CURRICULUM VITAE

Matti Ilmari Luostarinen (born July 10, 1951 in Iisalmi) is a Finnish doctor of philosophy and political science. Luostarinen has worked as a teacher, has held the duties of professor of geography, docent of sociology and senior researcher at the Centre for Economic Research in Agriculture and Food Economics (MTT, LUKE) and researcher at the Academy of Finland.

Luostarinen is known as a researcher in natural resources and rural areas, as well as  an innovation and media researcher. Luostarinen has also worked for companies, municipalities and municipal associations, as well as in expert positions in the United States, South America, Asia and Africa (see IASP, AURP)

Nimi: Matti Ilmari Luostarinen

Syntymäaika ja paikka: 10.07.1951   Iisalmi

Lapset: Outi Elisa  s. 1975 tradenomi, Veli-Matti  s. 1984 tradenomi

Koulutus:

Filosofian maisteri vuonna 1976 Oulun yliopistosta (5 opintovuotta)
Filosofian lisensiaatti vuonna 1978 Oulun yliopistosta (2 opintovuotta)
Filosofian tohtori (PhD) vuonna 1982 Oulun yliopistosta (4 opintovuotta)
(luonnontieteet, bio-ja geotieteet, väitös suunnittelumaantieteestä)
Valtiotieteen tohtori (ScD) 2005, Turun yliopisto 2005 (yhteiskunta- ja taloustieteet, käyttäytymistieteet, väitös sosiologiasta) (11 opintovuotta)

Dosentin ja professorin pätevyydet:

Yleis- ja aluemaantiede (luonnontieteet, geo- biotieteet) Oulun yliopistoon vuonna 1988
Yhdyskunta- ja aluesuunnittelu sekä suunnittelun metodiikka Helsingin yliopistoon vuonna 1990
Talous- ja sosiaalimaantiede (yhteiskuntatieteet) Joensuun yliopistoon vuonna 1993
Yhteiskunta- ja sosiaalitieteet; aluesuunnittelu Oulun yliopistoon vuonna 1993
Verkostot ja verkostotalous (taloustieteet) Jyväskylän yliopistoon vuonna 1996
Kulttuurimaantiede Turun yliopistoon vuonna 2000
Metsäluonto ja luontoyrittäjyys sekä ekomatkailu vuonna 2002, Metsäntutkimuslaitos (Metla)

Turu yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dosentti vuodesta 2005-

Ammatillinen kokemus:

Yliopiston tutkijana ja projektipäällikkönä Oulun ja Turun yliopistoissa vv. 1974-1980
Oulun yliopiston professorina  ja TY:n  tutkimusjohtajana  vv. 1980-82
Suomen Akatemian tutkijana vv. 1983-86
Toimitusjohtajana, tutkimusjohtajana ja projektipäällikkönä (EU, kunnat) vv. 1987-1991
Erikoistutkijana, tutk. johtajana ja projektipäällikkönä vv. 1992-2001 (MTT, Agropolis-MTT) Erikoistutkijana 1994- 2014 (MTT)

Runsaasti kansallisia ja kansainvälisiä konsultointi- ja asiantuntijatehtäviä sekä luottamustehtäviä

Tärkeimmät johdetut projektit:

Kunnallisia tai paikallisia:

Pudasjärven kunnan elinkeinotutkimus ja suunnittelukartasto vv. 1975-76
Ylikiimingin kunnan ensimmäinen kuntasuunnitelma, talous- ja toimintasuunnitelma sekä maankäytön suunnitelma  vv. 1976-77
Rovaniemen maalaiskunnan yritystutkimus ja elinkeinojen kehittämissuunnitelma sekä suunnittelukartasto (GIS) vv. 1978-79
Iisalmen kaupungin elinkeinotutkimus, kehittämissuunnitelma ja yleiskaava (GIS) vv. 1979-80
Pielaveden kunnan kehittämistutkimus ja suunnittelukartasto (GIS) vv. 1982-83
Raahen kaupungin yleiseurooppalaisen ”Kaupunki uudistuu” –teemavuoden suomalaisen pilotprojektin ideointi ja toteutus vv. 1983-84  (EY -ohjelma)

Alueellisia ja seutukunnallisia:

Ylä-Savon talousalueen liiton tutkimus- ja kehittämistehtävät; Ylä-Savon Instituutin toiminnan ideointi ja käynnistys sekä ensimmäiset pilot –projektit vv. 1979-83
Iijoen rakentamisen vaikutukset  ja alueellinen kehittäminen (Ii, Yli-Ii, Pudasjärvi ja Taivalkoski sekä Kuusamo) vv. 1982-86
Kemijoen rakentamisen vaikutukset ja kehittämisohjelmat vv. 1978-82 (Kemijoen pääuoman kunnat ja seutukunnat). Osa kansainvälistä jokiohjelmaa.
Ounasjoen rakentamissuunnitelma ja vaihtoehtoiset kehittämismahdollisuudet vv. 1976-78 (Rovaniemi, Rovaniemen mlk, Kittilä, Enontekiö, Oulun ja Turun yliopistot, Kemijoki Oy, Pohjolan Voima, Vesihallitus). Osa kansainvälistä jokiohjelmaa.
Lokan ja Porttipahdan vaikutukset ja alueiden kehittämismahdollisuudet vv. 1979-82 (Sodankylä), Klusteriohjelma
Keski-Karjalan kuntien yhteistyömallit ja Laatokan-Karjala (Instituutti) vv. 1989-91 (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä, Kesälahti, Värtsilä, Sortavala) Osa SM:n kansallista kehittämisohjelmaa
Lounais-Hämeen kuntien (Forssa, Tammela, Jokioinen, Ypäjä, Somero, Urjala, Humppila) yhteistyömallit, Kanta-Häme (Hämeen liitto) ja Agropolis –tiedepuisto sekä osaamiskeskus, Agronet -palvelut osana Internet (Intranet) palveluja vv. 1991- (jatkuu)
Loimijokiohjelma (Forssan ja Loimaan talousalueet) vv. 1991-1997
Alueen yhteisen Leader –ohjelman kokoaminen v. 1995 (Viiden maakunnan yhteistyöhanke; Häme, Satakunta, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa) Klusteriohjelma

Kansallisia ohjelmia:

Elintarviketalouden verkostoitunut osaamiskeskus ja Agropolis –strategia v.1994, Klusteriohjelma
Kansallinen pellavaohjelma ja pellavaklusteri vv. 1995-99
Kansallinen luontoyrittäjyysohjelma ja ympäristöklusteri, luontomatkailuklusteri vv. 1999- Ekologinen klusteri. Klusteriohjelma

Agropolis-MTT (tiedepuisto & tiedekeskus) ja Agronet -tietopalveluverkosto sekä verkostotalous maataloudessa 1991-2014 (jatkuu edelleen). Ideointi,  visiointi ja toteutuksen  käynnistys
Agropollis Science Park and Research Center 1996-2000
Tiedepuiston  ja tiedekeskuksen suunnittelu ja toteutustyöt Jokioissa  (valmiina Agronet, Agropolis Oy, Tiedekeskus Elonkierto ja Osaamiskeskus ELO) (Visiointi, käynnistys, rahoitusinstrumentit, klusteriohjelmat ja osaamiskeskukset)

Kansainvälisiä ohjelmia:

Sustainable development of Agriculture (SUSAGRI). Kansainvälinen indikaattoriohjelma maatalouden ja maaseudun kestävän kehityksen indikaattoreiksi (EU:n LIFE –ohjelma ja yksi EU:n ns. keihäänkärkiohjelmista) 1977-2000

Lukusia Life -rahoitteisia ohjelmia 2000-2014

International flax and non-food project. Kansainvälinen kuitu ja pellon käytön non-food ohjelma 1996-2000

International and global agro- and bioparks network (AURP Association of University Related Research Parks, IASP (International Association of Science Parks), EBN (European Business Network), BIC (Business innovation Center).

Tiedepuistojen ja teknologiakeskusten konsultoivana asiantuntijana koskien  agro- ja bioparkkeja ja niiden kehittämisohjelmia etenkin Etelä- ja Väli-Amerikassa sekä Aasiassa. 1996- (jatkuu edelleen)

AURP:n jäsen vuodesta 1992 ja hallituksessa (1994-1996)

National Agropolos programme in Brazil and Mexico 1998-2000
Tiedepuistojen maailmanjärjestöjen (AURP, IASP) ja niiden kansallisten divisioonien ja Maailmanpankin rahoittamat ohjelmat  Brasiliassa ja Meksikossa.

Lisäksi konsultoituja tehtäviä Venäjällä, Kiinassa, Australiassa  sekä yhteishankkeita EU:n Agrotiedepuistojen kanssa (1992-2000). Lukuisia yhteishankkeita vuosilta 1982-90 (Esprit/ VTT, Yliopistot, Nokia, elinkeinoelämä, aluehallinto, ministeriöt)

ERNIE (European Rivers Network) 1997- 2001
RECITE- rahoitettu yhteiseurooppalainen jokialueiden kehittämiseen liittyvä kehittämisohjelma, jossa Suomesta mukana Kokemäenjokilaakso (Ruotsi, Ranska, Irlanti, Espanja, Skotlanti, Suomi)

SUSDEV CHINA (Sustainable Development in China) ja Baltian alueen ohjelmat 2002- jatkuu edelleen (ohjelman käynnistäjä ja kokoaja)
Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimusohjelmia vv. 1978-86. Neljä kukin noin kuukauden mittaista koulutusohjelmaa Italiaan ja Keski-Eurooppaan, yksi Kaakkois-Aasiaan sekä runsaasti kalottialueen (Norja, Ruotsi, Suomi) yhteispohjoismaista tutkijayhteistyötä ja kalottialueen kehitysohjelmia.

Alueellisten ohjelmien ohella yrityksille ja elinkeinoelämällä tehtyjä selvityksiä, yrityskartoituksia ja kehittämisohjelmia sekä imagotutkimuksia (Kemijoki Oy, Pohjolan Voima Oy, Rautaruukki, lukusia elintarvikealan yrityksiä sekä Pk-sektorin yrityksiä tai klustereita ja tiedepuisto -organisaatioita. Vuodesta 1990 alkaen elintarikeklusterimme ja maaseudun Pk-sektorin yrittäjyys)

Klusteriohjelmat ja sosiaalisen median suhde innovaatioprosesseihin sekä intrenetin osuus uuden mediayhteiskunnan synnyssä, MTT:n koordinoimat lukuisat tiimihankkeet ja ohjelmat.

Poikkitieteiset, uuteen postmoderniin yhteiskuntaan ja sen uusiutuviin luonnonvarojen käytöön sekä mediayhteiskunnan globaaleihin strategioihin liittyvät tutkimushankkeet ja innovaatiopolittiiset ohjelmat.

Tieteelliset julkaisut, artikkelit ja raportit, monografiat:

Kaikkiaan yli 2000 merkintää, joista monografioita noin 100 kpl. Kaksi monografista väitöskirjaa.
Kongressijulkaisuja 60 kpl, postereita 50 kpl, useita tuhansia lehtiartikkeleja (printtimedia ja sähköiset mediat, tieteen popularisointi)

1) Pääosa alueiden suunnittelu- ja kehittämistehtäviä, suunnittelu- ja kehittämistyön metodiikkaa, monitieteisiä suurprojektien raportointeja ja niiden tieteellisiä julkaisuja, ympäristöhallintoa ja tutkimusmetodiikkaa, verkostoteoriaa ja verkosto- ja klusteritalouden käytännön sovelluksia. Ekologisen klusterin (ecological cluster) ja ekologisen yrittäjyyden (ecological entrepreneurship) kansainvälinen avaus ja käsitteiden käyttöönotto. Mukana prosesseissa aluehallinto, keskushallinto, kansainväliset rahoittajat, tiedeyhteisö, elinkeinoelämän ja koulutuksen edustajat ja klusterit sekä perinteiset tieteen ja tutkimuksen rahoittajat.

2) Innovaatio- ja tiedepuisto-ohjelmat, jokiohjelmat, klusteriohjelmat, maatalouden ja maaseudun erillisohjelmat, agropolis strategia (agropolis strategy), ympäristöohjelmat, kaavoitus- ja maankäytön suunnitelmat, yhdyskuntien kehittämishankkeet ja sosiaalistaloudelliset tutkimukset, maaseutu- ja kaupunkirakennetutkimukset, poikkitieteiset innovaatiopolitiikkaan liittyvät selvitykset ja kansainväliset tehtävät ko. organisaatioissa.

Verkostoihin ja inovaatioiden diffuusioon liittyvät tutkimukset, sosiaalisen median ja internetin medayhteiskuntaa muuttavat prosessit ja kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset, ”sustainable development” -tutkimukset.

