Kaikki Julkaisut

Matti Luostarinen

Luokitellut julkaisut/ Classified publications

KAKSIKYMMENTÄ TÄRKEINTÄ JULKAISUA:

The most importan publications

1. Väitöskirja no. 1 Oulun yliopiston filosofiseen tiedekuntaan vuonna 1982. Maantiede, biologinen opintosuunta

Luostarinen, M. 1982. A Sosial Georagphy of hydro-electric power projects in Northern Finland. Personal spatial identity in the face of environmental changes. Acta Universitatis Ouluensis. Ser A 130/7. Oulu: University of Oulu. 81 s.

2. Väitöskirja no. 2 Turun yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2005, Sosiologia.

Luostarinen, M. 2005. Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka. Ecological cluster and innovation policy. Maa- ja elintarviketalous 70. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Agrifood Research Finland, Jokioinen, 288 s. verkkojulkaisu www.mtt.fi/met/pdf/met/70.pdf

3. Internetin globaalia webympäristöä tutkiva bolgeja ja blogosfääriä empiirisesti hyödyntänyt verkosto- ja klusteriohjelma.

Luostarinen, M. 2007. Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit. Web environment blog and innovation processes. Maa- ja elintarviketalous 102. MTT. Agrifood Research Finland, Jokioinen p. 556.

www.mtt.fi/met/pdf/met/102.pdf

4. Ekologisen klusterin ja webympäristön tyyppihahmojen ja toimintaympäristön perustalle rakennettu fiktiivinen malli tieteen popularisoinnista kerrontateollisuuden keinoin (kreikkalaisen romaanikerronnan heuristinen perinne).

Luostarinen, M. 2007. Arctic Babylon. Berlin. BoD, p. 560.

5. Ympäristöklusteriohjelman luonto- ja ekoyrittäjyyttä koskevan maaseutuohjelman loppujulkaisu

Luostarinen, M. 2004. Innovaatiostrategia ja –kapasiteetti. Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka. Maa- ja elintarviketalous 45. MTT sarja A, verkkojulkaisuna www.mtt.fi/met/pdf/met45.pdf. Jokioinen. 204s

6. Ekologisen klusterin ja luontoyrittäjyyden loppuraportin esittely IASP:n maailmankonferenssin plenary-istunnossa vuonna 2002; 16 julkaisua

Luostarinen, M. 2002. Ecological entrepreneurship as a part of the network and cluster economy – integration of entrepreneur and consumer clusters, innovations roles and their relation with the environment. Teoksessa: European Conference on Science and Technology Park 2002, Serving the companies, Estonia. IASP, June 9-11, Malaga, IASP, s. 56-78

7. Kestävän kehityksen indikaattoreiden loppuraportti. EU:n ensimmäisestä suomalaisesta Life -ohjelmasta (SUSAGRI , Sustainable Agriculture). Valittiin EU:n ns. keihäänkärkiohjelmiin. Ohjelman kokoaja ja vetäjä; 22 julkaisua

Luostarinen, M. 2001. Sustainable development and indicators: Information of ecological, economical, social and regional activity in rural areas. Economic Research. MTT 26/2001. Agrifood Research Finland. 35 s.

8. Maatalouden kestävä kehitys (SUSAGRI, LIFE/96) loppuraportti

EU:n keihäänkärkiohjelmia

Luostarinen, M. ym. 2000. (eds.) Sustainable development in Agriculture: Indicators, administrative programs and demonstrations. SUSAGRI. Final report. Life/96/ENV/FIN/77. Agricultural Research Centre of Finland, 58 p + appendix. (Suomalainen populaari julkaisu: Maataloutta luonnon ja ihmisen ehdoilla. Susagri, loppuraportti, MTT, Jokioinen, 32 s.)

9. Juhlaesitelmä ja julkaisu Meksikon pankin 65- vuosijuhlassa vuonna 1999. (Agropolis strategy – 56 julkaisua)

Luostarinen, M. 1999 Dessarollo regional Y Encedenamientos productivos. Promocion de Agroindustrias Parcue Technologico agroindustrial Agropolis – Experiencia Internationale. In Regional Development and productive Linkages, Clusters and operational strategies for the foodindustry and countryside. Teoksessa: Conference in honour of the 65 anniversary of Mexicon National Financeera in 7-9.9. Mexico City: The World Bank, Mexicon National Financiera, ITESM, s. 46-72.

10. Juhlaesitelmä ja julkaisu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) satavuotisjuhlassa vuonna 1998. (Integroitu ympäristötutkimus 38 julkaisua)

Luostarinen, M. 1998. Integrated environmental research and networking of economy and information in rural areas of Finland. Teoksessa: Seminar in honour of the 100th anniversary of MTT. Agricultural and food science in Finland. 7: 315-328.

11) Juhlaesitelmä ja julkaisu Brasilian valtion vuosijuhlassa ja konferensissa vuonna 1998.

Luostarinen,M. 1998. Relatorio sobre o program brasileiro agropolis. Comparacao entre as estrategias da Finlandia e do Brasil. Brazil: ABIPTI, Brazilian Association of Techonological Research Institutions, s. 3-15.

12) Loimijokiohjelman loppuraportti vuosilta 1991-1997. EU:n ympäristöohjelmia edeltäneen ajan laajin maatilojen ja maaseudun ympäristötutkimusta ja -koulutusta sekä projektiohjelmia toteuttanut verkostohanke. Kymmeniä projektihankkeita ja runsas tuhat maatilaa,viisi kuntaa ja Loimijokilaakson sidosryhmiä; noin 30 julkaisua. Tärkeimmät julkaisut yleistajuisia ja maatiloille tarkoitettuja.

Luostarinen, M. 1998. Loimijoki-projektin raportti 1991-1997. Ympäristöhankkeen eteneminen Loimijokilaakson maatiloilla ja jokirannoilla. MTT. www.mtt.fi/luova. Jokioinen. 86 s.

13) Kasallisen pellavaohjelman loppuraportti. Kymmeniä julkaisuja ja osaprojekteja. Yrittäjille tarkoitettu yleistajuinen osa julkaisuista.

Luostarinen ym. 1998. Pellavayrittäjyyden mahdollisuudet Suomessa. Pellava suomalaisena yritystoimintana. Maatalouden tutkimuskeskus. Jokioinen. 75 s.

14) Maaseudun kulttuurimaiset – teoksen toimitus ja artikkelit (2 kpl) (Maisematutkimus ja kaavoitus 62 julkaisua). HS vuoden paras tiedejulkaisu

Luostarinen, M. & Yliviikari, A. 1997 (toim.) Maaseudun kulttuurimaisemat. Rural Landscapes in Finland. Suomen ympäristökeskus ja Maatalouden tutkimuskeskus. Helsinki. 151 s.

15) Elintarviketalouden osaamiskeskusohjelma. Jatkoa Agropolis –strategialle. Toimii edelleen osana Agropolis -tiedepuistoa verkosto- ja klusterirakenteena (8 julkaisua ja edeltänyttä tutkimusraporttia)

Luostarinen, M. 1994. Osaamiskeskusohjelma – elintarviketalouden verkostoitunut osaamiskeskus. Hämeen liitto & Agropolis Oy, Jokioinen, 80 s.

16) Agropolis strategy. Kansainvälisesti kaikkiin maanosiin merkittävästi levinneen strategian tärkein julkaisu (yhteensä 56 julkaisua)

Luostarinen, M. 1992. Agropolis Strategy. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Jokioinen. 138 s.

17) Kuntayhteistyötä ja verkostoitumista koskevan ja Pohjois-Karjalassa toteutetun myös Laatokan-Karjalaan suuntautuneen tutkimusohjelman loppuraportti (yhteensä 18 julkaisua). EU:n pilotohjelma.

Luostarinen, M. 1991. Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Kuntien yhteistyön kehittäminen. Loppuraportti. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Final report to develop network and clusters between regional, social, economic and cultural life. EU’s pilot project between Northern and Russin Karelia. Institute of Ladokan Karelia 3/1991. Kitee. 105 p.

18) Koulutus- ja opetuskäyttöön laadittu julkaisu poikkitieteisen tutkimusaineiston keruusta ja käytöstä sekä metodologian ja analytiikan ongelmista sekä ratkaisumalleista. Useita painoksia.

Luostarinen, M. 1991. Tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmät monitieteisessä ympäristötutkimuksessa. MTT, Jokioinen. 86 s.

19) Pohjois-Suomen jokirakennushankkeiden yhteenvetojulkaisu (Kemi- ja Iijokiohjelmat, Ounasjoki, Oulujoki, Lokan ja Porttipahdan sekä Siuruan ja Kemihaaran (Kollaja ja Vuotos) allasalueet/ yli 40 julkaisua)

Luostarinen, M. 1986. Pohjois-Suomen koskisotien alueellinen ja yhteiskunnallinen problematiikka. English Summary: The social and ecomnomic effects of hydro-electric power projects in Northern Finland. Suunnittelumaantieteen yhdistyksen julkaisuja 25. Oulu. 271 s.

20) Lukuisia maaseudun kehittämiseen liittyviä suunnittelumaantieteen projekteja (vv. 1974-1986)(maantieteen assistenttina ja professorina)

Luostarinen, M. 1984 Regional geography and location conditions in the service of areal planning. University of Turku and Oulu. Oulu. 32s.

Luostarinen, M. 1984. The methodology of regional geography, scenario analysis and innovation diffusion applied to economic development in sparcely populated areas. University of Oulu and Turku. Oulu. 28 s.

Lukuisia kaupunkimaantieteeseen ja suunnittelun liittyviä suunnittelumaantieteen projekteja (vv. 1974-1986).

Luostarinen ym. 1984 Raahen kaupunkitutkimus. osat I-IV. Raahen kaupunki. Raahe. (EU:n ”kaupunki uudistuu” teemavuoden suomalainen pilotohjelma)

UUTUUKSIA:

Matti Luostarinen 2009. Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. English summary: New and social media as a production of cluster and network economy in innovation policy, BoD, Norderstedt, Germany, 500 p.

Matti Luostarinen 2010. Uusi mediayhteiskunta. Blogit ja sosiaalinen media innovaatioyhteiskunnan muutoksessa. English summary: New media society: Blogs and social media in the change of innovation society. BoD, Norderstedt, Germany, 336 p. (Kuvat ja taide kirjoittaja ja Cluster Art tuotantoa)

Matti Luostarinen 2010. Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. English summary: Social media paradigm. BoD, Norderstedt, Germany, 386 p. (Kuvat ja taide kirjoittajan ja Cluster Art tuotantoa)

Matti Luostarinen 2011. Social media economy. Finnish summary: Sosiaalisen median talous. BoD, Norderstedt, Germany, 344 p.

Matti Luostarinen 2011. Social media – Economy and Strategy. Finnish summary: Sosiaalinen media – talous ja strategia. BoD, Norderstedt, Germany, 340 p.

Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Illuusioyhteiskunnasta eurodämmerungiin. BoD, Norderstedt, Germany, 520 s. kuvitus ( Kuva ja taide kirjoittajan ja Cluster Art tuotantoa)

Matti Luostarinen 2013. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. BoD, Norderstedt, Germany, 383 s.

Matti Luostarinen 2013. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa II. Norjalaisesta tragediasta illusiotalouteen ja stagnaatioon, BoD, Norderstedt, Germany, 284 s. (Kuvat ja taide kirjoittajan ja Cluster Art tuotantoa)

Matti Luosterinen 2013. Tuhannen ja yhden vuoden tapahtumat – Thousand and one Years. BoD, Norderstedt, Germany, 596 s.

Matti Luostarinen 2014. Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan. BoD, Norderstedt, Germany. 560 p.

Matti Luostarinen 2015. Arctic Babylon 2015.  Apokryfiset ennusteet toteutuvat. BoD, Norderstedt, Germany. 484 p.

Matti Luostarinen 2017. Finland’s big year 2017 – Suomi 100. 100 short essays on the 100 selected works. Sata esseetä sadasta teoksesta. BoD. Norderstedt, Germany. Clusterart.org. 555.p.

Matti Luostarinen 2018. Suomen juhlavuoden 2017 blogi- ja esseekirja – Suomi 100. BoD. Norderstedt. Germany. 511 p.

Matti Luostarinen 2019: Cluster Arts – Photos 2017. Resnap. 99 p.
Matti Luostarinen 2019: Cluster arts – Photos 2018. Resnap. 118 p.
Matti Luostarinen 2019: Suomi – Maailman onnellisimman maan oppikirja numero I. Finland – the happiest country in the world, part I. BoD. Norderstedt, Germany. 272 p.
Matti Luostarinen 2019: Suomi – Maailman onnellisimman maan oppikirja numero II. Finland – the happiest country in the world, part II. BoD. Norderstedt, Germany. 258 p.

Matti Luostarinen 2020: Mediayhteiskunnan hybridistä pandemiaan. Essee- ja blogikokoelma 2019. Cluster art.org. BoD. Norderstedt, Germany. 404 p.

Matti Luostarinen 2021: Pandemiasta taantumaan. Luovan tuhon vuosi. Blogi- ja esseekirja 2020. Clusterart. BoD. Norderstedt, Germany. 467 p.

Matti Luostarinen 2021: Muistelmakirja – Nyt. The way of my life. Cluster art. BoD. Norderstedt, Germany. 420 p.

Matti Luostarinen 2021: Cluster Art and Art of Clusters 70 years. Norderstedt, Germany, 426 p.

Matti Luostarinen 2022:

Yhteensä noin 5000 julkaisua, joista ennakkotarkastettuja julkaisuja tai ennakkotarkastettuja konferenssijulkaisuja runsas 2000 (kongressijulkaisuja 200). Laajoja monografioita (kirjoja) 122, joista väitöskirjoja 2

Together over 5000 publications, two doctor thesis, about 2000 preliminary refereed scientific aricles and books, conference articles (200) 122 monographs (novels) etc.

www sivusto suomen- ja englanninkielisine portaaleineen

www.mattiluostarinen.fi

www.clusterart.org

Weblog and WordPress

Bulevardi.fi

Asiantuntijatarkastetut tieteelliset julkaisut (ryhmä 1) vuoteen 2001/ tämän jälkeen siirrytty sähköiseen julkaisuun/ printtityöt monografisista laajoista, lähinnä taide- ja kokoelmateoksista, esseekokoelmista ja tiedettä popularisoivista tietokirjoista.

Group 1: Scientific original articles and books , Refereed scientific articles 1974-2001

Luostarinen,M. (1974). Poliittinen maantiede. Political Geography. University of Oulu, Departement of Geography, 4 p.

Asp.E., Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1977). Tutkimus Ounasjoen rakentamisen yksityistaloudellisista vaikutuksista. A study of the effects of hydro-electric schemes on the river Ounasjoki on the private-sector economy of the area. University of Turku, Sociological studies 90:1977, 22 p.

Luostarinen,M. (1978). Vesirakennushankkeet alueellisena ja yhteiskunnallisena ongelmana. Hydro-electric schemes as a regional and social problem. University of Turku and Oulu. Lapp research no5:1978, 51 p.

Asp. E., Luostarinen,M., & Mäkinen, H. (1980). Vesien säännöstelyn sosiaaliset seuraukset Suomen Lapissa, Social consequences of the regulation of watercourses in Finnish Lapland. University of Turku, Sociological studies, 58 p.

Luostarinen,M. (1981). Kemi- ja Iijoen voimataloudellinen käyttö. Pohjois-Suomen vesistöjärjestelyiden alueelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Use of the rivers Kemijoki and Iijoki by the power industry. Spatial and Social effects of the harnessing of watercourses in Northern Finland. University of Oulu, Department of Geography. 216 p.

Asp, E., Luostarinen, M. & Mäkinen, H. (1981). The social consequences of regulating the watercourses in Lapland. University of Turku, Department of Sociology and Political Research, Sociological Studies. Series A no. 5. Turku, 78 p.

Luostarinen,M. (1982). A Social geography of hydro-electric power projects in Northern Finland. Personal spatial identity in the face of environmental changes (Doctoral dissertation) Acta University of Oulu. A 130:1982. Geograph. 7. 86 p.

Luostarinen,M. (1983). Yleiskaava haja-asutusalueiden suunnittelussa (GIS). Iisalmen yleiskaavan laadinta esimerkkinä kyläsuunnittelusta. The master plan in the planning of sparcely-populated areas (GIS). Construction of a master plan for the municipality of Iisalmi as an example of village planning. University of Oulu, Department of Geography, 54 p + 20 appendix maps.

Luostarinen,M. (1983). Kaupunkielämän laatu ja sosiaalinen eriytyminen kaupunkimaisessa murroskulttuurissa. Raahen kaupunkitutkimus. Kaupunki uudistuu –teemavuoden eurooppalainen pilot –projekti Suomessa. The quality of urban life and social specialization in an emerging urban culture. Urban study in the city of Raahe. Pilot –project of Urban renewal in European community. University of Oulu, Department of Geography, 57 p.

Luostarinen,M. (1983). Ympäristömuutokset ja yhteiskuntarakenteet. Pohjois-Suomen vesistörakentaminen esimerkkinä ympäristömuutosten merkityksestä yksilön paikkasamaistumiseen ja aluesidonnaisuuteen. Environmental changes and social structures. Hydro-electric power projects in northern Finland as an example of the significance of environmental changes for the individual’s socio-spatial integration. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 7:1983, 85 p.

Luostarinen,M. (1984). Rautaruukin vaikutuksista raahelaisten elämään. Tulevaisuuden taajamaympäristö. Yleiseurooppalaisen kaupunkiuudistuksen palauteseminaari Raahessa 12. – 13.6.1984. Impact of the Rautaruukki Company on the lives of the people of Raahe. The build-up environment of the future. Feedback seminar on European urban renewal in Raahe 12. –13.6. 1984. Finnish Local History Association, publications B:4, Provincial Association of Northern Ostrobothnia, publications B:21, 8 p.

Luostarinen,M. (1984). Geographical aspects in the face of environmental changes and personal spatial identity. University of Turku and Oulu. Lapp research A:1/1984, 13 p.

Luostarinen,M. (1984). Regional geography and location conditions in the service of areal planning. University of Turku and Oulu, Lapp research A:2/1982, 16 p.

Luostarinen, M. (1984). The methodology of regional geography; scenario analysis and innovation diffusion applied to economic development in sparcely populated areas. University of Turku and Oulu, Lapp research A:3/1984, 18 p.

Luostarinen, M., Karvali,P., Ohtonen,O., Sipola,H., & Toivanen,H. (1984). Raahen kaupunkitutkimus, tiivistelmä. Urban research in Raahe. Summary. Pilot –project of European Council in Finland, Urban renewal. University of Oulu, Department of Geography. Raahe town Council, Urban planning 1984, 56 p.

Luostarinen,M. (1984). Raportti Iijoen rakentamisesta. III Sijaintiehdot ja edullisuusvyöhykkeet sekä yhteenveto jatkorakentamisen taloudellisista vaikutuksista. Report on hydro-electric schames on the river Iijoki. III Location conditions and profitability zones, with a summary of the economic effects of the further construction of power stations. Academy of Finland, University of Turku and Oulu, Lapp research no. 3:1984, 60 p.

Luostarinen, M. (1984). Tekoaltaan varjossa. In the shadow of a reservoir. Publications of the Society of Geography in planning 17/1984. Helsinki, 107 p.

Luostarinen, M. (1985). The build-up areas as a living environment for the future. A study of the town Raahe. University of Turku and Oulu, Lapp research A: 1/1985, 13 p.

Luostarinen,M. (1985). Pohjois-Suomen vesistörakentaminen esimerkkinä ympäristömuutosten sosiaalistaloudellisista vaikutuksista. Hydro-electric schemes in Northern Finland as an example of the socio-economic effects of environmental changes. Publications of the Society for Geography in Planning 20/1985. Helsinki, 234 p.

Luostarinen,M. & Mikkonen, K. (1985). Pohjoisten jokirakennustöiden tausta ja tiedottamisesta. On the background to power station construction on the rivers of the North and the information given to public. Finnish Unesco Committee. University of Turku and Oulu, Lapp research 1/1985. 68 p.

Luostarinen,M. (1985) The social and economic effects of hydro-electric power projects on Northern Finland. University of Turku and Oulu. Lapp research A:1/1985, 21 p

Luostarinen,M. (1986). Pohjois-Suomen koskisotien alueellinen ja yhteiskunnallinen problematiikkaa. Social, economic and spatial problems in the wars of hydro-electric power projects in Northern Finland. Publications of Society for Geography in Planning 25/1986, 271 p.

Luostarinen, M. (1986). The social and economic effects of hydro-electric power projects in Northern Finland. University of Turku and Oulu, Lapp research A:1/1986, 43 p.

Luostarinen,M. (1987). Environmental research in geography. Themes for the work of the Institute of Environmental Studies. University of Turku and Oulu. Lapp research A: 2/1987, 10 p

Luostarinen,M (1989) Keksi-Karjalan yhteistyöprojekti. Yhteistyön edellytykset. Esitutkimus I ja II. EU:n pilot -projekti sisäministeriössä kuntayhteistyöstä. Network -project in Middle Karelia. EU:s pilot –project in Northern and Russian Karelia in 1989-90. 102 p.

Luostarinen,M. (1990). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Raportti Keski-Karjalan mallista. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Network model. Institute of Ladogan Karelia 3/1990. 19 p.

Luostarinen,M. (1991). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Keski-Karjalan yhteistyön kehittäminen. Keski-Karjalan yhteistyön tehostamisprojektin loppuraportti. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Final report to develop network and clusters between regional, social, economic and cultural life. EU: s pilot project between Northern and Russian Karelia. Institute of Ladogan Karelia 3/ 1991, 105 p.

Luostarinen, M. (1992). Agropolis-Strategia. The Agropolis Strategy. Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen, 139 p.

Luostarinen, M. (1993). Verkostotalous osana Agropolis –strategiaa. In: Innovaatiolla tulevaisuuteen, eds. Erkki Asp, Luostarinen, M. (1994). Agropolis – Specialized Research Park and Know-How Center. Proceedings in AURRP:s (Association of University Related Research Parks) World Conference in St. Louis. Pekka Hakkarainen. Summary: Network Economy as a Part of Agropolis Strategy. University of Turku, Sociological Studies B 26. 129-150 pp. and 236-238 pp.

Luostarinen,M.(1993). Verkostotalous maaseudun strategiana, In. Verkostotalous ed. Kuisma, Juha. Strategy of Network economy in the countryside. Pellervon näkökulma 5. Helsinki. 161-190.

Luostarinen, M. (1993). Agropolis- Strategia. Suomalaisen maaseudun toimintastrategioista yhdentyvässä Euroopassa. Agropolis-Strategy and Finnish countryside in integrating Europe. Agricultural Research Center of Finland 138 p. Second edition.

Luostarinen,M. (1994). Agropolis – ARC. Posters ( 3 ) and proceedings in the World Conference of AURRP in St. Louis.

Luostarinen,M. (1994) Agropolis-ARC: Specialized research park and know-how center. Plant, Sites and Parks, vol, 21 no. 4. 143 p.

Luostarinen, M. (1994). Kaupunkikeskusten ja maaseudun toimintastrategioista yhdentyvässä Euroopassa. uudelleenarviointi kunnallishallinnossa. The Strategy between the city centers and rural areas. University of Tampere, proceeding 11 p.

Luostarinen,M. (1994). Asenteet ympäristönhoidossa. Maaseudun ympäristöntutkimus ja –hoito. Loimijoki –projektin vuosiraportti 1994. Environmental attitudes. Annual report of Loimijoki –project, Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen, 13 p.

Luostarinen, M. (1994). Tiedonkäsittely ympäristöntutkimuksessa ja –suunnittelussa. Maaseudun ympäristöntutkimus ja –hoito, Loimijoki –projektin vuosiraportti 1994. Information and planning systems in environmental studies. Annual report of Loimijoki project. Agricultural Research Center of Finland, 14 p.

Luostarinen,M. Urvas,L. & Olin,A. (1994). Maatilojen ympäristösuunnittelu. Maaseudun ympäristöntutkimus ja –hoito, Loimijoki -projektin vuosiraportti 1994. Environmental management in farms. Annual report of Loimijoki –project. Agricultural Research center of Finland. 13 p.

Luostarinen,M. & Olin,A. (1994). Environmental Research and Management in the Countryside. Annual Report of Loimijoki -project 1994. Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen. 26

Luostarinen,M. (1994). Agropolis-MTT. IASP:s (International Association of Science Parks) & AURRP:s (Association of University Related Research Parks) the 3rd World Conference on Science Parks, Posters (5), Proceedings, Bordeux

Luostarinen, M. (1995). Maisema osana sosiaalista rakennetta, teoksessa Luostarinen, M. & A. Olin. (toim.) Maaseudun kulttuurimaisemat. The landscape as an integral part of the social structure. In Luostarinen, M. & A. Olin (eds). Rural Landscapes in Finland. Agricultural Research Center of Finland. Finnish Environment Institute, 46-55 pp.

Luostarinen,M. (1995). Maaseudun suuri historia maaseutumaiseman kehityksessä, teoksessa Luostarinen,M. & A. Olin (toim.) Maaseudun kulttuurimaisemat. The great history of countryside. In Luostarinen,M. & A. Olin (eds). Rural landscapes in Finland. Agricultural Research Center of Finland. Finnish Environment Institute, 59-64.

Luostarinen, M. (1995). Finland’s Agropolis. Business Strategy International vol. 6 no 2 64-65 pp.

Luostarinen,M. (1995). Environmental research as a part of rural survival strategy. In Agriculture-Environment Interaction – challenges for research. Agricultural Research Center. 4-7 pp.

Luostarinen, M. (1995). Agropolis – ARC, Plants, Sites & Parks, vol. 22. no. 1, 118 p.

Luostarinen, M. (1995). The networking of know-how in the food industry. In, A World cartography of IASP members, Science Parks, Lyon, 3 p.

Luostarinen,M. (1995). Innovation diffusion, incubators and network of the Agropolis – ARC. Poster and proceedings in the 4th world conference on science and research parks. Beijing.

Luostarinen, M. (1995). Agropolis – ARC. The second generation science park in Finland. Poster and proceeding in the 4th world conference on science and research parks. Beijing.

Luostarinen, M. (1995). Regional innovative contribution and management of Agroparks. Poster and proceeding in the 4th world conference on science and research parks. Beijing.

Luostarinen, M. (1995). Agropolis – ARC. In Woldwide Research & Science Park Directory, 7 p.

Luostarinen, M. (1995). Verkostotalous ja maaseutu. Teoksessa Hämeen Sähkö 100 vuotta. Juhlakirja ja esitelmä Hämeen Sähkön satavuotisjuhlassa. Network economy and clusters in rural areas. Conference in honour of the 100 anniversary of Hämeen Sähkö. Hämeenlinna.

Luostarinen, M. (1996). Environmental research as a part of rural survival strategy. Agriculture-Environment Interaction – challenge for research. Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen. 4-7 pp.

Luostarinen, M. (1996). Agropolis, Agronet and reform of traditional industry. International convention for directors of local and regional authorities. Proceedings. Brussels.

Luostarinen, M. (1996). Network and network economy. The first world conference of Agro- and Bioparks in St Hyasinthe, Montreal. Proceedings. Montreal.

Luostarinen, M. (1996). Agro and bioparks in modernizaton of traditional industries. AURRP’s 11th world conference in Philadelphia. Proceedings. Philadelphia.

Luostarinen, M. (1996). Technopoles and regional development. V World conference on science parks in Rio de Janeiro. Proceedings. Rio de Janeiro.

Luostarinen, M. & Yliviikari,A. (1997) (toim). Maaseudun kulttuurimaisemat. Rural Landscape in Finland. Agriculture Research Center of Finland & Finnish Environmental Institute. Helsinki. 151 p.

Luostarinen, M. (1997). Network economy and the change on capitalizing. In Capitalizing on change. AURRP’s 12th annual international conference in Monterey, California. Proceedings. Monterey

Luostarinen, M. (1997). Agropolis-Strategy – Network economy and operational strategies for the countryside in the integrating Europe. XIV IASP world conference on science and technology parks in Trieste. Proceedings 457-460 pp.

Luostarinen, M. (1997). Pellavan uusimuotoinen käyttö. Innovative and modern use of flax. Agricultural Research Center of Finland.

Luostarinen, M. (1997). Sosiaalinen maisema. Social landscape. Ympäristöhankkeiden kehityprojekti 15.9.-31-10. 1997. Tampereen Teknillinen Korkeakoulu. Edutec. Tampere, 20 p + appendix.

Luostarinen, M. (1997). Network and network economy in the face of spatial changes in the Finnish countryside. Regional Frontiers Conference, september 20th-23rd, 1977. Regional Studies Association. Europen Universität, Viardina, Frankfurt 11 p.

Luostarinen, M. (1997). Agropark and environmental cluster of agriculture. Posters and proceedings in ECOLOG 97. Sevilla.

Luostarinen, M. (1997). Finlands Agropolis strategy; 4 posters and proceedings ( Agropolis, Agronet, Agropark, Center of expertice for food development). EBN & IASP 1st European Conference of International Networks in Cooperation, 22-25 October 1997, Malaga.

Luostarinen, M. (1997). Agro / Bioparks and technology transfer – Dynamic network economy, spatial diffusion and business innovation centers, In 7th International Conference of Technoparks in Russia, CIS countries and China. Plenary session in 9-10 December, Conference proceedings, Moscow.

Luostarinen, M. (1998). Integrated Environmental Research and Networking of Economy and Information in Rural Areas of Finland. Agricultural Research Center of Finland, Resource Management Research, Agricultural and Food Science in Finland, Vol. 7. 1998, 315-328 pp.

Luostarinen, M. (1998). Sustainable Agriculture; The international sustainable development research conference in Leedes 3-4 April. Proceedings. ERP-Environment. Leeds, 173-180 pp.

Luostarinen, M. (1998). Research and practice working together in the Loimijoki project. The International development research conference in Leeds 3-4 April. Conference proceedings. ERP Environment, Leeds, 181-188 p.

Luostarinen, M. (1998). Finlands Agropolis Strategy and Finnish Experiences. Agropolos Implementation in Brazil, ABIPTI, Brazilian Association of Technological Research Institutions, Brazil. 44 p.

Luostarinen, M. (1998). Relatorio sobre o programa Brasileiro Agropolis. Comparacao entre as estrategias da Finlandia a do Brasil. ABIPTI. Brazilian Association of Techonlogical Research Institutions. Brazil. 12 p.

Luostarinen, M. (1998). Pellavayrittäjyyden mahdollisuudet Suomessa. Teoksessa Luostarinen, M., Mäkinen, M., Reijonen, A., Pirkkamaa, J. Pellava Suomalaisessa yritystoiminnassa. Käsikirjoitus. Flax and entrepreneurship in Finland. Kansallisen pellavaprojektin loppuraportti. Final report of the national Flax project. Agricultural Research Center of Finland. 75 p.

Luostarinen, M. (1998). Integrated environmental research and the networked economy in the Finnish countryside. Seminar in the honour of the 100th anniversary of MTT. August 11th 1998. Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen.

Luostarinen, M. (et. al/ see no 193) (ed) (1999). Sustainable Agriculture project in 1977-2000 (SUSAGRI) and Agricultural exhibition park (Elonkierto) – Indicators for sustainable development in Agriculture. Two progress reports and interim report in 1999. European Commission / Life96ENV/FIN/77/Project manager. Agricultural Research Center of Finland.

Luostarinen, M. (1999). Agropolis Strategy, Experience in Finland and Brazil, Poster and proceeding in XVI World Conference of IASP in Istanbul 1-3.6. 1999. Istanbul.

Luostarinen, M. (1999). Regional Development and Productive Linkages. Clusters and operational strategies for the food industry and countryside. Conference proceedings. Speech in Conference in honour of the 65 anniversary of Mexicon National Financiera in 7-9.9 1999. The World Bank, Mexicon National Financier, ITESM. Mexico City.

Luostarinen, M. (1999). Dessarollo Regional Y Encedenamietos Produtivos. Promocion de Agroindustrias Parcue Technologico Agroindustrial Agropolis – Experiencia Internationale. Productive Linkages for Regional Development. Agroindustries Promotion, The Agroindustrial Technoogical Parks Agropolos. Conference and panel in honour of the 65 anniversary of Mexicon National Financiera in 7-9.9 1999. The World Bank, Mexicon National Financiera, ITEM, Mexico City.

Luostarinen, M. (1999). Regional Development and Productive Linkages. Clusters and Operational Strategies, Posters and proceedings (3) in Conference of anniversary of Mexicon National Financiera in 7-9.9 1999 (in honour of the 65 anniversary). The World Bank, Mexicon National Financiera, ITEM, Mexico City.

Luostarinen, M. (et al) eds (2000). Sustainable development in Agriculture: Indicators, administrative programs and demonstrations. SUSAGRI. Final Report. LIFE/96/ENV/FIN/77. Agricultural Research Center of Finland. 58 p + appendix.

Luostarinen, M. (2000). Luontoyrittäjyys Suomessa. Eco-entrepreneurship in Finland. Alueelliset verkostot: Luontoyrittäminen, matkailu- ja maaseutuklusteri, teoksessa Inkeröinen, J. (toim.). Ekotehokkuus, Yhteistyö, Yrittäminen. Ympäristöklusterin tutkimusohjelma. Ympäristöministeriö. In Inkeröinen, J. (ed) The program of environmental cluster, Ministry of Environment. Helsinki. 106-110 pp.

Luostarinen, M., Reijonen, A., Mäkinen,M., Pirkkamaa, J. (2000). Öljypellavan kuidun hyödyntäminen. Loppuraportti. Utilization for linseede flax fibre. Final Report. Agricultural Research Center of Finland, Ser A,45. Jokioinen. 50 p.

Luostarinen, M. (2000). Pellavan viljely Suomessa. Teoksessa Järvenpää,M. & Salo,R. (toim.) Pellavan monet mahdollisuudet. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamat pellavahankkeet 1995-2000. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisusarja, Sarja A, 73 p, Jokioinen, 12-22 pp. Flax farming in Finland, in Järvenpää,M. & Salo,R. (eds). Pellavan monet mahdollisuudet, Agricultural Research Center of Finland, ser A 73, 12-22 pp.

Luostarinen, M., Sankari,H., Vilkki,J. & Pirkkamaa, J. (2000). Öljypellavan jalostus ja viljelytekniikka (2000). Cultivation management of linseed and processing techniques of flax and linseed, teoksessa Järvenpää,M. & Salo, R. (2000) (eds.). Pellavan monet mahdollisuudet. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja, sarja A 73, Agricultural Research Center of Finland, ser A 73. Jokioinen. 23-27 pp.

Luostarinen, M., Reijonen, A., Mäkinen,M., & Pirkkamaa,J. (2000). Öljypellavan varresta kuitukangastuotteita. Utilization of linseed flax fibre. Teoksessa Järvelä,M. & Salo,R. (eds). Pellavan monet mahdollisuudet. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja, Agricultural Research Center of Finland, ser A 73. Jokioinen. 28-32 pp.

Pirkkamaa, J., Hyöveli, J. Isotalo,J., Luostarinen, M., Sankari, H., Tahvonen, R. & Vilkki,J. (2000). Öljypellavan jalostus, kylvösiementuotanto ja kuidun hyödyntäminen kasvualustana kasvihuoneissa. New utilization and diversification of flax and linseed products. Teoksessa Järvenpää,M. & Salo,R. (eds) Pellavan monet mahdollisuudet. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja, Agricultural Research Center of Finland, ser A 73, Jokioinen. 33-34 pp.

Nature-Based and Eco-Entrepreneurship in Finland. Posters (2) in International Asociation of Science Parks (IASP) Millenium Conference 11-13 July 2000 Edinburgh. A) Cluster programs – Regional networks; What is nature-based and eco-entrepreneurship in Finland and B) Cluster programs – Regional networks; What are the clusters of eco-entrepreneurship in Finland. Proceedings in XVII IASP World Conference on Science & Technology Parks. Edinburgh.

Luostarinen, M. (2000). Sustainable development in Agriculture. Posters (5) and appendix in AURRP 15th annual international conference in Colorado 7-11 June 2000; Which century are you in? Proceedings. Colorado, Boulder.

Luostarinen, M. (2001) Agri-environmental indicators. Regional Studies. Journal of the Regional Studies Association. Unpublished manuscript. Unversity of Sussex, UK, 36 p.

Luostarinen, M. (2001). Verkosto- ja klusteritalous luontoyrittäjyyden palvelussa. Network and cluster economy and nature based eco-entrepreneurship. (käsikirjoitus) Maatalouden taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisuja, sarja A. 58 p.

Luostarinen,M. & P Vanhamäki (2001). Ekologinen yrittäjyys. Tutkimus kuluttajien, yrittäjien ja kansanedustajien näkemyksistä ekologisen yrittäjyyden kehittämisestä Suomessa. Klusteriohjelman loppuraportti. Ecological and nature-based entrepreneurship. A Study of the conception of consumers, entrepreneurs and members of the Parliament how to develop ecological and nature-based entrepreneurship in Finland. Final report of Cluster programme. MTT Agrifood Research Finland, Jokioinen. 164 p.

Luostarinen,M. (2001). Sustainable development and indicators – Information of ecological, economical, social and regional activity in rural areas. Agricultural Economic Research Institute, Finland 2001, Helsinki. 33 p.

Luostarinen,M. (2001). Luontoyrittäjyys osana verkosto- ja klusteritaloutta. Nature-based entrepreneurship as a part of the network and cluster economy. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Agrifood Research Finland. Economic Research (MTTL). Workin paper 2001. 51 p.

Muut tieteelliset artikkelit (ryhmä 2) 1974-2001

Group 2: Other scientific articles, books and conference publications 1974-2001

Naukkarinen,A. & Luostarinen,M. (1974) Siuruanjärven allasalueen yksityis- ja kunnallistaloudellinen merkitys. Significance of the basin of Lake Siuruanjärvi for the public and private-sector economy. Social and economic aspects of man-made lakes. Oulun yliopisto, Maantieteen laitoksen julkaisuja, University of Oulu, Department of Geography, 66 p.

Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1980). Lokan ja Porttipahdan tekojärvien rakentamisen vaikutukset muuttajiin ja kuntaan. Effects of the construction of the Lokka and Porttipahta researvoirs on the local authorities and those required to move away. Mimiographed publications of the National Board of Waters 14:1980. Helsinki, 196 p.

Luostarinen,M., Naukkarinen,A., Kantola, J. Keränen,A., Matero,J. Matila,T. Palosaari,T. & Ylitalo, K. (1980). Iisalmen haja-asutusalueen kylä- ja elinkeinotutkimus. Village and occupational studies in the sparcely populated areas of Iisalmi. Part 1. GIS and maps for planning. University of Oulu, Department of Geography, 310 p. + appendix maps.

Luostarinen,M. & Virtanen,J. (1981). Iisalmen yleiskaavan suunnittelukartasto (GIS). Atlas for the construction of a master plan for the municipality of Iisalmi.(GIS) University of Oulu, Department of Geography, 59 maps.

Luostarinen,M. (1983). Yleiskaava haja-asutusalueiden suunnittelussa (GIS). Iisalmen yleiskaavan laadinta esimerkkinä kyläsuunnittelusta. The master plan in the planning of sparcely-populated areas (GIS). Construction of a master plan for the municipality of Iisalmi as an example of village planning. University of Oulu, Department of Geography, 54 p + 20 appendix maps.

Luostarinen,M. (1984). Rautaruukin vaikutuksista raahelaisten elämään. Tulevaisuuden taajamaympäristö. Yleiseurooppalaisen kaupunkiuudistuksen palauteseminaari Raahessa 12. – 13.6.1984. Impact of the Rautaruukki Company on the lives of the people of Raahe. The build-up environment of the future. Feedback seminar on European urban renewal in Raahe 12. –13.6. 1984. Finnish Local History Association, publications B:4, Provincial Association of Northern Ostrobothnia, publications B:21, 8 p.

Luostarinen,M. (1985). Selvitys ympäristökoulutuksen ja –tutkimuksen tilasta sekä ympäristöinstituutin toiminta-ajatus. A survey of the state of environmental education and research and the idea behind an Institute of Environmental Studies, University of Oulu, 85 p.

Luostarinen,M. (1990). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Systeeminen työ verkostomallissa. Esimerkkejä ja kirjallisuutta elinkeinotoimen kehän systeemityön jäsentelyksi kunnallishallinnossa. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Economic and occupational life and system work; examples and literature. Institute of Ladogan Karelia 4/ 1990, 53 p.

Luostarinen,M. (1991). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Kulttuuriyhteistyö verkostomallissa. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Model for cultural network. Institute of Ladogan Karelia 1/ 1991. 27.p.

Luostarinen, M. (1991). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Yrittäjä- ja työvoimakartoitus sekä verkostotalous yrittäjyydessä. Network project in Middle and Ladogan Karelia. Network economy as a part of new economy and model for entrepreneurships. Institute of Ladogan Karelia 2/1991. 31 p.

Luostarinen,M. (1991). Tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmät monitieteisessä ympäristötutkimuksessa. New methods and information techniques in environmental studies. Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen. 58 p.

Luostarinen, M. (ed) (1993). Agropolis Vision. Conclusion of the meetings and seminar in cluster of food staff chain, education, research, firms and administration. Agricultural Research Center of Finland, 115 p.

Luostarinen,M. (1994). Verkostotalous. Verkostotalous maaseudun strategiana. Network economy. Strategy of Nertwork Economy in the countryside. Agricultural Researc Center of Finland. 29 p.

Luostarinen,M. (1994). Agropolis: Landwirtschaftliches Know-how Center in Finnland: Neue Unternehmensformen durch Netswerk –Kooperation. Technik aus Finnland (Sondernummer fur angler) no 3:93. 32-33 pp.

Luostarinen,M. & Olin,A. (1994). Maaseudun ympäristöntutkimus ja –hoito. Loimijoki –projektin vuoisraportti. Environmental Research and Management in the Countryside. Annual Report of Loimijoki –project. Agricultural research Center of Finland. 15 p.

Luostarinen,M. & Olin,A. (1994). Maiseman- ja ympäristönhoito osana maaseudun kehittämistä. Delfoi -kyselyn tulokset. Landscape and Environmental Management as a part of rural development in Finland. Delfi methods. Agricultural Research Center of Finland, 37 p.

Luostarinen, M. (1995). Osaamiskeskusohjelmat ja uusyrittäjyys elintarviketaloudessa. Työministeriön ja Jobs and societyn seminaari. Programs of know-how clusters and food industry, seminar of Jobs and Society. Helsinki, 3-7 pp.

Luostarinen, M. (1996). River Loimijoki. In, European rivers network, article 10, Inter-regional cooperation: Development plan, London, 19-21 pp.

Luostarinen, M. (1996). Network development. In, European rivers network, article 10. Interregional cooperatio: Development plan, London. 22-26 pp.

Luostarinen, M. (1996). The Agropolis Strategy. The first world conference of Agro and Bioparks in St Hyasinthe, Montreal. Proceedings. Montreal

Luostarinen,M. (1996). Agropolis – the second generation science park. AURRP’s 11th world conference in Philadelphia, Posters (5). Proceedings. Philadelphia.

Luostarinen, M. (1996). Agropolis – the second generation science park. V world conference on science parks in Rio de Janeiro. Posters (3). Proceedings. Rio de Janeiro.

Luostarinen, M. & Pirkkamaa, J. (1996). Fourth European regional workshop on flax, Poster (1), Rouen, France.

Luostarinen, M., Hieta-Koivu R. & Olin,A. (1996). Sustainable Development in Agriculture: Indicators, Administrative, Programs and Development – SUSAGRI. Life program. Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen.

Luostarinen. M. (1997). Finlands Agropolis and agropolis strategy; The thinking behind BIC (Business & Innovation Center & Local economic development). EBN & IASP 1st European Conference of International Networks in Cooperation, 22-25 October 1997, proceedings. Malaga.

Luostarinen, M. (1997). Innovation and small entrepreneurship: Main tools for employment and regional development. EBN & IASP 1 st European Conference of International Networks in Cooperation, 22-25 October 1997, proceedings. Malaga.

Luostarinen, M. (1997). Technoparks and SME in science and innovation technology centers (workshop); 7th International Conference of Technoparks in Russia, CIS countries and China. Conclusions of workshop, Conference proceedings 9-10 December, Moscow.

Luostarinen, M. (1998). European Environment Business Strategy and the Environment Eco-Management and Auditing Sustainable Development. The International Development Research Conference in Leeds 3-4 April. Posters, See 170-176 (Sustainable Development of Agriculture (6) + 169 (4) and ERNIE (European Rivers Network) (1) together (11). ERP Environment. Leeds.

Luostarinen, M., Pirkkamaa, J. (1997). Comprehensive utilization of flax cultivation and processing techniques in Finland. Flax and other bast plants symposium 30.9-1.10. 1997, INF, Poznan, Poland, 48-49 pp.

Luostarinen, M. (1999). Agropolis Strategy – Experience in Finland and Brazil. Conference proceeding. IASP XVI World Conference in Istanbul 1-3.6 1999. Istanbul.

Luostarinen, M. (1999). Agropolis Strategy, Experience in Finland and Brazil, Poster in XVI World Conference of IASP in Istanbul 1-3.6. 1999. Istanbul.

Luostarinen,M. (et al) (2000). Maataloutta luonnon ja ihmisten ehdoilla. Agricultural production; Human and ecological conditiones.SUSAGRI. EU:n LIFE -loppuraportin kansankielinen painos. Maatalouden tutkimuskeskus, 32 p.

Rutanen, J. Luostarinen, M.(2000). Luontoyrittäjyys Suomessa. Alueelliset verkostot: Luontoyrittäminen- matkailu- ja maaseutuklusteri. Loppuraportti. Eno-entrepreneurship in Finland. Spatial Networks. Final report. Agricultural Research Center of Finland, ser B, 2000. 65 p, appendixs 49 p + 2 p

Luostarinen, M. (2000). Sustainable Development in Agriculture. Posters (3) and proceedings in International Association of Science Parks (IASP) Millenium Conference 11-13 July 2000 Edinburgh, Scotland. Proceedings in XVII IASP World Conference on Science & Technology Parks. Edinburgh

Luostarinen, M. (2000). Nature Based and Eco-Entrepreneurship in Finland. Posters (2) and speech in AURRP 15th annual international conference in Colorado 7-11 June 2000; Which century are you in? Proceedings, Colorado, Boulder.

Luostarinen, M. (2000). Network, Clusters and Network economy in the face of spatial changes in the Finnish countryside. Proceedings in AURRP 15th annual international conference in Colorado 7-11th June 2000. Colorado, Boulder.

Kirjat, raportit ja oppaat (ryhmä 3) 1974-2001

Group 3: Books and reports, big professional articles 1974-2001

Luostarinen,M. (1976) Ylikiimingin kuntasuunnitelma vuosille 1977-1981. Distirict plan for the commune of Ylikiiminki, 1977-1981. Nordia no.2, University of Oulu, Departament of Geography, 276 p. + appendix maps.

Asp,E., Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1977). Ounasjoen sosiaalistaloudellinen tutkimus. Selvitys joen rakentamisen yksityistaloudellisista vaikutuksista. Social and economic research on the river Ounasjoki. A survey of the effects of hydro-electric schemes on the private-sector economy of the area. Lapp research no. 1:1977, University of Turku and Oulu. 231 p. + appendix.

Asp,E., Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1977) Ounasjoen sosiaalistaloudellinen tutkimus. Selvitys joen rakentamisen kunnallistaloudellisista vaikutuksista. Social and economic research on the river Ounasjoki. A survey of the effects of hydro-electric schemes on the public-sector economy of the area. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 2:1977, 67 p.

Asp,E., Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1978). Ounasjoen sosiaalistaloudellinen tutkimus. Selvitys joen rakentamisen vaikutuksista alueen kesäasutukseen ja matkailuun. Social and economic research on the river Ounasjoki. A survey of the effects of hydro-electric schemes on tourism and the use of summer residences. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 3:1978, 38 p.

Asp,E., Luostarinen,M. & Mäkinen,H. (1978). Tutkimus Kemijoki Oy:n ulkoisesta yrityskuvasta. A study of the external image of Kemijoki Oy as a company. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 4:1978, 58 p.

Luostarinen,M., Naukkarinen,A., Jussila,H., Luttinen,J., Pajunen,H., Pennanen,A. & Rautianen,V. (1979). Rovaniemen maalaiskunnan maatalous- ja elinkeinotutkimus. Research into agriculture, commerce and industry in the rural commune of Rovaniemi. Part 1. Atlas for planning purposes (GIS), University of Oulu, Department of Geography. 219 p. appendix maps 35.

Luostarinen, M. Nilivaara, J. Muilu, T. & Kivelä, M. (1983). Pielaveden maatilatalouden sivu- ja liitännäiselinkeinojen kehittämistutkimus. A study of the prospects for subsidiary and anciliary occupations on the farms of Pielavesi. University of Oulu, Department of Geography, 111 p + appendix maps.

Luostarinen, M., Ohtonen, O. Karvali, P. & Sipola, H. (1983). Raahen kaupunkitutkimus. Väliraportti Raahen kaupunkisosiologisesta tutkimuksesta. Kaupunki uudistuu –teemavuoden eurooppalainen pilot –projekti Suomessa. Urban study in the city of Raahe. An interim report on urban sociology. Pilot project of Urban renewal in European community . University of Oulu, Department of Geography, 160 p.

Luostarinen,M., Karvali,P., Ohtonen,O., Sipola,H., & Toivanen, H. (1984). Raahen kaupunkitutkimus. I Raaheen muutto, II Asuminen ja asuinympäristö. Urban research in Raahe. I Migration to Raahe, II Housing and the living environment. University of Oulu, Department of Geography. Raahe Town Council, Urban planning 1984, p. 210.

Luostarinen,M., Karvali,P., Ohtonen,O., Sipola,H. & Toivanen,H. (1984). Raahen kaupunkitutkimus. III Elämän laatu ja vuorovaikutus, IV Raahen kaupunkikuva. Urban research in Raahe, III Interaction and the quality of life, IV The external appearance of Raahe as a town. University of Oulu, Department of Geography, Raahe town Council, Urban planning 1984, 180 p.

Luostarinen,M. (1984). Raportti Iijoen rakentamisesta. I Rakentamisen laaja-alaiset vaikutukset. Report of hydro-electric schames on the river Iijoki. I Broad-scale effects of the construction of power stations. Academy of Finland. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 1:1984, 143 p.

Luostarinen,M. (1984). Raportti Iijoen rakentamisesta. II Rakentamisen paikalliset vaikutukset. Report on hydro-electric schemes on the river Iijoki. II Local effects of the construction of power stations. Academy of Finland. University of Turku and Oulu, Lapp research no. 2:1984, 206 p.

Luostarinen, M. (1989). Keski-Karjalan yhteistyöprojekti. Regionaalisesta spatiaaliseen; Laatokan Karjalan Instituutin julkaisuja 1/1990, Network –project in Middle and Ladogan Carelia. EU:s pilot –project in Northern and Russian Carelia in 1989-90, Institute of Ladogan Karelia, 1:1990. 65 p.

Luostarinen,M. (1990). Seutukuntatyö Keski-Karjalassa ja yhteistyön muodot Neuvosto-Karjalaan. Elinkeinoasiamiespäivät 2.-3.10. 1990. Seminaarijulkaisu. Network in Middle Karelia and between Northern and Russian Karelia, Seminar in 2.-3. 10. 1990. University of Joensuu, 11 p.

Luostarinen, M. (1990). Euroopan yhteisö ja Suomi. Makkaraportti EU:n organisaatioista ja historiasta 16.-20.9. 1990. European Council and EU:s organization and Finland – history and report visiting in Brussels 16-20.9. 1990. Institute of Ladogan Karelia 2/ 1990. 25 p.

Luostarinen,M. (1991). Loimijoki –projekti. Tutkimus- ja tuotantopäivät. Loimijoki –project. Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen. 26 p.

Luostarinen,M. (1991). Loimijoki –Projekti. Ympäristöasenteet. Loimijoki –Project. Environmental attitudes. Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen, p. 68.

Luostarinen,M. (1991). Agropoliksen toiminta-ajatus ja visio. Ideas and visions of Agropolis, the science park of second generation. Agricultural Research Center of Finland. 98 p.

Luostarinen,M. & Olin, A. (1993). Maatilojen ympäristönhoito ja –suunnittelu. Environmental managements and planning by farms. Agricultural Research Center of Finland, Tiedote 19/1993, 84 p +3 appendixs

Luostarinen,M. (ed) (1993). Maatilan ympäristönhoito. Esala, M. Hirvonen,A., Järvinen,S., Luostarinen,M., Kemppainen,E., Känkänen, H., Kurppa,S., Pakarinen,V., Pitkänen,J., Pölkki,L., Seppänen,H., Turtola,E., Tarasti,L., Uusi-Kämppä,J. & Turtola,A.. Maatilan ympäristönhoidon seminaari tutkimuksen, neuvonnan ja hallinnon edustajille. Environmental managenent and farming systems. Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen, 60

Luostarinen, M. (1994). Osaamiskeskusohjelma. The program of know-how center. Hämeen liitto, Region council of Häme. Hämeenlinna. 79 p + appendix

Luostarinen,M., Haavisto,P., Rantanen, O., Sandvik,V. & Öfversten,J. (1984). Ehdotus Agropolis -osaamiskeskuksen maaseututeknologian tutkimusohjelmaksi. Työryhmäraportti. Proposal for Agronet and it-program within Internet as a countryside program in Finland. Agricultural Research Centre of Finland. 10 p

Luostarinen,M. & Olin,A. (1995) (eds). Maaseudun kulttuurimaisemat, käsikirjoitus. Rural Landscapes in Finland. Manuscript. Agricultural Research Center of Finland, Finnish Environment Institute, 151 p

Luostarinen,M. (1995). Agropolis ydinalueen ja Loimijokilaakson Leader -ohjelma. The Leader program of the Agropolis area and the river Loimijoki. Agricultural Research Center of Finland. 40 p

Luostarinen, M. (1995). Biodiversiteetti ja rakennettu ympäristö. Biodiversity and cultured landscape. Tielaitos. Helsinki. 6 p.

Luostarinen, M. (1996). Agroekologinen informaatiosysteemi (AIS). Ympäristösuunnittelun uudet tuulet. GIS-paikkatietopäivät. Agroecological information system (AIS). GIS seminar in Jokioinen. Agricultural Research Center of Finland. 18-32 pp.

Luostarinen, M. & Pirkkamaa, J. (1996) (eds). Pellavaseminaari 1996. National program of flax; network project; seminar in Jokioinen. 50 p.

Luostarinen, M. (1996). Pellavan uusi tuleminen. Pellavaseminaari. Future of flinseed flax and fiber. Jokioinen, 4-18 pp.

Luostarinen, M. & Soini, K. (1996) (eds). Jokirantasuunnittelun kehittämisprojekti. Väliraportti. Development project of riversides and diversity. Interim report, Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen. 56 p.

Luostarinen, M. (1996). Jokirantasuunnittelun kehittämisprojekti osana maatalouden ja maaseudun ympäristötutkimusta. Teoksessa, Luostarinen, M. & K. Soini (toim). Jokirantasuunnittelun kehittämisprojekti. Development project as a part of environmental studies in agriculture and rural areas. Agricultural Reseach Center of Finland. Jokioinen, 1-3 pp.

Luostarinen, M. (1996). Integroituun ympäristötutkimukseen. Teoksessa, Luostarinen, M. & K. Soini (toim.) Jokirantasuunnittelun kehittämisprojekti. Integrated process and environmental studies, Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen, 51-56 pp

Luostarinen, M., Olin, A. & Sillfors, T. (toim) (1996). Tammelan osayleiskaava esimerkkinä asukassuunnittelusta. Master plan of Tammela as an example of EU’s Leader kind of regional development. Agricultural Research Center of Finland. 79 p + appendix maps.

Luostarinen,M. (1996). Kaavoitus maaseudun suunnittelussa. Teoksessa Luostarinen, M., Olin,A. & Sillfors, T., Tammelan osayleiskaava esimerkkinä alussuunnittelusta. Rural areas and master plan, Agricultural Research Center of Finland, 1-5 pp

Luostarinen, M. & A. Yliviikari (eds). Loimijoki project; Manuscript of the final report. Agricultural Research Center of Finland

Luostarinen, M. (1998). Integroitu maisema ja maiseman kokeminen. Maatila -2000 arkkitehtikilpailu. Maaseutukeskusten liito & Maa- ja metsätalousministeriö (seminaarit ja esittely Oulussa ja Helsingissä). Integrated Landscape and Social Memory. Farm -2000. Helsinki. 18p.

Luostarinen, M. (1998). Susagri – Interim report. Life96ENV/FIN/77. MTT. Agricultural Research Center of Finland; Technical and Financial reports.

Luostarinen, M. (1998). Maatalouden hajakuormituksen ongelma-analyysi: Projektin tavoitteet. Teoksessa Luostarinen, M., Yliviikari,A., Jansson,H.,Jansson,H., Kurppa,S., Känkänen,M., Soini.K., Turtola.A., Turtola,E. (toim.) Loimijoki. Agricultural Research Center of Finland. 82 p.

Luostarinen, M. (1998). Projektisuunnitelman teoreettinen tausta. Teoksessa Luostarinen et al. (eds.) Loimijoki, River Loimijoki. Theoretical background of river Loimijoki project and results. Agricultural Research Center of Finland, 26-31pp. appendix 82,83,84.

Luostarinen, M. (et al) eds (1999). European Rivers Network. Development program of rivers and riversides together Finland ( the river Kokemäenjoki), Spain (Asturias area and Council), France (Nantaise area and Council, the river Loire), Northern Ireland (Omagh region and Council), Sweden (the rivers Kalix and Emå) and Scotland (the rivet Tweed district). European Comission. Recite II program. Progress report in 1999. Local and International reports. ERNIE, Agricultural Research Center of Finland

Luostarinen, M., Kivistö, S. (1999) Sustainable Agricultural – Indicators for sustainable development (SUSAGRI). Interim financial report. Agricultural Research Center of Finland. Life96ENV/FIN/77/. Agricultural Research Center of Finland.

Luostarinen, M., Rutanen, J. (1999). Alueelliset verkostot: Luontoyrittäminen, matkailu- ja maaseutuklusteri. Väliraportti. Regional networks: Nature based and eco-entrepreneurship, clusters of tourism and rural areas. Interim report. National Cluster program, Ministry of Environment. Agricultural Research Center of Finland, University of Helsinki, 120 p.

Luostarinen, M., Kivistö,S., Kurppa,S. (2000). Sustainable development in Agriculture: Indicators, administrative programmes and demonstrations. SUSAGRI. Financial report. LIFE/96/ENV/FIN/77. Agricultural Research Center of Finland.

Luostarinen,M. & P. Vanhamäki (2001). Väliraportti luontoyrittäjyydestä 16.5.2001.Interim report for Finnish eko-entrepreneurship programme 16.5. 2001.Johtoryhmälle esiteltävä kalvomateriaali yrittäjäkyselystä, kuluttajakyselystä sekä kyselystä kansanedustajille. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Jokioinen, 37 pp.

Luostarinen,M. & P. Vanhamäki (2001). Ekologinen yrittäjyys. Väliraportti johtoryhmälle 29.8.2001. Ympäristöministeriö. Helsinki. Eco-entrepreneurship. Interim report II. Helsinki. 117 pp + appendixs

Seminaari- ja kokousjulkaisut, vuosikirjajulkaisut (ryhmä 4) 1974-2001

Group 4: Seminar and meeting publications, posters in 1974-2001

Luostarinen,M. (1992). Mikä on Agropolis? Agropolis –seminaari 20.01. 1992. ”What is Agropolis?” Seminar in Jokioinen 20.01.1992. Agricultural Research Center of Finland, Jokioinen. 112 p.

Luostarinen,M. (1994). Agropolis – A Second Generation Science Park. Agricultural Research Center of Finland. Jokioinen, proceeding 8 p

Luostarinen,M. & Olin,A. (1995). Maiseman- ja ympäristönhoito osana maaseudun kehittämistä. Agrofood 95 – posteri (1). How to develope rural landscape and environmental management, poster in Agrofood 95.

Luostarinen,M. (1995). Ympäristöntutkimus ja maaseudun selviytymisstrategia. Jokirantasuunnittelun kehittäminen. Yhteistyöprojektin aloitusseminaari Jokioinen 13.12. 1995. Environmental studies and rural development. Network seminar in 13.12.1995 Agricultural Research Center of Finland, Occupational College of Häme, 3-4 pp. Hämeenlinna.

Luostarinen, M. (1995). Agropolis – ARC. The specialized second generation science park in Finland. Poster in Directoria -95. Brussels.

Luostarinen, M. (1995). Agropolis – ARC. The second generation science park. Network economy and science parks. Poster in Directoria -95. Brussels.

Luostarinen, M. (1995). Agropolis ja osaamiskeskus. Häme 95 -messut. Posterit (6 kpl). Agropolis and network clusters, posters (6) in Häme 95 Directoria. Hämeenlinna.

Luostarinen, M. (1996). Ympäristötutkimus yhteiskunta- ja aluetaloudessa. MTT:n strategiatyö. Environmental studies in spatial and social life. Strategy of MTT. Agricultural Research Center of Finland. 18 p.

Luostarinen, M. (1996). Agropolis – ARC. International convention for directors of local and regional authorities, Posters (6). Brussels.

Luostarinen, M. (1996). The network of know-how in the food industry. The first world conference of Agro and Bioparks in St Hyasinthe, Montreal. Posters (3). Montreal.

Luostarinen, M.,Olin, A. & Ansalehto, A. (1996). Loimijokialueen yhteistyötilat. Maatilan ympäristönhoidon kokeilu- ja kehittämishanke. Moniste. Innovative farms and diffusion models. Agricultural Research Center of Finland.

Luostarinen, M. (1997). Agropolis-Strategy – Network economy. In Capitalizing on change. AURRP’s 12th annual international conference in Monterey, California, Posters (3)

Luostarinen, M. (1997). Agropolis-Strategy – Network Economy. XIV IASP world conference on science and technology parks in Trieste. Posters (3).

Luostarinen,M. (1997). Sustainable agriculture (SUSAGRI). ECOLOG 97 annual conference in Sevilla. Centro de Recursos Agricola de Finlandia Posters:

Indicators and Geospeheric Syste

Indicators and Atmospheric System

Indicators and Hydrospheric System

Indicators and Biospheric System

Indicators and Econospheric System

Indicators and Sosiospheric System

Luostarinen, M. (1997). Finlands Agropolis; BIC system of Agropolis Ltd, Agronet and Center of expertise for food development. Poster in ECOLOG 97. Sevilla.

Luostarinen, M. (1997). Finlands Agropolis. Agropolis Ltd. Poster in ECOLOG 97. Sevilla

Luostarinen, M. (1997). Finland Agropolis. Agronet datadase system, Poster in ECOLOG 97. Sevilla.

Luostarinen, M. (1997). SUSAGRI (Sustainable development of Agriculture). 6 posters ( Indicators and Geospheric system, Indicators and Atmospheric system, Indicators and Hydrospheric system, Indicators and Biospheric system, Indicators and Econospheric system, Indicators and Sociospheric system). EBN & IASP 1st European Conference of International Networks in Cooperation, 22-25 October 1997, Malaga.

Luostarinen, M. (1997). Agronet as a database system and food staff chain in Finland. Poster in 7th International Conference of Technoparks in Russia, CIS countries and China. Moscow.

Luostarinen, M. (1997). Center of ecpertice for food development – Local, regional and global system of innovations and SME in food industry. EU:s EBN (European Business Network, BIC (Business Innovation Center) and ERDF (European Regional Development Fund) regional policy. Poster in 7th International Conference of Technoparks in Russia, CIS countries and China. Moscow.

Luostarinen, M. (1997). Agropolis Science Parks – the second generation and specialized science park and spatial science policy. Poster in 7th International Conference of Technoparks in Russia, CIS countries and China. Moscow.

Luostarinen, M. (1998). Agropolos Implementation in Brazil, Conference and workshop 28th-30th in Brasilia. Posters (15). ABIPTI. Brazilian Association of Technological Research Institutions. Brazil.

Luostarinen, M. (1999). Finland’s Agropolis Strategy and Clusters – Experiences in Finland and programs in South America. Posters (2) in IASP XVI World Conference in Istanbul 1-3.6 1999. Istanbul.

Luostarinen,M. (2001). Klusteriohjelmat. Alueelliset verkostot; Luontoyrittäminen, matkailu- ja maaseutuklusteri. Mitä ovat luontoyrittäjyyden klusterit? Koko maan kattavan kyselyn ensimmäiset tulokset. Posteri ja esitelmä Seinäjoella luontoyrittäjyysseminaarissa 6.6. 2001. National Cluster Programmes. Regional networks; ecological and nature-based entrepreneurship. What are the clusters of eco-entrepreneusrship. Poster and seminar proceeding in Seinäjoki 6.6. 2001.

Luostarinen,M. (2001). Klusteriohjelmat. Alueelliset verkostot; Luontoyrittäminen, matkailu- ja maaseutuklusteri. Millainen on luontoyrittäjä? Luontoyrittäjyyden osa-alueet. Posteri ja esitelmä Seinäjoella luontoyrittäjyysseminaarissa 6.6. 2001. National Cluster Programmes. Regional networks; ecological and nature-based entrepreneurship. What is eco-entrepreneusrhip? Poster and seminar proceeding in Seinäjoki 6.6.2001.

Ammattilehtiartikkelit (lehtiartikkelit)/Yleistajauiset artikkelit (ryhmä 5)

Group 5: Professional and popular articles/ No scientific articles in 1974-2001

Esimerkkejä ammatti- ja päivälehtiä avustavasta työstä lehtien yliökirjoittajana (Kaleva vuodelta 1988. Yhteensä ko. vuonna 17 yliötä Kalevassa ja muissa lehdissä 58 artikkelia)

Examples artcles in newsletters ( chief page artcile) in 1988 (Kaleva 17 articles in 1988, others 58 articles in 1998)

Luostarinen,M. (1988). Maakunnat ja muuttuvat alueet. The provincial spirit and the changing face of the regions, Kaleva 27/8

Luostarinen,M. (1988). Ihminen on sidottu ympäristöönsä. Spatial identification and provinces. Kaleva 20/8

Luostarinen,M. (1988). ”Valkoisten mutakuonojen maa” – Kansanluonnekäsite ja maailmankuvat maantiedon opetuksessa. The concept of national character and views of the world in Finnish geography teaching. Kaleva 7/8

Luostarinen,M. (1988). ”Yksi kartta voi valehdella enemmän kuin tuhat sanaa”. One map can lie more than a thousand words. Kaleva 16/7.

Luostarinen,M. (1988). ”Yliopppilassumasta tohtorijonoon” – koultusyhteiskunnan toiset kasvot. ”From a jam of graduates to a queue of doctors – the other face of the literate society. Kaleva 5/7.

Luostarinen, M. (1988). Yliopistomaailma muutoksen edessä Suomessakin. The university world in Finland in the face of change. Kaleva 1/7.

Luostarinen,M. (1988). ”Myytävänä vähän käytetty tutkimus”. Secondhanded study for sale” Kaleva 2/16.

Luostarinen,M. (1988). “Tutkimuksen arvoiminen mutkikasta”. The complexities of giving a value to research. Kaleva 16/1.

Luostarinen, M. (1988). Yliopisto ja kansainväliset yhteydet. The University and international contacts. Kaleva 27/3.

Luostarinen,M. (1988). Valtion tekninen tutkimuskeskus (VTT) aluepolitiikan välineenä. The Technical Research Centre of Finland (VTT) as an instrument of regional policy. Kaleva 11/1.

Luostarinen,M. (1988). Monitieteinen ympäristökeskus Ouluun. A multidisciplinary environmental research center fo Oulu. Kaleva 13/12.

Luostarinen,M. (1988). Valas – suuri tuntematon. The Whale – the great unknown 6/7.

Luostarinen,M. (1988). Ilmansuojelu osana ympäristöpolitiikkaa. Clean air as an aspect of environmental policy. Kaleva 29/5

Luostarinen,M. (1988). Neuvostotiede pureutuu nyt ekologisiin ongelmiin. Soviet science comes to grips with ecological problems. Kaleva 3/7

Luostarinen, M. (1988). Huoli aikuiskoulutuksesta. Anxiety over adult education. Kaleva 12/12.

Luostarin, M. (1988). Asenteet ja vesistörakentaminen. Attitudes towards hydroelectric power schemes. Kaleva 7/8

Luostarinen,M. (1988). Maaseudun kylätutkimus. Village research in the countryside. Kaleva 10.10.

Luostarinen, M. (ed) (1993). Agropolis –lehti 1:1993. Mikä ihmeen Agropolis? Agropolis newsletter 1:1993. Jokioinen.

Luostarinen, M. (ed) (1993). Agropolis –lehti 2:1993. Agropolis-alue – oikea paikka onnistua. Agropolis newsletter 2:1994. Jokioinen.

Luostarinen, M. (ed) (1993). Agropolis –lehti 3:1993. Osaamiskeskus Agropolis – verkostotalouden veturi. Agropolis newsletter 3:1994. Jokioinen.

Luostarinen, M. (ed) (1994). Agropolis newsletter 1/ 1994. Jokioinen.

Luostarinen,M. (ed) (1994). Agropolis newsletter 2/ 1994. Jokioinen.

Articles in newspapers (the most vastly spread in Finland and ten provinces) and professional popular articles:

Principal page Other page (professional page)

In 1989 18 6

In 1990 10 8

In 1991 22 3

In 1992 16 12

In 1993 12 6

In 1994 18 9

In 1995 11 4

In 1996 5 3

In 1997 3 5

In 1998 10 2

In 1999 5 3

In 2000 8 3

In 2001 (30.06) 28 9

Together in 1989..2001 166 73

Asiantuntijatarkastetut tieteelliset julkaisut (ryhmä 1)

Scientific original articles and books, international conference publications 89 1-89

Muut tieteelliset artikkelit (ryhmä 2)

Other scientific articles, books and conference publicatons 36 90-125

Kirjat, raportit ja oppaat (ryhmä 3)

Books and reports, big professional articles 44 126-169

Seminaari- ja kokousjulkaisut, vuosikirjajulkaisut (ryhmä 4)

Seminar and meeting publications, posters 31 169-199

Ammattilehtiartikkelit (lehtiartikkelit), yleistajuiset artikkelit (ryhmä 5)

Professional and popular articles/ No scientific articles (emaples in 1988) 22 200-222

Together popular articles after 1988 262

All publications together in 2001:  391

Vuosi 2002 (Year 2002)

Scientific (Conference proceedings – Plenary meetings)

392) Matti Luostarinen (2002). Ecological entrepreneurship as a part of the network and cluster economy – Integration of entrepreneur and consumer clusters, innovation roles and their relation with the environment. European Conference of science and technology parks 2002. Serving the Companies. Enlarging the markets of business communities in and around science and technology parks. Tallinn, Estonia, June 9-11, 2002, IASP. Plenary session 1, pp 56-78. Group 1

393) Matti Luostarinen & P. Vanhamäki (2002). Ecological entrepreneurship: Study on the views of consumers, entrepreneurs and members of Parliament on developing ecological entrepreneurship in Finland. 3rd International congress & Trade show Green-Tech with 5th European Symposium Industrial Crops and Products 24,25,26 April 2002, the Netherlands. Plenary session 1, pp 20-21. Green Tech. Group 1

394) Matti Luostarinen (2002). Ecological entrepreneurship as a part of the network and cluster economy – three integrated system. Poster in Congress & Trade show green-tech European symposium industrial crops and products 24,25,26 April 2002, Netherlands, p 94, Green Tech. . Group 4

395) Matti Luostarinen (2002). Nature-based and ecological entrepreneurship in Finland. Eight annual international sustainable development research conference 8-9 April 2002. Conference proceedings pp. 326-335. University of Manchester, UK. www. erpenvironment.org. Group 2

396) Matti Luostarinen (2002). Integration of network and cluster economy – Organisational integration. Poster in eight annual international sustainable development research conference 8-9 April 2002, University of Manchester, UK. Group 4

397) Matti Luostarinen (2002). Integrated environmental research theory of knowledge – Scientific integration. Poster in eight annual international sustainable research conference 8-9 April 2002, University of Manchester. UK. Group 4

398) Matti Luostarinen (2002). Integration of entrepreneur and consumer clusters, innovation roles and their relation with the environment – Economic integration. Poster in eight annual international sustainable development research conference 8-9 April 2002, University of Manchester, UK. Group 4

399) Matti Luostarinen (2002). Roots of Ecological Entrepreneurship. In Global Impacts of Ecological Entrepreneurship. Conference proceedings October 21-23rd. Swedish Royal Academy. Plenary sessio 2 (in press). Group 1

No scientific (Group 5) ( Ei tieteelliset lehtiartikkelit ja seminaarijulkaisut v. 2002)

400) Matti Luostarinen & Paula Vanhamäki (2002). Ekologinen yrittäjyys. Tutkimus kuluttajien, yrittäjien ja kansanedustajien näkemyksistä ekologisen yrittäjyyden kehittämisestä Suomessa. Maataloustieteen päivät 9-10.1. 2002, Viikki. Helsinki. P 36.

http://www.agronet.fi/maataloustieteellinenseura/mtpjul02.htm.

401) Matti Luostarinen (2002). Maaseudun uudet ihmiset – yrittäjän ja kuluttajan muotokuvat. Luontoyrittäjysseminaari 18.5.2002. Meltosjärvi. 18 pp. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. (moniste).

402) Matti Luostarinen (2002). Maatalouden tukijärjestelmä – Kuluttajan näkökulmaa lisää. Yliökirjoitus, Kaleva 19.7. 2002. Oulu.

403) Matti Luostarinen (2002). Maatalousreformin mahdollisuudet – Painopisteen siirtäminen maatalouden suorista tuista maaseutupolitiikkaan Suomen etu. Aliokirjoitus, Karjalainen 21.7.2002, Joensuu.

404) Matti Luostarinen (2002). Maatalousreformista maaseutureformiin. Yliökirjoitus. Savon Sanomat 1.8.2002. Kuopio.

405) Matti Luostarinen (2002). Maatalousreformiin liittyy myös mahdollisuuksia. Puheenvuoro. Forssan Lehti 3.8.2002. Forssa.

406) Söderlund,L. & M.Luostarinen (2002). European Rivers Network (ERNIE). Interim report in Seminar 21-25rd in Norbotten (Kalix river). Network program between Sevre Nantaise river in France (www.sevre-nantaise.com), Foyle river in Northern Ireland (www.omagh.gov.net), Tweed river in Scotland (www.scottish-enterprise.com), Emå river in Sweden (www.emriver.net), Kalix river in Sweden (www.kalixriver.se), Sella river in Spain and Kokemäenjoki river in Finland (www.mtt.fi/ernie). Luleå. Group 4

Yhteenveto vuosi 2002 (Together in 2002)

Tieteelliset artikkelit (scientific articles) 4 (ennakkotarkastus), kongressijulkaisut 4 (ennakkotarkastus, plenary),

monografiset raportit 2 (ennakkotarkastus), lehti- ja ammattilehtiartikkelit 5 kpl YHTEENSÄ 15 julkaisua

Julkaisut vuonna 2003

Publications in 2003

407) LUOSTARINEN, M. 2003. EU-neuvottelujen onnistuminen Suomen maaseudun kulmakivi. Forssan lehti 26.1.03: 2.

408) LUOSTARINEN, M. 2003. EU kurjistaa reuna-alueitaan. Helsingin sanomat 15.2.2003: 2.

409) LUOSTARINEN, M. 2003. Euroopan ydin on kolonialismin taitava oppimestari. Maaseudun tulevaisuus 7.3.2003: 2.

410) LUOSTARINEN, M. 2003. Globaalista maatalouskaupasta Gordionin solmu. Maaseudun tulevaisuus 23.4.2003: 2.

411) LUOSTARINEN, M. 2003. Globaalista maatakouskaupasta Gordionin solmu. Forssan lehti 24.4.2003: 2.

412) LUOSTARINEN, M. 2003. Suomalaista maaseutua muutetaan elämyspuistoksi. Helsingin sanomat 7.6.2003: 2.

413) LUOSTARINEN, M. 2003. Missä verkostossa toimit?. Maaseudun tulevaisuus 9.6.2003: 2.

414) LUOSTARINEN, M. 2003. Keskusalueet ja pienkunnat yhteistyöhön. Helsingin sanomat 23.6.2003: 2.

415) LUOSTARINEN, M. 2003. Keskustelu kunnista kaipaa uuden näkökulman. Forssan lehti 18.6.2003: 2.

416) LUOSTARINEN, M. 2003. Suomen kuntarakenne poikkeaa muista EU-maista. Maaseudun tulevaisuus 25.6.2003: 2.

417) LUOSTARINEN, M. 2003. Missä verkostossa toimit?. Forssan lehti 28.6.2003: 2.

418) LUOSTARINEN, M. 2003. Missä verkostossa toimit?. Forssan lehti 10.8.2003: 2.

419) LUOSTARINEN, M. 2003. Maaseutu autioituu – so what?. Kainuun Sanomat 22.5.2003: 2.

420) LUOSTARINEN, M. 2003. Maaseutu autioituu – so what?. Iisalmen Sanomat 23.5.2003: 2.

421) LUOSTARINEN, M. 2003. Kukkivat roudan maat saivat möhköfantilta jatkoa. Keskisuomalainen 5.7.2003: 2.

422) LUOSTARINEN, M. 2003. Kukkivat roudan maat saivat möhköfantilta jatkoa. Suomenmaa/Valtakunnallinen 2.7.2003: 6.

423) LUOSTARINEN, M. 2003. Kukkivat roudan maat saivat möhköfantilta jatkoa. Suomenmaa/Maakunta 2.7.2003: 6.

424) LUOSTARINEN, M. 2003. Kukkivat roudan maat saivat möhköfantilta jatkoa. Iisalmen Sanomat 3.7.2003: 2.

425) LUOSTARINEN, M. 2003. Kukkivat roudan maat saivat Euroopan unionilta jatkoa. Turun Sanomat 4.7.2003: 2.

426) LUOSTARINEN, M. 2003. Suomi ei voi enää kloonata aluehallintonsa malleja. Forssan lehti 31.8.03: 2.

427) LUOSTARINEN, M. 2003. Suomi ei voi enää kloonata aluehallintonsa malleja. Iisalmen Sanomat 31.8.2003: 2.

428) LUOSTARINEN, M. 2003. Maamme kuntarajat kertovat kotiseuduista ja juurista. Helsingin sanomat 4.9.2003: 10.

429) LUOSTARINEN, M. 2003. Maamme kuntarajat kertovat kotiseuduista ja juurista. Helsingin sanomat 4.9.2003: 1-3. (Verkkoliite (Aamun Hesari – mielipide)).

430) LUOSTARINEN, M. 2003. Vainovalkeat. Forssan lehti 12.10.03: 2.

Yhteenveto vuosi 2003 (Together in 2003)

Yksi kongresijulkaisu (tarkastettu), lehtiatrtikkeleita 23 kpl YHTEENSÄ 24 julkaisua

Julkaisut vuonna 2004

Publications in 2004

431) Luostarinen,M. (2004). Innovaatiostrategia ja –kapasiteetti – Ekologinen klusteri ja innovatiopolitiikka. Innovation Strategy and Capacity – Ecological cluster and innovation policy. Maa- ja elintarviketalous sarja A 45, Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT),Jokioinen, s 204.verkkojulkaisuna www.mtt.fi/met/pdf/met45.pdf

432) LUOSTARINEN, M. 2004. Kyläpäälliköistä innovaatiopolitiikkaan. Forssan lehti 26.2.2004: 2.

433) LUOSTARINEN, M. 2004. Maaseudullakin innovoidaan. Koetoiminta ja käytäntö 61, 1(15.3.2004): 10. http://www.mtt.fi/koetoiminta/pdf/mtt-kjak-v61n01s010.pdf  [ Tiivistelmä ]

434) LUOSTARINEN, M. 2004. Innovaatiostrategia ja -kapasiteetti: Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka. Maa- ja elintarviketalous 45: 204 s. http://www.mtt.fi/met/pdf/met45.pdf Verkkojulkaisu päivitetty 19.03.2004  [ Tiivistelmä ]  [ Abstract ]

435) LUOSTARINEN, M. 2004. Maaseudun innovaatiopolitiikka. Iisalmen sanomat 23.2.2004: 2.

436) LUOSTARINEN, M. 2004. Innovaatioajan ihmistyyppi. Iisalmen Sanomat 27.2.2004: 2.

437) LUOSTARINEN, M. 2004. Maaseudun innovaatiot ehtyvät. Maaseudun tulevaisuus 88, 48 (26.4.2004): 2.
438) LUOSTARINEN, M. 2004. Ympäristöimago osana maaseudun innovointia. In: Luonnollisesti lantaa, maatalouden ympäristöhanke 2003-2005. p. 1-3.

439) LUOSTARINEN, M. 2004. Innovaatioilla tulevaisuuteen. Iisalmen Sanomat 23.11.2004: 2.

Televisodokumentti (TV1, Puutarhaunelmia/ kilpailun kunniamaininta ja III sija valtakunnallisessa äänestyksessä)

Vuosi 2004 yheenveto (Together in 2004)

Kirjoja 1 (204 s) (ennakkotarkastus), televisiodokumentti 1, lehtiartikkeleita 9 YHTEENSÄ 11 julkaisua

Julkaisut vuonna 2005

Publications in 2005

440) Luostarinen, M. (2005). Klusteritaiteen ja taiteen klusterin manifesti. Manifest of Cluster Art.  Forssan kirjapaino. Forssa, 48 s.

441) Luostarinen, M. (2005). Ecological Cluster and Innovation Policy. XXII IASP World Conference on Science and Technology Parks. Conference Proceedings. Global Innovation: The Role on Science and Technology Parks, Plenary II, 290-297, Beijing, China

.442) Luostarinen, M. (2005). Ekologinen klusteri ja Innovaatiopolitiikka. Ecological Cluster and Innovation Policy. Turun yliopisto, Sosiologian laitos. Väitöskirja. Maa.- ja elintarviketalous 70. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 288 s.

443) LUOSTARINEN, M. 2005. Osaamisen ja innovaatiotoiminnan jättiläinen. Forssan lehti 20.10.2005: s. 2. (Puheenvuoro).

444) LUOSTARINEN, M. 2005. Sosiaalisen pääoman kartuttamisen kautta kohti luovaa taloutta. Forssan lehti 22.5.2005: p. 2. (Sunnuntaivieras).

Yhteenveto vuosi 2005 (Together in 2005)

Kaksi kirjaa (monografiaa 45 s. 288 s.), toinen väitöskirja (The Second Doctoral thesis)(monografia 288 s.), kaksi kongressijulkaisua (ennakkotarkastus), lehtiartikkeleita 2 YHTEENSÄ 6 julkaisua

Julkaisut vuonna 2006

Publications in 2006

Articles/ printmedia

445) LUOSTARINEN, M. 2006. Maaseudun aika siirtyä imitoinnista innovaatiopolitiikkaan. Forssan lehti 12/16.1.2006: s. 2. (Puheenvuoro).

446) LUOSTARINEN, M. 2006. Maaseudun aika siirtyä imitoinnista innovaatiopolitiikkaan. Maaseudun tulevaisuus 22.2.2006: s .2.

447) LUOSTARINEN, M. 2006. Maaseudun aika siirtyä imitoinnista innovaatiopolitiikkaan. Savon Sanomat 2.3.2006: s. 2. (Vierasyliö).

448) LUOSTARINEN, M. 2006. Ekoyrittäjät tarvitsevat aitoa innovaatiotoimintaa. In: Verkkouutiset. . (Verkkojulkaisu). http://www.verkkouutiset.fi

449) LUOSTARINEN, M. 2006. Puutarhaunelmia – Kesän kaunein puutarha; Kesän 2005 puutarhakilpailun parhaat, vihervinkit ja viherposti. In: toim.P. Ritanen-Närhi & S.Neuvonen. . (Tv-ohjelma (kilpailu) ).

450) LUOSTARINEN, MM. 2006. Tieteen ja politiikan sovittamaton ristiriita. Forssan lehti 12.4.2006: s. 2. (Puheenvuoroja).

451) LUOSTARINEN, M. 2006. Saneerauksista ja supistuksista kasvun veturiksi. Forssan lehti 5.5.2006: s. 2. (Lukijoilta).

452) LUOSTARINEN, M. 2006. Häme EU-ruuan teemaksi. Forssan lehti 14.5.2006: s. 2.

453) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomiko EU- ruuan teemaksi?. Hämeen Sanomat 16.5.2006: s. 2.

454) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomiko EU-ruuan teemaksi?. Maaseudun tulevaisuus 17.5.2006: s. 4. (Lukijalta).

455) LUOSTARINEN, M. 2006. Ekologinen klusteri käyttöön. Maaseudun tulevaisuus 26.5.2006: s. 2.

456) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomalaisen kulttuuriviennin sankareita. Iisalmen Sanomat 24.5.2006: s. 2. (Lukijalta).

457) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomalaisen kulttuuriviennin sankareita. Kalevala 24.5.2006: s. 2. (Lukijalta).

458) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomalaisen kulttuuriviennin sankareita. Lapin Kansa 24.5.2006: s. 2. (Lukijalta).

459) LUOSTARINEN, M. 2006. Nettiyhteisö verkostoyhteiskunnan innovatiivisin ydin. Forssan lehti 11.6.2006: s .2. (Lukijalta).

460) LUOSTARINEN, M. 2006. Yhteiskunnan luova ydin on verkossa. Helsingin sanomat 11.6.2006: s. 2. (Mielipide).

461) LUOSTARINEN, M. 2006. Onko kuningas jalkapallo luova nerojen laji?. Iisalmen Sanomat 22.6.2006: s. 2. (Lukijalta).

462) LUOSTARINEN, M. 2006. Jalkapallo on nerojen peli. Savon Sanomat 22.6.2006: s. 2.

463) LUOSTARINEN, M. 2006. Onko kuningas jalkapallo nerojen laji?. Kaleva 26.6.2006: s. 2.

464) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomi kaipaa sankareita ja syntipukkeja. Kaleva 23.6.2006: s. 2.

465) LUOSTARINEN, M. 2006. Konvergoiva latino, divergoiva saksalainen. Forssan lehti 28.6.2006: s. 2.

466) LUOSTARINEN, M. 2006. Kaukjärvi ja maitohappobakteerit. Forssan lehti 24.7.06: s. 2.

467) LUOSTARINEN, M. 2006. Ekologinen klusteri maaseudun yrittäjyyden käytössä. Maaseudun tulevaisuus 7.7.06: s. 2. (Vierasyliö).

468) LUOSTARINEN, M. 2006. Ajopuu vai järkevä ohjaus?. Forssan lehti 7.7.06: s. 2. (Lukijalta).

469) LUOSTARINEN, M. 2006. EU:n innovaatioyhteistyö iso haaste. Helsingin sanomat 17.7.06: s. 2. (Vieraskynä).

470) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomi innovaatiopolitiikan välittäjän roolissa. Savon Sanomat 15.7.2006: s. 2. (Mielipide).

471) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomi innovaatiopolitiikan välittäjän roolissa. Iisalmen Sanomat 14.7.2006: s. 2.

472) LUOSTARINEN, M. 2006. Hylätty järvi. Forssan lehti 17.7.06: S. 2.

473) LUOSTARINEN, M. 2006. Pelkistyksiä ja reunamerkintöjä. Forssan lehti 14.7.06: s. 2.

474) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomi innovaatiopolitiikan välittäjäksi. Suomen Kuvalehti 31/2006: s. 59. (Puheenvuoro).

475) LOSTARINEN,M. 2006. Yksi kartta voi valehdella enemmän kuin tuhat sanaa. Forssan lehti 21.8.06:s.2 (Puheenvuoro) 2.

476) LUOSTARINEN, M. 2006. Konvergoiva hämäläinen vai divergoiva savolainen?. Maaseudun tulevaisuus 23.8.2006: s. 2. (Vierayliö).

477) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomen negatiivisin kaupunkikuvako?. Forssan lehti 4.9.06: s. 2.

478) LUOSTARINEN, M. 2006. Viinapannuista bioetanoliin ja -dieseliin. Forssan lehti 8.9.06: s .2.

479) LUOSTARINEN, M. 2006. Viinapannuista bioetanoliin ja -dieseliin; Biopolttoaineilla irti tulevaisuuden energiasodista. Turun Sanomat 8.9.06: s. 1-2. (Mielipide).

480) LUOSTARINEN, M. 2006. Viinapannuista bioetanoliin ja -dieseliin. Iisalem Sanomat 6.9.2006: s. 2.

481) LUOSTARINEN, M. 2006. Pellosta saatava energia on iso mahdollisuus. Helsingin sanomat 9.9.2006: s. 7. (Mielipide).

482) LUOSTARINEN, M. 2006. Viinapannuista bioetanoliin ja -dieseliin. Kaleva 11.9.2006: s. 26. (Lukijalta).

483) LUOSTARINEN, M. 2006. Suurten otsikkojen aika. Iisalmen Sanomat 23.9.2006: s. 2.

484) LUOSTARINEN, M. 2006. Nopeat syövät hitaat. Forssan lehti 10.10.2006: s. 2.

LUOSTARINEN, M. 2006. Regionalismin vaarat ja karttojen harhat. Iisalmen Sanomat 10.10.2006: s. 2.

485) LUOSTARINEN, M. 2006. Vuotos-keskustelu on järkyttävää. Suomen Kuvalehti 43/2006: s. 74.

486) LUOSTARINEN, M. 2006. Agropolis kohti klusteritaloutta. Forssan lehti 28.10.2006: s. 2. (Lukijoilta).

487) LUOSTARINEN, M. 2006. Suomesta muoutumassa maakunta-keskusten ja maaseutukylien maa. Savon Sanomat 1.11.2006: s. 2.

488) LUOSTARINEN, M. 2006. Vuotoskeskustelu on menneen talven lumia. Kaleva 22.10.2006: s. 2.

489) LUOSTARINEN, M. 2006. Vuotoskeskustelu on menneen talven lumia. Iijokiseutu 22.10.2006: s. 2. (Mielipide).

490) LUOSTARINEN, M. 2006. Vastakkainasettelu kuntareformissa turhaa. Maaseudun Tulevaisuus 15.11.2006: s. 2.

491) LUOSTARINEN, M. 2006. Agropolis ja osaamiskeskus takaisin liigapeleihin. Forssan lehti 20.11.2006: s. 2.

Blogiartikelit 72 www.mattiluostarinen.fi

Refereed articles ( conference articles )

492) LUOSTARINEN, M. 2006. The role of ecological entrepreneurs in innovation policy. Challenges for traditional economies. . 9th Annual Global Conference of The Competitivenes Institute 9th – 13 th October 2006 Lyon. Cluster 2006. Lyon Rhone – Alpes. www.mtt.fi/met/pdf/met70.pdf

493) LUOSTARINEN, M. 2006. Roots of Ecological Entrepreneurship.Two Critical Factors in entrepreneurship for ecoefficiency. w.mtt.fi/met/pdf/met70.pdf. . The Royal Swedish Adademy of Science, Stockholm 21-23. October. www.mtt.fi/met/pdf/met70.pdf

494) LUOSTARINEN, M. 2006. Ecological cluster and entrepreneurs in Finland.Innovation Policy.. . Annual Conference of AURP. Atlanta, Georgia october 25th-27th.. www.mtt.fi/met/pdf/met/70.pdf

Yhteenveto vuosi 2006 (Together in 2006)

Kongressijulkaisut (refereed articles) 3, televisiodokumentit (electric TV documents) 1, lehtiartikkelit (printmedia) 49, blogit (social media) 72 YHTEENSÄ (together) 125 julkaisua (publications)

Julkaisut vuonna 2007

Publications in 2007

Printmedia

495) LUOSTARINEN, M. 2007. Osaajia joka lähtöön. Forssan lehti 29.1.2007: s. 2.

496) LUOSTARINEN, M. 2007. Voittaja vie kaiken. Forssan lehti 22.1.2007: s. 2.

497) LUOSTARINEN, M. 2007. Paraskaan työsuoritus ei takaa palkintoa. Helsingin sanomat 25.1.2007: s. 2.

498) LUOSTARINEN, M. 2007. Luonnolliset rajat kunniaan. Forssan lehti 15.2.2007: s. 2.

499) LUOSTARINEN, M. 2007. Traumatisoitujen geenien muistin jäljillä. Forssan lehti 1.3.2007: s. 2.

500) LUOSTARINEN, M. 2007. Tulisiko ääniä keskittää?. Forssan lehti 5.3.2007: s. 2.

501) LUOSTARINEN, M. 2007. Kiitos uskalikoille. Forssan lehti 27.3.2007: s. 2.

502) LUOSTARINEN, M. 2007. Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit : Webympäristö tutkimuksen ja tiedottamisen haasteena. Agrifood Research Reports 102:

558 s. http://www.mtt.fi/met/pdf/met102.pdf  [ Tiivistelmä ]  [ Abstract ]

503) LUOSTARINEN, M. 2007. Maailman ympäristöpäivä. Forssan lehti 8.6.2007: s. 2. (Lukijalta).

504) LUOSTARINEN, M. 2007. Eläinten kyky suunnistaa kokenut muutoksen?. Iisalmen Sanomat 7.6.2007: s. 2.

505) LUOSTARINEN, M. 2007. Kuntaliitokset eivät riitä. Karjalainen 25.6.2007: s. 2. (Yliö).

506) LUOSTARINEN, M. 2007. Korporatiivisen valtion noidankehä. Forssan lehti 21.6.2007: s. 2.

507) LUOSTARINEN, M. 2007. Pelkät kuntaliitokset eivät maaseutua pelasta. Iisalmen Sanomomat.

508) LUOSTARINEN, M. 2007. Tekoaltaan varjossa – Kollaja kestää. Kaleva 21.8.2007. Yliö.

Refereed articles and books (monorgaphs)

509) LUOSTARINEN, M. 2007. Blog, blogosphere, innovation diffusion and location processes in the rural and urban web environment – global and local models. Impact Assessment of Land Use Changes. Abstarct. (Full page in 6th-9th April, 2008. International Conference EU FP6, Sensor IP, Eforwood IP, Plurel IP, Seamless IP, Humboldt University, Berlin)

510) LUOSTARINEN, M. 2007. Web Environment and innovation processes. Global and local spatial diffusion processes and new blogosphere. XXV IASP World Conference on Science & Technology Parks. Abstract. (Full page in 14-17 September, 2008. Johannesburg, Gauteng, South Africa)

511) LUOSTARINEN,M. 2007. Arctic Babylon. Apokryfiset ennusteet. Berlin. BoD. 560 s. tiedote ks. www.mattiluostarinen.fi/tiedote.pdf. Kirjaesite ks. verkkokirjakaupat ja kustantaja.

Electric media (Social media/ blogs)

512-) Luostarinen, M. 2007. Jousimiehen elämöintiä – Pentti Linkola 75 vuotta. 6.12. 2007. Blogiartyikikeli, www.bulevardi.fi

– Myyteistä vapaa itsenäisyys 4.12.2007. www.bulevardi.fi

– Nietzschen filosofiassa yhteiskunta syntyi tragediasta 3.12. 2007. www.bulevardi.fi

– Kansallisteatteri osui oikeaan aikaan 30.11. 2007. www.bulevardi.fi

– Emeritusten vallankumous – Historiantutkijat barrikadeilla 28.11. 2007. www.bulevardi.fi

– Kuka käyttää virtuaaliajan kompassia? 26.11. 2007. www.bulevardi.fi

– Ihmisen ja kultturin sivistyksen mitta on sanojen määrä ja käytettävyys. 22.11. 2007 www.bulevardi.fi

– Internet. Internet, Internet. 22.1. 2007. www.bulevardi.fi

– Blogaajan logiikka – blogi e ole kolumni. 22.12. 2007 www.bulevardi.fi

– Hitauden ylistys. Yllätyste uutispäivä. 11.12.2007. www.bulevardi.fi

– Se joka alkaa juhlia voittoaan on jo hävinnyt. 9.12.2007. www.bulevardi.fi

– Narsimi myy hyvin. 10.12.2007. www.bulevardi.fi

– Yllätysten uutispäivä. 11.12.2007. www.bulevardi.fi

– Kilpailukykyä painottavaan aluepolitiikkaan. 17.12. 2007. www.bulevardi.fi

– Jouluruno vuodelle 2008. 21.12.2007. www.bulevardi.fi

Arctic Babylon 2011. 12.12.2007. www.clustarart.org

Suuri kuntaliitospäivä Suomessa – Espon ohjelma 2013. 17.12.2007. www.clusterart.org

Verkostojen verkosto. 18.12. 2007. www.clusterart.org

Vuoden 2007 mediapalkinnot. 27.12. 2007. www.clusterart.org.

Printmedia

527) Matti Luostarinen & Laura Toivio 2007. Hämäläisten Kalevala. Alueellisen verkkolehden ja blogosfäärin laadinta. Forssan lehti. Sunnuntailiite 2.9.2007. s.7.

528) Matti Luostarinen 2007. Webympäristön blogit ja innovaatioprosessit. 23.7.2007. Forssan lehti. Yliö.

529) Matti Luostarinen 2007. Kansallisteatteri osui oikeaan aikaan. 3.12.2007. Forssan lehti.

530 ) Matti Luostarinen 2007. Myyteistä vapaa itsenäisyys. 6.12.2007. Iisalmen Sanomat. Yliö

531) Matti Lustarinen 2007. Myyteistä vapaa itsenäisyys. 6.12.2007. Forssan lehti. Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlan juhlanumero.

532) Matti Luostarinen 2007. Savon Sanomat. 28.11.2007. Kuka käyttä virtuaaliajan kompassia.

533) Matti Luostarinen 2007. Forssan Lehti. 29.11. 2007. Kuka käyttää virtuaaliajan kompassia. Forssan lehden 90-vuotisjuhlan juhlanumero.

534) Matti Luostarinen & Outi Huhtala 2007. Arctic Babylon. Apogryfiset ennusteet. Kirjaesitteet ja tiivistelmät, tuote-esitteet (suomi, engl. saksa). BoD, BookPlus ym. verkostokirjakaupat, media ks. www.mattiluostarinen.fi/tiedote.pdf ja www.mattiluostarinen.fi/sisus.pdf, www.Bod.fi, www.bookplus.fi

Vuosi 2007 yhteenveto: (Together in 2007)

2 kongressiesitelmää (refereed articles 2), 2 monografista kirjaa ( monographs: 556 p and 560 p), ennakkotarkastus), 25 lehtiartikkelia (printmedia 25), 15 blogiartikkelia ( electric media 15 ), 39 blogiartikkelia ( social media, blogs 39) YHTEENSÄ 83 julkaisua, Together 83 articles

Kakkia julkaisut yhteenveto (All publications together 1975-2001 and -2007)

Vuodet (Years) 1975-2001 2002-2007

Asiantuntijatarkastetut tieteelliset julkaisut (ryhmä 1)

Scientific original articles and books, international conference

Publications 89 (1- 89) + 12

Muut tieteelliset artikkelit (ryhmä 2)

Other scientific articles, books and conference publicatons 36 (90-125) + 6

Kirjat, raportit ja oppaat (ryhmä 3, kaksi monografista väitöskirjaa)

Books and reports, big professional articles (two doctoral thesis) 44(126-169) + 5

Seminaari- ja kokousjulkaisut, vuosikirjajulkaisut (ryhmä 4)

Seminar and meeting publications, posters 31 (170-199) + 8

Ammattilehtiartikkelit (lehtiartikkelit), yleistajuiset artikkelit (ryhmä 5)

Professional and popular articles/ No scientific articles

(emaples in 1988) 22 (200-222) + 108

Together popular articles in 1988-2001 262

Blogs (social media) articles in 2006-2007 105

All publications together 1974-2007 391 + 139 + 105

TOGETHER in 1974-2007 534 + social media

(Muutos julkaisujen  kirjaamisessa)

Julkaisut vuosi 2008

Publications in 2008

1) Perinteinen paperimedia (Traditional newspapers)

2) Sähköiset verkostolehdet ja uusmedia (Internet and new media, electric newspapers)

3) Konferenssijulkaisut ja ennakkotarkastetut (Refereed scientific articles)

Perinteiset mediat (paperimedia , traditional newspapers)

535) Forssan lehti 2007. Hämäläisten Kalevala. Kahden sivun artikkeli kirjasta Matti Luostarinen 2007. Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit. 2.9.2007. Haastatteluaineisto.

536) Forssan lehti 2008. Luostarinen vaihtoi fiktioon. Pikku Prinsessaa johdattaa suurten kysymysten äärelle. Sivun mittainen artikkeli kirjasta Matti Luostarinen ”Arctic Babylon 2011” 9.1. 2008. Haastatteluaineisto.

537) Seutu Sanomat 2008. Tohtori Luostarisen lääkkeet. Mitä pelättävää selvitysmiehessä? Sivun mittainen artikkeli kirjasta Matti Luostarinen ”Keski-Karjalan malli”. 13.3. 2008. Haastatteluaineisto.

538) Forssan lehti 2008. Haluttomuus toisen ymmärtämiseen. Ei vain palvelut vaan koko aluetalous. Haastatteluartikkeli kuntien yhteistyöstä. 9.3. 2008.

539) Matti Luostarinen 2008. Suurten päätösten aika. Forssan lehti 27.1. 2008, s. 2.

540) Matti Luostarinen 2008. Kypsän ajan odottajalle. Forssan lehti 8.3. 2008, s. 2.

541) Matti Luostarinen 2008. Ristiriitojen näkijälle. Forssan lehti 27.3. 2008, s. 2.

542) Matti Luostarinen 2008. Kyrsimysnäytelmien porvarihallitus. Forssan lahti 9.6. 2008.

543) Matti Luostarinen 2008. Uutinenkin on tehtävä. Iisalmen Sanomat 18.6. 2008.

544) Matti Luostarinen 2008. Uutinenkin on tehtävä. Forssan lehti 24.6. 2008.

545) Matti Luostarinen 2008. Uutinenkin on tehtävä. Maaseudun tulevaisuus 25.6. 2008.

546) Matti Luostarinen 2008. Minne hävisi Oulun yliopiston innovatiivisuus? Kaleva ja Lapin Kansa 3.7. 2008.

547) Matti Luostarinen 2008. Suomalainen painajainen. Iisalmen Sanomat 12.7.2008.

548) Matti Luostarinen 2008. Murroskulttuurin maaseutu ja sen kärkiosaajat. Vastaus rehtori Lauri Lajuselle. Kaleva ja Lapin Kansa. 13.7.2008.

549) Matti Luostarinen. Keinottelijat globaalilla ruokakorilla. Savon Sanomat 9.7. 2008.

550) Matti Luostarinen 2008. Keinottelijat globaalilla ruokatorilla. Forssan lehti 13.7. 2008.

551) Matti Luostarinen 2008. Koulutuspolitiikan aika palata maan pinnalle. Forssan lehti 7.7. 2008.

552) Matti Luostarinen 2008. Koulutuspolitiikan aika palata maan pinnalle. Karjalainen 11.7.2008.

553) Matti Luostarinen 2008. Keinottelijat globaalilla ruokatorilla. Maaseudun tulevaisuus 14.7. 2008.

554) Matti Luostarinen 2008. Keinottelijat globaalilla ruokatorilla. Ilkka 14.7. 2008.

555) Matti Luostarinen 2008. Suomalainen painajainen. Forssan lehti 21.7.2008.

556) Matti Luostarinen 2008. Suomalaisen painajaisen jatkoa. Forssan lehti 24.7. 2008.

557) Matti Luostarinen 2008. Innovoivan yhteiskunnan häiriköt. Forssan lehti, Turun Sanomat 28.7. 2008.

558) Matti Luostarinen 2008. Koulutuspolitiikan aika palata maan pinnalle. Forssan lehti 7.7.2008,s. 2.

559) Matti Luostarinen 2008. Kaksoisagenteista eroon. Forssan lehti 10.8.2008,s.2.

560) Matti Luostarinen 2008. Pienviljelmien maailma ja sen hätä. Forssan lehti 7.9.2008,s.2. Iisalmen Sanomat 7.9.2008,s.5

561) Matti Luostarinen 2008.Kaukasian tapahtumat eivät sovi kylmän sodan käsitteistöön. Forssan lehti 30.8. 2008. s. 2.

562) Matti Luostarinen 2008. Monta näkökulmaa maailman menoon. Bulevardi. Verkkolehden paperivedos 5.9.2008,s. 4. www.Bulevardi.fi

563) Matti Luostarinen 2008. Bulevardin ohjelma tulevalle vaalikaudelle. Bulevardi. Verkkolehden paperivedos 6.10.2008,s. 8. www.Bulevardi.fi

564) Matti Luostarinen 2008. Urheilu näkyvin osa nationalismia. Forssan lehti 10.9.2008, s. 2.

565) Matti Luostarinen 2008. Epäsuhtaa ja harhaa. Forssan lehti 27.8.2008, s. 2

566) Matti luostarinen 2008. Kyllä kodit tietävät. Sen saat mitä pakenet. www.keskusta.fi. Verkkolehti, s.11.

567) Matti Luostarinen 2008. Kansainvälisen median ankara Suomi-kuva. Forssan lehti 5.10 2008,s.2.

568) Matti Luostarinen 2008. Teemat kuntavaaleihin muuttuivat visionäärisiksi. Forssan lehti 22.10. 2008, s.2.

569) Matti Luostarinen 2008. Ristiriitaisten odotusten paineet mahdollisuus. Forssan lehti 10.11.2008, s 2.

570) Matti Luostarinen 2008. Ruokakriisi on hiilijalanjälkesi tuote. Iisalmen Sanomat 3.12.2008, s. 5.

571) Matti Luostarinen 2008. Internet ja uusdemokratia. Iisalmen Sanomat 6.12. 2008, s.5.

Sähköinen verkostolehti ja uusmediajulkaisut (electric newspapers and media)

572) Matti Luostarinen 2008. Nekrologi – elämää pienempi tarina. Kahden rinnakkaisen nekrologin vertailu poimittuna Helsingin Sanomista. 7.1. 2008. 3 s. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org.

573) Matti Luostarinen 2008. Vuoden turhin juttu. Vuoden humoristi. 9.1.2008.

www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s. 2.

574) Matti Luostarinen 2008. Zacharias Topelius. Sakari Topeliuksen päivänä. 14.1. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s. 3.

575) Matti Luostarinen 2008. Media sai tutkimuksensa – mykkien miesten maa. 15.1. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org, s. 4.

576) Matti Luostarinen 2008. Hyvän maun tuolla puolen. ”Over mijn lijkin” – Kuolleen ruumiin yli. 16.1 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org ,s. 5.

577) Matti Luostarinen 2008. Demokratian kriisi. Demokratian pelko on demokratian alku. Blogiartikkelit ja lehtiartikkelit (Iisalmen Sanomat ja Forssan lehti) 21.1. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org, s. 5

578) Matti Luostarinen 2008. Mediavahtikoira. Mediavahtikoirasta visioivaan oivallukseen. Blogiartikkelit ja lehtiartikkelit 23.1. 2008 (Forssan lehti ja Iisalmen Sanomat). www.bulevardi.fi , www.clusterart.org, s. 4

579) Matti Luostarinen 2008. Internet demokratiaan Loimijoella. Pro Loimijoki -liike. 28.1. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org, s. 8.

580) Matti Luostarinen 2008. Sieppari ruispellossa. Runebergin päivänä. 5.2.2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s. 2.

581) Matti Luostarinen 2008. Ovatko Suomen yliopistot kansainvälistä tasoa? Vastaus rehtori Lauri Lajuselle ja kansleri Kari Raiviolle. 6. 2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org ,s 2.

582) Matti Luostarinen 2008. Innovaatioyliopisto. 7.2. 2008 www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s. 4.

583) Matti Luostarinen 2008. Hyvästi Lipposen Suomelle? 11.2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s. 6.

584) Matti Luostarinen 2008. Ryhtiä sisäministeriöön. Itseriittoiset ja omahyväiset Paras-kunnat. 12. 2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s.2.

585) Matti Luostarinen 2008. Epigenetiikkaa. Traumatisoitujen geenien muistin jäljillä. 13.2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s. 3.

586) Matti Luostarinen 2008. Hyvää ystävänpäivää. Epigeneettisesti periytyvät virheet. 14.2 2008. www.bulevardi.fi , www.clustarart.org , s. 3.

587) Matti Luostarinen 2008. Suuruuden ekonomia jyrää aluetaloudessakin – ja etenkin siellä. Suurten päätösten aika Loimaalla ja Lounais-Hämeessä. 15.2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org ,s. 2.

588) Matti Luostarinen 2008. Kriisiytynyt puoluelaitos. Soihdut sammuu kermat päältä sukupolvelta. 18.2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s.5.

589) Matti Luostarinen 2008. Avantgarde ja innovaatioprosessit. Avantgarde talousoppina. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s.2.

590) Matti Luostarinen 2008. Suomen sodan päivänä. Suomen sodista koskisotiin. 21.2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s. 4.

591) Matti Luostarinen 2008. Ensin opit, sitten oikut. Lainattuja viisauksia. 26.2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s.1.

592) Matti Luostarinen 2008. Demokratian kriisikö? Oikea ja yhteiskunnallinen ilmastomuutos ovat eri asia. 27.2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org. s. 3.

593) Matti Luostarinen 2008. Hyvää suomalaisuuden päivää. Avantgardistinen Kalevala. 28.2. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org ,s.3.

594) Matti Luostarinen 2008. Hyvää kansainvälistä ja paikallista naistenpäivää. Pitäisikö kansainvälinen naistenpäivä muuttaa evolutionarismin päiväksi? 7.3.2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org, s. 3.

595) Matti Luostarinen 2008. Keski-Karjalan malli. Kuntien yhteistyön verkostomalli. Esimerkki yhteistyön järjestelyistä Pohjois-Karjalassa. 11. 3. 2008. (julkaisusta Matti Luostarinen 1991, Keski-Karjalan Malli. Loppuraportti. Laatokan-Karjalan Instituutti. Kitee) www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. ,s. 6.

596) Matti Luostarinen 2008. Suomalainen kyrsimysnäytelmä. Milliä vaille orgasmi. 19.3. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org , s. 5.

597) Matti Luostarinen 2008. Hyvärisen tulikaste. Pääsiäisen mediasanomaa. 25.3. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s. 5.

598) Matti Luostarinen 2008. Uusmediasta kohti verkostodemokratiaa. Muutoksen tuottaminen ja siihen sopeutuminen. 27.3. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. , s. 7.

599) Matti Luostarinen 2008. Uuden valistusajan kapitalismi. Venäjä kahden lautasen komentokapitalismin varjossa. 7. 5. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org , s. 5.

600) Matti Luostarinen 2008. Hyvää äitienpäivää. Äiti maa ja toukokuun toinen sunnuntai. 8. 5. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org, s. 4.

601) Matti Luostarinen 2008. Kiekon mentävä musta aukko. Myanmaria poikittaisella mailalla. 12. 5.2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org. , s. 5.

602) Matti Luostarinen 2008. Yksi kieli – kaksi kansaa. Genomikeskusten ja nanoteknologian uusi uljas maailma. 15.5.2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. ,s. 4.

603) Matti Luostarinen 2008. Sokrateen opeilla. Valta sokaisee – täydellinen täydellisesti. 19.5. 2008. www.bulevardi.fi , www.clusterart.org. ,s. 5.

604) Matti Luostarinen 2008. Kriisiyhteiskunnan tunnukset. 21.5.2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org., s. 3.

605) Matti Luostarinen 2008. Suomalaisen kulttuurin viikonloppu korruptioviikolle. 23.5.2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org., s. 3.

606) Matti Luostarinen 2008. Mistä löytyisi suomalainen Barack Obama? 26.5.2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org., s.4

607) Matti Luostarinen 2008. Lasimestarin lapsia. 27.5. 2008. www.bulevardi.fi

www.clusterart.org, s. 3

608) Matti Luostarinen 2008. Suomi länsimaistuu – Suomen malli. 28.5. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org, s. 4

609) Matti Luostarinen 2008. Kahdestakymmenestä perheestä kehittyvien maakuntien Suomeen. 29.5. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s. 3

610) Matti Luostarinen 2008. Strategiapäivät. Uusmedian käyttö tutkimuksessa. Kommenttipyynnöt. 2.6. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s.5

611) Matti Luostarinen 2008. Strategiapäivät. Maaseudun tulevaisuus ja käyttö. Kommenttipyynnöt. 3.6. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s.5.

612) Matti Luostarinen 2008. Arkadianmäen kesäteatteri. Kyrsimysnäytelmien porvarihallitus. 3.6. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s. 4.

613) Matti Luostarinen 2008. Anita Ekbergin sielunmaisemalla. Osaava ja innovatiivinen huippu saavutettu. 9.6. 2008. www.buklevardi.fi, www.clusterart.org. s. 4.

614) Matti Luostarinen 2008. Kahden kuukauden mediamylläkkä. Uutinenkin on tehtävä. 17.6. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s. 3

615) Matti Luostarinen 2008. Mediamyllerrys. Kyllä kansa tietää. 18.6. 2008. www.buyklevardi.fi, www.clusterart.org. s. 3

616) Matti Luostarinen 2008. Mihin katosi Oulun yliopiston innovointi – Kollajan altaaseenko? 19.6. www.bulevardi.fi, www.clustarart.org. s. 3

617) Matti Luostarinen 2008. Epoa perkele – sukupolvien synnit. 23.6. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s 4.

618) Matti Luostarinen 2008. Tuhannen ja yhden yön tarina. Kekkosen ohi niin että heilahtaa. 24.6. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s.5

619) Matti Luostarinen 2008. Suomalainen painajainen. Helsingin Sanomat 25.6. lukien. 25.6.2008. www.bulevardi.fi, www.clustarart.org.s. 4

620) Matti Luostarinen 2008. Koulutusta koko elämä. Koulutuspolitiikan aika palata maan pinnalle. 30.6. 2008. www. bulevardi.fi, www.clusterart.org. s. 3

621) Matti Luostarinen 2008. Maailmanpankin näpäytys. Keinottelijat globaalilla ruokakorilla. 7.7. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s. 4.

622) Matti Luostarinen 2008. Mihin menet yliopisto? Vastaus rehtori Lauri Lajuselle. Murroskulttuurin maaseutu ja sen kärkitoimijat. 11.7. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s. 4

623) Matti Luostarinen 2008. Filosofia on tieteen kielen looginen syntaksis (Rudolf Carnap) – Ehkä myös innovointi? Innovoivan yhteiskunnan häiriköt. 15.7. 2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s. 5.

624) Matti Luostarinen 2008. Millainen on oikea innovaattori – kuka sellainen olisi? Aaro Hellaakoski – aikansa innovaattori. 17.7.2008. www.bulevardi.fi, www.clusterart.org. s. 5.

625) Matti Luostarinen 2008. Kollektiivisen muistin traumat. Suomalaisen painajaisen jatkoa. 21.7. 2008. www.bulevardi.fi, www.clustarart.org. s. 4

626) Matti Luostarinen 2008. Luojan puutarhurit. Luojan puutarhan tuhatvuotisen perinteen välikädet. 30.7. 2008. www.buylevardi.fi, www.clusterart.org. s. 5.

627) Matti Luostarinen 2008. WW-alueesta kohti www-aluetta. Osa I. Willebrand ja Wahren – Jokiläänin kaksi veijaria. 10.9. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.clusterart.org.

628) Matti Luostarinen 2008. Jokiläänin WW-alueesta kohti www-aluetta. Jokiläänistä Portaan ja Loimon talousalueeseen – Lounais-Hämeen trauma. 11.9. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org.

629) Matti Luostarinen 2008. Juhlasta suomalaiseen suruliputukseen. 23.9.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clustarart.org

630) Matti Luostarinen 2008. Sen saat mitä pakenet. Kansainvälisen median ankea Suomi-kuva. 25.9.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org.

631) Matti Luostarinen 2008. Kunta ja sen vauraus ratkaisee vaalikoneessa puolueesi. 26.9.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org.

632) Matti Luostarinen 2008. Vanhan maailman vaalit uusmedian käyttöön. 3.10.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

633) Matti Luostarinen 2008. Mediatalojen kriisi syvenee Helsingissä. 6.10. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

634) Matti Luostarinen 2008. Paavo Haavikko 1931-2008. Lämmin kiitos Paavo Haavikolle. 7.10.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

635) Matti Luostarinen 2008. Odotettavissa pitkä ja syvä lama 9.10 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

636) Matti Luostarinen 2008. Turvallinen Nobel-valinta kirjallisuudessa. Maailman kansalainen Le Clezia sai Nobelinsa. 10.10.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

637) Matti Luostarinen 2008. Turkin ja Mersin tiedepuistojen yhteistyötarjous. 11.10.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

638) Matti Luostarinen 2008. Kriisi vie visionääriseen johtajuuteen. Teemat kuntavaaleihin muuttuivat visionäärisiksi. 15.10.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

639) Matti Luostarinen 2008. Number 23. 17.10.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

640) Matti Luostarinen 2008. Alkavat säästöt ja palvelujen karsiminen, saneeraustoimet. 20.10. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

641) Matti Luostarinen 2008. Kuuden kohdan ohjelma kuntavaaleihin. 22.10.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

642) Matti Luostarinen 2008. Kuntavaalit 2008. 27.10.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

643) Matti Luostarinen 2008. Uuteen aluepolitiikkaan. Lama. 30.10 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

644) Matti Luostarinen 2008. Konfliktit ovat pelastus. Ristiriitaisten odotusten paineet ovat vanhojen instituutioiden mahdollisuus. 31.10. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

645) Matti Luostarinen 2008. Barack Obama. Obamaniaa. 5.11. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

646) Matti Luostarinen 2008. Meitä fiksummat apinat. Yhteisöjen geneettinen rappio. 11.11. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

647) Matti Luostarinen 2008. Hiilestä olet sinä syntynyt. Ruokakriisi on hiilijalanjälkesi tuote. 17.11. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

648) Matti Luostarinen 2008. Suomen Kuvalehden profiili. 23.11. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

649) Matti Luostarinen 2008. Betoniraudoittajan Nobel Suomeen. 25.11. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

650) Matti Luostarinen 2008. Ilmastomuutoksen lyhyt oppimäärä. 27.11. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

651) Matti Luostarinen 2008. Adventin aikaan kielikylvyssä. 29.11. 2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

652) Matti Luostarinen 2008. Laatokan-Karjalan (Keski-Karjalan) malli. 3.12.2008. www.Builevardi.fi ja www.Clusterart.org

653) Matti Luostarinen 2008. Internet ja uusdemokratia. 16.12.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

654) Matti Luostarinen 2008. Kirottu hulluus. Siunatusta hulluudesta kohti kirottua hulluutta. 8.12.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

655) Matti Luostarinen 2008. Ahtisaaren Odesseia. Haavoitettu enkeli. 11.12.2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

656) Matti Luostarinen 2008. Joulun kulutusjuhlaan. Kollektiiviseen itsekritiikkiin. 15.12,2008. www.Bulevardi.fi ja www.Clusterart.org

Kansainväliset konferenssit ja ennakkotarkastetut julkaisut (refereed scientific articles)

657) Matti Luostarinen 2008. Blog, Blogosphere, innovation diffusion and location processes in the rural and urban web environment – global and local models. International Conference of Impact Assesment and Land Use Changes. April 6th-9th, 2008. Humboldt University, Berlin, 106-107.

658) Matti Luostarinen 2008. Global Blog, Weblog and Blogosphere, innovation processes and web environment – Global economy in relation to success of STPs. XXV IASP World Conference 2008. Plenary Session 3. Tiedepuistojen maailmanjärjestön 25 -vuotisjuhlajulkaisu. Johannsebourg. South Africa., 2-33 p.

Yhteenveto (together in) 2008

1) Perinteinen media (papermedia). Traditional newspapers 37

2) Uusmedia (sähköinen lehti ja verkkojulkaisut) New media (elctric newspapers) 85 + Olympiamagasiini (Olympic magazine) Pekingin kisoista 30 artikkelia

3) Konferenssijulkaisut (ennakkotarkastus) Publications in conferenses (refereed scientific articles) 2

Yhteensä (Together) 2008: 124 julkaisua (publications) + olympiamagasiini (30)

In 1974-2008 534 + 124 = 658 publications

Julkaisut vuonna 2009

Publications in 2009

Lehtiartikkelit/ Printmedia

Perinteinen printtimedia

659) Matti luostarinen 2009. Yhteisön ja yhteisvastuun rapauttajat. Iisalmen Sanomat 22.3.2009. Forssan Lehti 22.3. 2009, s. 2.

660) Matti Luostarinen 2009. Ruokakriisi ei ole kadonnut minnekään. Iisalmen Sanomat 7.5. 2009.

661) Matti Luostarinen 2009. Ruokakriisi ei ole kadonnut minnekään. Forssan Lehti 9.5. 2009. s 2.

662) Matti Luostarinen 2009. EU-teemoista ja ehdokkaista. Forssan Lehti 16.5. 2009, s. 2.

663) Matti Luostarinen 2009. Maaseutuluonnon monimuotoisuus säilytettävä. Helsingin Sanomat 17.7. 2009, s. B6

664) Matti Luostarinen 2009. Luonnon köyhdyttäminen lopetettava. Iisalmen Sanomat 17.7. 2009. s.2

665) Matti Luostarinen 2009. Maaseudun luonnon köyhdyttäminen estettävä pikaisesti. Forssan Lehti 2009, s. 2.

666) Matti Luostarinen 2009. Maaseutumaisema osa luonnon monimuotoisuutta. Iisalmen Sanomat 19.7 2009, s 2.

667) Matti Luostarinen 2009. Lihavat vuodet takana. Savon Sanomat 9.8.2009. s. 3

668) Matti Luostarinen 2009. Lihavat vuodet takana. Forssan Lehti 9.8.2009, s.2.

669) Matti Luostarinen 2009. Lihavat vuodet takana. Turun Sanomat 11.8. 2009, s. 5.

670) Matti Luostarinen 2009. Perinteinen käsitys hyvinvointivaltiosta on unohdettava. Iisalmen Sanomat 14.8. 2009, s. 2.

671) Matti Luostarinen 2009. Median vai poliitikon totuus? Forssa Lehti 25.8.2009, s.2

672) Matti Luostarinen 2009. Vanha mutta konservatiivisella tavalla uudistava. Forssan Lehti 15.9. 2009, s.2.

673) Matti Luostarinen 2009. Mediayhteiskunnan hajotusvaalitko? Turun Sanomat 27.9. 2009. www.ts.fi.

674) Matti Luostarinen 2009. Mediayhteiskunnan hajotusvaalitko? Ilkka 29.9. 2009. www. Ilkka.fi.

675) Matti Luostarinen 2009. Mediayhteiskunnan hajoitusvaalitko? Forssan Lehti 29.9.2009, s. 2.

676) Matti Luostarinen 2009. Tuppivallankumous ja median kriisi. Maaseudun Tulevaisuus 2.10.2009. www.maaseuduntulevaisuus.fi

677) Matti Luostarinen 2009. Tuppivallankumous. Forssan Lehti 5.10.2009, s.2.

678) Matti Luostarinen 2009. Feminiininen hiilijalanjälki luonnossa. Forssan Lehti 26.10.2009, s.2

679) Matti Luostarinen 2009. Ilmastomuutos ja innovaatiopolitiikka samaksi asiaksi. Forssan Lehti 9.11.2009, s.2.

680) Matti Luostarinen 2009. Tiede ja sen tuloksellisuus. Forssan Lehti 25.11. 2009, s.2

681) Matti Luostarinen 2009. Pirstaleinen kokonaisuus Suomessa heikkous. Forssan Lehti 7.12.2009,s.2

682) Matti Luostarinen 2009. Perinteinen ja uusmedia ovat yhdentymässä. Artikkelissa: Johanna Puhakka: Luostarinen pureutui median muutokseen – Matti Luostarinen uskoo sosiaalisen median voimaan. Kirjaesittely ja haastattelu. Forssan Lehti 9.12.2009, s. 3 ja 7.

Internetissä: Perinteinen ja uusmedia ovat yhdentymässä, www.forssanlehti.fi/uutisia/kulttuuri/ku1luostarinen.htm

683)Matti Luostarinen 2010. Suuren murroksen vuosikymmenen päättyy. Forssan Lehti 4.1.2010, s.2.

Matti Luostarinen 2010. Mikä ihmeen aluehallinto? Forssan Lehti 11.1.2010, s.2

Monografioita/ monographs

684) Matti Luostarinen 2009. Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. New and social media as a production of cluster and network economy in innovation policy. BoD, Norderstedt, Saksa, 504 s.

685) Matti Luostarinen 2009. Global blog, weblog and blogosphere, innovation processes and web environment. Global economy in relation to success of STPs. IASP. Malaga

(possible to get in 52 languages) 32 s.

Matti Luostarinen 2009. Munidial de blog de Weblogs y Blogosfera, los procesos de innovacion y entorno web – La ekonomia global en relacion con el exito de la STP. IASP, Malaga. (IASP, LIBROS) 33 s.

Matti Luostarinen 2009. Global Blog, Weblogs et Blogosphere, les processus d’innovation et de l’environnement web – L’economie mondiale par rapport au succes des stations d’epuration. IASP, Malaga (Librairie-Livres), 32 s.

Matti Luostarinen 2009. Global Blog, Weblogs und Blogosphäre, Innovationsprozesse und Web-Umgebung – Weltwirtschaft in Bezung auf den Erfolg von Kläranlagen. IASP, Malaga (Buchhandlung, Bucher), 32 s.

Matti Luostarinen 2009. Global blogg, bloggar och bloggosfären, innovationsprocesser och webbmiljö – Global ekonomi i förhållande till framgång STPS. IASP, Malaga (Bookstore, Books), 33 s.

Sähköisissä medioissa/ new media, electric media

686) Häme, yle.fi. Matti Luostarisen puutarha patsaita täynnä, julkaistu 29.6.2009.

Blogiartikkelit vuonna 2009

687) Matti Luostarinen 2009. Huonoja uutisia. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org

5.1.2009

688) Matti Luostarinen 2009. Sattumaa vai taitoa? www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org

12.1.2009

689) Matti Luostarinen 2009. Kolmatta linjaa takaisin. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 16.1. 2009

690) Matti Luostarinen 2009. Presidentti Barack Hussein Obama vannoi virkavalan. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 20.1.2009

691) Matti Luostarinen 2009. In Memoriam. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 29.1.2009

692) Matti Luostarinen 2009. Surutyö. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

3.2.2009

693) Matti Luostarinen 2009. Hautajaiset. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

22.2.2009

694) Matti Luostarinen 2009. Uusi johtamiskulttuuri. www.Bulevardi.fi,www.clusteart.org.

2.3.2009

695) Matti Luostarinen 2009. Mamagerointia. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

8.3.2009

696) Matti Luostarinen 2009. Eläkesota. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

13.3.2009

697) Matti Luostarinen 2009. Yhteisvastuun ja yhteisön rappio. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 18.3.2009

698) Matti Luostarinen 2009. Tähtiin kirjoitettu. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

21.3. 2009

699) Matti Luostarinen 2009. Median harharetket. www.Bulevardi.fi. www.clusterart.org.

27.3.2009

700) Matti Luostarinen 2009. Aprillia. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

2.4.2009

701) Matti Luostarinen 2009. Jumalat eivät heitä noppaa. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 7.4.2009

702) Matti Luostarinen 2009. Kauan eläköön kaunamedia. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 15.4. 2009

703) Matti Luostarinen 2009. Determinismistä pragmatismiin. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 19.4.2009

704) Matti Luostarinen 2009. Ruokakriisi. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

5.5. 2009

705) Matti Luostarinen 2009. EU-vaali tulevat, oletko valmis. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 12.5.2009

706) Matti Luostarinen 2009. Maailma muuttuu Eskoseni. www.Bulevardi.fi. www.clusterart.org. 5.6.2009

707) Matti Luostarinen 2009. Kyllä kansa tietää. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

8.6.2009

708) Matti Luostarinen 2009. Megatrendit ja digiaika. www.Bulevardi.fi. www.clusterart.org. 16.6. 2009

709) Matti Luostarinen 2009. Hyvää mittumaaria. www.Bulevardi.fi. www.clusterart.org.

18.6.2009

710) Matti Luostarinen 2009. Kolme kuolemaa. www.Bulevardi.fi. www.clusterart.org.

26.6.2009

711) Matti Luostarinen 2009. Sivulauseiden politiikkaa ja etanolin hajua. www.Bulevardi.fi. www.clusterart.org. 8.7.8009

712) Matti Luostarinen 2009. Diversiteettiä. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

13.7.2009

713) Matti Luostarinen 2009. Jänisjuoksijat. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

16.7.2009

714) Matti Luostarinen 2009. Valtion tulo- ja menoarvio. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 1.8.2009

715) Matti Luostarinen 2009. Karsi turhuus, keskity elämään. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 12.8.2009

716) Matti Luostarinen 2009. Afganistan – kaikkien sotien äiti. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 17.8.2009

717) Matti Luostarinen 2009. Talebantiet. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

25.8.2009

718) Matti Luostarinen 2009. Perhosen siivin. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

8.9.2009

719) Matti Luostarinen 2009. Vanhenevan Suomen pakkoliberalismia. www.Bulevardi.fi. www.clusterart.org. 14.9. 2009

720) Matti Luostarinen 2009. Elämme omituisia aikoja. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 16.9.2009

721) Matti Luostarinen 2009. Kolumnisti. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org

19.9.2009

722) Matti Luostarinen 2009. Mediayhteiskunnan hajotusvaalitko? www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 24.9.2009

723) Matti Luostarinen 2009. Gonzo-toimittajana Helsingin Sanomissa. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 28.9.2009

724) Matti Luostarinen 2009. Draama, tragedia ja komedia. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 30.9.2009

725) Matti Luostarinen 2009. Tuppivallankumous. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

1.10.2009

726) Matti Luostarinen 2009. Vallankumouksen jälkeinen aamu. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 3.10.2009

727) Matti Luostarinen 2009. Tuppivallankumouksen jälkeinen ensimmäinen viikko. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 5.10.2009

728) Matti Luostarinen 2009. Herta Muller – Nobelisti 2009. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 8.10. 2009

729) Matti Luostarinen 2009. Ahma ei ole ahmatti. www.Bulevardi.fi, www.clusterat.org 20.10. 2009

730) Matti Luostarinen 2009. Pieni on kaunista. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org

26.10.2009

731) Matti Luostarinen 2009. Uusia innovaatiopolitiikka ja ilmastomuutos sama asia. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org, 30.10.2009

732) Matti Luostarinen 2009. Cosa Nostra. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org

2.11.2009

733) Matti Luostarinen 2009. Claude Levi-Strauss – tieteen jättiläinen. www.Bulevardi.fi

www.clusterart.org. 5.11. 2009

734) Matti Luostarinen 2009. Median valta ja vallattomuus. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 11.11.2009

735) Matti Luostarinen 2009. Onnea 120-vuotiaalle Hesarille. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 16.11.2009

736) Matti Luostarinen 2009. Alpo Rusista tuppilautoihin. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 18.11.2009

737) Matti Luostarinen 2009. Tieteen tuloksellisuus. www.Bulevardi.fi. www.clusterart.org

23.11.2009

738) Matti Luostarinen 2009. Suomalainen marraskuu. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 26.11.2009

739) Matti Luostarinen 2009. Mielipidesivut. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org

30.11.2009

740) Matti Luostarinen 2009. Itsenäisyyspäivän aattona. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org. 3.12.2009

741) Matti Luostarinen 2009. Hyvärisen myötä meni JSN:n viimeinenkin uskottavuus. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org

742) Matti Luostarinen 2009. Maan tapa. www.Bulevardi.fi, www.clusterart.org.

15.12.2009

743) Matti Luostarinen 2009. Vuoden 2009 mediapalkinnot. www.Bulevardi.fi. www.clusterart.org. 21.12.2009

744) Matti Luostarinen 2009. Suuren murroksen vuosikymmen päättyy. www.Bulevafrdi.fi

www.clusterart.org. 29.12.2009

Julkaisuja vuonna 2009 yhteensä 86 kappaletta, joista sähköisissä medioissa 60 artikkelia ja printtimedioissa 26 artikkelia, monografisia julkaisuja kaksi käännöksineen

Publications in 2009: new and electric media 60 articles, old and printmedia 26 articles, monographs 2 books

Julkaisut 2010

Publications in 2010

Monografiset julkaisut/ Monographs:

745) Luostarinen, Matti 2010. Uusi mediayhteiskunta. Blogit ja sosiaalinen media innovaatioyhteiskunnan muutoksessa. English Summary: New Media Society. Blogs and Social Media in the Change of Innovation Society. BoD. Norderstedt, Germany. 336 s.

746) Luostarinen, Matti 2010. Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. English Summary: Social media paradigm. BoD, Norderstedt. Germany. 386 s.

Artikkelit ja kolumnit/ Articles

1) Perinteiset mediat (printtimedia)/ Printmedia

747) Luostarinen, Matti 2010. Suuren murroksen vuosikymmen päättyy. Forssan Lehti 4.1.2010. 2.

748) Luostarinen, Matti 2010. Suuren murroksen vuosikymmen päättyy. Maaseudun tulevaisuus 4.1.2001.

749) Luostarinen, Matti. 2010. Mikä ihmeen aluehallinto? Forssan Lehti 11.1.2010. 2.

750) Luostarinen, Matti 2010. Kansainvälinen yhteisö on Haitin ainut mahdollisuus. Forssan Lehti 16.1.2010. 2.

751) Luostarinen, Matti 2010. Valtion ja kuntien velanotto alkaa rapauttaa yhdyskuntia. Helsingin Sanomat 17.1.2010. C 13.

752) Luostarinen, Matti 2010. Maailmankirjat ovat nyt kokonaan toiset. Iisalmen Sanomat 22.1. 2010. 5.

753) Luostarinen, Matti 2010. Suomi elää nyt velaksi. Forssan Lehti 24.1. 2.

754) Luostarinen, Matti 2010. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen uusi vaihe. Forssan Lehti, 1.2. 2010. 2.

755) Luostarinen, Matti. Hyvä Sparraaja tärkeä joka alalla. Forssan Lehti 7.2 2010.

756) Luostarinen, Matti 2010. Innovaatiojournalismi ja sosiaalinen piilaakso. Forssan Lehti 14.2. 2010. 2.

757) Luostarinen, Matti 2010. Olympialaiset erikoisuudet. Forssan Lehti 27.2. 2010. 2.

758) Luostarinen, Matti 2010. Sparraaja – yhteiskunnan uudistuminen ja innovaatiot. Iisalmen Sanomat 3.3. 2010. 5.

759) Luostarinen, Matti 2010. Ihmisten puolue. Forssan Lehti 29.3. 2010.

760) Bulevardi 2010. Matti Luostarinen: Haluan olla alani asiantuntija. Haastattelu s. 26-27, Bulevardi 2/2010. sähköisenä www.Bulevardi.fi.

761) Luostarinen, Matti 2010. Tulvat hoidettava osana Itämeren tulevaisuutta. Forssan Lehti 30.4. 2010.

762) Luostarinen, Matti 2010. Jokisen eväät. Forssan Lehti 14.6.2010.

763) Luostarinen, Matti 2010. Jyrki Jokisen demokratiasta. Forssan Lehti 20.6. 2010.

764) Luostarinen, Matti. Ylimielisyyden hybridi. Forssan Lehti 30.6.2010.

765) Luostarinen, Matti 2010. Eriytettyyn oikeudenmukaiseen aluehallintoon. Forssan Lehti 29.7. 2010.

766) Luostarinen, Matti 2010. Tieteestä ja sen kansanomaistamisesta. Forssan Lehti 2.8.2010.

767) Luostarinen, Matti 2010. Suurten ikäluokkien sumutusta. Forssan Lehti 15.8. 2010.

768) Luostarinen, Matti 2010. Jyrki Jokisen populismi. Forssan Lehti 22.8. 2010.

769) Luostarinen, Matti 2010. Puppusanoja syytä vältellä. Forssan Lehti 30.8.2010.

770) Luostarinen, Matti 2010. Elämä ei ole vanhushuollossa tilastomatematiikka. Forssan Lehti 2.9. 2010.

771) Luostarinen, Matti 2010. Uusia populismin määritelmiä. Forssan Lehti 9.9. 2010.

772) Luostarinen, Matti 2010. Ajankohtaisohjelma vei arvojen ytimeen. Forssan Lehti 24.10.2010

773) Luostarinen Matti 2010. Onko Kartanonkatu Avenue vai Boulevard? Forssan Lehti 15.11. 2010

774) Luostarinen Matti 2010. Maailmankuvat muuttava vaaliasetelma. Forssan Lehti 13.12. 2010.

2) Sähköinen media/ new media/ electric media

WWW.Bulevardi.fi WWW.Clusterart.org, Weblog, WordPress

Tammikuu/ January

774) Luostarinen, Matti 2010. Mikä ihmeen aluehallinto? 5.1.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org. Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Suomi elää nyt velaksi, 13.1.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org. Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Haitin ainut mahdollisuus on kansainvälinen yhteistyö, 15.1.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org. Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Riekon jäljet, 19.1.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Viisi vihjettä, 21.1.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org. Weblog, Blospot, Google

Luostarinen, Matti 2010. VAK – Veikko Antero Koskenniemi, 23.1.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Kuntien uusi palvelurakenneuudistus, 25.1. 2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Pakkanen, 29.1.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Meille valehdellaan, 30.1.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Sparraaja, 31.1. 2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Helmikuu/ February

784) Luostarinen, Matti 2010. Eduskunnan haasteinen loppukausi, 3.2.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Vanhaa lämmitettyä kaalikeittoa, 4.2.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org. Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Johan Ludvig Runeberg, 5.2.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Helmikuun kihlaus ja aseveliakseli, 7.2.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Kolme merkittävää uutista, 9.2.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org. Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Innovaatiojournalismi ja sosiaalinen piilaakso, 11.2.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Olympialaiset erikoisuudet, 13.2. 2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Mistä näitä mitaleja oikein tulee? 16.2.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Shauantastinen yö, 18.2. 2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Hiihtäjälegenda, 19.2.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org. Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Valta sokaisee – täydellinen täydellisesti, 21.2.2010. www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Maaliskuu/ March

795) Luostarinen, Matti 2010. Uusi mediayhteiskunta, 2.3.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Mediayhteiskunnan rinnastukset, 4.3.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Lillen pyöveli, 5.3.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Piispaa kyydissä, 7.3.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Hyvää naistenpäivää 2010, 8.3.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Sota-ajan lapsia, 15.3.2010. www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Populismi, 16.3.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Filosofia filosofeille, 18.3.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Emotionaaliset uutiset, 23.3.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Ikuisia kysymyksiä, 24.3.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Ihmisten puolue, 25.3. 2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Omituisia oikeustaisteluja, 27.5.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Toimittajan ennenaikainen nekrologi, 29.3.2010. www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Huhtikuu/ April

808) Luostarinen, Matti 2010. Pitkäperjantai, 2.4.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Loimijoen tulvat, 4.4.2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org, Weblog, Blogspot, Google

Luostarinen, Matti 2010. Kolme pääsiäisen ajan kertomusta. 7.4.2010. Weblog, Blogspot. Bulevardi, Clusterart, Google.

Luostarinen, Matti 2010. Casash. 18.4. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. CasAsh vaiko SusuAsh. 22.4.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Tieteen popularisointi. 23.4. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Paha vaanii. 25.4. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Takatalvi ja metsien miehet. 29.4. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Toukokuu/ May

816) Luostarinen, Matti 2010. Johan Galtungin maailma ja Dirty Harry. 3.5. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Kreikan kriisi, 5.5. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Erkki Asp eli kuten saarnasi, 7.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Tanssii susien kanssa, 10.5. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevatrdi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Ollin oppivuodet ovat ohi, 12.5. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Dualismi digiajan lehtenä, 16.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Dualismin renessanssi, 17.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Luova individualisti, 19.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Ihmistyypit ja indikaattorit, 20.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Vahva vaikuttaja, 21.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Avulias huoltaja, 22.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Innostuva suunnittelija ja ihmelapsi, 23.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Tutkiva asiantuntija – innovaatioiden isä, 24.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Epäilevä Tuomas ja luottopelaaja, 25.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Tehokas suorittaja – kilpailuyhteiskunnan komeetta, 26.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Turistit ja flaneeraajat, 27.5.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Kenen joukoissa seisot? 28.5. 2010. Weblog, Blogspot, Bulebardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Mari vai Mauri – vain kirjaimen ero. 30.5. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Yhteenveto – Discussio, 31.5. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Kesäkuu/ June

835) Luostarinen, Matti 2010. Netti ei ole peli, 2.6.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Elämä turistina, 3.6. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Oon kulkuriksi syntynyt mä vainen, 4.6. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Bulevardi, 7.6. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google (Amsterdam)

Luostarinen, Matti 2010. Maan toinen pääministeri, 13.6. 2010 Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Tytöstä polvi paranee, 15.6. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Sofi Oksasen potkut, 16.6. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Pallolla politiikkaa, 18.6.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Jose Saramago ja maaginen realismi, 19.6. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Tiedeusko koetuksella, 22.6.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google.

Luostarinen, Matti 2010. Ylimielisyyden hybridi, 28.6.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google (Amsterdam)

Luostarinen, Matti 2010. Mutta missä viipyy Zei Zei? 30.6. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Heinäkuu/ July

847) Luostarinen, Matti 2010. Ruusuja Rosa Luxemburgilta, 3.7. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Runoilijan kuolema, 4.7. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google (Amsterdam)

Luostarinen, Matti 2010. Runon ja suven päivä, 6.7.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Tatu Vanhasen opit, 8.7.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Hyvää syntymäpäivää suvessa syntyneille. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Antopomorfismi ja Laplacen demoni, 12.7. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Venäjäkö kyykyttäjänä? 16.7.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Gateway, mutta minne? 19.7.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Oikeudenmukaiseen aluehallintoon, 22.7.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Naamakirjassa visertämässä, 26.7.2010. Weblog, Blogspot, Bulebardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Euroopan mestari, 29.7.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Elokuu/ August

859) Luostarinen, Matti 2010. Paluu arkeen, 4.8.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Lähestyn sitä mitä aavistan, 5.8.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Ammattina Kiusaaja, 7.8.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Suurten ikäluokkien sumutusta, 8.8. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Enoni on eri maata, 9.8.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Ajan merkit, 16.8.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Lineaarinen paradigma historiaan, 21.8.2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Paradigman muutoksen merkit, 26.8. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Luostarinen, Matti 2010. Someron ihme ja internet, 29.8. 2010. Weblog, Blogspot, Bulevardi, Clusterart, Google

Syyskuu/ September

868) Luostarinen, Matti 2010. Loirista Loireen. 2.9.2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org.

Luostarinen, Matti 2010. Vastaus nimimerkille nimetön. 3.9. 2010. Weblog. WordPress, www.Bulevardi.fi. www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Rehellisyyden puuska. 7.9. 2010. Weblog, WordPress. www.Bulevardi.fi. www.Clustarart.org

Luostarinen, Matti 2010. Alastomana apinana netissä. 14.9. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Hanttikortti. 24.9. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Tiedeusko ja paradigma koetukselle. 30.9 2010. Weblog, Word.Press, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Lokakuu/ October

874) Luostarinen, Matti 2010. Kirjallisuuden Nobel Maria Vergas Llosalle. 8.10. 2010

Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. 10.10. 2010 kello 10. 10. 10. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Tuttuja Nobelisteja. 11.10. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. San Josen spektaakkeli. 14.10. 2010. Weblog, WurdPress,

www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Politiikan turbulenssi jatkuu. 15.10 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Eksistentialismin opit avuksi. 16.10. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Mäntti ja tosi mäntti. 18.10. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Arvojen ytimessä. 19.10. 2010. Weblog, Wordress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Suomalainen arvokeskustelu. 22.10 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Arvojen paradigmainen pesu. 24.10 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Pragmaatikon rukous. 28.10. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Leimakirveet piiloon. 30.10. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Marraskuu/ November

886) Luostarinen, Matti 2010. Yhdysvaltain ja Kiinan huikeat ongelmat. 2.11. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Ennustajaukot häpeään. 3.11. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2010. Mediakratia ja vanhan vallan kiusatut. 5.11. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Tieteet barometri. 10.11.2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Kiusaajien kova ydin. 12.11.2010. Weblog, WordPress. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Markku Uusipaavalniemen opit. 13.11.2010. Weblog, WordPress 2010. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Ilon ja onnen maalari. 17.11.2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Missä union siellä uni on, 21.11.2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Riverdance-ryhmän vuoro esiintyä. 24.11.2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Maabrändi – sosiaalisen median paradigma. 26.11.2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

896) Matti Luostarinen 2010. Liskonaisesta lintumieheen tai päinvastoin. 28.11. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Joulukuu/ December

Matti Luostarinen 2010. Surumielinen Portugalin faldo. 2.12.2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Maaailmankuvat muuttava vaaliasetelma. 4.12. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Itsenäisyyspäivän virtuaalipuhe vuonna 2010. 6.12. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Sateenkaaren pää. 8.12.2010. Weblog. WordPress. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Suuri leijonasydän. 12.12.2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Paradigmasta parstigmaan. 15.12. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Roskaruokaa. 16.12. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. 1667 sanaa. 18.12. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Matti Luostarinen 2010. Vuoden 2010 mediapalkinnot. 23.12. 2010. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

906) Matti Luostarinen 2010. Korporaatiot ja sosiaalisen median paradigma. English abstract: Corporation and Social media paradigm 27.12. 2010. Weblog, WordPress. www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Yhteensä (together) 2010

Published all together in 2010: 161
Electric and new media 131
Printmedia 30
Monographs 2

 

Julkaisut vuosi 2011

Publications in 2011

 

1) Printtimediat ( traditional printmedia )

907) Luostarinen, Matti 2011. Köyhyys jakaa kansan kahtia. Maaseudun Tulevaisuus 4.1. 2011

908) Luostarinen Matti 2011. Roskaruokaa ja syrjäytymistä. Forssan Lehti 5.1. 2011

909) Luostarinen, Matti 2011. Köyhyys jakaa kansan kahtia. Turun Sanomat 6.1. 2011

910) Luostarinen, Matti 2011. Äänestäjää etsimässä. Alankomaat.info. 24.1.2011

911) Luostarinen, Matti 2011. Entä jos Soini onkin oikeassa? Forssan Lehti 9.2. 2011

912) Luostarinen, Matti 2011. Mediaa ja lukutaitoa. Forssan Lehti 14.2. 2011

913) Luostarinen, Matti 2011. Maalaisjärki heräämässä henkiin. Forssan lehti 14.3. 2011

914) Luostarinen, Matti 2011. Yhteiskuntamme kovenevat kasvot. Forssan Lehti 21.3. 2011

915) Luostarinen, Matti 2011. Yhteiskuntamme kovenevat kasvot. Maaseudun Tulevaisuus 25.3. 2011.

916) Luostarinen, Matti 2011. Eliitin viha kansaa kohtaan. Yhteiskuntamme kovenevat kasvot. Agronet. Keskustelukanava. Maaseudun Tulevaisuus 28.3. 2011

917) Luostarinen, Matti 2011. Puoluelaitos olisi uudistettava. Forssan Lehti 4.4. 2011

918) Luostarinen, Matti 2011. Kaivattu muutos. Savon Sanomat. 29.4. 2011.

919) Luostarinen, Matti 2011. Aika ajoi Agropoliksen ohi.  Forssan Lehti 4.5. 2011

920 Luostarinen, Matti 2011. Maailma seuraa meitä herkällä korvalla. Forssan Lehti 15.5. 2011.

921) Luostarinen, Matti 2011. Maailma seura meitä herkällä korvalla. Maaseudun Tulevaisuus, Valtra. 20.5. 2011 (Valtra 30.5).

922) Luostarinen, Matti 2011. Hallituksen teon koukerot. Maaseudun Tulevaisuus 8.6.2011.

923) Luostarinen, Matti 2011. Hajota ja hallitse. Turun Sanomat 17.6. 2011.

924) Luostarinen, Matti 2011. Uuden hallituksen ohjelmasta. Forssan Lehti 30.6.2011.

925) Luostarinen, Matti 2011. Kohti sosiaalisen median taloutta ja demokratiaa. 15.6. 2011.

926) Luostarinen, Matti 2011. Kapula-kielestä ei ole hyötyä. Savon Sanomat 29.6. 2011.

927) Luostarinen, Matti 2011. Hallitus kehittää, edistää, vahvistaa ja turvaa. Maaseudun Tulevaisuus 6.7. 2011.

928) Luostarinen, Matti 2011. Illuusiotalouden kouristelua. Forssan Lehti 21.7. 2011.

929) Luostarinen, Matti 2011. Norjalainen huuto koskettaa meitä. Helsingin Sanomat 25.7.2011.

930) Luostarinen, Matti 2011. Norjalainen huuto. Forssan Lehti 26.7. 2011.

931) Luostarinen, Matti 2011. Yhteinen suru. Savon Sanomat 27.7. 2011.

932) Luostarinen, Matti 2011. Hajota ja hallitse. Forssan Lehti 18.6. 2011.

933) Luostarinen, Matti 2011. Kaukjärven kalastajalle. Forssan Lehti 18.8. 2011.

934) Luostarinen, Matti 2011. Stagflaation ruokintaa. Turun Sanomat 14.8. 2011.

935) Luostarinen, Matti 2011. Synkän talven nettivaalit tulossa. Forssan Lehti 4.9.2011.

936) Luostarinen, matti 2011. Jyrki Jokiselle presidentinvaaleista. 29.8.2011.

937) Luostarinen, Matti 2011. Oikeasti tärkeää. Forssan Lehti 9.9. 2011

938) Luostarinen, Matti 2011. Vihapuheista oikeaan asiaan. Maaseudun Tulevaisuus 23.9. 2011

939) Luostarinen, Matti 2011. Vihapuheista oikeaan asiaan. Forssan Lehti 27.9. 2011

940) Luostarinen, Matti 2011. Yhdyskuntapolitiikan haasteita: Uudistuva kuntarakenne ja suomalainen lähiruoka. Suomen Kuvalehti 29.9. 2011

941) Luostarinen, Matti 2011. Minua hipsuttaa. Bulevardi, lokakuu 2011/23

942) Luostarinen, Matti 2011. Vaikea hallita. Savon Sanomat 9.9. 2011

943) Luostarinen, Matti 2011. Maallemuuttajan oppaan kirjoittajalle. Forssan Lehti 3.10.2011

944) Luostarinen, Matti 2011. Luokituksista. Forssan Lehti 19.10. 2011

945) Luostarinen, Matti 2011. Uutisoinnin motiivit kiinnostavat. Maaseudun Tulevaisuus 30.10. 2011

946) Luostarinen, Matti 2011. Uutisoinnin motiivit kiinnostavat. Forssan Lehti 3.11. 2011.

947) Luostarinen, Matti 2011. Valta ja vallankäyttö. Forssan Lehti 10.11. 2011.

948) Luostarinen, Matti 2011. Armon tuoma kapitalismin rappio. Forssan Lehti 22.11.2011.

949) Luostarinen, Matti 2011. Susi jo syntyessään. Forssan Lehti 8.12.2011.

Sähkäiset media (Electric media) 2011

Tammikuu

950 ) Luostarinen, Matti 2011. Postraumaattinen kokemus. 2.1. 2011.  Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Don’t Be afraid, Be Very Afraid. 5.1. 2011. Weblog, WorldPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Ajattoman ajan alku. 9.1. 2011. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clustarart.org

Luostarinen, Matti 2011. Face of Hope -luodit. 10.1. 2011. Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Eskapismin ekoplaneetta. 12.1. 2011.  Weblog, WordPress, www.Bulevardi.fi, www.Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Vihan hedelmät. 14.1. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Uuden johtajuuden taidot. 17.1. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Nemesiksen opissa. 19.1. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Keskiluokan matematiikkaa. 21.1. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Äänestäjää etsimässä. 24.1. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Pikku Pietarin piha. 26.1. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Maghreb valtiot ja intifadan kasvot. 29.1. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Helmikuu

962) Luostarinen, Matti 2011. Millin mittainen nobelisti. 2.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Ojaharjun kosmos, pandoja ja amok. 9.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Nestori Miikkulainen. 10.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Kolme musketööriä ja d’Ardagnan. 11.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Väärä diagnoosi mutta oikeat lääkkeet. 13.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Lord rock ja Finn party. 15.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. South-Parkin maabändi. 17.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Virhemarginaali. 20.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Gaddafin perhosen siiveniskut. 23.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Ylimielisyyden hybridi II. 27.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Harvinaisten sairauksien päivä. 28.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Maaliskuu

973) Luostarinen, Matti 2011. Vastuu siirtyi paronille. 3.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Pelkistyksiä ja stereotyyppejä. 7.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Kehon kieli. 10.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Voimaton ihminen. 11.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org.

Luostarinen, Matti 2011. Windscalen, Harrisburg, Tsernobyl, Fukushima. 14.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Teknologiaa ihannoiva kansakunta. 15.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org.

Luostarinen, Matti 2011. Yhteiskuntamme kovenevat arvot. 17.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Virhemarginaalit ja demonit. 20.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Elitismi ja kateus. 23.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Elizabeth Taylor – sammumaton tähti. 23.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi. Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Perussuomalaisten menetyksen syistä ja sepistä. 26.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Puoluelaitos olisi uudistettava. 27.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Mytomania – sairaalloinen valehtelu. 31.3. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Huhtikuu

986) Luostarinen, Matti 2011. Mediayhteiskunnan protestivaalitko? 7.4. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Jos jonkun on oltava rempallaan, olkoon se EU.  11.4. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Loppusuoran rutistus. 13.4. 2011. Weblog, WordPress. Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Vaalikamppailun yhteenveto. 15.4. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Jytky-voiton jälkeinen uusi aamu. 18.4. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Sinipunaniska ja sen ohjelmapaperit. 19.4. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Suomea seurataan maailmalla. 20.4. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Uudet luudat lakaisevat. 27.4. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Uudet luudat lakaisevat, Kansanedustaja-info, 27.4. 2011.

995) Luostarinen, Matti 2011. Vappublogi 2011. 30.4. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Toukokuu

996) Luostarinen, Matti 2011. Aika ajo Agropoliksen ohi? 3.5. 2011.  Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Kaksi eksistentiaalista kuolemaa. 5.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Ihanaa Leijonat ihanaa. 11.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Mies ja alaston ase. 13.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

1000) Luostarinen, Matti 2011. Karnevaaliaikaa ja veivikiekkoa. 15.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Draama, tragedia ja komedia. 16.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Käytännön filosofiaa. 17.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Luostarinen, Matti 2011. Sirpaleet eivät tuo onnea. 19.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Petollinen punainen matto. 21.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Lottovoittajien maa. 23.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

1007) Matti Luostarinen 2011. Konklaavin varjossa. 25.5. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Kesäkuu

1008) Matti Luostarinen 2011. Punamultaa pukkaa. 2.6. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Sede Vecanta – vapaa istuin. 4.6. 2011. Weblog. WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Globalismi vastaan lokalismi. 6.6. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Peilin kantaja. 6.9.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Kohti sosiaalisen median taloutta ja demokratiaa. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Hajota ja hallitse. 15.6. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Uuden hallituksen ohjelmasta. 22.2. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Turvallista juhannusta. 24.6. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. 1950-luvun maneerit (60v. juhlakirja)  28.6. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Pelon ja voiman vuosikymmen (60 v. juhlakirja). 29.6. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Heinäkuu

1017) Matti Luostarinen 2011. Kasvun ja uusiutumisen vuosikymmen (60 v. juhlakirja) 2.7. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Kultaisen kauden 1980-luku (60 v. juhlakirja) 2.7, 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. 1990-luku oli murroskulttuurin globaali taitekohta (60 v. juhlakirja) 5.7.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi

Matti Luostarinen 2011. 2000-luku ja ajattoman ajan alku (60 v. juhlakirja) 7.7. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Mediajätit. Media-ajan kasvot (60 v. juhlakirja) 7.12. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Illuusiotalouden kouristelua. Sekä aika että kello kadoksissa (60 v. juhlakirja). 19.7. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Erkki Toivaisen Eurooppa. Illuusio Euroopasta (60 v. juhlakirja) 22.7. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Cluster art

Matti Luostarinen 2011. Norjalainen huuto. Vihan hedelmät (60 v. juhlakirja) 24.7. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi. Clusterart.org.

Elokuu

1025) Matti Luostarinen 2011. Oikea suunta. Ikääntyvä ihminen (60 v. juhlakirja) 3.8. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Stagflaation ruokintaa. 7.8. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Narratiivinen nekrologi 2011. 8.10. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Paavo, Paavompi, Juntti 2011. 13.8. 2011 Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Oppia koko elämä. 16.8.2011. Wedlog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Europondit tulevat – oletko valmis. 22.8. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Karmea tilanne. Sama parantaa saman – populismi populismin. 24.8. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Oma maali. 25.8. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Kenia, Kenia, Kenia – draama, tragedia, komedia. 28.8. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Citus, altius, fortius. 30.8. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Syyskuu

1035) Matti Luostarinen 2011. Kieli poskella ja solmussa. 2.9 2011. Weblog, WordPress, Bulevard.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Daegun kisojen muistolle. 6.9. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Hamsteri. 10.9. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Muuttuva huumori. 15.9. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Domestikaatiokeskus. 19.9. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Vihapuheista oikeaan asiaan. 21.9. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Gonzojournalismin kerrontaa. 25.9. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Angry Birds. 29.9.2011. Weblog, WordPress, Bulevard.fi, Clusterart.org

Lokakuu

1043) Matti Luostarinen 2011. Anders Breivik ja hipsutus. 2.10.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Pandoran lipas ja Hefaistoksen kirous. 4.10. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Odotettu Nobel Tranströmerille. 6.10.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Mihin tarkoitukseen Nobelin -rauhanpalkinto jaettiin? 8.10 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Luovan innovaation päivä. 10.10. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Hauki on opportunisti kala. 15.10.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Lokakuun 17. päivän mysteeri. 17.10.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Harmageddonista Armageddoniin. 20.10.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Korporativismin kolmas aalto. 25.10.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Marraskuu

1052) Matti Luostarinen 2011. Herrojen huave. 28.10.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Hyvät ja huonot uutiset. 2.11. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Yleinen ketustuspäivä 4.11. 4.11. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Hyvää pyhäinpäivää. 5.11. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Valta ja vallankäyttö. 9.11.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Mystinen 11.11. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Hyvää isäinpäivää. 13.11.2011.  Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Armon tuoma kapitalismin rappio. 18.11.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelua. 29.11.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Joulukuu

1061) Matti Luostarinen 2011. Susi jo syntyessään. 3.12. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Kansallisvarallisuus. 6.12. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Itsenäisyyspäivän jatkot. 8.12. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Lucian päivä. 13.12. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Mission Impossible. 15.12. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Presidenttiehdokkaat joulukatkolle. 18.12. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Herooinen kuolema. 19.12. 2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Dies Natalis Domini. 22.12.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

Matti Luostarinen 2011. Vuoden 2011 mediapalkinnot. 27.12.2011. Weblog, WordPress, Bulevardi.fi, Clusterart.org

3) Monografiat (Monographs) 2011

1069) Matti Luostarinen 2011. Social media economy. Sosiaalisen median ekonomia. BoD, Norderstedt. Germany. 244 s.

1070) Matti Luostarinen 2011. Social media – Economy and Strategy. Sosiaalinen media – ekonomia ja talous. BoD, Norderstedt. Germany. 242 s.

1071) Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. Illuusioyhteiskunnasta Eurodämmerungiin. BoD, Nodrestedt, Germany. 520 s., kuvat 50.

YHTEENSÄ JULKAISUT VUONNA 2011

Publications in 2011

Monografiat  (ennakkotarkastetut)  3 kpl
(monographs)
Artikkelit  (printtimediat)                43 kpl
(printmedia)
Artikkelit ( sähköiset mediat)        120 kpl
(electric media)
YHEENSÄ                                           166 kpl
(together)

YHTEENSÄ JULKAISUT  VUOSINA 1974-2011
Publications in 1974-2011
Monografiat (monographs)                                             89 kpl

Artikkelit (printtimediat, printmedia)                           493 kpl

Artikkelit (sähköiset mediat, electric media)               489 kpl

Yhteensä (together)         1974-2011                          1071 julkaisua

Monografiat (2011) ennakkotarkastettuja
Ovat englanninkielisiä mutta sisältävät kokoelmateoksina myös laajat suomenkieliset yhteenvedot. Mukana myös väitöskirjojen yhteenvedot.
Kirjat on luokiteltu Harvardin ylipiston kirjapainon ja myynnin toimesta (Harvard university press) neljällä tähdellä Yhdysvaltain myynnissä ja Britannian myynnissä Stratford bookin luokituksessa viidellä tähdellä (=maksimi)
Kirjat ovat samalla kirjoittajansa 60 -vuotisjuhlajulkaisuja ja sijoittuvat kärkeen Googlen hakukoneen käsitteillä; social media economy/ yli 1000 miljoonaa hakulöydöstä.

 

Julkaisut vuosi 2012   Publications in 2012

Sähköinen media/ Electric media

1072) Matti Luostarinen 2012. Kuntauudistus: Miksi vanhoja rajoja ei hävitetty ja korvattu niitä optimaalisesti lasketuilla kuntarajoilla? Suomen Kuvalehti. Uutisvirta, blogit. Suomen Kuvalehti.fi 17.3. 2012

Matti Luostarinen 2012. Kohti optimaalista sijaintimallia kuntauudistuksessa. Lukijan ääni, www.Forssanlehti.fi. 20.3. 2012.

Matti Luostarinen 2011. Moraalista on tehty kauppatavaraa. Maaseuduntulevaisuus.fi. 28.11. 2011

Matti Luostarinen 2011. Julkinen valta, markkinavoimat, mediavalta, manipulointi, elitismi – valta keksii keinot. Turun Sanomat. www.ts.fi 12.12.2011

Matti Luostarinen 2012. Kuntarajat uudella ravalla. Iisalmensanomat.fi. 17.3. 2012

Matti Luostarinen 2012. Missä ovat lokalisaatioehdot uudelta kuntakartaltamme. Forssanlehti.fi, 12.3. 2012.

Matti Luostarinen. 2012. Kuntakierroksen yhteenveto sen päättyessä metropolialueelle. Radio Suomi 21.3. 2012. Pasila.

Printtimedia/ traditional printmedia

1079) Matti Luostarinen 2012. Corporations and social media paradigm. Korporaatiot ja sosiaalisen median paradigma. In Contemporary corporate culture under globalization. ed. Autio, Veli Matti, Amihiro Ishikawa and Pauli Juutti. JTO, School of management, Hansaprint Oy, 250-264 pp.

Matti Luostarinen 2012. Hybridiyhteiskunnan  kouristelua. Illuusioyhteiskunnasta kohti “Eurodämmerungia”, Shaking of the hybrid society, towards “Eurodämmerung” toinen painos. BoD, Norderstedt, Germany, 520 s.

Matti Luostarinen 2012. Epätieteelliset kuntarajat. Suomen Kuvalehti. SK 11, 2012, 55 s.

Matti Luostarinen 2012. Miten rajat on määritelty Suomen uuteen kuntakarttaan? Helsingin Sanomat 11.2. 2012, C. 10.

Matti Luostarinen 2012. Lypsävää lehmää ei pidä teurastaa. Forssan Lehti 15.3. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Missä ovat lokalisaatioehdot  uudelta kuntakartaltamme? Forssan Lehti 13.2. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Kuntauudistus: Miksi vanhoja rajoja ei hävitetty ja korvattu niitä optimaalisesti lasketuilla kuntarajoilla? Suomenkuvalehti.fi/blogit. 17.3.2012.

Matti Luostarinen 2012. Epätieteelliset kuntarajat. Suomen Kuvalehti 11/2012. Puheenvuoro 16.3. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Kuntarajat uudella tavalla. Iisalmen Sanomat 13.3. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Maantieteelliset sijaintimallit kuntakartoilla. Turun Sanomat 13.3. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Kyllä minä mieleni pahoitin. Forssan Lehti 21.1. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Kohti optimaalista sijaintimallia kuntarakenneuudistuksessa. Forssan Lehti 21.3. 2012

Matti Luostarinen 2012. Moraalista on tehty kauppatavaraa. Maaseudun Tulevaisuus 19.3. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Kohti optimaalista sijaintimallia kuntarakenneuudistuksessa. Verkkolehti, Forssanlehti.fi. Forssan Lehti 20.3. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Kuningaskalastaja. Forssan Lehti 14.5. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Kansallisen projektin portinvartijat. Maaseudun Tulevaisuus 21.5. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Kansallisen projektin portinvartijat. Forssan Lehti 28.5. 2012.

Matti Luostarinen 2012. Uuden yhteiskuntamallin aamu. Forssan Lehti 5.6. 2012.

Ks. myös Suomen Kuvalehti.fi/ Blogit

Monografiat/ Monographs

1097) Matti Luostarinen 2012. Social media: Economy and strategy. Nordicom (also Harvard, APA, CBE, MLA etc)  Bibliogaphical note: Publication in honour of Matti Luostarinen. Helsinki. 244 p.

Matti Luostarinen 2012. Hybridiyhteiskunnan kouristelua.  Illuusioyhteiskunnasta kohti ”Eurodämmerungia”. BoD, Norderstedt, Germany, 520 p.

Matti Luostarinen 2012. Kohti uutta yhteiskuntamallia. (manuscript)
Posters

See: Clusterart org: Art

WordPress, Weblog, Bulevardi.fi,  Clusterart.org:

Tammikuu

1100) Matti Luostarinen 2012. Uudenvuoden tina. 1.1. 2012, Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Pisteillä kirjoittaja. 4.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Loppiaisen sanomaa. 6.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Aitoja vaihtoehtoja etsimässä. 9.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Guggenheim. 11.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi. WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Politiikan identiteetti ja vertaisverkot. 17.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kyllä minä mieleni pahoitin. 20.1. 2012. Clusterart.org. Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Hyvät, pahat ja rumat. 23.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kuninkaat, keisarit ja presidentit I. 25.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kuninkaat, keisarit ja presidentit II. 26.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kuninkaat, keisarit ja presidentit III. 28.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kuninkaat, keisarit ja presidentit IV. 29.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kuninkaat, keisarit ja presidentit V. 30.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kuninkaat, keisarit ja presidentit VI. 31.1. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Helmikuu

1114) Matti Luostarinen 2012. Kuninkaat, keisarit ja presidentit VII. 1.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kuninkaat, keisarit ja presidentit VIII. 2.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kuninkaat, keisarit ja presidentit IX. 3.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Presidenttipelin jälkilöylyt. 6.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Hauki on Jenni. 7.2.2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Missä ovat sijaintiehdot uudelta kuntakartaltamme. 10.2 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Puurot ja vellit – spatiaaliset ja regionaaliset – sekaisin. 12.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Hyvää ystävänpäivää. 14.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Hybridiyhteiskunnan virtuaalimoraali. 18.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Sananvapaudesta moralismiin. 22.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Tähti on syttynyt. 24.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kalevalanpäivän designtuotteet. 28.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPres, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Karkauspäivän hyppy. 29.2. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Maaliskuu

1127) Matti Luostarinen 2012. Halosen perintö ja Ahteiden kujanjuoksu. 4.3. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Sattuman satoa. 6.3. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Hyvää kansainvälistä naistenpäivää. 8.3. 2012. Clusterart.org, Bulevardi. fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Graalin malja. 10.3. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Lassi Nummi – intohimo olemassaoloon. 15.3. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Poliittisen semantiikan viikko. 21.3. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Eurooppa kiusaajien kynsissä. 24.3. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. EU, juu ja vaarinhousut. 27.3. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Navigaattorin eksyttämä kartoittaja. 30.3. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Huhtikuu

1136) Matti Luostarinen 2012. Nuoratun neliön ikääntyvät sankarit. 2.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Chydeniuksen oppeja. 4.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012, Hapattoman leivän juhla. 9.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Suomalaisena Paraquayssa nigerialaista elokuvaa seuraten. 12.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Perjantai 13. päivä – ironian päivä. 13.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi,  WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Ikonit, indeksit ja symbolit. 17.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kaavoitettu enkeli. 18.4. 2012. Clusterart.org. Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Maailman onnellisin maa. 20.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Onomatopoeettinen koodisto. 22.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Välikysymys. 24.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Santeri Alkion jälkeläiset. 28.4. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Toukokuu

1147) Matti Luostarinen 2012. Täydellinen kilpailu ja vappupuheet. 2.5.2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kansalainen Klazomenaista.  4.5. 2012. Clusterart.org. Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Vieras valta ja sen haluttomat valtiaat. 7.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi. WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Hyvää Eurooppa -päivää. 9.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012.  Closseum – Euroopan ydin. 10.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Suomalaisuuden päivä. 12.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Hyvää Äitienpäivää. 13.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kansallisen projektin portinvartijat. 14.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Kohti kreikkalaista tragediaa. 16.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Hartwall-areenan taika. 18.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Syö mummo päivässä. 22,5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Ajan henki. 24.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Miksi? 27.5. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Kesäkuu

1160) Matti Luostarinen 2012. Väkivalta. 3.6. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Uuden yhteiskuntamallin aamu. 4.6. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Maailman ympäristöpäivänä juodaan kahvia. 6.6. 2012. Clusterar.org, Bulevardi.fi, WordPress, Weblog.

Matti Luostarinen 2012. Menetyshullun kansan urheilukesä. 7.6. 2012. Clusterart.org, Bulevardi.fi, Wordress, Weblog.

Date in 8.6.2012

Julkaisut yhteensä, publications together 8.6. 2012

Monografiat, monographs  92 kpl

Artikkelit, printtimedia/Articles in print media  540 kpl

sähköinen media, electric media   531 kpl

YHTEENSÄ/ TOGETHER   1164 kpl

Scientific refereed articles and publications in conferences 285

Books, reports, big professional articles 218

Other professional articles and posters 156

Other popular articles and textbooks 505

Jatkoa katso blogi, monografiset julkaisut, viimeisimmät julkaisut

See also blogs, monographs and the latest publications (Bulevardi,fi. BoD,

MTT publications, Google, WorldPress, Weblog etc)

Julkaisut vuonna 2013

Publications in 2013

Monografiat,  Monographs:

Luostarinen, M. 2013. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa I. Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. Summary: The dramatic of new media society, Part  I. BoD, Norderstedt, Germany.  383 p.

Luostarinen, M. 2013. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa. Osa II. Norjalaisesta Strategiasta Illuusiotalouteen ja stagnaatioon. Summary: The dramatic of new  media society, Part II. BoD, Norderstedt, Germany. 296 p.

Luostarinen, M. 2013. Tuhannen ja yhden vuoden tarinat. Summary: One Thousand and One Years. BoD, Norderstedt, Germany. 595 p.

Blogiartikkelit  Blogs

Katso monografiat 2012, Blogikirjoitukset 130 + 53 + 71

www.Bulevardi.fi. 2012, www.Clusterart.org, www.mattiluostarinen.fi, worldpress, webhotell.

Printtimediat (Suomen Kuvalehti, Turun Sanoma, Väli-Suomen media, Forssan Lehti, Iisalmen Sanomat jne.)

Julkaisut vuonna 2014

Publications in 2014

Monografiat, monographs:

Luostarinen, M. (2014). Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan. BoD, Norderstedt, Germany. 560 p.

Blogit 31.12.2014 yhteensä 145

see: www.Clusterart.org, www.Bulevardi.fi, www.mattiluostarinen.fi, Worldpress, Webhotell

Printtimediat (mahdoton tuntea nykyisin fuusioitumisen ja sähköisten verkkojulkaisujen vuoksi )

Yhteensä monografiat 96 kpl

Sähköiset ja printtimediat noin 1650 kpl

Cluster Art latauskerrat vuonna 2013 hieman yli miljoona latausta, muiden medioiden kohdalla todennäköisesti korkeampi. (Cluster Art on tutkijan kotisivu). Suomalaisten tieteellisten lehtien (58 kpl) sähköiset lataukset olivat vuona 2013 yhteensä hieman alle 100 000 latausta (Elektra-aineston mukaan).

Julkaisut vuonna 2015   Publications in 2015

Blogit yhteensä  290 kpl / Blogs 290

Printtimedia yhteensä 36 kpl / Printmedia 36

Monografiset julkaisut:

Matti Luostarinen 2015. Arctic Babylon 2015. Apokryfiset ennustukset toteutuvat. BoD. Norderstedt, Germany.  484 p.

It is possible to get four latest monographic books now also as electric books

Vuosi/ Year 2016

Blogit/ Blogs 255 (www.clusterart.org) + Finnish News/Suomen Uutiset (blogs) 210, Worldpress, Webhotell
Printtimedia / Printmedia 45

Blogs 465, Printmedia 45

All together:

Blogs and Printmedia (scientific and popular articles) 2460, monographs (books) 99

Vuosi/ Year 2017

Monographs
Matti Luostarinen 2017. Finland’s big year 2017. Suomi 100. 100 short essays on the 100 selected works. Sata esseetä sadasta teoksesta. Cluster art. 556 p.

Blogs: www.Clusterart.org, Finsome.fi 217 / latauksia vuoden lopussa 2.3 miljoonaa (2013 1.1 miljoonaa)
Finnish News, Suomen Uutiset / Perussuomalainen / blogeja verkossa 313. Worldpress, Webhotell
Others: 28
Printmedia 32

All together in 2017: Blogs 558.
Printmedia 32 / scientific and popular articles

All together: scientific and popular articles 3050
Monographs/ novels 100 / scientific and popular monographs

Vuosi / Year 2018

Monographs:

Matti Luostarinen 2018. Suomen juhlavuoden 2017 blogi- ja esseekirja – Suomi 100. Finland’s big year 2017 blogs and essays – Suomi 100. Cluster art. Bod, Norderstedt. Germany.  480 p.

Matti Luostarinen 2018. Blogi- ja esseekirja 2016. Väkivallan ja terrorin vuosi. Cluster art. 447 p.

Matti Luostarinen 2018. Blogi- ja esseekirja 2017. Aatosta jaloa ja alhaista mieltä.  Cluster art. 636 p.

Finnish News, Suomen Uutiset, Perussuomalaiset yhteensä blogit 720.

Cluster art, Finsome, WorldPress yhteensä blogeja ja esseitä vuonna 2018: 182.

Printmedia: 22 together.

All together: scientific and popular articles 3481

Monographs:  103 books and novels

Latauksia: Clusterart.org ja Finsome.fi 2.8 miljoonaa (2017 2.3 miljoonaa, 2013 1.1 miljoonaa)

Vuosi 2019 (30.12. 2019)

Monografiat / Monographs:

Matti Luostarinen: Blogi- ja esseekirja 2018. Hellettä ja hipstereitä – elämä on laiffii. Cluster art.org. Finsome.fi. Sähköinen julkaisu. 322 p.

Matti Luostarinen 2019: Cluster Arts – Photos 2017. Resnap. 99 p.

Matti Luostarinen 2019: Cluster arts – Photos 2018. Resnap. 118 p.

Matti Luostarinen 2019: Suomi – Maailman onnellisimman maan oppikirja numero I.  Finland – the happiest country in the world, part I. BoD. Norderstedt, Germany.  272 p.

Matti Luostarinen 2019: Suomi – Maailman onnellisimman maan oppikirja numero II. Finland – the happiest country in the world, part II. BoD. Norderstedt, Germany. 258 p.

Matti Luostarinen 2019: Menetetty vuosikymmen. Vuoistuhannen toisen vuosikymmenen essee- ja blogikokoelma 2010-2019. BoD. Norderstedt, Germany. 488 p.

Matti Luostarinen 2019: Vuosikymmenen kirja – osa I. Vuosituhannen toisen vuosikymmenen essee- ja blogikokoelma 2010-2019. Hyvät pahat ja rillrumat. BoD. Germany. Kuvitettu laitos. 328 p.

Matti Luostarinen 2019: Vuosikymmenen kirja – osa II. Vuosituhannen toisen vuosikymmenen essee- ja blogikokoelma 2010-2019. Elämä on laiffii.  BoD. Germany. Kuvitettu laitos. 356 p.

Matti Luostarinen 2019: Menetetty vuosikymmen. Vuosituhannen toisen vuosikymmenen essee- ja blogikokoelma. Cluster art.org. Finsome.fi. Sähköinen julkaisu. 538 p.

Printmedia: together 38 article

Finnish News, Suomen Uutiset, Perussuomalaiset yhteensä blogit (blogs together) 950.

Cluster art, Finsome, WorldPress yhteensä blogeja ja esseitä vuonna 2019: 242.

All together: scientific and popular articles 3991 

Monographs together: 112 books and novels

Latauksia: Clusterart.org ja Finsome.fi:  3.4 miljoonaa (2018: 2.8 miljoonaa 2017: 2.3 miljoonaa, 2013: 1.1 miljoonaa)

Vuosi 2020  

Monografiat (monographs):

Luostarinen, M. (2020). Anaxagoras de Clasomene – Arctic Babylon. Blogi- ja esseekirja 2019. Cluster art. 556 p.

Luostarinen, M. (2020). Mediayhteiskunnan hybridistä pandemiaan. Essee- ja blogikokoelma 2019. Clusterart.org. BoD. Norderstedt. Germany. 404 p.

Printmedia: together 20 articles

Social media:
Finnish News, Suomen Uutiset, Perussuomalaiset yhteensä blogit (blogs together) 1500.
Cluster art, Finsome, WorldPress yhteensä blogeja ja esseitä vuonna 2020: 515.

All together: scientific and popular articles 5000
Monographs together: 114 books and novels

Vuosi 2021 

Monografiset kirjat (monographs):

Matti Luostarinen 2021: Pandemiasta taantumaan. Luovan tuhon vuosi 2020. Clusterart. BoD. Norderstedt. Germany. 467 p.

Matti Luostarinen 2021: Pandemiasta taantumaan. Luovan tuhon vuosi. www.clusterart.org. www.mattiluostarinen.fi. 467 p.

Matti Luostarinen 2021. Muistelmakirja – Nyt. The way of my life. Clusterart. BoD. Norderstadt. Germany. 420 p.

Matti Luostarinen 2021. Muistelmakirja – Nyt. The way of my life. www.clusterart.org. www.mattiluostarinen.fi. 420 p.

Matti Luostarinen 2021. Cluster art and Art of Clusters 70 years. BoD, Norderstedt Germany. 426 p.

Esseet ja artikkelit, blogit 250 kpl

All together: scientific and popular articles about 5250

Monographs (books, novels) together 117.

Vuosi 2022 

Matti Luostarinen 2022. Härän ja omikroni vuosi. Cluster articles 2021. Klusteriartikkkelit ja esseet vuodelle 2021. www.clusterart.org. www.mattiluostarinen.fi. 1417 p.

Matti Luostarinen 2022. Härän ja Omikronin vuosi – Bull and Omicron Year. Cluster Articles 2021, part 1. BoD, Nordestedt Germany. 518 p.

Matti Luostarinen 2022. Klusteri politiikan, talouden ja taiteen välineenä – Cluster, Policy, Economy and Art. Cluster Articles 2021, part 2. BoD. Norderstedt Germany. 544 p.

Matti Luostarinen 2022. Teesi, Aniteesi ja Synteesi – Mytomaina, Eskapismi, Putinismi. Norderstedt Germany. 450 p.

Matti Luostarinen 2022. Draaman kesä ja Euroopan hullu vuosi 2022. The Summer of drama and Europe’s crazy year 2022. Cluster Articles summer 2022. BoD. Norderstedt Germany. 609 p. Kansi: Vellu Luostarinen, Toimitus ja taitto: Outi Huhtala / vuodesta 2011 alkaen.

All together: scientific and popular articles about 5600

Monografiset kirjat (Monographs) 122

Vuosi 2023 (30.06.2023)

Matti Luostarinen 2023. Arctic Babylon III – Karhu turkissa Nato narikassa.  BoD. Norderstedt Germany. 655 s. Kansi. Vellu Luostarinen, Toimitus ja taitto: Ouhti Huhtala.

Matti Luostarinen 2023. Dum Spiro, Spero – De Visu, De Auditu, De Olfactu. Näkemäni – Kuulemani – Haistamani. www.Clusterart.org. 785 s. Kansi ja kuvat: Vellu Luostarinen. Toimitus ja taitto: Outi Huhtala.

Matti Luostarinen 2023. Dum Spiro, Spero – De Visu, De Auditu, De Olfactu. BoD, Nodrestedt Germany. Kansi: Vellu Luostarinen. Toimitus ja taitto: Outi Huhtala. Kuvittamaton painos.

All together: scientific and popular articles about  6000 

Monografiset kirjat (Monographs) 125. (30.06. 2023)

Vastaa