May the Forssa be with you

Valtuustopuhe ennen joulua ja hyväksyessämme yksimielisesti budjettimme ja samalla lähivuosien suunnitelmat Forssan kaupunginvaltuustossa 10.12. 2018. Seuraava vuosi tulisi olemaan myös vilkas vaalivuosi ja vaikuttaisi myös sitä kautta poliittiseen elämäämme Suomessa ja Forssassa, Kanta-Hämeen maakunnassa ja Lounais-Hämeessä.

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut

Mennyttä vuotta ja vuoden 2019 talousarvion laadintaa sekä vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman valmistelua Forssan hallituksessa voisi kuvata kolmella otsikolla:

ENSIKSI kansallisella sote- ja maakuntauudistuksen sekä saatujen tunnuslukujen tuomalla epävarmuudella. Näin koko suunnittelun toimintaympäristömme on ollut muutosten alla ja epävarmuuden tilassa. Harvoin olen tavannut, liki puoli vuosisataa kestäneen aluetutkijan ja suunnittelijan urani aikana, näin monen, samaan aikaan suunniteltavan asian (palan) samanaikaisesti liikkuvaa osaa, kuin tänään vuonna 2018. Forssan virkamiehille tämä vuosi on ollut todella vaativa ja se on hoidettu kiitettävällä tavalla.

TOISEKSI olemme joutuneet varautumaan sellaiseen rakennemuutokseen, jollaista Forssassa ja Lounais-Hämeessä ei ole ennen koettu, ei edes 1990-luvulla, ja jossa mukana on ollut sellaisia, etenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta myös koulutus- ja sivistyspalveluihin kohdistuneita paineita, jotka toteutuessaan vaativat lainaottokyvyn ja investointimahdollisuuksien varmistamista tulevaisuudessa. Olemme joutuneet pohtimaan Forssalle niin merkittävien valtionosuuksien ja verotulojen osuuksien muutoksia. Niiden tuomia paineita palvelujen mitoittamisessa ja varautuen samalla koulutukselle ja työlle asetettaviin kokonaan uusiin tavoitteisiin. On ollut melkoinen etuoikeus kuulla niitä täällä Forssassa suoraan ministerin kertomana.

KOLMANNEKSI uusiin haasteisiin on haettu uudenlaisia toimintamalleja, jossa myös kuntatyöntekijät ja luottamushenkilöt ovat olleet valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheessa hyväksymässä muuttuvan toimintaympäristön. On hyväksytty yhteisesti tuottaa palveluja myös uudella tavalla ja verkottuen keskenään, varmistaen samaan aikaan työhyvinvointimme ja työstä palkitsemisen. Näin kyse ei ole ollut vain jatkuvaa sellaista karsimista ja supistuvaa kehitystä, jossa maksut ja taksat, veroprosentti, pysyvät muuttumattomina, mutta menokuri maksetaan kuntatyöntekijän työympäristöä heikentäen. Siis työntekijän selkänahasta.

Palkkojen osuus koko talousarviostamme on vain noin neljännes. Forssa ostaa runsaasti palveluja ja valtionosuus on liki kolmannes tuloistamme. Ne eivät tule pysymään tuollaisina. Lähivuosina meidän on kyettävä hoitamaan investointeja, joiden lainoitus vaatinee noin 30 miljoonan investointiohjelmaa. Se ei kuitenkaan nostaisi meitä suomalaisessa kuntakentässä keskivertoa korkeammalle tasolle. Voimme rakentaa myös sellaisia visioita, joiden kautta pärjäävä Forssa voisi pärjätä vastaavankokoisten, runsaan viidenkymmenen seutukunnan kilpailussa, hyvinkin menestyksekkäästi.

Tehtyjen selvitysten mukaan Forssa työnantajana on saanut pääosin hyvän arvion virkamiehiltään ja työmotivaatio on korkea. Esitettyjä korjaustoimenpiteitä toteutetaan kaiken aikaan, ja sisäinen yrityskuva pidetään korkealla ja jatkossa vastaamaan myös väestörakenteessamme tapahtuviin muutoksiin. Ne ovat suuria. Lapsista ja senioriväestön tarpeista, turvallisuudesta sekä aktiviteetista pidetään lupaustemme mukaan varmasti huolta. Olemme sitoutuneet tähän yhdessä.

Samalla ulkoista yrityskuvaamme luvataan kohentaa ja hoitaa sitä myös lisäten seutukunnallista yhteistyötämme. Yksikään kokoisistamme seutukunnista ei tule tänään onnistumaan, panostamatta merkittävästi seudulliseen yhteistyöhön. Forssan kohdalla tämän merkitystä korostaa lisäksi poikkeuksellisen vaativa sijaintimme kolmen suuren ja väestöltään menestyvän maakunnan keskuksen keskiössä. Joudumme koko ajan varautumaan myös sellaisiin ikäviin lieveilmiöihin, jotka eivät synny oman alueemme sisällä. Saamme kuulla näitä ikäviä uutisia nykyisin liki päivittäin.

Aiemmin suurena mahdollisuutena ymmärretyt pääkaupunkiseutujen ja metropolialueiden lähialueiden pientaajamien tulevaisuus, ei ole vain kasvun siirtymisen odottelua taajamista maaseudulle, vaan mukaan on tullut yhä enemmän ilmiöitä, joiden siirtymistä talousalueellemme ei voi pitää toivottavana. Tähänkin meidän on varauduttava. Meillä on tähän myös kansainvälisesti juuri palkittua kokemusta.

Meidät on palkittu Itävallassa, Wienissä annetulla tunnustuksella yhteisösovittelusta, ehkäisten näin rikollisuutta. May the Forssa be with you -hengessä. Se on merkittävä tunnustus moniosaamiselle ja kyvylle kuunnella.

Kanta-Hämeen kehityksen seuranta ja lähialueiden yhteistyö, myös yli perinteisten rajojemme, kahdeksan tähden sairaalan, kasvaa siinä missä koko ajan kansainvälistyvä ympäristömme lasten ja nuorten maailmassa. Se pitää meidät koko ajan hereillä, poikkeuksellisen sijaintimme asettamalla tasolla, pohtien talouden rinnalla myös innovaatiopolitiikkaamme ja sen toteuttamista. Meidän on oltava sen kärjessä.

Tähän meillä on hyvät valmiudet uudistamalla sekä koululaitostamme, lukiota ja ammattikorkeakoulua, ammatillista koulutustamme, työssä oppimista, tutkimuslaitoksiamme että niiden yhteyksiä myös yrityselämään, rahoittajiin, hyvään hallintoomme ja sen klustereihin. Nämä käsitteet eivät ole meille Lounais-Hämeessä vieraita myöskään historiasta, sosiaalisesta pääomastamme ja muistista. Se tukee onnistumistamme.

Lämmin kiitos ja oikein hyvää jouluaikaa ja uutta vuotta.

May the Forssa be with you

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts