Maaseutupolitiikka ja luonnonvarat marginaalista talouden keskiöön

Metropolipolitiikan ja keskusten kasvun rinnalla maaseutupolitiikka on unohtunut tyystin. Puhutaan kyllä luonnonvarataloudesta ja biotaloudesta mutta kuka sen hoitaa ja millä eväin, kun maaseutu tyhjenee ja varusomaisuuskin katoaa, infrasta ei ole kohta tietoakaan. Perusmaatalouskin elää kohta kädestä suuhun ja on pian katoavaa kansanviisautta ja osaamistamme.

Perussuomalainen maaseutu on ihmisläheinen, turvallinen, taloudellisesti järkevä ja ekologisesti kestävä. Perussuomalainen politiikka on itsenäistä, oikeudenmukaista, etujärjestöistä riippumatonta ja yhteistyökykyistä. Siis verkostoituvaa ja pienyrittäjyyttä rohkaisevaa, jossa mukana on järkivihreä sosiaalinen pääomamme ja innovatiivinen osaaminen rinnakkain, eivät toisiaan haastaen ja painostaen ulos maasta jo kolmannen kerran masseutumme tyhjentäen. Tämä kolmas kerta on varmasti viimeinen ja johtaa selaiseen maahanmuuttoon, joka ei tue kansallista osaamistamme ja vuosisataista selviytysmistarinaamme.

Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka, luontoyrittäjyyden ymmärtäminen ja sen kehittäminen, on toisen väitöskirjani nimenä. Sitä tehtäessä kävimme läpi KAIKKI alan yrittäjät ja jokainen maakuntamme. Siis tuhansia ja taas tuhansia alansa ammatilaisia Lapista Uudellemaalle.

Eikä vain yrittäjiä vaan myös kouluttajat, tutkijat, alan hallinto ja niiden yhteiset rakenteet sekä vaadittavat korjausmallit. Mukana oli myös kuluttajat ja heidän tarpeensa, poliitikkomme eduskunnassa ja myöhemmin globaalin talouden tarjoamat haasteet. Meillä on valtavat mahdollisuudet mutta niiden toteuttaminen edellyttää kokonaan uutta poliittista perustaa ja näkökulman muutosta avainosaamiseemme. Vai joka kolmas poliitikkomme vastasi kyselyymme. Osa heistä kielsi lähstymästä heitä jatkossa ko. tutkimuksen niin vaatiessa.

Suomalaisella maaseudulla on tulevaisuudessa yhä paljon annettavaa. Elämme luonnonvaroistamme ja se on osattava hyödyntää taloudellisesti ja sosiaalisesti. Ennen kaikkea, sillä on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Tämä vain tulisi kaikkien osapuolten ymmärtää ja kehittää maaseutua sekä maaseutualueita sen mukaisesti. Maaseutumainen asuminen parantaa huoltovarmuutta, kun kansalaisilla on mahdollisuus kasvattaa peruselintarvikkeita kotinsa lähistöllä.

Rikas maaseutu yrittäjineen on oltava päämäärä johon pyrimme. Maaseudulla asuminen ja sen diversiteetti, biologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen moninaisuus, kaikki nämä yhdessä, on tärkein myös eettinen ja moraalinen arvopääomamme.

Se on ainut uskottava keino huolehtia 1) talouden perusteista Lounais-Hämeessä tai Päijät-Hämeen maaseudulla  2) kyläyhteisöjen toimivuudesta ja lähipalveluista  3) lasten ja vanhusten sellaisesta asuinyhteisöstä, jossa yhdyskuntarakenteet tukevat myös metropoleissa asuvien yhdyskuntarakenteita ja estävät slummiutumista, yhteisöllistä segregaatiota ja koko ajan pahenevaa rauhattomuutta.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts