Paradigmasta parastigmaan

 

 

Järjestelin Keski-Karjalan kuntien yhteistyötä 1990-luvun alussa kaksi vuosikymmentä takaperin laman alkaessa ja Neuvostoliiton hajotessa. Sovimme Kiteen, Tohmajärven, Kesälahden, Rääkkylän ja Värtsilän kanssa tiiviistä yhteistyömallista. Verkottuneeseen malliin kuului talouden tasapainottaminen ja palveluiden tarjonta yhdessä. Tähän malliin sitoutuivat niin virkamiehet kuin kuntien poliittinen johto.

Karjalainen moraalivaje

Kun pari vuotta kestänyt kokeilumme päättyi, kunnat luopuivat sen toteuttamisesta ja Värtsilä ajautui Tohmajärven kunnan syleilyyn. Aiemmin vauraana pidetty Kitee alkoi taantua ja lopulta myös Kesälahti ja Rääkkylä muuttuivat kriisikunniksi, kuten oli jo tuolloin ennustettu ilman sovitun mallin tiukkaa talouskuria ja toteutusta lakkauttamalla samalla turhat rekrytoinnit. Luonnollisen poistuman kautta vajaatyöllistettyä väkeä oli mahdollista siirtää koko talousalueen käyttöön.

Tänään konkurssiin ajautunut Rääkkylä kokeilee Paras-lain rajoja ulkoistamalla, yksityistämällä, keskeisimmän osan kuntapalvelujaan. Näin kunta katoaa, mutta uudella ja odottamattomalla tavalla. Se yksityistetään ja siirrettään sellaisten yritysten hoitoon, jotka ovat velvollisia raportoimaan osakkeenomistajilleen, ei Rääkkylän kunnan veronmaksajille. Näin kunnasta tuli renki ja isäntä asuu jossain muualla jonne veroeurot kerätään. Siellä myös päätetään miten niitä käytetään. Ensimmäisenä investoitaessa ei käy mielessä suomalainen syrjäkylä ja sisämaan eristäytynyt saaristokunta Pohjois-Karjalassa. Kenen etua Rääkkylän kunnanvaltuusto ajoi päätöstä tehdessään?

Potku kohti Kiteetä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöt ovat hämillään, samoin naapurikunnat, joiden tuli toteuttaa jo aikoja yhdessä sosiaali- ja terveysalan yhteistoimintahanke. Elleivät kunnat vapaaehtoisesti suostu näihin yhteistoiminta-alueisiin tai valmistele kuntaliitoksia, valtioneuvosto voi pakottaa yhteistoimintaan tai kuntaliitokseen vuoden 2013 jälkeen.

Rääkkylä päätti kokeilla viimeistä keinoaan kiusanteossa Kiteen suuntaan ja pysyäkseen itsenäisenä vielä kaksi vuotta. Rääkkylän mallilla ei ole hyvää ennustetta, mutta se toi koko tautimme viimeinkin konkreettisesti esille, kirjoittaa Helsingin Sanomat (15.12) pääkirjoituksessaan. Toki tämä tauti on tiedetty aina ja lääkkeetkin olivat jo jonkin aikaa käytössä, liki kaksi vuotta 1990-luvun alussa.

Suomalaisilla on vain taipumusta uskoa mahdottomiin ja luopua lääkkeistään heti, kun lääkärit katoavat hoitamasta potilastaan. Sellainen johtaa huonoon ennusteeseen ja Rääkkylän tauti leviää myös Kiteelle ja Tohmajärvelle, kuten Irlannin, Kreikan ja Portugalin taudit koko Eurooppaan. Ensin kuitenkin heikoimpiin talouksiin Värtsilään, ja Kesälahteen.

Kesälahti oli kriisikunnistamme menneen vuoden näkyvin Hangon ohella. Talous toimii pienalueilla samoi kuin suurten talouksien kohdalla, mikro- ja makrotalouksien maailmassa. Paradigmojen muutoksesta tuli Karjalassa parastigmojen muutos ja avoimet haavat näkyvät kuntien välisessä vihanpidossa, paras -ohjelman hoidossa, ortodoksisessa uskossa, rajan kiroissa.

Koko maahan levinnyt parastigma

Meillä on noin sata Rääkkylän kaltaista pienkuntaa, joiden on mahdotonta järjestää peruspalvelujaan, mutta samaan aikaan omituinen halu sooloilla yhteistyöalueen sisällä ja vaikeuttaen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun hoitoa edelleen peruskunnissa. Yksittäisen pienen kunnan ajaminen pääomasijoittajien omistamien yhtiöiden hoitoon on koko kuntajärjestelmämme toiminnan halvaannuttamista ja muutenkin vaikeuksissa toimivien kuntien yhteistyöalueiden romuttamista. Sellainen kertoo itsekkäästä moraalivajeesta. Rääkkylän kunnan edustajat on kutsuttava Helsinkiin puhutteluun. Tämä tauti kun on jatkunut jo vuosikymmenet ja tulehduttanut koko talouslueen elämän.

Sosiaali- ja terveysministeriön on jatkossa annettava pienille kunnillemme konkreettista apua velvoitteiden täyttämiseksi. Näillä ei ole sellaista osaamista hoito- ja hoiva-alan, sosiaalipalvelujen järjestelyissä, joihin yritykset alihankkijoineen kykenevät ja välittäessään lääkäripalveluja. Nämä keskenään kilpailua käyvät yritykset ovat lisääntyneet ja niiden tapa hoitaa palveluja vaatii myös kunnissa kilpailuttamista. Näin Rääkkylän tapauksessa ei tapahtunut ja alkaa valituskierre, joka ei ole sekään keino pitää pienen kunnan peruspalvelut toimivina. Urjalan kunnan käräjöinti kertoo millaiseksi palvelujen jako voi pahimmillaan mennä pienessä hämäläispitäjässä. Kunnilla on tapana luokitella toisiaan ja syrjäisin on siinä heittopussina.

Hätätilahallituksen paikka

Meillä on valtion hallinnossa yli 10 miljardin vaje, suurimmat kuntamme velkaantuvat ensi vuonna valtiotakin enemmän ja Suomi on alkanut ontua tehokkuudessaan. Kilpailukykymme on rapistumassa. Maailmanluokan innovaatiotalouden katoaminen on kohtalokasta myös julkistaloudelle. Suuria investointeja ei ole näköpiirissä ydinvoimaloittemme rinnalla. Jostakin syystä yrittäjämme ovat alkaneet karsastaa innovointia ja uuden tuotannon varaan rakentuvaa taloutta, vientiä ja kilpailukykyä.

Me syöksymme kohti Irlannin ja Portugalin kohtaloa. Julkisen talouden kriisi vie kohti finanssikriisiä, markkinoiden kalvavaa epäluottamusta, joka nosta korkoja, tappaa kulutuksen ja kasvun sekä johtaa rajuihin säästötoimiin. Vaalien alla on vaikea kertoa ikävistä asioista.

Ontto ideologinen populismi ei auta kuitenkaan nyt järjestöjohtajien ja poliitikkojen puheissa, uusilta edustajiltamme vaaditaan näyttöjä vaalien lähestyessä tai Suomi hyytyy palvellessamme vain suurten ikäluokkien eläkeläisiä, toisiamme. Väitteet siitä, kuinka tätä kautta syntyisi meille uutta kasvua, on pelkkää silmänlumetta.

 

 

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts