Kevyttä kesälukemista sateitten lomassa

20.06.2022 Syksyllä 2014 vastasin Forssan Lehden kolumnistille, Kantin ja Hegelin tulkitsijalle teemoista feodalismi, kapitalismi ja kommunismi. Koska kyse oli lyhyestä, päivälehteen tarkoitetusta artikkelista, ei tiedelehden tapaisesta julkaisusta, käynnistin sen 1000-luvulta alkaen ja taustoittaen kirjoitukseni kenen tahansa lehden tilaajan luettavaksi. Kantin ja Hegelin kohdalla se on mahdotonta. Näin myös analyytikot ja näiden aistihavainnot kuvattiin ikään kuin oma aikamme sosiaalisen median lukijalle ja sinne kirjoittavalle tuleekin sanansa asetella ja käsitteet valita. Kun takana on tätä työtä vuosikymmenet ja samalla vuosittain uusien opiskelijoitten kohdalla vastaavat asiat kerrata moneen kertaan, siihen syntyy omalaatuinen tapa arvostaa lukijoittensa kykyä havainnoida hyvinkin vaikeita asioita ja samalla kytkeä…
Read More