Toisen väitöskirjan jälkeen syntyi laaja globaalia murroskulttuuria, sosiaalista mediaa ja mediayhteiskuntaa sekä hybriyhteiskunnan syntyä käsittelevä julkaisusarja, joka on myös Luostarisen kuvittama. Vuosina 2007-2011 julkaistu kirjasarja käsittää kahdeksan julkaisua, lähes 3500 sivua ja on runsaasti kuvitettu.  Yhteenvetodot on julkaistu 60-vuotijuhlakirjoissa ”Social media economy” ja ”Social media – economy and strategy”.

Vuonna 2013 julkaistu laaja kolmeosainen trilogia, noin 1500 sivua ja nelivärikuvitus (Cluster art) (Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa osat I ja II sekä Tuhannen ja yhden vuoden tarinat – Thousand and one Years)

Vuonna 2014 vuonna 2007 käynnistetty ohjelma sai kymmenennen Cluster Art -julkaisunsa aiempaa mittavampana laitoksena  ja taideteoksena otsikolla ”Vuoden 2013 enteet ja utopiat dystopiat. Taantuma kylmään sotaan.”

Vuonna 2015 sarja sai jatkoa sisältäen taidekirjana mm. saman vuoden eduskuntavaalien seurannan ja esittelyn Hämeen vaalipiirissä itse niihin myös osallistuen ”Arctic Babylon 2015”. Samana vuonna Perussuomalaisesta puolueesta tuli hallituspuolue yhdessä Keskustapuolueen ja Kokoomuksen kanssa. Puolueen sopeutumista niin kuntapolitiikkaan kuin kansalliseen vastuun kantoon populistisena kansanliikkeenä on seurattu päivittäin ja osallistuvan tutkimusmetodiikan menetelmin vaiheessa, jolloin Suomi eli historian ehkä aluehallinnollisesti merkittävintä vaihetta ja rakenteellista muutostaan itsenäisyytensä vuosisataisessa historiassa.

Vuonna 2017 Suomen juhlavuoden juhlajulkaisu: ”Finland’s big year 2017 – Suomi 100. 100 short essays on the 100 selected works. Sata esseetä sadasta teoksesta. 555 sivua. kuvitus (sepie)

Julkaisut on evaluoitu kansainvälisesti seitsemän (7) eri kertaa ja myönnetty yhtä monta professorin pätevyyttä koskien talous- ja sosiaalitieteitä, alue- ja yhteiskuntasuunnittelua,  verkosto- klusteritaloutta, luonnon- ja kulttuurimaantiedettä, eko- ja luontoyrittäjyyttä, ekoturismia sekä poikkitieteisiä ympäristöhankkeita.

Luostarisen spesialiteetti on poikkitieteinen ja erityisalueena bio- ja geotieteet, suunnittelutieteet, talous- ja sosiaalitieteet, mediatieteet, sosiaalinen media,  maaseutukehitys- ja tutkimus,  kestävä kehitys,  verkostotalous, klusterit, ekologinen yrittäjyys, ympäristötieteet, tiedepuisto- ja innovaatiotoiminta, joista myös väitöskirjat (2 kpl)

Viime vuosina tuotannon painopisteenä on ollut tieteen populariosointi ja sosiaalisen median prosessointi sekä uuden mediayhteiskunnan tutkimus osana muuttuvaa postmodernia kulttuuria, virtuaaliyhteisöjä sekä globaalitaloutta, hybridiyhteiskunnan syntyä, sen taloutta, sosiokultturisia piirteitä sekä hybriditaidetta (hybrid art, cluster art) (See: Social media economy, Ecological cluster, Hybrid society, Cluster art, Hybrid Art, Innovation policy, Agropolis strategy, Arctic Babylon, Media society,  New social media, Thousand and one Years, Utopia, Dystopia, Cold War)

Luottamusjäsenyyksiä:

AURP (Association of University Related Resreach Parks) hallituksen eurooppalaisena edustajana, IASP:n (Internationan Association od Science Parks) asiantuntijajäsen, klusteriorganisaatioiden asiantuntijajäsen

