Ekologisen klusterin yrittäjäryhmät – Ecological cluster entrepreneurs classified by categories of innovation activity

Oheista artikkeliani on luettu viime päivinä runsaasti. Se on saatavilla myös kirjana ja avautuu netissä. Mukana ovat myös vastaavat kuluttajaryhmät sekä prosessi jossa nämä voidaan yhdistää. Tutkimus on tehty vuosikymmen takaperin ja siinä on voinut tapahtua hieman muutoksia. Klusterin rakentajalle näistä tuskin on kuitenkaan merkittävää ongelmaa ellei esim. maaseudulta puutu tietyt ryhmät jo miltei kokonaan.

Ekologisen klusterin yrittäjäryhmät

Suomalaisessa ekologisen klusterin yrittäjäryhmään on mahdollista löytää seitsemän avainroolia ja näiden topimenkuvaa. Näistä konventionaaliset yrittäjät muodostavat klusterin organisoivan järjestelmän. Usein muita yrittäjiä verkostosta ei edes löydy.

Toisen ryhmän muodostavat monialayrittäjät (tuotechampionit) klusterin kokemsuvälittäjinä. Nämä kytketään usein virheellisesti innovaattoriyrittäjiin. Usein kysessä on maataloudesta juuri irtautuneet yrittäjät ja lukuisten tuotteiden kanssa yrittäjyyttä aloittelevat matkailun monialaosaajat.

Visionäärit kuuluvat eräänlaiseen sisäisen yrittäjyyden (intrapreneurit) ryhmään ja ovat klusterin arvioiva kehittämisjärjetelmä. Näiden kyky operoida innovaatioyrittäjien kanssa on muita parempi ja korvaamaton klusterin toiminnan integraatiossa.

Vapaamatkustajat ovat suurehko ryhmä ekologista imagoa hyödyntäviä mutta verkostossa passiivisesti operoivia yrittäjiä. Klusterin toiminnan suuntaajina ja monissa ”portinvartija” -tehtävissä nämä ovat keskeisessä asemassa (markkinointi).

Itselliset yrittäjät (entrepreneur) ovat lähellä konventionaalista ryhmää ja sopivat parhaiten klusterin promoottorijärjestelmään.

Innovaattoriyrittäjät ovat noin 10 %:n osuus maaseudun yrittäjyyttä ja edustavat usein oppositioasemaan ajautunutta ja muista selkeästi poikkevaa osaamista. Hiedän tuekseen kaivataan klusterissa teknologian ja markkinoiden portinvartijoita, joiden tehtävä on lähinnä palkitsevien järjestelmien ylläpito mutta samalla myös kontrollointi.

Faktoripisteiden ryhmittelyssä syntyvät klusterit oli mahdollista nimetä luoviksi innovaattoreiksi (cretor innovator), tutkija aloitteentekijöiksi (explorer promoter), arvioija-kehittäjiksi (asessor developer), kiihkeiksi organisaattoreiksi (thruster organiser), tuotteiden tekijöiksi (concluder producer), kontrolloija tarkastajiksi(controller inspector), kannustaja-ylläpitäjiksi (upholder-maintainer), reportteri-neuvonantajiksi (reporter adviser) sekä nelikentällä yhdistäen organisoijiksi (Organiser), kontrolloijiksi (Controllers), tiedonhankkijoiksi (Adviser) ja tutkijoiksi (Explorers).

Innovaatio-organisaation kohdalla avainryhmiä ovat luovat innovaattorit, tutkija-aloitteentekijät sekä kannustaja-ylläpitäjät. Näitä yrittäjiä on maaseudulla määrällisesti vähän ja rohjettava hakea usein kaukaakin toimintaympäristöstä. Usein ne tahtovat maakunnallisissa hankkeissa korvautua konventionaalisilla ryhmillä. Tällaisia ovat etenkin perinteiset tuotteiden tekijät, kontrolloijat sekä neuvonantajat. Kansainvälinen yhteistyö on tässä erittäin merkittävä maaseudun toimintaympäristöä vahvistava klusterin tehtävä.

Prosessin synnystä ja ekologisen klusterin rakenteen kokomisesta katso lisää

Matti Luostarinen 2005; Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka
www.mtt.fi/met/pdf/met70

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts