Suomalainen identiteetin kriisi syvenee

Viihteen varjolla kohti korporatiivista takapajulaa 12.10.2022 Suomalaisen identiteetin perustana on edelleen perinteiset alkaen kielestä. Toki tokaisu koti, isänmaa ja uskonto on muuttunut monipuolisemmaksi EVA:n tutkimuksessa monipuolisemmaksi. Me pidämme harrastuksiamme jopa tärkeämpänä kuin ammattia ja se kertoo vapaa-ajan lisääntymisestä. Otamme harrastuksemme myös vakavasti. Sukupuoli ja ihon väri ovat nekin perinteisiä siinä missä asuminen joko kaupungeissa tai maalla. Kaupungissa asuva koetaan vahvemmaksi valtiksi ja sitä olisi nyt käännettävä luonnonvara-alueittemme eduksi. Muuten meidän tärkeimmät primaarielinkeinomme jäävät hoitamatta. Maaseutu ei voi olla ainoastaan suojelukohde ja tapa hakea luonnonvaroja landelta. Syrjityiksi ihmisryhmiksi enemmistö arvioi vammaiset, etniset vähemmistöt, tummaihoiset, turvapaikanhakijat, sukupuolivähemmistöt, ylipainoiset, maaseudulla asuvat, seksuaalivähemmistöt ja…
Read More