Lukuisten tieteellisten seurojen aktiivi jäsen ja avustaja
(Suomen maantieteellinen Seura, Verkostotalous ja -tieteet Ry, Maataloustieteellinen Seura, Suunnittelumaantieteen yhdistys, Regional Studies Association asiantuntija jäsen jne., Tiedeseurojen toimittajana, sihteerinä, talouden hoitajana, puh. johtajana)

Toiminut lähinnä asiantuntijajäsenenä sekä myös luottamusjäsenenä: Paikallishallinnossa (Forssan kaupunki valtuusto ja hallitus), Maakunnallisissa liitoissa, Kuntaliitoissa, Hämeen liitossa (valtuusto), Kanta-Hämeen sairaala (valtuusto ja hallitus) Suomen Akatemiassa, Yliopiston kaikissa organisaatioissa (laitos- ja tiedekuntahallinto), paikallishallinnon luottamustehtävissä ja korkeakoulujen yhteisissä järjestöissä, tiedeyhteisössä (tieteelliset seurat) sekä mm. Korkeakouluneuvostossa.

Harrastustoiminta, kunniamaininnat:

Aktiivi liikunta ja ympäristötyö sekä luontoharrastukset, puutarha (lukuisia palkintoja)
Kuvataiteet ( aktiivista; omia näyttelyjä, jatko-opintoja osana luovan työn tutkimusta ja klusteritaidetta, julkaisuja, Manifest of cluster art )
Musiikki ja kirjallisuus sekä lehtien avustustyö (tieteen popularisointi)

Kirjailija, tiedekirjailija,  lähes 100 monografista julkaisua

Rotarytoiminta.

Ideat ja innovaatiotoiminta; Palkittu kansallisissa kehittämis-  ja ideakilpailussa neljä eri kertaa ensimmäisellä palkinnolla (Agropolis-strategia, Ympäristöinstituutti, Laatokan-Karjalan Instituutti, Ylä-Savon Instituutti). Lukuisia patentteja.

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkki 2004

Lukuisia konferenssiesitelmiä pyydettyinä juhlaesitelminä mm. Brasilian valtion vuosijuhlassa, Meksikon pankin vuosijuhlassa, MTT:n vuosijuhlassa, IASP:n vuosijuhlassa jne.

Kirjallisuus, musiikki, kuvataiteet, luonto ja liikunta, puutarha, tieteen popularisointi ja mediat,  (kolumnisti ja vapaa toimittaja, sosiaaliset mediat, boggaaja)

CURRICULUM VITAE

Surname: Luostarinen Fornames: Matti Ilmari

Date and place of birth: 10 07 51 Iisalmi FIN

Current position: Prof, PhD, ScD

Education and training:

Master of Science in 1976 (University of Oulu)
Licentiate in Philosophy in 1978 (University of Oulu)
Doctor of Philosophy in 1982 (University of Oulu) (Geography, natural sciences, biology)
Doctor of Political and Social Sciences in 2005 (University of Turku) (Sociology, human scienses, economy)

Previous professional appointments:

Assistant and project manager 1974-1980 ( University of Oulu)
Professor and Research manager (Cultural Geography) 1980-1983 (University of Oulu)
Special Scientist and Research Manager (Environmental Sciences) 1983-1986 (Academy of Finland)
Special Scientist, Project Manager and General Manager 1987-1991 (-96) (European Union (EU), regional and national governement, Clusters (firms), International Organizations (AURP, IASP)
Special Scientist and Prof., Researc Manager, Manager Director 1992 (96-) Argopolis Science Park, MTT (Agrifood Research Finland), Cluster organizations (EU, regional and national governements, Latin-America, Asia, EU partners in Britain, Spain, Sweden, France, Belgium, German), China and Russia
Agrifood Research Finland (MTT and LUKE) 1991-2014
University of Turku 1976-2004 (Research manager) 2005- (Professor)

Research awards, research honours etc.

