Viimeisimmät julkaisut

 

Latest publicatios:

Matti Luostarinen 2007. Arctic Babylon 2011. BoD, s. 560. Kirja myynnissä kaikissa verkostokirjakaupoissa. Kirjan esite löytyy niin ikään verkkokirjakauppojen www.Bookplus.com ja kustantajan www.BoD.com sivuilta ja helpoimmin Googlesta kirjan nimellä “Arctic Babylon Luostarinen” hakien. Google avaa kirjasta noin kolmanneksen.

Matti Luostarinen 2007. Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit. The Webblogs and web environmet in innovation processes. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, julkaisusarja A, 102. Jokioinen, s. 556.

www.mtt.fi/met/pdf/met102.pdf

 Kirja sisältää blogiartikkeleja vuosilta 2006-2007 , globaalin analyysin alkaen noin 30 miljoonan blogaajan webympäristöstä ja klusteriluokitusten kautta etenevästä delfi- ryhmien tyypityksestä ja innovaatioprosesseista niiden välillä sekä kirjan lopussa olevasta loppuraportista. Raportissa laaja englanninkielinen yhteenveto ja runsas kuvitus (noin sata värikuvaa kirjailijan ja tutkijan omista veistoksista)

Matti Luostarinen 2008. Edellisistä kirjoista laaditut tieteelliset artikkelit ja niiden kongressijulkaisut. Pidetty IASP:n (International Association of Science Parks) maailmankonferenssissa Johannesburgissa 13-17.9 2008 ( Global Blog, Weblogs and Blogosphere, innovation processes and web environment. Global economy in relation to success of STP,s. XXV IASP World Conference 13-17.9. 2008, Johannesburg) ja Humboldt yliopistossa 6-9.4 2008 Berliinissä (Blog, Blogosphere, innovaation diffuusion and location processes in the rural and urban web environment – Global and local models. International Conference of Impact Assesment and Land Use Changes, April 6th-9th Humbold University, Berlin, 106-107)

Matti Luostarinen 2008. Blogiartikkelit noin 100 kappaletta www.Bulevardi.fi ja Pekingin olympialaisia koskeva artikkelisarja (magasiini) 24 kpl www.Bulevardi.fi

Matti Luostarinen 2008. Blogiartikkelit. www.mattiluostarinen. tai www.clusterart.org Sisältää myös kuvataiteen maalaukset ja veistokset sekä niiden esittelyn sekä henkilöesittelyn ja avainkäsitteiden kuvaukset.

Matti Luostarinen 2008. Lehtiartikkelit. Katso Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) julkaisujen esittely www.mtt.fi tai kotisivu www.mattiluostarinen.fi kohta “luokitellut julkaisut“.

Matti Luostarinen 2005. Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka. Ecological cluster and innovation policy. Maa- ja elintarviketalous 70. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen, s. 288. (Toinen väitöskirja)

www.mtt.fi/met/pdf/met70.pdf

Matti Luostarinen 2005. Klusteritaiteen ja taiteen klusterin manifesti. Forssan kirjapaino, s. 48. (Kirja loppunut kustantajalta, voi tilata kirjoittajalta, sisältää taidekirjana runsaan kuvituksen)

Matti Luostarinen 2004. Innovaatiostrategia ja -kapasiteetti. Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka. Maa- ja elintarviketalous 45. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Jokioinen, s. 204.

www.mtt.fi/met/pdf/met45.pdf

Matti Luostarinen (2008). Global blogs, weblogs and blogosphere, innovation processes and web environment. Global economy in relation to success of STP’s. IASP. Bookstore, Books, 33 s.

Matti Luostarinen (2009) Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. New and Social media as a production of cluster and network economy in innovation policy. BoD, Norderstedt, Saksa. 504 s.

Matti Luostarinen (2009). Perinteisen printtimedian artikkelit, ks. julkaisuluettelo, 26 artikkelia www.clusterart.org tai www.mattiluostarinen.fi

Matti Luostarinen (2009). Sähköinen media ja blogiartikkelit 60 julkaisua, ks. julkaisuluettelo www.clusterart.org tai www.mattiluostarinen.fi

Matti Luostarinen 2010. Uusi mediayhteiskunta. Blogit ja sosiaalinen media innovaatioyhteiskunnan muutoksessa. New media society. Blogs and social media in the change of innovation society. BoD. Norderstedt, Germany, 336 s.

Kuvitettu suurteos, sisältää myös englanninkielisen laajan yhteenvedon ja 69 värikuvaa tiedemiestaiteilijan taiteesta ja puutarhasta

 Matti Luostarinen 2010. Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma. Social media paradigm. BoD. Norderstedt, Germany, 386 s.

Kuvitettu suurteos, sisältää englanninkielisen laajan yhteenvedon ja lähes sata suurta kuvaa professori Luostarisen taiteesta ja puutarhasta. Lue kirjan esittelystä kustantajalta BoD ja verkkokirjakaupoista. Kirja sopii sosiaalisen median miljoonille ammattilaisille ja harrastajille myös lahjakirjaksi. 

Matti Luostarinen 2011. Social media economy. Sosaalisen median talous. BoD. Norderstedt, Germany,  344 s.

Englanninkielinen yhteenveto vuosien 2005-2010 sosiaalisen median tuotannosta sekä tätä edeltäneestä verkosto- ja klusteritaloutta käsittelevästä tutkimuksesta. Kirjassa on laajat suomenkieliset tiivistelmät ja se on samalla kirjoittajan 60-vuotisjuhlajulkaisu. 

Matti Luostarinen 2011. Social media – Economy and Strategy. BoD. Norderstedt, Germany, 342 s.

Matti Luostarinen 2011. Hybridiyhteiskunnan kouristelu. BoD. Norderstedt, Germany, 520 s. (50 kuvasivua, Hybrid art)

Matti Luostarinen 2013. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa:

Osa 1: Arabikeväästä Japanin tsunamiin ja jytkyvaaleihin. BoD, Nordestedt, Germany, 384 s. (n. 100 kuvasivua, Finnish design, glass art, Cluster art). Sopii esim. lahjakirjaksi. (Amazon, erikoistarjous/ Saksa)

Matti Luostarinen 2013. Mediayhteiskunnan suurten tapahtumien dramatiikkaa:

Osa 2: Norjalaisesta tragediasta illuusiotalouteen ja stagnaatioon. BoD, Norderstedt, Germany, s. 296 (noin 100 kuvasivua, Cluster Art tuotantoa, taide kirjoittajan omaa tuotantoa) Sopii myös lahjakirjaksi, kovakantinen, lankasidottu. Kaikki nettikirjakaupat ja tilaten kaikki kirjakauppamme. Matti Luostarisen tuotanto katso myös Google (nimihaku).

Matti Luostarinen 2013. Tuhannen ja yhden vuoden tarinat – Thousand and one Years. BoD, Norderstedt, Germany, s. 596.

Matti Luostarinen 2014. Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat. Taantuma kylmään sotaan. BoD, Norderstedt, Germany. 560 p. (painossa)   Yli 250 taidekuvaa sisältävä upea mammuttiteos sekä sähköisenä että lahjakirjana.

Mikä muutti utopiat kääntöpuolekseen, dystopiaksi ja taannutti meidät kohti kylmää sotaa. Lähes sata artikkelia (blogia) aiheesta vuodelta 2013. Kuvista valtaosa ennen julkaisemattomia.

Matti Luostarinen 2015. Arctic Babylon 2015.  Apokryfiset ennusteet toteutuvat. BoD, Norderstedt, Germany, s. 484.

Matti Luostarinen 2017. Finland’s big year 2017. Suomi 100. 100 short essays on the 100 selected works. Sata esseetä sadasta teoksesta. Cluster art. 556 p.

Kirjasarjan kahdestoista julkaisu alkaen vuodesta 2007 (Arctic Babylon). Kuvitettu. Edeltäjiensä tapaan sopii erityisesti Suomen juhlavuoden taidekirjana keräilijöille ja lahjaksi.

101) Luostarinen, M. (2018). Blogi- ja esseekirja 2016. Väkivallan ja terrorin vuosi. Clusterart.org. Finsome.fi. 447 p. Clusterart.
102) Luostarinen, M. (2018). Blogi- ja esseekirja 2017. Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Clusterart.org. Finsome.fi. 636 p. Clusterart.
103) Luostarinen, M. (2018). Suomen juhlavuoden 2017 blogi- ja esseekirja – Suomi 100. Finland’s big year 2017 blogs and essays – Suomi 100. BoD. Norderstedt. Germany. 511 p.
104) Matti Luostarinen 2019: Cluster Arts – Photos 2017. Resnap. 99 p.
105) Matti Luostarinen 2019: Cluster arts – Photos 2018. Resnap. 118 p.
106) Matti Luostarinen 2019: Suomi – Maailman onnellisimman maan oppikirja numero I. Finland – the happiest country in the world, part I. BoD. Norderstedt, Germany. 272 p.
107) Matti Luostarinen 2019: Suomi – Maailman onnellisimman maan oppikirja numero II. Finland – the happiest country in the world, part II. BoD. Norderstedt, Germany. 258 p.
108) Matti Luostarinen 2019: Blogi- ja esseekirja 2018. Hellettä ja hipstereitä – Elämä on laiffii. Clusterart. 325 p.

