Maaseudulla innovoidaan – oliko yllätys?

28.08.2022 Innovaatiopolitiikka ja sen rakenteet ovat muuttuneet kuluvan vuosituhannen aikana radikaalisti. Tärkein muuttaja on ollut sähköinen media ja digiaika sekä uudet klusterirakenteet verkostoineen. Me emme edes tiedä missä kaikissa verkostoissa olemme mukana ja miten ne voivat meitä auttaa. Mukana on myös poikki- ja monitieteistä osaamista mutta myös sellaista sosiaalista pääomaa, joka on meille usein vierasta. Niiden avaamiseen vaaditaan välineitä, jotka nekin ovat uuden tekoälyn ja oman myös yritystoimintamme käytettävissä. Vuosi 2022 on ollut dramaattinen ja draaman kaari kärjistyi sotaan Ukrainassa. Se ei saa pysäyttää sitä kehitystä, jota etenkin luonnonvara-alueet ja maaseutu edustavat etenkin meille suomalaisille. Ekologinen klusteri ja maaseutupolitiikka sekä…
Read More