Blogi

Internet -sukupolvi yhteiskuntamme innovatiivisin ydin

Nettiyhteisö verkostoyhteiskunnan innovatiivisin ydinRuotsin hallitus ja nettiyhteisö sotatilassa, otsikoi Helsingin sanomat (5.6) Ruotsin viranomaisten ja nettiyhteisön välistä yhteenottoa. Taustalla on yhdysvaltalaisen elokuvateollisuuden ruotsalaisille asettamat vaatimukset koskien Ruotsissa toimivan maailman suurimman torrent tiedostojen seurantapalvelimen (Pirate Bay) sulkemista. Piratismiin (piracy) ja varettamiseen (warez) tottuneet nuoret ja erityisesti edellistä kannattavat eivät pitäneet internetin kautta jo vuosia Ruotsissa suuria tiedostoja jakaneen järjestelmän sulkemisesta. Viranomaisten kohdalla taustalla olivat epäilyt tekijänoikeusloukkauksista.Nettisukupolven käyttämä keino oli ns. DOS-hyökkäys, jossa massiivinen käyttäjäjoukko saa maailmanlaajuisena verkostona kuormitettua palvelimen nurin. Perjantaina kaatui Ruotsin poliisin käyttämät verkostosivut ja myöhemmin sunnuntaina hallituksen sivut ja hieman myöhemmin Piratebayn sulkemisen operoinut Ruotsissa, tekijänoikeuksia puolustava APB…
Read More

Divergoiden sambaa vaiko konvergoiden marssin tahdissa

Konvergoiva latino, divergoiva saksalainenTopelius kuvasi Maamme kirjassaan kuinka Luoja on armollisesti yhdistänyt hämäläisten kivenpyörittäjien maakunnan naapuriksi savokarjalaiseen sananpyörittäjien heimoon. Omana aikanamme saamme lukea kuinka miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta. Tässä miehet kuvataan tunneköyhinä, kiven pyörittäjinä ja naiset kielellisesti lahjakkaina ja luovina. Jalkapalloa seuraten voisimme kuvata nyt kuinka latinalainen samba on innovoivaa ja luovaa siinä missä eurokultuuri on jähmeämpää ja muistuttaa saksalaista tai angloeurooppalaista tapaa tehdä rikkaasta pelistä mahdollisimman tylsää. Suomalaiset osaavat tämä tylsyyden ruotsalaisiakin paremmin.Innovoivuus ja luovuus ovat seurausta konvergoivasta tai divergoivasta kulttuurista ja ihmisen tavasta ajatella, tuntea ja toimia, hakea tieto joko pragmaattisesti ja käytäntöön kiinnittyen, kyberneettisesti kaiken aikaa…
Read More

06.06.06 Hesaria lukien

06.06.06Ilmestyskirjasta tuttu kirjainyhdistelmä (666) on tänään Ruotsin kansallispäivä. Mitä muuta Ruotsiin kuuluu tänään? Helsingin Sanomien (6.6.06) mukaan poliisi valmistautuu estämään mellakoita Tukholmassa. Äärivasemmiston antifasistinen liike ottaa yhteen uusnatsien ja kansallismielisten ryhmien kanssa. Mystiikkaan taipuvaisille tämä päivä on erityisen otollinen kiihtyvälle mellakoinnille. Viime viikkoina ilkivallan kohteeksi ovat joutuneet keskustapuolueen toimistot ja työnvälitystoimistot mutta myös keskustan kaikki kauppojen ikkunat.Ruotsin poliisi työllistävät myös nettinuoret ja viikonvaihteen tapahtumat, jossa kokonaan toisenlainen nuoriso aiheuttaa globaalia päänvaivaa viranomaisten tietoturvallisuudelle. The Private Bay –tiedostonvälitysjärjestelmän edustajat ovat kehottaneet nuoria pidättäytymään virallisten nettisivujen kaatamisesta (ks. kirjoitukseni 5.6)Mitä muuta maan päälehti (HS) kirjoitta 6.6.06?Kotimaan osastolla pyylevä keski-ikäistä jo vanhempi mieshenkilö…
Read More

Uuskapitalismin varjo

Vappu tuo mukanaan käsitteen työväestä. Presidentinvaalit kertoivat kuinka työläisiä olemme me kaikki. Nykysosiologien mukaan ja etenkin Richard Sennettiä lainaten (the culture of the new capitalism) työntekijän arvo perustuu pikemminkin uudistumiskykyyn eikä niinkään aiemmin arvostamaamme ammattitaitoon. Ihmisen on opittava oppimaan ja oltava joustava, innovatiivinen. Ei niinkään ammattinsa osaava ja pitkän linjan kisällinäytteiden antaja. Niinpä ammattitaitoisia työläisiä ei enää tarvita tai heitä ahdistaa jatkuva hyödyttömyyden pelko.Uudella työn määrittelyllä tarkoitetaan uutta kapitalismia. Siinä ihanneihminen elää iloisesti improvisoiden ja kuluttaen. Hän on valmis oppimaan kaiken aikaa uutta, joustamaan tarpeiden vaatiessa. Hänessä on potentiaalia ja dynamiikkaa. Uudessa innovaatioyhteiskunnassa hän elää retoriikan ja todellisuuden välisessä kuilussa.…
Read More

Suomiko EU-ruuan teemaksi?

Sitra koordinoi ohjelmaa, jossa Suomi aiotaan nostaa terveellisen ravitsemuksen edelläkävijäksi maailmassa. Hankeeseen on koottu koko ruokaketju tutkimuksesta teollisuuteen ja kauppaan. Pelkästään tutkimusta tehdään elintarvikealan omien laskelmien mukaan noin 30 laitoksessa, joista MTT on luonnollisesti merkittävin.Teemana laitosten välinen yhteistyö ja yritysten sitouttaminen prosessiin on etenkin funktionaalisten elintarvikkeiden myös kansainvälisen brändin rakentelussa mitä kannatettavin. MTT:n kohdalla on väsyksiin saakka korostettu ketjua "pellosta pöytään" ja kuluttajanäkökulmaa. Tutkijalle se on vain ylivoimainen tehtävä. Tarvitaan toimivaa klusteroitumista.Käytännössä kuluttaja on kiinnostunut pöydän antimista, ei niinkään pellosta tai teollisista prosesseista. Hinta kiinnostaa myös ja luomu ei tällöin ole aina hintansa väärtti kuluttajan mielestä. Pelkällä puhtaudella ei myydä…
Read More

Suomalaisen kultturivieniennin sankareita

Bertol Brechtin näytelmässä Galileon elämästä näyttelijä lausuu "kuinka onneton on maa, jolla ei ole sankareita". Tähän Galileo vastaa: "Ei, onneton on maa, joka tarvitsee sankareita". Koulumnissaan Snellmannista "sankarin" 200-vuotispäivänä (HS 12.5) Max Jakobson lopettaa kuinka "Suomi kuuluu nykyään niihin onnellisiin maihin, jotka eivät tarvitse sankareita".Viikonvaihteessa Suomi juhli Lordia, euroviisuvoittoa ja jääkiekkoilijoita. Oikeammin jääkiekkoilijatkin juhlivat nyt Lordia. Jääkiekko viihteenä jäi kulttuuriviihteen alle. Oikeastaan ne olivat nyt sama asia ja samaa kulttuurin klusteria vientituotteinamme. Huomenna juhlimme jo jalkapalloa. Jari Sarasvuo kirjoittaa kuinka olemme oman itsemme sankareita - sisäisiä sankareita. Huippuosaajat ja osaamiskeskukset tavoittelevat tieteen sankareita. Kilpailu on niin armotonta sankaruudesta, että sekä…
Read More

Oliko Snellman innovaattori?

Hetki takaperin 200 vuotta täyttänyt Snellman tunnetaan ehkä parhaiten itsenäisen Suomen kielen ja rahan esitaistelijana. Snellman toteutti omaa filosofiaansa läheisesti käytännön elämässä. Kuitenkin kansallishengen luominen oli vain välietappi matkalla kohti universaalia ihmisyyttä; maailmanhenkeä ihmisyyden toteuttamisessa.Johan Vilhel Snellman oli hegeliläinen filosofi, jolle dialektiikka merkitsi jatkuvaa muutosta. Tässä merkityksessä hän oli myös omassa ajassamme innovaatiopolitiikan sisäistävä puhdasoppinen innovaattori. Kaiken kyseenalaistanut ja monessa kolhittu mies oli myös tyypillinen oppositiohenkinen taistelija. Itsepäinen ja taisteluhaluinen mies oli tässäkin merkityksessä tyypillinen innovaattori. Hän yritti jopa elää oppiensa mukaan armopaloista piittamatta. Suomen markan isä eli koko elämänsä jatkuvissa veloissa.Toiminnan mies muutti näkemyksiään tilanteen mukaan. Snellmannin fiklosofiasta voi…
Read More

