Pandemian jälkeiseen aikaan

Pandemiaa on vertailtu usempaan kertaan iskevään tsunamiin, ja vasta veden laskettua näemme millaisia vahinkoa on syntynt ja kuinka sitä alamme korjailla. On korjattavaa, joka jätetään nyt hoitamatta ja sivuutetaan jo hankituin uusin keinoin ja välinen etenkin teknologiassamme. Loikataan yli muuta vuosikymmen uuteeen aikaan. On pakko pärjätäksemme. Etätyö ja yhdyskuntatekniikka ovat tällaisia niin robotiikan ja uusien tietokoneiden kuin aluetaloutemme suunnittelun osalta ja paneutuen myös luonnon monimuotoisuuteen. Pyrimme tietotekniikassa ja luonnonvarojen käytössä maailman kärkeen. VTT ja LUKE laitoksina ja yliopistomme tulevat tutuiksi maan suurimmmalle puolueelle. On pakko nopeuttaa tätä kiertoa innovaatiopolitiikassamme, jossa käyttäjät, myös ikäihmiset, ovat alan osaajia hoitotyössämme. Välineet ovat vain…
Read More