Koronan jälkeinen aika.

Alamme jo valmistautua koronan ja pandemian jälkeiseen aikaan. Jälleen kerran nopeat syövät hitaat ja erottuvat jo nyt pandemian voittajina. Se näkyy sekä globaalina kilpailuna, Euroopassa taisteluna omista asemista kansakunnittain ja valtioitten sisällä tapahtuvana aluetaloudellisena, mutta myös sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönämme. Koko menneen maailman yhdyskuntarakenteemme on uudistettava ja avattava silmämme hybridiyhteiskunnan kouristelulle pienen viruksen edessä. Dinojen aika on ohi, emme elä enää jurakaudella. Komeitahan ne olivat mutta virus nitisti mahdottomat ja osa oppi lentämään. Nisäkkäistä ihminen käyttämään aivojaan ja oivaltamaankin. Pandemian aikana eniten medioissa julkkisuutta hankkivat Euroopassa ja omissa medioissamme sen omat instituutiot ja rahoitusmekanismit. Elvytyspaketit ovat jättimäisiä ja ne kohdistuvat…
Read More