Luovan teknologian renessanssi

L I S Ä T I E T O J A
Kaikki vanhemmat kirjat ovat edelleen saatavilla ilmaiseksi, kun vierität sivua alaspäin.

Blog

Kuluttaja- ja yrittäjäklusterit ekoyrittäjyydessä
17/06/2024
Kuluttaja- ja yrittäjäklusterit ekoyrittäjyydessä Taustaa Paucis verbis – Muutamin sanoin Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), nykyinen luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopiston maaseudun- ja koulutuskeskus (Makes) y
Yhteenveto ekoyrittäjyyden klusterin määrittelystä ja ohjelmasta
15/06/2024
Yhteenveto ekoyrittäjyyden klusterin määrittelystä ja ohjelmasta Non multa sed multum – Ei kaikenlaista mutta paljon Oheinen yhteenveto on syntynyt sekä haastatellen suuren joukon suomalaisia että lukuisissa seminaareissamm
Ekoyrittäjyysklusterin suhde verkostotalouteen ja luovan teknologian renessanssiin.
14/06/2024
Nec prece nec pretio – Ei rukouksella eikä rahalla Verkostotalous on verkostoituvan yhteiskunnan sydän. Se miten ekoyrittäjät klustereineen sopeutuvat tähän sekä paikalliseen, alueelliseen että globaaliin käsitteeseen on seura
Ekologisen klusterin modernisaation määrittelystä ja ohjelmasta
09/06/2024
Suos cuique mos (Terentius) Kullakin on omat tapansa Ekologisen klusterin ohjelma ja sen määrittely osana luontoyrittäjyyden käsitteistöä ja suhdetta innovaatioon ja etenkin sen leviämiseen, diffuusioon, on esitelty väitösk

Books

Matti Luostarinen

Email
Matti.Luostarinen@hotmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/matti.luostarinen
Phone
358 40 833 1896
ADDRESS
Uhrilähteenkatu 1, 30100 Forssa, Finland