Arkiajattelu – Common sense

Mitä tarkoitetaan arkijärjellä, common sense? Onko sellaista olemassa ja jos on, koska sen ottaa valtaansa demonisoivan yhteiskunnan pahat henget tai mediayhteiskunnan enkelit, toimittajalegendat esimiehineen ja ilmoitustuloineen vastakohtana sosiaalisen median strategia ja talous? Kun tästä kirjoittaa kirjan, saat vastaasi sekä demonisoidut että enkelikasvoiset painoindeksin vartijat. Joko kasvatuslaitoksen käyneet tai katkaisuhoidosta palanneet. Painoindekin pysyvät ongelmat kun syntyvät pituuskasvusta, ei vain vyötärön mitasta.

Maalaisjärki vai katutason näkymä

Arkijärjellä eli arkiajattelulla (engl. common sense, ”maalaisjärki”, ”talonpoikaisjärki”) tarkoitetaan käytännöllistä järkeä ja katutason ajattelua, ettei mene aivan maalaisliiton mainostamiseen ja agraarin ajan tuotteeksi. Voisi siihen liitää myös perus- tai kantasuomalaisen ajattelun erona muiden ajattelusta ja käyttäen omaa onomatopoeettista kieltämme. Punavihreä ja liberaali ajattelu ei ole ”common sense” ensinkään. Arkiajattelu on konservatiivista ja ikääntyvän yhteiskunnan laitoshoitoa kotona kuitenkin eläen ja sinne unohdettuna.

Tietoteoriassa common sense -ajattelua on puolustanut muun muassa G. E. Moore. Thomas Reidin filosofiassa arkijärki on, tai ainakin sen tulisi olla kaiken tieteen perusta. Tämä on myös Thomas Reidin ja David Humen välisen kiistan ydin. Tieteen ja filosofian kiistat taas eivät kosketa katutason ihmistä ja nujakointia turuilla ja toreilla, vihapuheita ja ääripäiden tapaa esitellä meille mitä on arki tänään ja tulevaisuudessa. Ääri-ilmöt määrittelemässä mitä on talonpoikaisjärki tai katutason elämä ei ole ”common sense” likimainkaan. Katupartiot eivät ole ”common sense” vaan perinteinen virkamiesten hoitama poliisityö. Sanoohan sen terve järkikin. Tervettä järkeä ei tarvitse perustella.

Pelkoa ei pidä ruokkia vaan vähentää ja rauhoittaa katutason elämää. Järjestäytyneessä ja byrokraattisessa yhteiskunnassa sen hoitavat virkamiehet verorahoilla ja pitäen yllä normejamme ja moraalia, lakejamme. Siis ”common sense” ajattelua.

Media (toimittajan järki) ei ole sekään ”common sense” vaan pikemminkin siellä haetaan koko ajan poikkeuksia, joista syntyy uutinen. Uutinen ei ole se jossa koira puree postinkantajaa vaan postinkantaja puremassa koiraa.

Katutason näkymä

Mediayhteiskunta, jota elämme, tuottaa siis koko ajan suuret määrät pirstaleista poikeavaa käyttäytymistä ja sen esittelyä, ikään kuin se olisi hyväksyttävää ja siihen olisi vielä otettava kantaakin, osallistuttava gonzon elämään journalistina. Gonzo toimittajana hakee sivuraiteita ja omituisia yhteisön ulkopuolisia ilmiöitämme, usein epäsosiaalista elämää. Ikääntyvä kansakunta muistaa Hymy lehden toimittaja Veikko Ennalan juuri tällaisena gonzo toimittajanamme 1960-luvulta. Sosiaalisen median ”gonzo” on kalpea jäljitelmä Ennalan lahjakkuudesta ja kaukana asiansa osaavasta ammattilaisesta, joka saa tästä työstään myös palkkansa.

Juuri nämä ärsyttävät sosiaalisen median ”common sense” kirjoittajia ja arkijärjellä varustettuja ja tunne-elämältäänkin terveitä kansalaisia. Se tuo mukanaan pahaa oloa ja sen esittely kollektiivisena syventää lamaa ja taantumaa. Ihan vain arkijärjellä päätellen. Myrkyn kylväjä on varmasti ikävä ilmiö kaveriporukassa. Jostakinhan tuo käsite ”myrkyn kylväjä” on syntynyt. SE on tämän käsitteen kansanomainen ”common sense” oivallus ja tuote, tapa torjua yhteisön myrkyttäjän työtä.

Kun näitä rikkaruohoja kitkee jo lapsena ongelmana on, että samalla kitkee myös lahjakkaimmat uudet innovaattorimme ja tulevat nerot. He kun ovat taimenena aivan saman näköisiä ja myöhemmin kiusattuina rujoja ja ontuvia erakkoja, päihdeongelmaisia tieteen, taiteen ja luova työn kiusattuja ”common sense” ajattelun kiertäjiä. Katutasossa heidät kyllä erottaa Pariisin bulevardeilla mutta suomalaisessa maaseudun idyllissä maailman nimekkäin fyysikko ei olisi saanut asianmukaista kohtelua tiedeyhteisöltä ja omalta kulttuuriltaan pyörätuoliin sidottuna ja puhumattomana vammaisena, vaan olisi nukkunut pois kaikkien unohtamana vuosikymmenet ensin sairaalassa viruen.

Meillä on ongelmia tunnistaa jopa alansa suurimmat nerot laitoksiin suljettavista. Näin omia nerojamme ei myöskään oteta maailmalla kovin vakavasti. Heidän on menestyttävä muualla kuin Suomessa josta ”common sense” voi poimia heidät myöhemmin myös kansalliseen käyttöömme jonkin aikaa kuoleman jälkeen.

Demonisoinnin ammattikunta

Joissakin tapauksissa myrkyn kylvö (demonisointi osana tätä) on tahallista ja siihen käytetään alan ammattilaisia ja rutkasti aikaa ja varoja. Hybridiyhteiskunnan sodassa ja uudessa mediayhteiskunnan tuotteissa, kybersodan välineissä, nämä ammattilaiset tunnistetaan ja heidät on trolleina myös luokiteltu. Se ei ole enää persoonallisuustyyppi takavuosien tapaan vaan ammatti ja usein robottikielen käyttämä keino osallistua yhteiskuntamme toimintojen ”common sense” järjestelyihin ja arkiajattelun hämärtämiseen myös tieteen keinona ja tiedettä sekä sen tuloksia soveltaen.

Näin myös tiedeyhteisö hajottaen syntyy perinteisten tieteen koulukuntien sisäistä kitkaa ja lopulta pahimillaan liki fataaleja psykososiaalisia ilmiöitä, kiusaamiskulttuuri kääntyy demonsoivaksi elämäksi yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, sairaaloissa jne., missä tahansa työ- tai perheyhteisössä, koulussa. Juuri kistityt keksivät tälle ”common sense” kielessään käsitteen ”syntipukki”. Pakanauskossa kun konfliktit ratkaistiin hakemalla yhteisön sisältä sille sopivia uhreja, syntipukkeja. Kristityt hakivat uhrinsa Jumalan pojasta, Messiaasta ja käänsivät katseensa samalla uhrattuihin pyhimyksiin, marttyyreihin. Kollektiivisessa uskossa tämä askel oli ihmiskunan ehkä merkittävin harppaus, jonka oivaltajista Rene Girard mimeettisen teorian luojana ansaitsee tunnustuksen. Suomessa Hanna Mäkelä väitteli tämän ranskalaisen, viime vuonna kuolleen akateemikon, teorioista yleisessä kirjallisuustieteessä. SE oli tähän aikaan sopiva väitös.

Päämedian täydellinen epäonnistuminen

Jokainen ymmärtää tämän heti kun käytät ”common sense” kieltä etkä eksy heille vieraaseen kieleen, joka on juuri nyt eristänyt tiedeyhteisön ja tutkijat, asiantuntijat, ulos ”common sense” yhteisöistämme. Niinpä kun pyrit popularisoimaan tiedettä, kansanomistamaan sen vaikeaa kieltä ja sanomaa, käyttämään arkikieltä, sinut demonisoidaan populistiksi, perussuomalaiseksi ja kantasuomalaiseksi juntiksi. Näin myrkyn kylväjä menestyy myös siellä, missä häntä ei vielä takavuosina suvaittu, tieteen ja teknologian sekä talouden, koulutuksen ja hallinnon yhteisten klustereitten rakennustellingeillä, siis demareitten maailmassa, jossa tapaa myös kokoomusta äänestäviä.

Näin nämä demonisoivat myrkyn kylväjät ja kybersodan trollit tuhosivat koko informaatioyhteiskunnan innovaatiopolitiikan ytimen myös Suomessa ja tekevät nyt tuhojaan siellä missä aiemmin tiede ja taide tavoitteli innovaatiopolitiikassa klusteritalouden kärkituotteitamme ja myös ekologisen klusterin oivaltajana.

Kun itse väittelin aiheesta Helsingin Sanomat ei taatusti tarttunut aiheeseen ja Cluster Art kielenä on pysynyt sille täysin vieraana ja torjuttavana, demeonisoitavana agropolis stategian tapaan ajaen näin vuodesta 1996 alkaen innovaatiopolitiikkamme vararikkoon. Samalla koko korkekoulupolitiikkamme epäonnistui täysin ja nyt meillä on varaa pitää 2000 tohtoria työttöminä. Ei se ole arkiajattelun mukaista toimintaa ja ”common sense” pitää sitä mielettömyytenä sivistysvaltiossamme.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts