Blogi

Elämää keskellä sotiamme

Elämää keskellä sotiamme Beati pauperes spiritu (Jeesus) – Autuaita ovat köyhät hengellisessä mielessä. 19.07. 2024 Isäni ja isoisäni nuoruus meni sodissa. Oma nuoruuteni koskisodissa. Näitä sotia käytiin hyvin samankaltaisissa oloissa ja joskus myös rinnatusten. Oma sotani ja sen tulikaste alkoi vuonna 1972 Iijokilaaksossa Siuruan kylässä. Olin tuolloin 21-vuotias. Siuruanjoen varressa uinuva kyläpaha oli ollut allaspeikon alaisena vuosikymmenet ja tehtäväni oli selvittää Oulun yliopiston tutkijana tuolloin parikymppisenä nuorukaisena, mitä tehdä allasevakoiksi jääville Siuruankylän tuleville evakoillemme. Raportoin…
Read More

Kirje roboteille

Kirje roboteille Beata memoriae – Muistossa autuas Heinäkuussa kymmenen vuotta takaperin lähetin kirjeen roboteille. Lukemalla sen voisi jo aavistaa, ettei seuraavan vuosikymmenen aikana tapahdu mitään erityisen uutta ja merkittävää. Tämän saman kirjeen olisi voinut postittaa myös tänään ja korjata vain parin henkilön kohdalla uuden ammattinimikkeen. Kuten nyt formulakuskin jäänen eläkkeelle ja poliitikon tulleen vain pykälän ylemmäs presidentiksemme. Kirje roboteille heinäkuussa 2014 Vastaanotettu heinäkuussa 2024 – pullopostissa mutta aivan kelvollisena luettavaksi Mikko Ilonen on ihmisenä nimensä…
Read More

Heinäkuun ankeuttaja

17.07. 2024 Barbae tenus sapientes – Viisaita vain parran suhteen Samalla kun pyydän tekoälyltä apua uusimman kirjani otsikoksi, hain Googlesta niin ikään algoritmien avulla juttua heinäkuulle, koskien hiven apeaa ja ankeaa aikaa. Mahdollisuuksia olisi ollut vuosikymmenien saatossa runsaan kolmen vuosikymmenen ajalta sadoittain. Siis mahdollisuus penkoen heinäkuussa kirjoittamiani esseitä, blogeja, artikkeleita, kuvaten hiven ankeaa menoa maailmalla, olisi ollut taatusti sadoittain. Millaisen artikkelin kone valitsi näiden satojen joukosta? Tässä se on. Ei nyt niin mahdottoman alakuloinen, mutta…
Read More

Yrittäjäklusterit ja innovaatiorakenteen roolikartat

Pro studio et labore - Ahkeruudesta ja työstä Yrittäjäklusterit ja innovaatiorakenteen mallin roolikartat Yleistä Klusterianalyyseillä pyritään luomaan eräänlaisia homogeenisia ryhmiä hakijajoukosta kuten aiemmin ekologisten yrittäjyyden asiakkaista tai nyt yrittäjistä itsestään. Edellä on jo kuvattu menetelmiä ja lopuksi myös tekoälyn algoritmien tapa kertoa, kuinka ilmiö on todellakin tuloksellinen myös globaalissa käytössä. Tietoteknisen kehityksen myötä menetelmät yleistyivät ja nykyisin niitä käytetään alkuperäisen, lähinnä luonnontieteisen, typologian rakentelun rinnalla, hyvin moniin tarkoituksiin (esim. Luostarinen 1991). Klusteroinnit, jotka ryhmittelevät havaintoja…
Read More

Yrittäjien roolikartat ekologisessa klusterissa

Yrittäjien roolikartat ekologisessa klusterissa Ekologisen yrittäjyyden klustereiden innovaatiotoiminnasta Talis qualis – Mä oon mikä oon Tutkimus yrittäjien klusterirakenteista käynnistyi vuonna 1999 ympäristöministeriön klusteriohjelman yhteydessä. Tuolloin käytiin läpi esitutkimuksessa kaikki maakuntamme ja niiden lähinnä luontoyrittäjyyteen tuolloin liittyvät verkostorakenteet sekä sen toimijat. Tässä vaiheessa mukana haastatteluissa oli vajaat 500 yritystä sekä hallinnon, koulutuksen, kehittämisen, tutkimuksen sekä rahoittajan edustajaa (Rutanen & Luostarinen 2000). Tätä oli kuitenkin edeltänyt ns. Agropolis strategiaan kerätyt runsaan 2000 maaseutuyrittäjän tiedot ja heidän haastattelut…
Read More

Ekologisen tuotteen kuluttajaryhmät (klusterit) ja -typologiat

Ekologisen tuotteen kuluttajaklusterit (ryhmät) ja -typologiat Pubulum animi – Sielun ruokaa Olen aiemmin kirjoittanut jo ekologisen klusterin kuluttajista ja tuottajista käyttäen faktorianalyysejä heidän ryhmittelyssään. Näin meille syntyy tutkimuksen alussa jonkinmoinen käsitys millaisia henkilöitä alan kulutuksessa ja tuotannossa on mukana. Kuinka nämä tiedot voisivat ohjata meitä tuossa vaativassa työssä mahdollisimman analyyttisesti jatkamaan oman ohjelmamme toteutusta niin tuottajina, kuluttajina kuin poliitikkoinamme ja luonnollisesti virkamiehinäkin. Kuluttajan on syytä tietää hänenkin missä mennään ja miksi. Tutkijan ja tieteen kerrottava…
Read More

Kuluttajattyypit ekoklusterissa

Kuluttajatyypit ekoklusterissa - faktorianalyysien tulkintana Pari passu – Samanlaisella askeleella Klusteritutkimusten yhteydessä kartoitettiin yrittäjien ohella myös heidän asiakkaitaan lähinnä postikyselyin. Laajimmassa kyselyssä lomakkeita lähetettiin 2000 ja sen palautti noin 400 vastaajaa. Palautusprosentti vaihteli Helsingin seudun noin 33 %:n vastausosuudesta maaseudun ja etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen alhaisempiin noin 20 %:n palautuslukuihin. Naisia vastaajista oli noin 60 % ja vastaajien keski-ikä 40 vuoden kohdalla (Luostarinen & Vanhamäki 2001). Vastaava kysely lähetettiin myös kansanedustajille. Noin neljännes edustajistamme vastasi…
Read More

Kuluttaja- ja yrittäjäklusterit ekoyrittäjyydessä

Kuluttaja- ja yrittäjäklusterit ekoyrittäjyydessä Taustaa Paucis verbis – Muutamin sanoin Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), nykyinen luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopiston maaseudun- ja koulutuskeskus (Makes) yhteistyönä käynnistettiin vuonna 1999 esitutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää luontoyrittäjyyden sisältöä ja alueellisten toimijoiden valmiuksia sekä kypsyyttä Suomessa. Tänään voitaisiin kysyä, miksi vasta näin myöhään, vuosituhannen vaihtuessa? Olihan meillä alan kolutusta, tutkimusta ja yrittäjiä pilvin pimein ja tuolloin maaseutu oli pikemminkin autioitumassa heistä. Ehkä syy olikin juuri tässä. Suomi oli muuttunut muutamassa…
Read More

Yhteenveto ekoyrittäjyyden klusterin määrittelystä ja ohjelmasta

Yhteenveto ekoyrittäjyyden klusterin määrittelystä ja ohjelmasta Non multa sed multum – Ei kaikenlaista mutta paljon Oheinen yhteenveto on syntynyt sekä haastatellen suuren joukon suomalaisia että lukuisissa seminaareissamme (Rutanen & Luostarinen 2000, Luostarinen & Vanhamäki 2001, Luostarinen 2004, 2005). Mallissa klusterin rakenne on maantieteen keinoin ja analyysein alueellistettu ja olettaen, että toimialojen uusintamisesta vastaavat organisaatiot ryhmittyvät sektoreiksi koskien erikseen tuotantotoimintaa, perusrakennetta ja väestöä, henkisiä voimavaroja sekä alueellisten voimavarojen koordinointia. Mallissa koordinointi jätettiin aikanaan yliopistojen, alueellisten korkeakoulujen,…
Read More

Ekoyrittäjyysklusterin suhde verkostotalouteen ja luovan teknologian renessanssiin.

Nec prece nec pretio – Ei rukouksella eikä rahalla Verkostotalous on verkostoituvan yhteiskunnan sydän. Se miten ekoyrittäjät klustereineen sopeutuvat tähän sekä paikalliseen, alueelliseen että globaaliin käsitteeseen on seuraavan artikkelin aiheena ja liittyy myös väitöskirjaani vuodelta 2005. Kovin dramaattisia muutoksia siinä ei ole tapahtunut, mutta yksi on erityisen merkittävä eli klusterin suhde luovan teknologian renessanssin (Luostarinen 2024). Sen merkittävyyttä korostaa jopa kokonaisen kirjani omistaminen juuri tälle ilmiölle. Tämä kirja syntyi jatkona kirjalleni ”Hybridiyhteiskunnasta illuusioyhteiskuntaan”. Molemmat kirjat…
Read More