Gallupdemokratiaa – manipulointiako ja mediaviihdettä

 

Gallupeja seuraava mediaviihde ummistaa silmänsä niiden luonteelle. Tuloksia käytetään sellaisenaan jo hallitusta tehtäessä ja pyritään vaikuttamaan myös näin itse vaalipäivän tulokseen. Gallupin tekijän ja alan tutkijoiden tulkintoja ei edes siirretä oman lehden sivuille. Näin gallup toteuttaa itse itseään ja on manipuloiva. Moni haluaa seurata sen voittoisaa puoluetta, olla mukana voitonjuhlassa. Väline on ikivanha ja etenkin nykyisen kritiikittömän ja markkinoiden korruptoiman viihteellisen median käyttämä myyntikeino.

Vanhan puolueen pysähtyneisyyden aikaa

Viimeisimmät gallupit kertovat, kuinka noin 40 % ei vastaa kyselyyn lainkaan ja puolueensa kertovistakin liki sama osuus on epävarmoja. Näin mielipiteensä kaksi kuukautta ennen vaaleja kertoo uskottavasti vain noin 40 % joista valtaosa on iäkkäitä ja etenkin maaseudulta tulevia entisen maalaisliiton äänestäjiä.

Sama koskee toki myös muiden perinteisten puolueittemme jo iäkkäitä peruskannattajia, joiden puolue ei vaihdu vaaleista toiseen lainkaan. Näitä on eniten vasemmistossa. Samalla ilmiö ruokkii konservatismia ja pysähtynyttä maailmaa sekä vierottaa siitä nuoria ja uutta ideologiaa, luovaa innovaatiota. Ilmiö on tunnettu iät ajat mutta sen yhteiskunnallista taantumaa ruokkivaa henkistä ilmastoa ei ole haluttu edes pohtia saati tehdä korjausliikkeitä.

Nyt julkaistussa gallupissa, kuten aina ennenkin, varmimmin puoluetta äänestää kokoomuksen, demareitten ja perussuomalaisten gallupvastaajat gallupin tekijän saamana vastauksena. Eniten epävarmoja oli vihreillä ja nyt myös keskustalla, joka on kulkenut ja useamman kuukauden gallupkärjessä. Mukana kun on jo runsaasti sellaisia, joille voittajajoukkue on tärkein joukkue vaikkei sitä tunne kuin nimeltä.

Innovaatiota ja uudistumista vastustava ilmapiiri

Asiaperusteiset äänestäjät ja samalla myös liikkuvat tekevät ratkaisunsa vasta aivan vaalien aattona ja moni lopullisesti vasta vaalikopissa. Liikkuvat äänestäjien määrät ovat valtavasti kasvaneet ja edustavat jo liki toista puolta äänestäjistä ja heitä on eniten nuorissa ikäluokissa.

Samoin kokonaan passivoituneita tai vaalit väliin jättäviä on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näiden saaminen vaaliuurnille edellyttää kokonaan toisenlaista oman asian esittelyä ja politiikan teon sisältöä kuin gallupäänestäjien kohdalla on ollut tapana. Vaalityön arki kun muistuttaa hyvin vanhoista traditiosta ja niiden käytöstä kokonaan uuden mediaympäristön sisällä.

Torilla räntäsateessa teltoissaan värjöttelevät poliitikot ovat menneitten vuosikymmenten tuotteita. Kilpajuoksu paneelista seuraavaan on sekin ilmiönä ikivanha ja koominen oman aikamme maailmassa.

Käsitteet ovat muuttuneet nekin vuosien myötä ja vain aniharva nuorista ymmärtää sellaista poliittista kieltä ja slangia, jossa mukana on 1970-luvun tai jopa varhaisempaa paatosta punamullasta ja kansanrintamasta. Politiikan tutkija ja politiikan toimittaja eivät elä hekään enää samassa maailmassa.

Siinä on samaa viivettä kuin vaikkapa urheilutoimittajan ja alan tutkijoiden välillä. Valtaosa toimittajista on sidoksissa menneiden vuosien paatokseen ja myös lajeihin, tänään hiihtolajeihin ja kesällä keihäänheittoon.

Feminismi on ikivanha liike sekin

Etenkin naisten asema ja voimakas näkyminen julkishallinnossa ja sen palvelurakenteissa, politiikassa, on jäänyt hyvin vähälle huomiolle. Äijäliikkeenä syntynyt perussuomalainen puolue on vain muutaman vuoden ikäinen ja oireellinen esimerkki Suomessa feminismin voimasta ja sen vastavoimista.

Törmäys etenkin naisvaltaiseen vihreään liikkeeseen oli siten odotettu sekin. Sitä ruokki oman aikamme viihteellistynyt media, kuten muodissa olevaa käsitettä “hybridisodasta“. Hybridisota on hybridiyhteiskunnan tuote sen kouristellessa murroksessa, jonka aiheutti mediayhteiskunnan oma kriisiytyminen. Omassa silmässä olevaa malkaa haetaan siellä muiden silmästä pyrkien palauttamaan vanha maailmanjärjestys myös puolueineen.

Puolueen gallupkannatusta on mahdoton mitata silloin, kun äänestäjät ovat täysipäisiä ja asiapohjalla liikkuvia. Tällöin traditio puolueesta periytyvänä uskonlahkona ei voi ollakaan juuri syntyneenä liikkeenä perinteisten puolueitten kannatusta mittaavan gallupvaalien kaltainen ilmiö. Perussuomalainen liike on tyyppiesimerkki tästä.

Jytky syntyi vaalipäivänä, josta se kai on saanut nimensäkin, yllätyksenä. Keskustan voitto ei olisi nyt yllätys mutta sen sulaminen vaalipäivänä olisi varmasti monelle gallupin tekijälle ja tulkitsijalle pettymys manipuloinnin epäonnistuessa. Keskustan gallupmenestys ja “keppana pois kaupoista” -liike on vanhan maalaisliiton ja taantuman tuoman frustraation tuotetta, paluuta juurille, nostalgiaan vanhusten kertoessa gallupeissa, kuinka ennen oli toisin, 1970-luvulla ja sotavuosina.

Samoin sellaisille toimijoille, jotka pyrkivät manipuloimaan ja tekemään myös kansalle hallitusta etukäteen ja etenkin oman mediansa vastuuta kantavina päätoimittajina tai politiikan toimijoina. Siinä on jälleen samaa yltiöoptimismia kuin urheilutoimittajilla, joilla on valmiiksi sisäistetty suosikkinsa – hiihtäjä ja keihäänheittäjä – ja näiden esittely ohi muiden urheilijoiden tai urheilulajien, ohi modernisoituvan yhteiskunnan rakenteiden muuttumisen.

Siinä haikaillaan takaisin vanhaa rakenteellista korruptiota ja nepotismia, paluuta korporaatioihin, gemeinschaft -tyyppiseen kyläyhteisöön ja yhdessäolo-organisaatioon sivuuttaen uudemman asiaorganisaation kylmät ja arkielämän emotionaalisesta maailmasta vieraat vaatimukset, verkostotalouden ja klusterit. Siinä pää pannan pensaaseen ja odotetaan emotionaalisten yhteisöjen korvaavan uuden ja uhkaavan globaalin maailmamme, palataan peukaloa imien kohtuun.

 

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts