Publications

Julkaisut on jaettu kolmeen portaaliin

1) Ensimmisessä portaalissa mukana ovat kaikki julkaisut ja jaettuna vuodesta 1974-2001 useampaan kategoriaan (6) alkaen ennakkotarkastetuista tieteellisistä referee julkaisuista, konferenssi ja kongressijulkaisuista ja päätyen populaareihin tutkimusraportteihin ja lehtijulkaisuihin. Kaikkiaan mukana on kuusi kategoriaa.

Vuoden 2001 jälkeen julkaisut on jaettu lähinnä enää joko

a) perinteisiin printtimedian julkaisuihin ja

b) sähköisten medioitten julkaisuihin

Näin sikisi, että tuossa vaiheessa valtaisa muutos medioissamme ja julkisutavassa ei enää puoltanut muuta käytäntöä. Pääosa julkaisuista siirtyi suoraan sähköisiin medioihin ja oli reaaliaikaisesti lukiojoiden käytössä ja myös kommentoitavissa yhteisessä vuorovaikutusprosessissa. Samalla tästä prosessista syntyi keskeinen tapa kehittää tutkimusmetodiikkaa, hakea uusia tutkimuksen painopistealoja ja käyttää mukana globaalia verkostoasiantuntemusta. Tutkijasta tuli osa sosiaalisten medioitten tiedon tuottajaa, sen prosessoijaa ja vuorovaikutteinen osa myös tutkimuksessa ja tieteessä, jolloin printtimedian osuus väheni oleellisesti ja sen osuus oli lähinnä välittää sellaista tietoa, jonka dokumentointiin ko. media oli sopiva. Usein kyseessä oli myös jo ”vanhentunut” tieto ja sitä kautta jälkiomaksujalle suunnattu artikkeli tai kirja. Tällaisella tiedolla ei ollut lukijalle akuuttia ja välitöntä tarvetta ja sen yhteydessä ilmiöitä oli mahdollisuus myös taustoittaa ja perustella laajemmin.

2) Toiseen portaaliin on valittu uusimmat julkaisut ja pyritty näin helpottamaan kiireisen sähköisen median käyttäjää sekä

3) kolmanteen kaksikymmentä tutkijan itse tärkeimpänä pitämää kirjaa tai artikkelia, suuren raporttisarjan yhteenvetoa noin tuhannen julkaisun joukosta. Lukijan näkökulmasta ne eivät toki sitä välttämättä ole silloin, kun hakukone on osoittanut juuri tietyn ongelman ratkaisuun haettavia kokonaan toisentyyppisiä julkaisuja laajasta lähdeluettelosta.

Kokonaan oman lukunsa muodostavat laajat dokumentaariset taidekirjat ja niiden tallentama tieto kuvineen. Sekä kuvat että niiden taide, puutarha, ovat taiteilijan tai puutarhurin omaa tuotantoa. Kirjat on tarkoitettu lähinnä taiteen ystävien ja keräilijöitten käyttöön jolloin myös kuvitukseen on haettu ajallemme tyypillisiä ja meille suomalaisille rakkaita ja arvokkaita aiheita, alkaen lasitaiteemme kultaisista vuosistamme. Juuri taidetta keräävälle oletan tämän olevan meille arvokkain säilytettävä ja oletan kokoelmani olevan yksi suurimmista yksityisen hankkimista crystal art kokoelmista.

Avaa:

a) Kaikki julkaisut  ( yli 4000 julkaisua )

b) Tärkeimmät julkaisut

c) Viimeisimmät julkaisut

Monografiset julkaisut ja kirjat, katso kohta ”kirjat” (books) ( 116 kirjaa )

Sähköiset kirjat avautuvat pääsivulta (vaihtuva määrä)

Blogitekstit kohta ”Blogi”

Runsaasti käytettyjä ja vierasperäisiä avainkäsitteitä on avattu erikseen. Nykyisin ne löytyvät pääosin myös Wikipediastamme. Joillakin käsitteillä, kuten klusteri (cluster) tarkoitetaan eri yhteydessä (esim. taloustiede, sosiologia, musiikki jne.) eri asioita. Samoin käsitteillä (esim. innovaatio, innovation) on merkittäviä myös kulttuurisia sisällöllisiä eroja.

see also: http://mattiluostarinen.blogspot.com/