Klusteritaide Cluster art

Klusteritaide on voimakkaimmin leviävä taiteen käsite ja nykytaiteen muoto monine vivahteineen. Kirjoittaessani ensimmäistä ”Klusteritaiteen Manifestia” käsite oli vielä tuntematon Googlen hakulaitteelle. Noin puoli vuotta myöhemmin ylittyi kuitenkin jo miljoonan löydöksen raja, kymmenen miljoonan raja ylittyi runsaan vuoden kuluttua joulukuussa 2005 ja 20 miljoonan raja maaliskuussa 2006.

Klusteritaide on aidosti innovatiivista ja prosesseja kokoavaa, integroivaa luovaa toimintaa. Klusteritaiteen verkostoituminen ja verkottuminen on sen ydin ja nopean leviämisen ehdoton edellytys. Klusteritaide on innovaatiotaidetta eikä niinkään imitoivaa tai innovaation diffuusiota. Sen määrittely on siten mahdollista vain innovaation määritelmän ja klusterin määrittelyn kautta puuttumatta sen omalakisuuteen ja konventioista vapaaseen luonteeseen.

Klusteritaide on käsitteenä prosessoiva ja yhdistää kaiken aikaa uusia elementtejä. Sen sijaan päämäärän asettaminen sulkisi jo sellaisenaan innovaation mahdollisuuden. Klusteritaide ei tunnista rajoja eikä eri taiteen suuntien tai ismien asettamia konventioita, mutta on usein vuorovaikutteista tuottajan ja kuluttajan välillä. Tällöin käsitteet ”tuottaja” ja ”kuluttaja” ovat hämärtyneet hieman samaan tapaan kuin ekologisen klusterin yhteydessä.

Klusteritaide on klusteroituvan ja verkostoituvan yhteiskunnan ja sen innovatiivisimman osan yhteinen prosessi. Taide on klusterin innovatiivisin osa ja prosessoija yhdessä tieteen kanssa ja toteuttaa samaa päämäärää. Kulttuurista riippuen nämä esiintyvät joko hyvin läheisessä yhteistyössä tai ovat etäämpänä toisistaan.

Internet ja sosiaalinen media toivat klusteritaiteen esille uudessa ympäristössä ja siihen ovat vaikuttaneet monet kulttuuriset ja mytologiset ainekset sekä paradigmainen yhteiskunnallinen muutosprosessi. Se missä ympäristössä cluster art tänään esintyy ratkaisee sen tulkinnan eikä se voi olla koskaan yksiselitteinen.

Vuonna 2018 Cluster art tai Art of Clusters ylitti googlaten 400 miljoonan toimijan rajan. Mukana on nyt näkyvästi myös alan arkkitehtuuri monumentaalisinen rakennuksineen. Samalla mukaan tuli yhdyskuntarakenteet, kulttuuriset poikkeavat suuret metropolialueet aiemman poikkitieteisen, tieteet ja taiteet yhdistäneiden käsitteiden rinnalle sekä etenkin lasten omaksuma taiteen ja ilmaisun, luovuuden suunnat sekä innovaatiopolitiikan koko ajan kasvava ekologinen klusteri ja sen innovaatiopolitiikka (Ecological Cluster and Innovation Policy).

Art Cluster, in global contemporary art scene, refers a group of artists that work through Internet to promote the free culture and many artistic values. The emerging telecommunications have developed a new form of communication, much faster and more direct. This allows people to work from anywhere in the world. People can easily group or perform any type of organization. Art Cluster also refers artistic production of collective intelligence. The integration of social movement in the cyberspace is one of the potential strategies of this social movement.