karttoineen ja tutkimusmatkailijoineen. Sillä on ollut myös valtava vaikutus paikalliseen toimintaamme ja sen käytännön elämään alkaen suunnittelumaantieteestä, aluesuunnittelusta ja kaavoituksestamme. Tänään kuntien merkittävimmäksi tehtäväksi aluevaalien jälkeen näyttäisi jäävän juuri maankäytön sääntely eri toiminnoillemme, kaavamonopoli. Maantiede on perinteisesti moni- ja poikkitieteinen ja monessa suuressa…
Read More