Klusteri taloudessa – suomalaista pragmatismia

Kun avataan keskustelua siitä, mitä käsite Cluster economy voisi tarkoittaa Suomessa, silloin on varauduttava hyvin pragmaattiseen ajatteluun ja Porterin teorioihin. Vahvat omat klusterimme ovat silloin etenkin metsään viittaavia ja varmaan mainitaan myös elintarvikkeet sekä nykyisin sähkö ja energia. Yhdessä tehden ja verkottuen syntyy etuja, jotka etenkin pienemmän yrittäjän kohdalla tuovat maaseudulla mieleen osuustoiminnallisen liikkeen tai Japanissa keiretsut. Suomalaista Wikipediaa lainaten kouluvastaus kysymykseen klustereista liittyisikin juuri näihin taloutemme ja usein pienyrittäjiemme verkottumiseen. Klusteri tarkoittaa taloustieteessä yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä, jotka ovat muodostuneet toisiinsa sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat merkittäviä kilpailun kannalta. Käynnistää Wikipedia taloustieteitä…
Read More