Luovan teknologian renessanssi

L I S Ä T I E T O J A
Kaikki vanhemmat kirjat ovat edelleen saatavilla ilmaiseksi, kun vierität sivua alaspäin.

Blog

Yrittäjäklusterit ja innovaatiorakenteen roolikartat
08/07/2024
Pro studio et labore - Ahkeruudesta ja työstä Yrittäjäklusterit ja innovaatiorakenteen mallin roolikartat Yleistä Klusterianalyyseillä pyritään luomaan eräänlaisia homogeenisia ryhmiä hakijajoukosta kuten aiemmin ekologi
Yrittäjien roolikartat ekologisessa klusterissa
28/06/2024
Yrittäjien roolikartat ekologisessa klusterissa Ekologisen yrittäjyyden klustereiden innovaatiotoiminnasta Talis qualis – Mä oon mikä oon Tutkimus yrittäjien klusterirakenteista käynnistyi vuonna 1999 ympäristöministeriö
Ekologisen tuotteen kuluttajaryhmät (klusterit) ja -typologiat
25/06/2024
Ekologisen tuotteen kuluttajaklusterit (ryhmät) ja -typologiat Pubulum animi – Sielun ruokaa Olen aiemmin kirjoittanut jo ekologisen klusterin kuluttajista ja tuottajista käyttäen faktorianalyysejä heidän ryhmittelyssään. N
Kuluttajattyypit ekoklusterissa
20/06/2024
Kuluttajatyypit ekoklusterissa - faktorianalyysien tulkintana Pari passu – Samanlaisella askeleella Klusteritutkimusten yhteydessä kartoitettiin yrittäjien ohella myös heidän asiakkaitaan lähinnä postikyselyin. Laajimmassa

Books

Matti Luostarinen

Email
Matti.Luostarinen@hotmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/matti.luostarinen
Phone
358 40 833 1896
ADDRESS
Uhrilähteenkatu 1, 30100 Forssa, Finland