Eläkeläisten veroja leikattava

Eläkeverotus uusiksi maakuntahallinnon myötä

Ministeri Saarikko (kesk) esitti palkkatulojen leikkauksia. SDP näyttäisi sitä hiven tukevankin. Oma mallini on toinen. Minä esitän puolestani progressiivisen verotuksen ulkopuolelle jäävien pienten eläkkeiden verotuksen poistoa. Näin etenkin pienten seutukaupunkien ja niiden talousalueen, satojen maaseutukuntien elpyminen vauhdittuisi. Nythän näissä kunnissamme asukkaista alkaa olla yli 70 % eläkeläisiä, ja jatkossa tilanne ei juurikaan korjaudu. Samalla ensi vuonna soten mukana valtaosa kuuntien menoista leikkautuu maakuntien hoitaessa nämä kuntien talouden suurimmat menoerät.

Valtio näiden menojen maksajana ei juurikaan hyödy pienituloisten eläkeläisten rahojen käytöstä omien pohjattomien miljardilainojensa hoitajana. Siihen tarkoitukseen eläkeläisten jo moneen kertaan maksettuja veroja ei kannata käyttää. Ne on syytä pitää pienten seutukuntien tukena ja kierrättää pienet eläketulot omilla paikkakunnillaan niiden taloutta näin elvyttäen terveen kulutuksen kautta yrittäjiä ja paikallista toimeliaisuutta näin tukien.

Näin, tosin kuin Saarikko, minä esitän puolestani pienten eläkkeiden maksamisen puhtaana käteen ja verottomana. Sen aikanaan omalla työllään hankkineet ovat maksaneet eläkkeensä ja veronsa jo moneen kertaan. Käytännössä kaikki pienet eläkkeet siirtyvät kuitenkin kulutukseen ja pienten köyhien kuntiemme talouden kiertoon. Nythän ne ovat poistumassa sieltä kiitos siirtymän soten kautta ja maakuntahallinnon keskittäessä muutenkin verovarojamme keskuskaupunkeihin, jälleen kerran kierrättäen valtion kautta tai myöhemmin antamalla maakunnille verotusoikeudenkin.

Aika tälle uudistukselle on nyt otollinen. Juuri nyt sosiaali- ja terveysmenot ovat kunnistamme siirtymässä pois maakuntien kautta ainakin aluksi valtion hoidettavaksi. Eläkeläiset ovat jo nyt valtaosassa pienkuntiamme kohta liki ainut verojen maksaja. Niiden verojen osuus valtion velkaiseen ja pohjattomaan budjettiin on taas olematon. Samalla kun kuntien verotusastetta ja äyrin hintaa on joka tapauksessa leikattava. Sillä äyrimäärällä ei herran huonetta rakenneta muuhun kuin kuntien vaakunan kiillotukseen. Toimeliaisuus kunnissamme lakkaa ilman kulutuksen nousua muuallakin kuin keskuskaupungeissamme, johon sote ja maakuntahallinto on meitä ohjaamassa.

Kiertoon saatava eläkeläisten raha verotusta radikaalisti muuttaen menee kaikki lopulta näiden pienten kuntiemme yrittäjien ja talouden ylläpitoon ja sellaiseen talouden kiertoon, jota on nyt pandemiankin jälkeen kyettävä elvyttämään kaikin keinoin. Näiden satojen kuntien ulkopuolelta tätä ei voi ohjailla. Vain sisältä käsin ja omista ikäihmisten kulutuksesta huolehtien.

Kuntavero ei ole progressiivinen ja se on leikannut ikävällä tavalla juuri pieniä eläkkeitä ja vanhusten toimentuloa, kykyä kuluttaa. Asumisen ja lääkkeitten yms. hinnat kun nousevat kaiken aikaa. Köyhdyttämällä näitä ikäihmisiä, saamme aikaan vain sellaista säästöä, joka on suurten ikäluokkien kiusaamista vailla mitään järkeä hoitaa talousalueen pienten eläkkeiden kiertoa taloutta pienkunnissamme näin elvyttäen.

Valtio sen kierrättäjänä, saati maakunnat, ovat turhakkeita eikä raha kohdistu oikeudenmukaisesti kaikkiin syrjäisiin eläkeläiskuntiimme, päinvastoin, se alkaa kasautua, jälleen kerran, maakuntien keskuksiin maakuntahallinnon myötä ja pääkaupunkiseudullemme.

Sote uudistuksen myötä pienten eläkkeiden saaminen kiertoon, muuten kuin leikkaamalla niitä verotuksella, tulisi nyt vakavasti pohtia. Samalla kun sote siirtyy maakunnille. Valtaosa pienten seutukaupunkien ja niiden talousalueiden asukkaista on ikäihmisiä. Maan taloutta heidän verottamisensa ei heiluta mihinkään suuntaan. Sen sijaan aluetaloutta se heiluttaa ja voi myös ylläpitääkin viisaasti sitä käyttäen.

Paikallisesti käteen jäävän osan lisääminen eläkkeistämme nostaisi eläkeläisten kykyä käyttää ostovoimaansa merkittävällä tavalla talousalueensa elvyttäjänä. Valtion pohjattomaan velkaiseen budjettiin sillä ei ole tuon taivaallista merkitystä ja maakuntien tukeminen sataa aina poliittista voimaa käyttävän maakuntakeskuksen pohjattomiin uusiin menoihin.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts