Entäpä jos – nyrkki.

Miten nyrkki olisi menestynyt pandemiassa? Pandemian hoitoon liittyy lukematon määrä epäonnistuneita valintoja ja myöhästyneitä tekoja. Ne liittyvät poikkeuksetta poliittiseen hallitukseen ja sen tekemiin valintoihin. Mediat luettelevat niitä päivittäin ja ovat ikävällä tavalla oikeassa. Hallitus kun joutuu operoimaan pohtien myös poliittisia pisteitään ja ministerit omaa imagoaan. Kukaan ei tätä varmasti kiistä. Hallitus ei ole yhden asian liike ministereineen. Lisänä oli hybridiajan ongelmat ja menetetty vuosikymmen. Olisiko presidentin nimeämä "nyrkki" kyennyt hoitamaan kaikki nämä epäonniset ratkaisut hakematta itselleen poliittista hyväksyntää ja pisteitä? Onko meillä sellainen valtiollinen poliittinen "hybridihallitus", jonka kyky hoitaa kansalaistensa turvallisuus oli heti alusta arveluttava, jonka vuoksi presidentti olisi halunnut…
Read More

Media- ja hybridiyhteiskunnan eskapismia

Kurkistus mediavuoteen 2011 Eskapismilla tarkoitamme brittikirjallisuuden mukanaan tuomaa 1930-luvun ilmiötä, jossa korostuu yhteiskunnallisen tietoisuuden sekä arkirealismin ymmärryksen hämärtyminen.  Toki tätä todellisuuspakoisuutta oli havaittavissa jopa Suomessa saakka. Euroopassa oltiin pettyneitä tylsän arjen realismiin ja sitä paettiin päihteisiin, taiteeseen ja taiteen mukanaan tuomaan fantasiaan, mietiskely ja matkustelu oli etenkin uuden keskiluokan muuttuvaa elämää. Oman aikamme eskapismi eroaa kuitenkin etenkin sosiaalipsykologisesti tuon ajan todellisuuspakoisuudestamme. Kanssakäymisen vaikeus etenkin lähiympäristössä näkyy ja kuuluu, vaikkapa tavassamme muuttaa maalta kaupunkeihin globaalisti valtavina massoinamme. Tämä näkyy ei vain maailmalla, toki myös Suomessa, vieraantumisesta perheestä, suvusta ja nyt myös työyhteisöstämme. Pandemia vain vauhditti tätä uutta ilmiötä sosiologisena eskapismin lähteenämme.…
Read More