Fours first prices in national competitions concerning on new innovations and organizations (ideas)

Plenary lecture in honours of the 100th anniversary of MTT in 1998
Plenary lecture in honours of the 50th anniversary of Bank of Mexico in 1999
Plenary lecture in honour of the 50th anniversary of Brazil in 1995
A lot of plenary lectures in the world conferences of science parks organizations, regional policy and environmental organizations

The First price (the best edited book) of Helsingin Sanomat in 1998 together with Anja Olin (Rural Landscapes in Finland)

Success stories of EU LIFE programs (SUSAGRI – Sustainable Agriculture) in 1999
(Project Manager)
Other academic and professional activities:

Competence of professor in:

Regional and General Geography (Environment) in 1988 (University of Oulu)
Regional and Environmental Planning in 1990 (University of Helsinki)
Economic and Social Geography in 1993 (University of Joensuu)
Social Geography in 1993 (University of Oulu)
Network and network economy in 1996 (University of Jyväskylä)
Cultural Geography in 2000 (University of Turku)
Cluster economy and nature based tourism (Metla, Helsinki)

Memberships in scientific societes:

Geographical society of Finland (work member)
Geogrephical society of Northern Finland (work memeber)
Society of Planning Geography
Regional Studies Association
The Scientific Agricultural Society of Finland
Association of University Related Research Park (boad) (AURP)
International Association of Science Parks (work member) (IASP)

Author and journalist over 40 years
Painter and sculptor, monographs books: (see examples: A Social Geography of Hydro-Electric power projects in Northern Finland, Ecological cluster and innovation policy, Spatial identity, Agriculture and natural resources, GIS and planning geography, Rural areas and landscapes, Multiscience planning systems, Agro-,Techno- and Ecopolis. Planning geography, Agriculture and natural resources, Network and cluster economy. Man made lakes. Philosophy and methods of multiscience structural planning. Human resources and innovation policy, Cluster art, Manifest of cluster art, Social media economy, Agropolis strategy, Techonpolis strategy, Arctic Babylon, New media society, Ecological cluster, Innovation policy, Science park, Hybrid society, Hybrid Art, Thousand and one Years; Novel trilogy in 2013, Year 2013 (enteet utopiat, dystopiat), Finland’s big year 2017 – Suomi 100. 100 short essays on the 100 selected works over 100 monographs publications)

Hobbies

Art of Painting and Music (cultural activities)
International activity (Rotary foundation etc)
Gardening and protection of nature
Editor of sciece
Political and social activity (local, regional, international levels)

See publications ( over 2000 articles, 100 monographs etc )

Media

All media platforms – traditional media and new media society, social media – economy and strategy

To day see: www.clusterart.org (Matti luostarinen: The manifest of Cluster art and art of clusters)

Matti Luostarinen / kirjailija ja mediahenkilö/ poikkitieteinen toimija

Poikkitieteisyys ei ole pelkkää monitieteistä lukutaitoa vaan perustieteitten yhdistämistä.

Professori, filosofian (PhD) ja valtiotieteitten (ScD) tohtori, dosentti (adjunct professor) sekä D.Art tohtori Matti Luostarinen on kirjoittanut runsaan 500 tieteellistä artikkelia ja julkaisua sekä kymmenkertaisen määrän tiedettä popularisoivaa artikkelia (cluster articles). Tänään 120 laajaa monografiaa, joista vuoden 2007 jälkeen 25 pääosin Saksassa ne kustantaen. Hän on toiminut tutkijana ja opettajana liki sadassa yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa. Julkaissut ovat maantieteestä, sosiologiasta, bio- ja geotieteistä, poikkitieteisiä laajoja monografioita mm. ympäristötieteistä (ympäristötalous,-sosiologia, -juridiikka, -maantiede, -biologia, -lääketiede jne.)  käyttäen rinnakkain luonnontieteitä (natural science) ja ihmistieteitä (human science) tehtävänä klusterit ja niiden innovaatiopolitiikka (Cluster policy, Cluster economy, Cluster articles, Cluster art, Cluster science jne).

Paikallinen (lokaali) ja globaali ei ole enää kaksi eri asiaa vaan sama reaaliaikainen ilmiö

Globaali ja paikallinen ovat samaan aikaan läsnä tieteen popularisoinnissa, ihmisen mittaisessa maailmassa, tiedemiestaiteilijan luovassa innovoinnissa, klusteritaiteessa, taloudessa, politiikassa sekä mediatieteitten ja etenkin sosiaalisen median taloudessa ja strategiassa. Professori Luostarisen luetuin kirja kuvasi jo 2000-luvun alussa juuri tulevan uuden median taloutta ja strategiaa (Social media economy and strategy) sekä tulevan hybridiyhteiskunnan kouristelua, geopoliittisia tulevia ongelmiamme ajan ja paikan tieteitten paradigmaisen muutoksen seurauksena.  Tänään nämä ongelmat näkyvät Venäjällä, Ukrainassa mutta myös Kiinassa ja Intiassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ne näkyvät myös viruksissa ja niiden tavassa levitä.  

Perinteinen uutistyö ja uusi media-aktivismi (sosiaalinen media) eivät vain lähesty toisiaan vaan muodostavat jo saman yhteiskunnallisen tehtävän.

Oma uusmedian käsitteistömme vaatii nyt päivittämistä, ja tästä on syntynyt monelle kokonaan uusia harrastuksia tai toimeentulon lähde mutta myös tapa käyttää valtaa. Sosiaaliset mediat, digikulttuurit, uudet aktiiviset kuluttajaryhmät ja niiden kuvaukset, tiedemiehen poikkitieteinen tapa ottaa haltuun globaali ja samalla paikallinen, uusia mediayhteisöjä luova aikamme epäilemättä tärkein ilmiö, on esitelty sekä oman kotisivuston että aiemmin miljoonin bloggaajien tutkimustulosten avulla ja valossa. Media ei ole enää vain keskustelun herättäjä ja tiedon jakaja vaan yhä selvemmin myös uuden tiedon tuottaja ja käsittelijä kaikilla tasoilla, töissä, kotona, lasten ja heidän vanhempiensa elämässä. Asiasisätöiset blogit, sosiaalisen median välineet, ovat vallitsevia ja ne lisääntyvät koko ajan elämämme kaikilla osa-alueilla.

Tähän teemaan on syytä paneutua kunnolla, poikkitieteisesti ja ymmärtäen median muuttuvaa luonnetta yhteiskunnassamme.

Jotta sitä voi ymmärtää oikein on syytä itse olla mukana sen jatkuvassa tiedontuotannossa ja kukin omalla persoonallisella tavallaan lahjojaan näin kartuttaen ja verkottaen, neuvoo monen tiedekunnan tohtori, kuusi kertaa professorin pätevyyden hankkinut poikkitieteinen uuden mediayhteiskunnan varttunut erikoistutkija, professori Matti Luostarinen.

Uudet innovaatiot ja kyky elää niiden ehdoilla tuottaa vaikeuksia ikäihmisille. Vanhat mediat ovat muuttuneet seuraten uusia ja tämä on pettymys heille. Uutinen ja sen ”totuus” ei olekaan sitä mihin on aiemmin opittu. Perinteinen media ei voikaan sitä enää välittää ikään kuin Jumalan sanana uudessa mediaympäristössä, jossa uutinenkin on tehtävä ja sillä on monet kasvot. Uudessa kasvottomassa mediassa olemme sukupuolettomia olentoja ja jopa naisen asema, sukupuolemme, on muuttunut osana uutta digiaikaamme. Käsittelemme sitä väärin ja kovin kapeasta yhden tieteenalan näkökulmasta.

Tutkijan näkökulmasta kuitenkin vain mikromillin päässä totuudesta oleva luonnonlaki on väärä. Niiden käyttö johtaa sovelluksina katastrofiin. Näennäistä tietoa sinkoilee kuitenkin aivan toisella tavalla kuin vuosikymmen sitten ja kaikki on lopulta kyvyssämme osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun itsenäisesti äärimmäisen erikoistuneitten tieteitten fragmentteja yhdistellen. Juuri tähän tehtävään me tarvitsemme apua.

Niinpä meiltä vaaditaan nyt myös kokonaan uutta poikkitieteistä medialukutaitoa. Haemme itse tietomme ja tuotamme sitä, eikä meitä voi sumuttaa kuten takavuosina. Olemme siirtyneet media-aikaan, jossa sekä tuotamme että kulutamme mediamme kilpaillen samalla sen uskottavuudesta.

Sellainen on kuitenkin kenelle tahansa kohtuuton tehtävä koko ajan muuttuvassa ja uutta tietoa luovassa niin paikallisessa kuin globaalissa ympäristössämme. Tarvitsemme apua, jollaista olemme oppineet hankkimaan joko paikallisena, yhden asian ilmiöinä (esim. lääketiede), tai globaalina, stereotyyppisinä yleistyksinä ja harhoinamme (poliittinen puhe), pahimmillaan geopoliittisena sumutuksena ja pelotteluna.