Orban iski Suomen oikeusvaltion heikkouteen

Olen vuosikymmeniä kysynyt, miksi meillä ei ole perustuslakituomioistuinta. Ja saanut poliitikoitamme ja medioilta yhtä kylmän ja välinpitämättömän vastauksen kuin unkarilainen Orban.

Mistä on kysymys? Orbanilla oli luonnollisesti motiivi hyökätä. Hän käytti siihen suomalaisten suurinta heikkoutta. Hän oli ja on oikeassa. Se oli jäänyt meiltä hoitamatta. Oleellista ei nyt ole hyökkääjän motiivit vaan se, ettei meillä todellakaan ole mm. eduskunnan lakien perustuslaillisen oikeusvaltion periaatteen täyttävät muodot. Sen hoitaa edustajiemme poliittinen valiokuntamme. Se voi halutessaan tuke tai tehdä kiusaa syynä poliittiset motiivit, ei perustuslaista syntyvät ongelmat. Sote lait oli eräs esimerkki tästä vuosikymmeniä jatkuneesta taiteilusta ja poliittisesta valiokuntatyöstämme edustaen PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN valtaa.

Lainaan suoraan Wikipediaa etten kirjoittaisi omiani:

”Perustuslakituomioistuin (jossain yhteyksissä myös valtiosääntötuomioistuin) on monissa maissa oleva tuomioistuin, joka valvoo maan perustuslain toteutumista. Perustuslakituomioistuin muun muassa antaa ratkaisuja lakien perustuslainmukaisuudesta sekä antaa päätöksiä kansainvälisten sopimusten soveltuvuudesta maan perustuslain kannalta. Perustuslakituomioistuimen yhtenä tehtävänä on myös valvoa parlamenttia sen itse hyväksymän valtiosäännön noudattamisessa. Mikäli perustuslakituomioistuimella on oikeus kumota lakeja perustuslain vastaisina, tuomioistuimella katsotaan olevan negatiivista lainsäädäntövaltaa. Perustuslakituomioistuimen toiminta on perustuslain jälkivalvontaa.
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta. Suomessa tuomioistuimen on kuitenkin annettava perustuslain säännökselle etusija, jos tavallinen laki on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Suomessa tuomioistuimilla ei ole kuitenkaan oikeutta kumota lakia.
Suomessa perustuslain toteutumista valvoo lakeja säätävän eduskunnan jäsenistä muodostettu perustuslakivaliokunta, joka toteuttaa perustuslain ennakkovalvontaa.”

Perustuslakivaliokunta koostuu ihka tavallisista poliitikoistamme kansanedustajinamme. Siinä sen heikkous. Se käyttää siis sitä valtaa jota muualla maailmassa on hoidettu perustuslakituomioistuimen kautta. He eivät ole POLIITIKKOJA vaan perustuslakituomareita.

Orban ihmettelee miten maa, jolla ei ole edes perustuslakituomioistuinta vaan pelkkä poliitikkojen ylläpitämä valiokunta, voi puuttua muiden valtioiden oikeusvaltion periaatteisiin. Miten se voi olla mahdollista? Olen itse kysynyt sitä vuosikymmenet. Miksi meiltä PUUTTU perustuslakituomioistuin ja sen korvaa poliitikkojen kokoama valiokunta.

Miten näin KESKEINEN oikeusvaltion tehtävä on annettu poliittiselle valiokunnalle, jonka jäsenet vaihtuvat vaaleissa. Ja joiden asiantuntemus voi olla mitä tahansa. Eihän käräjäoikeuteenkaan päästetä päättäjiksi ketä tahansa saati KHO:n tuomareiksi. Ja nyt on kyse siitä, kuinka selvitetään mm se, onko eduskunnan lainsäädäntö linjassa PERUSTUSLAKIMME kanssa. Eihän sitä voi tehdä toinen poliitikko, saman puolueen tai opposition jäsen, toinen toistaan tukien tai kiusaten. Kuten vaikkapa soten kohdalla valiokunnassa on yhtenään käynyt kohta vuosikymmenet. Sehän on ollut poliittista peliä puolueittemme välillä valiokunnassa.

Onko oikeusvaltio sellainen, jolta puuttuvat oikeusvaltion tärkeimmät instituutiot, kysyy Orban. Hän ottaa esimerkkejä omasta maastaan samalla. Ja Suomi ei vastaa siihen lainkaan. Se kun on kiusallinen kysymyksenä. Miten me voimme hoitaa PERUSTUSLAKIMME, jos sitä hoitavat neljä vuotta kerrallaan valitut ketkä tahansa tumpelot omassa valiokunnassaan?? Muualla maailmalla kyse on pyhästä arvosta säilyttää oikeusvaltion periaatteet ja sen takaajana perustuslakituomioistuin. Sen jäsenet ovat TAATUSTI pitkän linjan perustuslakiasiantuntijoitamme kukin omassa maassaan. Ei vaaleissa valitut poliitikot..

Totta kai Orbanilla on myös MOTIIVI, miksi hän näin tekee. Mutta se ei selitä sitä, miten meillä voi olla tällainen HEIKKOUS. Miten se on päässyt syntymään? Siitä kun on huomautettu yhtenään vuosikymmenet.

Orbania Suomi ja hallituksemme moitti ja sai vastauksen. Hän puuttui heikkouteemme. Osoitti sen ja ikävä kyllä hän oli ja on OIKEASSA. Muualla maailmalla tähän heikkouteen ei oltu aiemmin puututtu. Nyt se on varmasti saatettu tiedoksi. Miksi me emme sitä korjanneet kun siihen oli niin usein puututtu?

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts