Korona on suhteutettava globaaliin todellisuuteenkin.

Uncategorized
Maapallon väestönkehitys on ollut räjähdysmäinen omana aikanamme. Se on syytä muistaa kun vertaamme omaa lähtötilannetta demografisesti maapallon väestöön. Maapallo menettää ja synnyttää koko ajan Suomen väkiluvun verran ihmisiä. Kun puhumme globalisaatiosta on syytä katsoa sitä oman kulttuurimme ja sijaintimme ulkopuoleltakin. Lainaan suoraan Wikipediaa: On arvioitu, että maapallolla asui yli 30 000 vuotta sitten muutama 100 000 asukasta. Vuonna 10 000 eaa väkiluvun on arvioitu nousseen kuuteen miljoonaan ja ajanlaskumme alussa väkiluku olisi ollut jo 252 miljoonaa. Nämä laskelmat perustuvat muutamien väestötieteilijöiden ja historioitsijoiden (Biraben, Coale, Sauvy ja Bourgeois-Pichat) tekemiin arvioihin. On kuitenkin selvää, että väestönkasvu oli esihistoriallisena aikana erittäin altis…
Read More

Väärä pää edellä puuhun?

Uncategorized
Kirjavan kissan malli ei ole suomalaista kulttuuria ainakaan näin vaikeaksi kuvatun kriisin kohdatessa koko mantereen ja globaalin maailman kuten nyt on koronan kohdalla. Kun viruksen levittäjänä on ihminen, silloin ikärajojen esittely on turhaa ja kertoo muusta kuin vakavasti otetusta epidemiasta. Ilmiö kun ei ole vain biologinen ja lääketieteellinen, vaan myös sosiaalinen, kulttuurinen, psykologinen ja etenkin taloudellinen, moni- ja poikkitieteinen ja myös tekninen luonteeltaan. Reagoimme siihen hyvin eri tavalla ja erilaisia medioitakin seuraten. Ilmiö on mediayhteiskunnan ilmiö vain osittain ja hybridiluontoinen,josta on usein puhuttu mutta vain alan asiantuntijoiden omassa ympäristössä. Koko maata ja kaikkia kansalaisia on kohdeltava samoin ja tasa-arvoisesti lähtemättä…
Read More