Citius, altius, fortius

Nordea sanoo irti satoja työntekijöitään Suomessa, yhteensä 500-650 työntekijää. Kaikkiaan ruotsalaiskonsernissa työskentelee 34 000 ihmistä, joista 8500 Suomessa. Pankki on tahkonnut hyvää tulosta, ja irtisanomiset kiitoksena työstä on kohtuutonta, kertovat mediat ja STTK. Pankki puolustautuu valmistautumisellaan uusiin haasteisiin nyt, kun tilanne on vielä tuloksellinen, ja niihin voidaan vastata etuajassa.

Oikeammin kyseessä ovat järjestelyt, jotka takaavat pankin kyvyn menestyä myös silloin, kun EU:n talous alkaa ravistella välimereisistä valtioista kohti Saksan ja Ranskan pankkimaailmaa. Nordea halutaan pitää iskussa sen suurimman omistajan, Sammon ja Wahlroosin toimesta silloin, kun Kreikan kaltaisten valtioiden lainat tulevat maksuun ja kilpailu pankkimaailmassa kiristyy Keski-Euroopassa. Tämän taudin pelätään leviävän myös muuhun pankkimaailmaan, ellei sitä saada koteloitua yhteen pankkiin. Käsite on tullut tutuksi Irlannin, Portugalin ja Kreikan talouskriiseistä.

Nordea on Sammon jänisjuoksija

Björn Wahlroosin mielipiteet keväällä ennen vaalejamme muistuttivat perussuomalaisten Timo Soinin näkemyksiä niin Kreikan kuin Portugalin tukien tulkinnassa. Pankinjohtajan näkökulmasta huonokuntoiset pankit löytyivät, paitsi tietysti välimereiseltä alueelta, Wahlroosin kertomana myös Saksasta ja Ranskasta. Sen sijaan Skandinaviassa pankkien iskukyky oli hänen kertomanaan hyvä.  Ei kuitenkaan riittävän hyvä silloin, kun menestys edellyttäisi tyytyväistä pankin osakkeiden omistusta ja tulosta myös siellä silloin, kun tuloskuntoa eniten tarvitaan. Ja Sampo tarvitsee sitä Nordean suurimpana omistajana.

Nordea on ollut omistajilleen hyvä kohde. Kevään muuttuessa kesäksi osakkeen arvo oli myös Suomessa parhaimmillaan yli 9 euroa, mutta romahti sitten muiden osakkeiden tapaan alle kuuden euron. Hieman aiemmin pankki oli palkinnut omistajiaan osakeannilla ja osingot olivat nekin kohtuulliset Nordean tapaan. Pohjoismaiden suurimman pankin tehostamisohjelmaa (New Normal) pidettiin esimerkillisenä finanssialan piireissä. Wahlroosin kohdalla tehostamisohjelma ei kuitenkaan ollut riittävä.

Myyntikunto ratkaisee

Pankin suurin omistaja Wahlroos (Sampo) ei ollut tyytyväinen omistamansa osakkeiden myyntikuntoon. Tämän on havainnut myös Helsingin Sanomien toimittaja Tuomo Pietiläinen uutisanalyysissään (HS 30.8). Hyvää markkina-arvoa tarvitaan seuraavassa isossa rakennejärjestelyssä Keski-Euroopassa, jossa Nordea on Wahlroosin Sammon kilpahevonen, tai oikeammin näin yleisurheilun MM-kisojen aikaan, jänisjuoksija. Tästä järjestelystä STTK ei pitänyt ja perui Wahlroosin puheen ammattiliiton maanantain seminaariin. Pankin perustelut toiminnan kohdistumisesta hyvissä ajoin uusiin pankkisäädöksiin eivät purreet ammattiliitossa. Protestin näkyvyttä ja merkitystä, seminaarin perumista, voi epäillä. Näin Wahlroosille jää aikaa kartanonsa peltojen syyspuinneille.

Wahlroos kertoi ennen vaalejamme, kuinka hänen näkökulmansa on  pankkimiehen ja luonnehti itseään samalla kehnoksi poliitikoksi. Samoin puheet vapaa-ajan ja lomien verottamisesta olivat kesällä Wahlroosille tyypillisiä, jossa tehostetaan tavoitteena parempi myyntikunto, tai oikeammin jänisjuoksun lopputulos maalissa. Wahlroos ei ole kiinnostunut ryhmäjuoksujen taktiikasta, vaan täysivauhtisesta menosta startista maaliin ja jäniksiä käyttäen. Nyt jäniksenä toimii Nordea ja ajanottajana on Sampo suuromistajana ja Wahlroos Nordean hallituksen puheenjohtajana Sammosta. Tuollainen ketju vaikuttaa uskottavalta olettaen, että omistaa Sammon ja miksei myös Nordean osakkeita. Jatkossa mukana voisi hyvinkin olla myös saksalaisia ja ranskalaisia juoksijoita.

Pehmoilu ja löysät pois

Tieto Nordean tulevista toimista eilen nosti osakkeen hintaa vajaan neljä prosenttia, ja tavoite pysyä iskukunnossa silloin, kun Kreikan tukipakettia ratkotaan ja lopulta päädytään rakenteisiin, jotka muistuttavat Wahlroosin odottamia ja toivomia ratkaisuja. Tällöin pankin on oltava iskussa tehtäessä rakenteellisia ratkaisuja Saksan ja Ranskan parhaiden pankkien tulevaisuudesta. Tässä jaossa Nordea ja Wahlroos edustaa suomalaisena johtajana kokonaan toisenlaista toimijaa kuin  sosiaalidemokraattinen kansankotiajattelu Ruotsissa ja sen turha pehmoilu.

Isänsä poika

Kansliapäällikkö Bror, “Buntta”, “Napoleon” Wahlroos, pankinjohtaja Björn Wahlroosin isänä, edusti hyvin samantapaista ajattelua valtion hallinnossa ja päästi ulos “sammakoita”, joissa hän kritisoi joskus ankarasti oman hallintonsa henkilökuntaa ja näiden suoritteita. Niistä tuli pysyvä osa suomalaista “tulos tai ulos” -ajattelua. Bror Wahlroosin näkemyksen mukaan huomattava osa hänen valtion hallinnon työntekijöistään olivat turhaa, kuollutta painoa.

Suomen hallinnon ja politiikan suhde  EU-politiikkaan ja samalla Kreikan tukemiseen on muuttunut. Eniten tämä on koetellut puolueistamme keskustan kannatusta. Sen taustalla ei ole niinkään populismi perussuomalaisten menestyksenä, kuin Timo Soinin mielipiteet osana laajempaa talouspoliittista, mutta myös geopoliittista ajattelua. Sen esittely on muutamalla lauseella ja sanakäänteellä ongelmallista, siinä missä vaikkapa europondeista käytävä väittely ja Euroopan talouskasvun hidastuminen. Sen ymmärtäminen ja esittely illuusiotalouden välinen on epäonnisin tapa tehdä siitä uskottava yksittäisen talouden, yrityksen, pankin tai kansakunnan sisällä. Nykyisin korulauseita on välteltävä. Sosiaalinen media ja sen talous ei käytä sellaisia. Populismi ei ole sama asia kuin reaalitalouden selkeäsanainen esittely, oli kertojana Wahlroos tai Soini.

Taloustieteen ja politiikan kriisi

Pankkien sisältä tuleva kilpailu, oman  kansantalouden kunto, on nyt osa tätä samaa yhteistä päämäärää, jonka oivaltaminen perinteisen median välinein ja ekonometrisin keinoin on sekin kriisissä. Omaa, oikein hoidettua taloutta, oli kyseessä pankki, mediatalo ja sen kilpailukyky, ei voida myydä sellaiselle alttarille, jossa mukana on virheellistä ajattelua ja löysäilyä, laadun laskua ja lyhytnäköistä ajattelua, ryhmähölkän taktista tuuppimista.

Tämä koskee myös sosiaalipolitiikkaa, koulutusta ja terveydenhuoltoa. Niitä ei kyetä rahoittamaan ilman keinoja, jotka ovat oikein hoidetun sekä raha- että finanssitalouden tuotteita ja kestävästi myös yhteisöinä ymmärrettyjä. Kahtia jaettu yhteiskunta syntyy juuri köyhyyden kautta, ei vaurastumisen. Tässä Saksan ja Ranskan pankit eivät saa pysyä hengissä, käyttäen välineenä suomalaisia veronmaksajia. Tässä europondeista käyty väittely on yksi esimerkki, mutta ei toki ainut. Eurooppa ei voi olla globaali häviäjä löysäillen ja kulkien sellaisen jonojuoksun vetäjän takana, jossa Kreikka tai Portugali, Italia tai Espanja ovat jänisjuoksijoitamme. Tässä Björn Wahlroos on johdonmukainen ja näkökulma on sama kuin Bror Wahlroosilla omassa ajattelussaan.

Optimaalinen ei ole maksimaalinen suoritus

Urheilukilpailuissa taktinen juoksu ja siinä menestyminen on kokonaan eri kilpailu kuin jänisjuoksijoiden vetämät aikajuoksut. Politiikassa, sen ryhmäjuoksuissa, taktinen näkökulma on aina mukana, ja tässä “juoksussa”  riittää, että kunnossa oleva urheilija selviää alku- ja välieristä finaaliin optimaalisella tavalla. Optimaalinen suoritus on kaikkea muuta kuin maksimaalinen.

Optimaalisessa ryhmäjuoksussa urheilijan on juostava säästäen voimiaan finaaliin ja tarvittaessa löysäillen tavalla, joka riittää juuri ja juuri estämään karsiutumisen. Finaalissakin odotetaan loppusuoran rutistusta, itse matkavauhti voi olla kaukana ennätysvauhdista. Tyypillistä ryhmäjuoksulle on oman paikan  hakeminen ja kyynärpäätaktiikka, rumat menetelmät, ryhmän sisäiset kuppikunnat.

Jänisjuoksuissa juoksuvauhti on mitoitettu uuden ennätyksen tekemiseen ja jänisjuoksijoille on annettu aikatavoitteet vetää letkaa ja nopeinta juoksijaa kohti uutta ennätystä. Taktinen kuvio on kokonaan toinen kuin juostaessa kilpailun voitosta vaikkapa olympialaisissa.

Niinpä myös voittajat ovat usein ryhmä- ja jänisjuoksuissa eri henkilöitä ja oleellista on ymmärtää kahden juoksutavan erot sekä harjoitella myös kokonaan uudella tavalla riippuen siitä, vaaditaanko maksimaalista matkavauhtia vaiko optimaalista tapaa tappaa kilometrejä ja kyetä maksimaaliseen suoritukseen kirissä. Näin Daegun -kisoissa voittajat vaihtuvat aiemmin näkemistämme timanttiliigan juoksijoista, eikä ennätyksiä oikein tahdo syntyä lukuun ottamatta pikamatkoja ja kenttälajeja.

Ei vauhti tapa vaan äkkipysähdys

Pankin ja yrittäjän näkökulmasta yhteiskunta toimii uudessa reaaliaikaisessa ja globaalissa taloudessa lähempänä maksimaalista suoritusta, kun taas politiikassa mukana on taktista ja strategista pohdintaa. Kun nämä kaksi eivät kohtaa toisiaan, kansantalous ei toimi odotetulla tavalla uudessa sosiaalisen median reaaliaikaisessa dynamiikassa. Tällöin ratkaisevaa ei ole niinkään illuusio vauhdista kuin äkkipysähdys, konkurssi.

Syntyy kriisi, joka näkyy politiikan teon uskottavuudessa, leimaamisessa ja kampittamisessa, kyvyttömyydessä hakea vetäjiä puolueen vaaleihin puhumatta samalla uhrautumisesta. Samalla EU -politiikka aiheuttaa ongelmia kunkin valtion sisäpolitiikalle ja päinvastoin. Lopulta kaikki kieltäytyvät kunniasta toimia jänisjuoksijoina tai vauhtijuoksun tähtinä, jossa on jo selvä voittaja, jolle myös vauhti on suunniteltu sopivaksi, kovaksi. Ryhmäjuoksun muuttaminen vauhtijuoksuksi on vierasta ja sitä vältellään.

Puolue ei ole enää kansanliike, epäitsekästä työtä aluetalouden tai sosiaalipolitiikan hyveitä  edustaen, aatteellinen yhteisö kansakunnan käytössä, demokratian välineenä, vaan  yksittäisten ihmisten itsekäs tapa saalistaa, tapa kerätä henkilökohtaisia etuuksia ryhmäjuoksun tapaan taktikoiden. Näin vaaleihin valmistaudutaan odottaen loppusuoraa ja varoen kangistumasta kesken matkan mediamaailman gallupdemokratiassa.  Jopa puolueet vaihtavat nimeään valmistautuessaan erikseen EU-vaaleihin ja kansallisiin vaaleihin. Sama puolue voi olla näin sekä liberaali että konservatiivi ja menettää näin uskottavuutensa lopullisesti arvojen ja aatteiden sekamelskassa.

Ryhmäjuoksusta tulosjuoksuun

Pohjimmiltaan juuri tästä on kyse, kun Suomi hakee takuitaan Kreikalta tai Nordea Wahlroosin johdolla tulosta omistajan osakkeille, jossa Kreikan talous ei ole pankin, (Nordean) näkökulmasta kunnossa ja hoidettavissa väärällä tukipolitiikalla omistajapankin (Sammon) näkökulmasta. Tukipolitiikka, veronmaksajien rahojen siirto valtiolta toiselle, kun mahdollistaa jänisjuoksulle vieraan strategian, jossa susilauma voi hyödyntää aika ajoin toistuvia taktisia mahdollisuuksia pikavoittoihin.

Wahlroosin maailmankuva ei palvele tällaista taloutta, ja siitä syntyy usein kahnauksia joko median tai kansallisen politiikan, EU-politiikan, suuntaan. Tässä Wahlroos on hyvin suoraselkäinen suomalainen eikä sopisi poliitikoksi.

Joku siinäkin voittaa, ryhmäjuksuissa, mutta ei välttämättä vahvin talous ja sen pankit Wahlroosin näkökulmasta, jonka ideologia on maksimaalisessa suorituksessa ja sen tavoittelussa, osingoissa Nordealta Sammolle sekä omistajapolitiikassa, jossa tavaran (valuutan) on oltava osakkeina kaiken aikaa myyntikunnossa. Nyt näin ei ole ja sitä parannetaan. Perimmältään Nokian kohdalla kyse on samasta asiasta.

Valkoisen miehen valhe

Globalisaatiossa talous ei voi perustua Euroopassa valkoisen miehen valheeseen tai illuusioon, kuvitellen Eurooppa saarekkeena ilman Aasian ja Etelä-Amerikan, Yhdysvaltain ja Afrikan aiheuttamaa kilpailua. Globaali kilpailu on reaaliaikaista ja siinä menestytään vain maksimaalisella tuloksella. Vielä takavuosina strateginen ja taktinen kilpailu oli mahdollista, mutta ei juurikaan enää uudessa taloudessamme.

Tässä uudessa taloudessa säännöt on tehty ja tehtävä tiukoiksi. Jos otat vilppilähdön, yhdenkin, edessä on hylkäys myös silloin, kun kyseessä on Usain Boltin tasoinen urheilija. Vastaavasti aitamatkalla kädet eivät saa estää kiinalaisen juoksijan voittoa kuubalaisen häiritessä tämän loppurutistusta olkoonkin, että kaikki tapahtui sadasosasekuntien sisällä ja vilppi on refleksin tuotetta, ei tietoinen ja sitä kautta tahallinen.

