Koulusurma ja sen käsittely

De visu; De auditu; de olfactu

02.04. 2024

Ylimääräinen uutislähetys keskeytti päivämme uutisannin ja viihteellisemmän seurannan. Aiheena oli meille suomalaisille yhtäällä tuttu, mutta jo liki unohduksiin jäänyt koulusurma. Poikkeuksena oli surmaajan ja surmatun sekä vaikeasti loukkaantuneitten ikä, 12-vuotta.  ”De facto”

Pyrin hakemaan vastausta itselleni aiemmista vastaavista surmatöistä koulusurmina Suomessa. Tämä ei ole sellainen ensinkään. Ikä on 12-vuotta niin surmaajalla kuin ampujan kohteillakin koulun tiloissa. Tarvitsen apua. ChatGPT on lähin, jolta voit hakea tukea kysymyksilleni.   ”De verbo”

ChatGPT 3.5

Miksi 12-vuotias surmaa koulussa ampuen samanikäisiä Suomessa?

ChatGPT

Kouluampumiset ovat traagisia ja monimutkaisia tapahtumia, ja niihin voi vaikuttaa moni eri tekijä. On tärkeää ymmärtää, että jokainen tapaus on ainutlaatuinen, eikä yksinkertaisia selityksiä ole olemassa. Joitakin mahdollisia syitä kouluampumisten taustalla voi kuitenkin olla:

Psyykkiset ongelmat: Tekijällä saattaa olla vakavia psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta, ahdistusta tai skitsofreniaa, jotka voivat johtaa impulsiivisiin ja vaarallisiin toimiin.

Sosiaaliset tekijät: Kouluampumiset voivat liittyä myös sosiaaliseen eristäytymiseen, kiusaamiseen tai vaikeisiin ihmissuhteisiin koulussa. Nuori saattaa kokea voimakasta vihaa tai kostonhalua muita kohtaan.

Perhetilanne: Perheen ongelmat, kuten väkivalta tai laiminlyönti, voivat myös vaikuttaa nuoren psyykkiseen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen.

Käytettävissä olevien aseiden saatavuus: Joissakin tapauksissa tekijällä on ollut helppo pääsy aseisiin, mikä helpottaa väkivaltaisten tekojen toteuttamista.

Median ja kulttuurin vaikutus: Median ja kulttuurin rooli voi myös olla merkittävä, sillä joidenkin tekijöiden on havaittu saavan innoitusta aiemmista kouluampumisista tai väkivaltaisista elokuvista ja peleistä.

Mielenterveyspalveluiden puute: Tarvittavien mielenterveyspalveluiden puute tai niiden saavutettavuuden vaikeus voi johtaa siihen, että nuoret eivät saa tarvitsemaansa apua ajoissa.

Näiden tekijöiden yhdistelmä voi johtaa siihen, että nuori tekee vakavia ja traagisia päätöksiä. On tärkeää pyrkiä ymmärtämään näitä syitä paremmin ja tarjota ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten mielenterveyspalveluita, koulukiusaamisen ehkäisyohjelmia ja varhaista puuttumista riskitekijöihin. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota aseiden saatavuuteen ja rajoittaa niiden pääsyä nuorille.

Kuinka meidän aikuisten tulisi käsitellä asiaa kuultuamme tällaisen uutisen televisoistamme?

ChatGPT

Kuultuamme kouluampumisesta tai vastaavasta traagisesta tapahtumasta televisiosta tai muualta mediasta, on tärkeää käsitellä asiaa lapsiemme ja nuortemme kanssa hienovaraisesti ja empaattisesti. Tässä on muutamia vinkkejä siitä, miten voimme lähestyä aihetta:

Kuuntele ja tue: Jos lapsesi tai nuoresi haluaa puhua tapahtuneesta, kuuntele häntä avoimin mielin. Anna heille tilaa ilmaista tunteitaan ja vastaa kysymyksiin rehellisesti, mutta ikätasoisesti.

Tarjoa turvaa: Varmista, että lapsesi tietävät, että he ovat turvassa ja että heidän turvallisuudestaan huolehditaan koulussa ja muualla. Korosta, että tällaiset tapahtumat ovat harvinaisia, ja kerro, mitä toimenpiteitä kouluissa tehdään turvallisuuden varmistamiseksi.

Rajoita median altistumista: Yritä rajoittaa lastesi altistumista jatkuvasti uutisointia tapahtuneesta, erityisesti jos se vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. Aikuiset voivat seurata uutisia, mutta on tärkeää valita luotettavia lähteitä ja pitää taukoja uutisten katselusta tarvittaessa.

Korosta turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä: Kannusta lapsia ja nuoria löytämään voimaa yhteisöstä ja tukiverkoistaan. Korosta turvallisuutta ja sitä, että yhdessä voimme tukea toisiamme vaikeina aikoina.

Toimintaan kannustaminen: Puhu lapsillesi tai nuorillesi siitä, mitä he voivat tehdä auttaakseen muita ja edistääkseen turvallisuutta koulussa ja yhteisössä. Pienetkin teot, kuten ystävyyden osoittaminen ja toisten tukeminen, voivat olla merkityksellisiä.

Hae apua tarvittaessa: Jos lapsesi tai nuoresi tuntuu tarvitsevan lisätukea käsitelläkseen tapahtunutta, hae rohkeasti apua koulun psykologilta tai muilta ammattilaisilta, jotka voivat tarjota tukea ja ohjausta.

On tärkeää muistaa, että jokainen lapsi ja nuori reagoi traagisiin tapahtumiin eri tavoin, joten on tärkeää olla herkkä heidän tarpeilleen ja tarjota tukea ja ymmärrystä heidän tilanteestaan riippumatta.

Myös aikuisten joukossa on yliherkkiä ihmisiä, joille lasten suorittamat veriteot ovat vaikeita ja niistä uutisointi ja sen käsittely voi herättää vaikkapa itse koettuja traumaattisia tapahtumia.

ChatGPT

Totta, myös aikuisten joukossa on ihmisiä, jotka voivat kokea voimakkaita tunteita ja reaktioita kuullessaan traagisista tapahtumista, kuten kouluampumisista. Tämä voi erityisesti päteä niihin, jotka ovat itse kokeneet traumaattisia tapahtumia tai joilla on herkkä psyyke. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää ottaa huomioon nämä reaktiot ja tarjota asianmukaista tukea ja ymmärrystä:

Huomioi omat tunteesi: Jos tunnet voimakkaita tunteita tai reaktioita kuullessasi traagisista tapahtumista, anna itsellesi lupa tuntea ne. Älä tuomitse itseäsi reaktioistasi, sillä ne voivat olla täysin normaaleja ja ymmärrettäviä.

Ota aikaa ja tilaa: Anna itsellesi aikaa käsitellä tunteitasi ja tarvittaessa ota etäisyyttä uutisointiin tai keskusteluihin tapahtumasta. On tärkeää tunnistaa omat rajasi ja tarpeesi, ja toimia niiden mukaisesti.

Hae tukea ja keskustelua: Jos tunnet tarvetta puhua tapahtuneesta jonkun kanssa, hae rohkeasti tukea läheisiltäsi, ystäviltäsi tai ammattiauttajilta. Monet ihmiset voivat löytää helpotusta jakamalla tunteitaan ja kokemuksiaan toisten kanssa.

Käytä rauhoittumiskeinoja: Rauhoittumiskeinot, kuten syvähengitys, meditaatio tai rentoutumisharjoitukset, voivat auttaa hallitsemaan stressiä ja ahdistusta traagisten tapahtumien keskellä.

Rajoita altistumista: Jos tiedät, että uutisointi ja keskustelut tapahtumasta voivat laukaista voimakkaita tunteita, harkitse altistumisen rajoittamista. Voit esimerkiksi valita tietoisesti seurata muita uutisaiheita tai välttää sosiaalisen median käyttöä jonkin aikaa.

Hae ammattiapua tarvittaessa: Jos tunteesi tai reaktiosi tuntuvat ylivoimaisilta tai pitkittyviltä, harkitse ammattiavun hakemista terapeutilta tai muulta ammattilaiselta, joka voi auttaa sinua käsittelemään tunteitasi ja kokemuksiasi.

Jokainen reagoi traagisiin tapahtumiin omalla tavallaan, ja on tärkeää kunnioittaa jokaisen yksilöllisiä tarpeita ja rajoja näissä tilanteissa.

Onko aiheen uutisointi ja läpikäynti medioissamme ikään kuin sensaatiota hakien ja hetki hetkeltä ilmiötä avaten ja uutisnälkäämme ruokkien terveellistä ja toivottavaa kaikkien medianälkää näin yksityiskohtaisesti kilvan ruokkien?

ChatGPT

On totta, että mediassa saattaa joskus esiintyä sensaatiomaista uutisointia, joka pyrkii herättämään voimakkaita tunteita ja houkuttelemaan katsojia tai lukijoita. Tällainen uutisointi saattaa olla vahingollista, erityisesti silloin kun se tapahtuu traagisten tapahtumien yhteydessä, kuten kouluampumisissa. Sensaatiomainen uutisointi voi lisätä ahdistusta ja pelkoa yleisön keskuudessa, ja se voi myös vähentää tapahtuman todellisen syvällisemmän ymmärtämisen mahdollisuutta.

Sen sijaan, että keskittyisimme sensaatiohakuisuuteen ja pinnalliseen uutisointiin, olisi tärkeää pyrkiä tarjoamaan tasapainoista, tarkkaa ja empaattista uutisointia. Tällainen lähestymistapa voi auttaa yleisöä ymmärtämään paremmin tapahtuman taustat ja seuraukset sekä tarjota tietoa siitä, miten vastaavia tragedioita voidaan ehkäistä tulevaisuudessa.

Lisäksi olisi hyvä, että media kiinnittäisi huomiota myös muihin aiheisiin ja tarinoihin, jotka voivat tarjota toivoa, inspiraatiota ja positiivisia näkökulmia maailmaan. Tämä auttaisi vähentämään uutisnälän ruokkimista pelkästään traagisilla tapahtumilla ja tasapainottaisi uutistarjontaa monipuolisemmaksi.

Kuluttajina meidän on myös tärkeää olla vaativia ja kriittisiä median suhteen sekä valita luotettavia ja vastuullisia uutislähteitä, jotka tarjoavat tasapainoista ja asianmukaista uutisointia.

Onko merkkejä siitä, että mediamme jatkuvassa kilpailutilanteessa on menettämässä otettaan terveestä journalismista ja miten tämä liittyy sosiaaliseen mediaan sekä sen mukanaan kuljettamiin lieveilmiöihin.

ChatGPT

Kyllä, on havaittavissa merkkejä siitä, että mediaympäristömme jatkuvassa kilpailutilanteessa saattaa olla menettämässä otettaan terveestä journalismista useista syistä. Tähän liittyy monia tekijöitä, joista osa liittyy sosiaaliseen mediaan ja sen mukanaan kuljettamiin lieveilmiöihin:

Clickbait ja sensaatiouutisointi: Monet perinteiset ja sosiaalisen median uutislähteet saattavat pyrkiä houkuttelemaan lukijoitaan klikkaamaan otsikoitaan käyttämällä sensaatiomaista tai liioiteltua kieltä. Tämä voi johtaa siihen, että tarkka ja tasapainoinen uutisointi jää taka-alalle, kun tavoitteena on enemmän klikkien ja näyttökertojen kerääminen.

Algoritmit ja kuplat: Sosiaalisen median algoritmit saattavat ohjata käyttäjiä sisältöön, joka vahvistaa heidän olemassa olevia mielipiteitänsä ja näkökulmiaan. Tämä voi johtaa ns. ”kuplautumiseen”, jossa käyttäjät altistuvat vain tietyntyyppiselle sisällölle ja saavat vähemmän monipuolista näkemystä maailmasta.

Desinformaatio ja valeuutiset: Sosiaalinen media tarjoaa foorumin, jossa desinformaatio ja valeuutiset voivat levitä nopeasti ja laajalle. Tämä voi heikentää yleisön luottamusta perinteiseen journalismiin ja lisätä epävarmuutta siitä, mikä on totuudenmukaista tietoa.

Nopea uutissykli ja pintapuolinen uutisointi: Sosiaalisen median ja verkkouutisten myötä uutissykli on nopeutunut, mikä saattaa johtaa pintapuoliseen ja epätarkkaan uutisointiin. Jatkuvan uutisvirran keskellä syvällisemmät taustatutkimukset ja tasapainoinen uutisointi voivat jäädä vähemmälle huomiolle.

Yleisön vaatimusten muuttuminen: Yleisön kulutustottumukset ovat muuttumassa, ja monet saattavat suosia nopeaa, viihdyttävää ja helposti sulateltavaa sisältöä syvällisen ja analyyttisen journalismiin sijaan. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten mediat kohdentavat resurssejaan ja mitä sisältöä he tuottavat.

Nämä tekijät yhdessä voivat heikentää terveen journalismiin perustuvan mediaympäristön rakennetta ja lisätä haasteita totuudenmukaisen ja tasapainoisen tiedon saavuttamiselle. On tärkeää, että sekä perinteiset että sosiaalisen median uutislähteet pyrkivät säilyttämään journalistiset arvonsa, kuten objektiivisuuden, totuudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden, ja tarjoamaan yleisölleen luotettavaa ja monipuolista sisältöä. Lisäksi yleisön on tärkeää olla kriittisiä ja vaativia mediasisällön suhteen sekä etsiä monipuolista näkökulmaa eri lähteistä.

Millä tavalla koko ajan kasvava robotiikka ja algoritmit voivat edesauttaa ja helpottaa meitä siinä yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa, jossa parhaillaan elämme medioittemme myllerryksessä?

ChatGPT

Robotiikka ja algoritmit voivat todellakin tarjota monia mahdollisuuksia helpottaa ja edistää yhteiskunnallista murrosta, jossa olemme paraikaa. Tässä on joitakin tapoja, joilla ne voivat tehdä niin:

Tehokkuus ja automaatio: Robotiikka ja algoritmit voivat lisätä tuotannon ja palveluiden tehokkuutta automatisoimalla monia prosesseja. Tämä voi johtaa parempaan tuottavuuteen ja resurssien tehokkaampaan käyttöön eri aloilla, kuten teollisuudessa, terveydenhuollossa ja logistiikassa.

Parempi terveydenhuolto: Lääketieteellinen robotiikka ja tekoälyalgoritmit voivat auttaa parantamaan terveydenhuoltoa tarjoamalla tarkempia diagnooseja, tehokkaampia hoitomuotoja ja personoidumpaa lääketieteellistä hoitoa. Esimerkiksi robotiikka voi auttaa kirurgisissa toimenpiteissä, ja tekoäly voi analysoida valtavia määriä potilastietoja nopeasti ja tarkasti.

Parempi tiedonhallinta ja päätöksenteko: Algoritmit voivat auttaa organisaatioita käsittelemään suuria tietomassoja ja löytämään niistä merkityksellisiä tietoja ja trendejä. Tämä voi parantaa päätöksentekoa eri aloilla, kuten liike-elämässä, politiikassa ja hallinnossa.

Henkilökohtainen avustaminen ja palvelut: Henkilökohtaiset avustajat ja virtuaaliavustajat, jotka perustuvat tekoälyyn ja robotiikkaan, voivat tarjota käyttäjilleen monenlaisia palveluita, kuten ajanhallintaa, ostosten tekemistä ja terveysneuvontaa. Ne voivat myös tarjota apua erityisesti ikääntyneille ja muille avun tarpeessa oleville.

Ympäristöystävälliset ratkaisut: Robotiikka ja algoritmit voivat auttaa kehittämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisessa, jätehuollossa ja ympäristön valvonnassa. Ne voivat myös auttaa maataloudessa vähentämään resurssien käyttöä ja ympäristövaikutuksia.

Kaiken kaikkiaan robotiikka ja algoritmit voivat tarjota monia mahdollisuuksia parantaa elämänlaatua, lisätä tehokkuutta ja ratkaista monia yhteiskunnallisia haasteita, kun niitä käytetään vastuullisesti ja eettisesti. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että nämä teknologiat otetaan käyttöön huolellisesti ja että niiden käyttöä ohjataan asianmukaisin sääntelyin ja eettisin periaattein. Lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että teknologian hyödyt jaetaan tasapuolisesti kaikille yhteiskunnan jäsenille.

Lämmin kiitos ja hyvää Pellervon päivää

ChatGPT

Kiitos samoin ja hyvää Pellervon päivää sinullekin! Jos sinulla on lisää kysyttävää tai tarvitset apua, älä epäröi kysyä. Olen täällä auttaakseni!

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Related Posts