Lordi ja innovaatiopolitiikan toteuttajana

Mitkä ovat Lordin vahvuudet toteuttaa Suomen innovaatiopolitiikkaa? Millaisia vahvuuksia Suomi antaa Lordille, jotka on syytä muistaa jo aivan yleisellä tasolla?Jakaisin nämä vahvuudet kuuteen pääluokkaan.Ensinnäkin innovaatiopolitiikka tuli Suomeen hyvin myöhään ja jälkiomasujalle tyypilliseen tapaan kopioiden. Kyseessä oli siis innovaation leviäminen, diffuusio. Lordin on syytä tietää mistä tämä prosessi alunperin sai alkunsa, millaisia eroja sillä on globaalissa maailmassamme ja mistä erot syntyivät. Lordin on syytä tietää myös innovaation olevan käsitteenä hyvin moniarvoinen ja että eri kultuurit ymmärtävät sillä ei asioita. Lordin maailmanvalloitus ja kulttuurivienti innovaatioprosessina on kansallisesti uusi ilmiö aiemmin kohtuullisen kapea-alaisen kulttuurivientimme kohdalla. Lordin on syytä opiskella hieman tieteellisteknistä innovaatiokäsitteistöä ennen…
Read More

Janatuinen ja Mozart ne tässä, toine toistaan on ymmärtämässä

Verkostot ratkaisivat viisuvoitonJanne Mäkelä kirjoittaa Helsingin Sanomissa (23.05.06) kuinka "Hard Roch Hallelujah" oli jäähyväisviisu luuseri-Suomelle. Viisuhistorian 40 vuosikymmentä jatkunut tappiollinen sarja oli muodostanut jo yhtenäisyyttä luoneen kertomuksen. Tappiohin oli helppo samaistua ja hyväksyä viisuhäpeä. Ryhmät, yhteisöt ja alueet tuottavat kollektiivista identiteettiä ja sitä ilmaistaan erilaisilla käytännöillä ja symboleilla. Mielikuva yhteisestä yhteisöstä syntyy, kun rakennetaan kertomuksia ja tarinoita yhteisistä yhteisöistä ja alueista. Yhteinen viisuhistoria oli kansakunnan yhteistä häpeää joka muuttui rituaaliksi. Alueelliset henget (spatial identity) ja sosiaaliset muistit ovat tätä samaa perustaa. Huono menestys toistuvasti on kertomus, joka luo yhteisyyttä ja yhteisyys turvallisuutta. Oman huonon menestyksen ja epäonnistumiset oli mahdollista projisoida…
Read More

Innovaatio maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksessa

Innovaatiot voidaan jakaa innovaatiotutkimuksen näkökulmasta typologioihin, jotka palvelevat myös maaseutu- kaupunkivastakkainasettelua. Usein kyseessä on aika- ja tila-aspekti, innovaation leviäminen (diffuusio) tai Schumpterin alunperin esittämä luokitus (lähteet ks. Luostarinen 2005). Tällöin innovaatiot jaetaan esim. teknologisiin innovaatioihin, hallinnollisiin tai organisatorisiin innovaatioihin ja markkinainnovaatioihin. Eri kulttuureissa innovaatiolla ymmärretään hyvinkin erilaisia asioista ja omassamme lähinnä taloutta palvelia tuotteita tai prosesseja, usein myös diffuusiota ja oppimistapahtumia. Alunperin innovaatio on ollut kuitenkin käsitteenä oleellisesti laajempi ja pitää sisällään myös kulttuuriset ja symboli-innovaatiot.Kapemmassa merkityksessä (esim Alarinta 1998, Harisalo 1984) innovaatioissa on eritelty Clar & Stautonia (1989) mukaillen (ks. Luostarinen 2005, lähteet) tietellisteknisen merkityksen mukaan perus- tai radikaali-innovaatiot…
Read More