Urheilu on täynnä refleksejä, jotka johtavat rangaistukseen, jalkapallossa punaiseen korttiin, rangaistuspotkuihin ja yleisurheilussa kuubalaisen mestarin hylkäämiseen. Kokonaan toinen asia on, olisiko vastaava hylkääminen tapahtunut, jos estäminen olisi kohdistunut kiinalaisen sijasta suomalaiseen aitajuoksijaan, Arto Bryggaren kaltaiseen aitojen nuolijaan. Suurta talousmahtia,  sen kansallissankariksi noussutta mestaria, ei estetä edes piilotajuisesti. Suomen paikka maailmantaloudessa ei ole kuitenkaan toimia tuomarina vaan lääkärinä, totesi Urho Kekkonen, ja oli varmaan oikeassa, omana aikanaan. Björn Wahlroos ajattelee jo ehkä toisin, eikä sitä sellaisenaan ole syytä pitää vääränä lähestymistapana, ei edes röyhkeänä.

Tuloskunnon uudet mittarit

Ennen eduskuntavaalejamme Björn Wahlroos oli hakemassa pankeille näiden tuloskunnosta mittaaviin testeihin uusia tunnuslukuja. Tässä hän oli ottanut tehtäväkseen toimia sääntöjen muuttajana ja samalla tuomarina, ei vain lääkärinä. Vastaavasti Timo Soini ei hyväskynyt EU:n tukien kohdalla jatkuvaa kehnoiksi todetun euron valuvirheiden paikkailua, vaan totaalista uudelleen tulkintaa. Sama ajattelu koski EU:n tapaa kohdella kansalaisiaan ja sen demokratiavajetta. Monelle suomalaiselle EU on tuntematon ja sen muuttaminen unionista kohti liittovaltiota Yhdysvaltojakin sidotummalla perustuslailla ja yksilöiden oikeuksiin puuttumisella vaivaa monia, ei vain  suomalaisia direktiivien tarkkoja toteuttajia etenkin luonnonvarataloudessamme.

Suomi on ottanut lääkärin tehtävän rinnalle myös innovaatiorakenteeseen kuuluvan uuden luovuuden tulkitsijan ja toteuttajan tehtävän etenkin säädösten ja lansäädännön yhteydessä Nokian patenttien opettamana. Patenttisalkku on salkuista painavin. Kun suurten konsernien fuusiota odotetaan, taustalla ei olekaan pankkimaailman perinteinen salkku ja osakejärjestelyt vaan patenttisalkku ja sen painoarvo.

Tuomarin tehtävät Suomelle eivät ole kuuluneeet sitten Kekkosen aikojen, mutta myös niitä Wahlroosin ja Soinin kaltaiset johtajat vaativat kyetäkseen toteuttamaan sisäistä johtajuuttaan. Juuri tähän perustuu molempien kansallinen suosio ja samalla kiistelty paavoväyrysmäinen asema omassa taustayhteisössään. Mediayhteiskunnassa tällaisen  kritisointi kuuluu perinteisesti juuri medialle, uudessa mediassa, kansalaismedioissa, tuomarin tehtävä ymmärretään ja annetaan myös poliitikolle anteeksi.

Joskus sellaisia henkilöitä jopa kaivataan, josta syntyy epävarmojen aikojen johtajuus rinnan visoivan näkemyksen rinnalla. Sellaista aikaa eletään juuri ensi talvena, jolloin myrsky uhkaa ja suomalaisen politiikan purressa vain pohditaan (HS 31.8). OECD:n pääsihteeri Angel Gurria lainaten ”signaalit ovat sellaisia, että me emme pysty päättämään siitä, paljonko kello on – emme edes siitä, onko jossain kelloa”.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts