Kyllä kansa tietää

Veikko Vennamo oli ensimmäinen suomalainen joka hallitsi kansan kielen ja oli hankkinut kyvyn tiedottaa ymmärrettävällä tavalla vaikeista asioistamme. ”Kyllä kansa tietää” oli oivallus jossa kansa valitsee ja toimii sosiaalisen pääomansa edellyttämällä tavalla. Jo on tehty virhevalintoja, ne korjataan kansan omasta nahasta. Globaalisti saa ajatella ja kuuluukin, mutta toiminta tapahtuu lokaalisesti, paikallisesti sekä huolehtien lapsistaan ja vanhuksistaan.

Viimeisimmän kuntavaaleja koskevan gallupin mukaan kolme suurinta puoluettamme näyttäisivät saavan noin 60 % äänistämme ja loput 40 % sitten jakautuvat viiden puolueen kesken, joista suurin menettäjä on keskusta perinteisenä kuntapuoleenamme. Toki perussuomalaisten nousu aiheuttaa tappioita myös muille perinteisille puolueillemme.

Ero pääkaupunkiseudun ja maaseudun välillä näyttäisi kuitenkin tasoittuvan kiitos perussuomalaisten kannatuksen sekä kaupungeissa että maaseudulla. Pandemian käyttäytyminen taas kertoo sen mikä ero on asua maalla ja Uudellamaalla pääkaupunkiseudullamme.

Se ero ei jatkossa muuksi muutu virusten käyttäytymisen jäädessä muine sosiaalisine ilmiöineen pysyväksi ongelmaksi metropoleissamme. Ylikansalliset ongelmat koskettavat etenkin metropolialuettamme ja tästähän me kuntavaaleissa äänestämme.

Teemme suuria linjavalintoja pohtien joko omia rakaisujamme tai tyytyen monikansallisiin metropoliratkaisuihin. Se on sosiaalisen pääoman kysymys samalla, eikä sitä oikaista median narraatioilla.

Lue lisää muistelmistani www.clusterart.org sekä vuoden 2020 kirjastani tai kirjasta ”Menetetty vuosikymmen”. Ne kaikki ovat syntyneet Saksassa julkaisten.

Suomessa niiden julkaisu ei olisi mahdollista. Ei ole ollut enää vuosikymmeniin. Ei sitten kun sukuni möi painotalonsa ensin hoitaen sen digiajan teknologiaan 1980-luvun alussa Itä-Savossa.

Edellinen suuri muutos tapahtui vuonna 1850, jolloin sukuni purjekunnan suuurin vene hukkui Kallaveteen luostailaitoksen ylläpitäjänä ja veronmaksajana.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts