Koronan merkkejä tulkitsevat astrologit.

Saska Saarikoski kertoo olevansa yhdessä ikätoveriensa kanssa 1960-luvulla syntyneitä välisukupolven reppanoita. Heitä ennen synnyimme me, sota-ajan suuret ikäluokat. Suuret yhteiset kokemukset yhdistävät tai erottavat meitä mukamas kuin taivaan kynttilät ja tähdet meitä samaan horoskooppiin ja meille voidaa laatia yhteinen elämänkaarikin. Hän lainaa saksalaisen sosiologi Karl Mannheimin vuodelta 1928 tunnettua julkaisua "Problem der Generationen". Saan yhtenään luettavakseni jenkkien lähettämiä horoskooppeja, joissa tausta on sama kuin Mannheimin ja Saarikosken saarnoissa. "Laman lapsiksi" kutsutut, nyt 30-40 vuotiaat ministerimme, edustavat näissä horoskoopeissamme yhteisestä nuoruuden kokemuksesta syntyvää maailmankuvaa. Saska Saarikosken ikäisillä se oli horoskoopeissamme turvallisen ja tylsän nuoruuden tai lapsuuden viettäneen kokemus. Milleniaalit ovat taas…
Read More