Having, Loving, Being.

Otsikko on 1970-luvun maailmasta ja tapahtumista, jolloin oli luettava kaikki mahdollinen koskien sosiologiaa ja Erik Allardin tuotantoa. Hyvinvoinnin ulottuvuuksia kartoittanut kirja tiivistyi kolmeen otsikon käsitteeseen. Ne liittyvät elintasoon, sosiaaliseen elämään ja itsensä toteuttamiseen. Allardin nelikenttien maailmassa ihminen tarvitsi kaikkia näitä kolmea. Oman aikamme onnen tarjoajat tai onkijat eivät ole oikein niistä perillä. Toimittaja Timo Paukku osuu tässä oikeaan asiaan kuvatessaan kolmnissaan Helsingin Sanomissa (23.11. 2020) Allardin osuutta oman aikansa sosiologien kouluttajana. Tuon ajan, 1960- ja 1970-luvun, suomalainen sosiologia oli Erik Allardtin ja Yrjö Littusen sosiologiaa lukevien maailmaa. Se tarkoitti niin uskontojamme, rikollisuutta, politiikkaa, joukkoviestintää ja siis oman aikamme mediayhteiskunnan hybridiä,…
Read More