Matti Luostarinen 2020: Mediayhteiskunnan hybridistä pandemiaan. Clusterart. BoD. Norderstedt, Germany. 404 p.

Matti Luostarinen 2021: Pandemiasta taantumaan. Luovan tuhon vuosi 2020. Blogi- ja esseekirja 2020. 467 p.

Matti Luostarinen 2021. Muistelmakirja – Nyt. The way of my life. Clusterart. BoD. Norderstedt, Germany. 420p.

Matti Luostarinen 2021. Cluster art and Art of Clusters 70 years. BoD, Norderstedt Germany. 426 p.

Esseet ja artikkelit, blogit 250 kpl

All together: scientific and popular articles about 7000

Monographs (books, novels) together  128 ( in 2024)

Vuosi 2024 (24.02.2024 Matin  päivänä)

Monografiset kirjat (monographs)

118) Matti Luostarinen 2022. Härän ja omikroni vuosi. Cluster articles 2021. Klusteriartikkelit ja esseet vuodelle 2021. www.clusterart.org. www.mattiluostarinen.fi. 1417 p.

119) Matti Luostarinen 2022. Härän ja Omikronin vuosi – Bull and Omicron Year. Cluster Articles 2021, part 1. BoD, Nordestedt Germany. 518 p.

120) Matti Luostarinen 2022. Klusteri politiikan, talouden ja taiteen välineenä – Cluster, Policy, Economy and Art. Cluster Articles 2021, part 2. BoD. Norderstedt Germany. 544 p.

121) Matti Luostarinen 2022. Teesi, Antiteesi ja Synteesi: Mytomania, Eskapismi, Putinismi. Talvisodasta Zelenskyin Ukrainaan ja Natoon. Finland’s Winter War to Zelenskyi’s Ukraine and NATO. Spring 2022 Cluster Art Articles. BoD, Norderstedt, Helsinki, Germany, Suomi, 450 p.

122) Matti Luostarinen 2022. Draaman kesä ja Euroopan hullu vuosi 2022. Europe’s crazy year 2022. Cluster Articles, summer 2022. BoD. Norderstedt, Helsinki, Germany, Suomi, 609 p. www.clusterart.org. Kansi: Veli-Matti Luostarinen. Toimitus ja taitto: Outi Huhtala / all the books since 2011.

123) Matti Luostarinen 2023. Arctic Babylon III. Karhu turkissa Nato narikassa. BoD, Norderstedt, Helsinki, Germany, Suomi. 655 p. www.clusterart.org. Kansi: Veli-Matti Luostarinen. Toimitus ja taitto: Outi Huhtala.

124) Matti Luostarinen 2023. Dum spiro, spero. De visu – De auditu – De olfactu. BoD, Nordestedt. Helsinki. Germany, Suomi, 593 p. www.clusterart.org. Kansi: Veli-Matti Luostarinen. Toimitus ja taitto: Outi Huhtala.

125) Matti Luostarinen 2023. Dum spiro, spero. De visu – De auditu – De olfactu. Näkemänsä – Kuulemansa – Haistamansa. BoD, Norderstedt, Helsinki, Germany, Suomi. Kuvitettu painos. Kansi ja kuvat Veli-Matti Luostarinen. Toimitus ja taitto Outi Huhtala. 877 p. www.clusterart.org

126) Matti Luostarinen (2023). Botrus art – Arte clusters. Cluster Art and Art of Clusters II. BoD, Noderstedt. Helsinki. Germany, Suomi, 773 p. www.clusterart.org. Kansi ja kuvitus: Vellu Luostarinen (robotiikka). Toimitus ja taitto Outi Huhtala.

127) Matti Luostarinen (2023). Sosiaalisen median talous ja strategia – Algoritmit ja robotiikka. Social media economy and strategy – Algorithms and robotics. BoD, Norderstedt. Helsinki. Germany, Suomi, 775 p. www.clusterart.org. Kansi ja kuvitus: Vellu Luostarinen (robotiikka). Toimitus ja taitto Outi Huhtala.

128) Matti Luostarinen (2024). Sosiaalisen median sekä tekoälyn yhteiskunnallinen dilemma. Ad surdas aures canere – laulaa kuuroille korville. BoD, Norderstedt. Helsinki. Germany, Suomi, 551 p. www.clusterart.org. Kansi ja kuvitus: Vellu Luostarinen. Toimitus ja taitto Outi Huhtala.

(All publicatios see: Lähdeluettelo: Matti Luostarinen)