Keywords

Avainsanat ovat käsitteitä, jotka toistuvat tekstissä usein, ovat vähemmän käytettyjä ja vierasperäisiä ja joiden saaminen saattaa olla vaikkapa Wikipedian kautta ongelmallista. Vielä blogini ylläpidon alkuaikoina tällä avainkäsitteiden rakentelulla ja sen käytöllä oli suuri merkitys ja niitä luettiin runsaasti.

Tänään Wikipedian kehittyessä olen itsekin siirtänyt avainsanastoni sinne ja etenkin laajemman käyttäjäjoukon ja asiantuntijoiden ylläpitämän englanninkielisen Wikipedia käyttö korvaa tämän koko ajan myös elävän ja muuttuvan symbolirakenteemme kielen ja myös tieteen sanastona.

Näin jatkossa mukana on lähinnä vain sellaisia avainsanoja ja käsitteitä, jotka poikkeavat selvästi Wikipedian käyttämästä tai kansanomaisessa käytössä olevasta popluaarista tavastamme ymmärtää ko. käsitettä, symbolia ja usein symboli-innovaatiota.

Symbolijärjestelmämme sanat, kuvat, värit, musiikki ohjaavat sitä miten me maailmamme hahmotamme, ajattelemme ja viestitämme. Jos siinä on suuria eroja, symboli-innovaatiot ovat koko ajan muuttumassa tai sellaisia tulee kieleemme koko ajan uusia, silloin on syytä kirjoittajan kertoa mitä juuri hän ko. avainkäsiteillä on tarkoittanut ja millainen alkuperä ko. heuristisella prosessilla saattaisi olla. Itse suosin alkuperäislähteitä ja niiden käyttöä, jolloin symbolirakenteet vastaavat lähinnä tieteessä sen alkuperäistä merkitystä, ei niinkään sen muuttunutta ja myöhempää käyttöä. Jos alamme kaikki käyttää omaa käsitystämme symbolirakenteistamme, syntyy ongelmia ymmärtää toisiamme.