Globalisaatio – Oratio gravis

Oratio gravis – Painava puhe

Sodan konteksti – NYT

19.06.2023

Globalisaatiolla tarkoitetaan asioiden ja ihmisten maailmanlaajuista keskinäistä riippuvuutta eli sitä, että valtioiden ja alueiden yhteiskunnallinen kehitys joka puolella maapalloa on yhä enemmän riippuvaista muiden alueiden olosuhteista ja tapahtumista.

Koronakriisin pelättiin kiihdyttävän deglobalisaatiota. Uusliberaali talousjärjestys voi tulla tiensä päähän epäiltiin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan syntyi jälleen uusi tulkinta ja tänään tämä näkyy etenkin Suomessa ja suomaalaisessa Naton keskustelun värittämässä ilmapiirissä. Puhutan kriisin kestävyydestä – resilienssistä.

Lainaten Matti Koskisen kirjoitusta (22.5.2020) koronakriisi ajoilta ja ennen Ukrainan sotaa globalisaatiosta voitiin kirjoittaa vaikkapa näin:

Loppuuko globalisaatio koronakriisiin?

Kun rajat ovat kiinni, lentokentät kaikuvat tyhjinä ja sulkeutuneet kansallisvaltiot kilpailevat riittämättömistä suojavarusteista, vuosituhannen vaihteen kaltainen globalisaatio tuntuu kieltämättä kaukaiselta ajatukselta. Muutokset voivat olla pitkäaikaisia. Pandemia voi olla viimeinen naula vuosien ajan hidastuneen globalisaatiokehityksen arkkuun.

»Täytyy täsmentää, mitä tarkoitetaan globalisaatiolla », Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki vastaa alun kysymykseen globalisaatiosta.

Hän erottaa toisistaan ainakin kaksi globalisaatiokäsitettä.

»Yleisessä yhteiskuntatieteellisessä merkityksessä globalisaatiolla tai maapalloistumisella viitataan yhteiskunnallisten suhteiden alan laajenemiseen ja fyysisen ja ajallisen etäisyyden merkityksen pienenemiseen.»

Tässä mielessä globalisaatio ei suinkaan ole tiensä päässä, Patomäki sanoo. Ennemminkin viruksen siirtyminen ihmiseen ja sen nopea leviäminen ympäri maapalloa, sekä toisaalta yhtä nopeat vastatoimet kaikkialla, nimenomaan kertovat globalisaatiosta.

Vastatoimia on osaltaan helpottanut digitaalinen globalisaatio, joka on mahdollistanut etätyöt ja -kokoukset, myös poikkikansallisesti. Maailma on peruuttamattomasti keskinäisriippuvuuden tiellä, Patomäki uskoo. Koronaviruspandemian kaltainen sokki kertoo pikemminkin siitä, että globaali järjestelmä ei ole riittävän hyvin varustautunut.

Globalisaation toinen määritelmä liittyy tietynlaiseen poliittiseen projektiin: voidaan puhua uusliberaalista globalisaatiosta.

Uusliberaali globalisaatio on pahoissa vaikeuksissa.

Patomäen mukaan tällainen vapaakaupan ja rajoittamattoman markkinatalouden varaan rakentuvaa maailmanlaajuista talousjärjestelmää ajanut uusliberaali globalisaatio on pahoissa vaikeuksissa. Jo kymmenen viime vuoden aikana tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut globalisaation hidastuvan eri mittareilla.

Maailman kauppajärjestö WTO esimeriksi ennustaa kansainvälisen kaupan romahtavan pandemian vuoksi jopa kolmanneksen vuoden 2020 aikana. Ongelma on kuitenkin vielä syvempi. Globaali rahoitusjärjestelmä oli kriisin partaalla jo ennen koronavirusta.

»Paljon riippuu siitä, miten pandemian vanavedessä seuraava talouskriisi kehystetään ja mitä johtopäätöksiä siitä vedetään», Patomäki sanoo.

Jos talouden romahduksen tulkitaan johtuvan vain viruksesta, on paluu entisen kaltaiseen talouspolitiikkaan vielä mahdollista. Patomäki kuitenkin uskoo kriisin äityvän niin syväksi, että jonkinlainen deglobalisaatio – uusliberaalin maailmantalouden uudelleenjärjestelyn merkityksessä – on väistämätöntä.

 Deglobalisaatio terminä on alun perin lähtöisin viime vuosituhannen lopun vasemmiston globalisaatiokritiikistä. Sanan otti laajempaan käyttöön filippiiniläinen sosiologi Walden Bello.

Deglobalisaation kannattajat niin vasemmalla kuin oikealla laidalla tyypillisesti vaativat teollisuustuotannon palauttamista kotimaahan ja suuntautumista kotimaan markkinoille. 2010-luvulta lähtien äänessä on ollut oikeisto, joka on länsimaissa onnistunut valjastamaan globalisaatiosta vähiten hyötyneen kansanosan tyytymättömyyden.

Eniten deglobalisaation saralla on saanut aikaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Hän on hapertanut uusliberaalin globalisaation kulmakiviä, vapaakauppaa sekä WTO:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kaltaisia kansainvälisiä instituutioita.

»Sosiaalidemokraattinen vasemmisto monissa maissa lähti tukemaan globalisaatioprojektia, jolloin monet työväenluokasta katsoivat, ettei perinteistä vasemmistoa voi enää äänestää. Jäljelle jäi nyt nouseva vaihtoehto-oikeisto», Patomäki sanoo.

Tämä oikeistolainen suuntaus suhtautuu Patomäen mukaan häilyvästi uusliberaaliin globalisaatioon. Esimerkiksi Trumpin linjaan kuuluvat protektionismin lisäksi sääntelyn keventäminen ja veronkevennykset. Brexitin kannattajat Britanniassa ehdottivat Lontoosta sääntelystä vapaata finanssiparatiisia.

Vaihtoehto-oikeiston ajattelussa kansallismielisyys sekoittuu Patomäen mukaan ääri-individualismiin ja libertalistiseen talousajatteluun. Sen esikuvat löytyvät Itävallan koulukunnan taloustieteilijöistä, kuten Friedrich Hayek tai Ludwig van Mises.

»Ludwig van Mises varmaan ihmettelisi, mitä nykyinen alt-oikeisto hänen ajatuksillaan tekee», Patomäki sanoo.

Deglobalisaation toinen keskeinen ajatus on poliittisen vallan palauttaminen kansallisvaltiolle – EU:n kaltaisten ylikansallisten instituutioiden tai markkinavoimien käsistä.

Koronakriisi näytti kansallisvaltioiden olevan yhä keskeisin poliittinen toimija. Kaikkialla maailmassa valtion rooli korostui kriisin hoidossa ja globaali yhteistyö jäi melko näkymättömäksi. Jopa monet EU-maat kielsivät lääkintätarpeiden viennin muihin jäsenmaihin turvatakseen omat tarpeensa. EU-komissio tarjosi jälkikäteen hätäisiä pahoitteluja Italialle, joka jäi epidemian synkimpinä hetkinä ilman unionin apua.

»Näin käy kriisitilanteessa. Valtion auktoriteetti ja suvereniteetti tulevat tosiksi. Kansallisvaltio on yhä poliittisen vallan ja demokraattisen vaikuttamisen tärkein taso», sanoo poliittisen historian professori Pauli Kettunen Helsingin yliopistosta.

Kansallismielisten poliitikoiden hellimä globalisaation ja kansallisvaltion vastakkainasettelu on kuitenkin harhaanjohtavaa, Kettunen sanoo.

Ajatus historiallisesta suljettujen kansallisvaltioiden ajasta, josta on siirrytty rajattomaan maailmaan, ei pidä paikkaansa.

Ajatus historiallisesta suljettujen kansallisvaltioiden ajasta, josta on siirrytty rajattomaan maailmaan, ei pidä paikkaansa. Rajat ylittävät konfliktit ja riippuvuudet ovat muovanneet valtioita, ja nationalistiset näkökulmat ovat muokanneet globalisaation prosessia.

Esimerkiksi uusliberaaliin globalisaatioon kiinnittyvä puhe oman maan taloudellisesta kilpailukyvystä on sekin pohjimmiltaan nationalistista.

»Taloudellinen nationalismi näkyy kilpailukykypuheessa. Se ei ole protektionistista, mutta siinä ’me’-joukko on vahvasti kansallinen », Kettunen sanoo.

Maiden välinen kilpailu on uusliberaalin globalisaation keskeinen elementti – ja Patomäen mukaan sen ristiriitojen ytimessä.

Maat kilpailevat yrityksistä esimerkiksi alentamalla yritysveroja. Jos verot laskevat kaikkialla, kenenkään suhteellinen kilpailukyky ei parane, mutta kaikkien verotulot vähenevät, julkinen talous kurjistuu ja eriarvoisuus lisääntyy. Näin päädytään helposti säästökuripolitiikkaan, joka osaltaan heikentää talouskehitystä. Tämä on omiaan lietsomaan deglobalisaatiota.

Globalisaatio on historiallisesti edennyt heilurin tavoin. Ensimmäinen maailmansota pani pisteen 1800-luvulla alkaneelle globalisaatiokehitykselle, ja sitä seurasi syvä kuoppa: 1930-luvun kauppasodat ja lama. Toisen maailmansodan jälkeen alkoi globalisaatiokehitys, jonka lakipiste nähtiin vuoden 2007 talouskriisin alla.

Vaikka heiluri vaihtaisi suuntaa, eivät asiat silti palaisi entiselleen, Kettunen sanoo.

»Muutoskuvat, joissa mennään lineaarisesti eteenpäin tai peruutellaan johonkin aikaisempaan tilaan, tuntuvat aina vähän kyseenalaisilta.»

Kettusen mukaan globalisaatiota onkin hyvä ajatella paitsi prosessina, joka etenee johonkin suuntaan, myös rakenteina ja keskinäisriippuvuuksina. Jos yritykset siirtävät tuotantoa takaisin kotimaahan tai lähialueelle, tämä on lisääntyneen liikkuvuuden ansiota. Globalisaatio tekee tuotannon kotiuttamisen mahdolliseksi.

»Se on osa ilmiötä, ei askel taaksepäin.»

Näin siis vielä vain pari vuotta takaperin ja ennen sotaa Euroopassa sekä Suomen liittymistä Natoon. Tänään suomalainen näkemys halaa usein geopolitiikan uutta aikaa, mutta ei toki tarkoita sillä paluuta kylmän sodan aikaan. Puheet aiheesta presidentin perinteisillä Kesärannan päiviltä on remontin vuoksi siirretty linnan tiloihin.

Takana on juuri vaalit ja uuden hallituksen nimeäminen. Se tapahtui päivää tai paria ennen kuin olisimme saavuttaneet Urho Kekkosen ennätyksen vuodelta 1951 hallituksen muodostamisen keston pituudessa. Silloin Kekkonen kokosi jo kolmatta hallitustaan ja käsite kylmästä sodasta oli meille muotoutumassa.

Tänään Kiina ja Intia, Yhdysvallat hakevat toisiaan, Eurooppa ei ole yksinäinen saareke sekään. Korruptoitunut ja Ukrainan sotaan juuttunut Venäjä tarvitsee tukea sekin. Samalla eurooppalaiset demokratiat ovat nekin uhattuna eivätkä vanhat ideologiset jaot tahdo sellaisenaan toimia.  Juuri tänään Venäjä on yksin. Suomen rajana, meidän hoidettavanamme on puolestaan Naton itäisin raja, ja sellaisena yli puolet Euroopasta. Millainen Naton jäsen Suomi mahtaisi jatkossa olla, kysytään. Omia arvoja ei voi yksin tyrkyttää, ottamatta huomioon muiden arvotkin.

Miten Eurooppaa pääse ulos ongelmistaan ja miten estää asetelma globaali etelä ja globaali pohjoinen? Entä Kiina? Miten se asemoi itsensä ja kuinka vaalit Yhdysvalloissa vaikuttavat Kiinan ja Yhdysvaltain tai Euroopan ja Yhdysvaltain suhteisiin? Putinin suhde Kiinaan askarruttaa sekin. Tekikö Chi laskuvirheen ja miten esittää yhtäällä Venäjän ymmärtäjäksi, mutta ei sen hyväksyjäksi? Mikä on meidän kriisin kestävyytemme, resilienssi? Painava puhe tai rauhansuudelma eivät yksin riitä – Oratio gravis – Osculum pacis.

Taiwan on Kiinan rannikolla sekin ikuisuusongelma, eikä sen ylläpitäminen ole enää oikein tämän ajan ilmiönä uskottava. Suomalainen sinisilmäisyys ja puheet naamioista ovat omia ongelmiamme, eivät Kiinan sen enempää kuin silmiemme alla hoidettava korruptio. Käsitekin korruptiosta on suomalaisille vieras. Pankki valitsee puolensa ja etelän aidalla istujat ovat tyytyväisiä lännen demokratioiden alamäkeen.

Läntiset arvot eivät mene nyt oikein kaupaksi. Koska ne ovat menneet? Silloin kun ne vietiin sinne aseilla uhaten ja niitä myös käyttäenkin. Kulttuurit maailmalla eivät ole sinisilmäisiä. On katsottava tasapuolisesti, ei alentuvasti. Asenteet ovat syvällä ja kumppanuus vaatii sekin aikaa. Taas kysytään aktiivisuutta ja kriisin kestävyyttä rinnakkain. Ei mitään liikaa mutta ei myöskään enää edemmäksi. – Ne quid nimis – Ne plus ultra!

Pohjolalla voisi olla vahvempi brändikin. Putinin aika ei ole ikuinen. Naton markkinointi Aasian on Kiinalle myrkkyä. Venäjä romahtaneena valtiona jättää vähä tehtävää, eivätkä aidalla istuvat halua liata käsiään. Myyttiset käsitykset Afrikasta on Pohjolassa unohdettava nekin. Kunhan muistaa ettei kukaan yksin olen kyllin viisas. – Nemo solus satis sapit (Plautus)

Vuosi 1989 oli meille Pohjolassa merkittävä. Vietin tuon ajan Karjalassa Neuvostoliiton hajotessa sekä seuraten sitä molemmin puolin rajaa kuntayhteistyötä samalla edistäen. Hieman aiemmin olin kirjoittanut julkaisut ympäristötutkimuksesta maantieteessä sekä ympäristökoulutuksen ja -tutkimuksen tilasta.

Euroopan yhteisö ja Suomi kirjana sekä tiedonhankinta monitieteisessä tutkimuksessa saivat nekin julkaisunsa. Samoin Agropolis strategia (Agropolis Strategy) leviten globaalina maailmalle Hämeessä nyt työskennellen.  Pohjoisten jokirakennushankkeiden tutkimus oli lopullisesti päättynyt suojeluohjelmiimme.

Yksi historian suurista ajoista päättyi ja uusi käynnistyi. Syntyi välitila ja globaali länsi, kouristeleva Venäjä ja Kiina, globaali itä, tänäänkin tuntemamme Afrikka ja pian tapahtuva Saharan pohjoispuoleinen Arabi-Islamilaisten valtioiden vallankumous. Mikään ei ole kaikilta puoliltaan onnellista. – Nihil est ab omni parte beatum (Horatius).

Aivan kuten kirjassani ennustinkin (Arctic Babylon 2011). Kirja oli kirjoitettu jo vuosikymmeniä aiemmin. Seuraan Martti Nojosta, Liisa Laaksoa, Mikael Mattilaa, Heikki Auttoa, Aleksander Stubbia, Linda Jakobsonia, presidenttimme puhetta. Lämmin kiitos heille. Mikään ei ole totuudenrakkautta korkeampaa – Nil est amore veritatis celsius (prudentius).

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts