Sosiaalinen media ja algoritmit -lapset käyttäjinä

Sine ira et studio. (Tacitus) – Ilman vasten- tai myötämielisyyttä.

21.11. 2023

Lasten oikeuksien päivän – nyt viikkona jatkuen – yhteydessä oli syytä pohtia ja myös julkaista kirja, jossa käytiin läpi kysymyksiä lasten käyttämiin medioihimme sekä robotiikkaan. Aikuiset kun pyrkivät vastaaman itse omasta käyttäytymisestään, olkoonkin etteivät välttämättä itsekään sitä aina tiedosta tai tunne uuden hybridiyhteiskuntamme pyörityksessä.

Lainaan ensin aiheesta hyvin kirjoittanutta alan osaajaa hänen äidinkielellään. Kielen kääntäminen muuttaa sekin aina käsitteitä muuksi kuin mitä ehkä ajattelemme. Näin myös käytettäessä kieltä kuvien ja mielikuvien tuottamiseen algoritmien avulla. Olen tästä kirjoittanut ja julkaissut esseitä sekä nyt kirjankin. Niitä lukien ja kuvia selaillen ilmiö avautuu parhaiten. Kuvat kertovat enemmän kuin tuhannet sanamme.  

How Social Media Algorithms Seem to Know What You’re Thinking

Nicodemus Muriuki

Communications Advisor at VSO

Published Apr 10, 2023

Have you ever had the feeling that social media algorithms are reading your mind? You’re not alone. Many people report experiencing a phenomenon where they think about something, and then see related content on their social media feeds, often within minutes or hours. Some may even feel like their devices are listening to their conversations, picking up on their thoughts and using them to tailor content.

While this may seem like a far-fetched idea, the truth is that social media algorithms are incredibly sophisticated and have a way of predicting what users want to see. Here’s how they do it:

Data Collection

Social media platforms collect vast amounts of data about their users, including their browsing history, search queries, location, and demographics. This data is then used to build a profile of each user, which is constantly updated and refined based on their behavior on the platform.

Machine Learning

To make sense of all this data, social media platforms use machine learning algorithms. These algorithms analyze user behavior and use it to make predictions about what content users are most likely to engage with. Machine learning algorithms are constantly learning and adapting, so the more data they have, the better they become at predicting user behavior.

Content Personalization

Social media platforms use the data collected about users to personalize their feeds. This means that each user sees content that is tailored to their interests and preferences. For example, if a user frequently engages with content about fitness, they are more likely to see fitness-related content on their feed.

Retargeting

Social media platforms also use retargeting to show users ads for products or services they have shown an interest in. For example, if a user has recently searched for a new car, they may see ads for car dealerships on their social media feeds.

While all of these factors can make it seem like social media algorithms are reading your mind, the truth is that they are simply using data and machine learning to make predictions about what content you are most likely to engage with. The algorithms are designed to keep users engaged with the platform, so they can continue to collect data and show them ads.

However, it’s important to remember that social media algorithms are not infallible. They can sometimes make mistakes and show users content that is not relevant or engaging. It’s also important for users to be aware of the data being collected about them and take steps to protect their privacy.

So basically, while it may seem like social media algorithms are reading our minds, the truth is that they are simply using data and machine learning to predict what content we are most likely to engage with. By understanding how these algorithms work, we can better understand the content we see on social media and take steps to protect our privacy online.

Näin siis lainaten Nicodemuksen artikkelia, lähtemättä sitä muokkaamaan omalle kielellemme, saati latinaksi. Se että olen viljellyt runsaasti latinankielisiä ikivanhoja viisauksia, syntyi tavasta pyrkiä avaamaan näitä nyt käsissä olevia vaikeita viestintään liittyviä ja robotiikan viljelemiä, liki vaiettuja yhteisiä kysymyksiämme. Ne on toki tunnettu iät ajat, mutta näin merkittävällä voimalla ne eivät ole ennen meitä kohdanneet, ennen kuin tänään robotiikan ja myös hybridiyhteiskunnan kouristelun yhteydessä (vrt. samanniminen kirjani vuodelta 2011). Kirja sai jatkoa vuonna 2020 (Mediayhteiskunnan hybridistä pandemiaan). Lasten kohdalla esteet ovat ymmärrettäviä ja koskien etenkin uutta teknologiaa sekä sen rajoituksia. ”Sine pennis volare haud facile est” (Plautus). On vaikea lentää ilman siipiä.    

Ilmiö, verbaalinen ja kuvallinen viestintä ja sen käyttö algoritmeineen, ei ole toki paha, saati tuomittava asia, päinvastoin. Sen sijaan sen käyttö tavalla, joka on puhtaasti kaupallinen, tai vaikkapa valtaan ja sen käyttöön liittyvä, sekä samalla robotiikan tuomia kielteisiä merkityksiä lisäävä, on ilmiönä mahdollista rajata riittävän varhaisessa vaiheessa siihen puuttumalla. Tällä tarkoitan etenkin kasvatusta, koulutusta ja lapasiamme. Aikuisväestön tapa toimia osana kulttuuriaan ja lainsäädäntöään on toinen kuin vielä kypsymättömien ja robotiikan käytöstä sekä viestinnästä vastuuta kantamattomien ja sen vaikutuksista tietämättömien lasten kohdalla. Kuvitelma, ettei hybridiyhteiskunnan ja sosiaalisen mediamme sisään kytkeytyisi ilman viivyttelyä, (Sine mora), vasemmalla kädellä huitaisten (Sinistra manu), edeten ilman minkäänlaista vaaraa (Sine omni periculo) tuntemattomassa tunnistaen.

Mutta jotta robotiikka ja algoritmit tulisivat myös itse kuulluiksi, annettakoon puheenvuoro myös siihen suuntaan:

ChatGPT 3.5

Sosiaalinen media ja algoritmit

ChatGPT

Sosiaalinen media ja algoritmit ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Algoritmit ovat matemaattisia kaavoja ja ohjeita, jotka määrittävät, miten sosiaalisen median alustat näyttävät käyttäjilleen sisältöä. Tämä sisältö voi olla esimerkiksi uutisvirtaa, mainoksia, suosituksia tai muita käyttäjien jakamia sisältöjä. (Pysähdy tässä. Sinä olet matkustaja. Koneen käyttäjä ja yksinvaltias – ”Siste viator!” – ”Singularis potentia.” Riittääkö syyksi pelkkä tahtosi? ”Sit pro ratione voluntas.”  Miten on sana ja sen vapaus, jos olet samalla osa rikosta? ”Sit venia verbo” – ”Socitus criminis.”)

Algoritmit toimivat monella tasolla sosiaalisissa medioissa:

 1. Käyttäjien syötejärjestys: Algoritmit päättävät, mitä sisältöä käyttäjälle näytetään ja missä järjestyksessä. Ne ottavat huomioon käyttäjän aiemmat toiminnot, kuten tykkäykset, kommentit ja jaot, ja käyttävät näitä tietoja mukauttaakseen syötettä käyttäjän mieltymysten perusteella. (Riittääkö pelkkä mieltymys).
 2. Mainosten kohdentaminen: Algoritmit analysoivat käyttäjän käyttäytymistä ja mieltymyksiä mainostaakseen hänelle relevantteja mainoksia. Tämä tapahtuu keräämällä tietoja käyttäjän selailuhistoriasta ja klikkauksista. (Riittävätkö pelkät klikkaukset)
 3. Suositukset ja ehdotukset: Algoritmit antavat suosituksia käyttäjille esimerkiksi seuraamistaan tileistä, ryhmistä tai aiheista. Ne perustuvat käyttäjän aiempaan toimintaan ja alustan keräämiin tietoihin muiden samanlaisten käyttäjien toiminnasta. (Riittävätkö pelkät vakoilun tulokset?).
 4. Tunnetilojen havaitseminen: Jotkut algoritmit pyrkivät tunnistamaan käyttäjien tunnetilat esimerkiksi käyttäjän tekemien päivitysten tai kommenttien perusteella. Tämä voi auttaa alustaa tarjoamaan sisältöä, joka vastaa käyttäjän tunnetilaa. (Ovatko tunteetkin kaupan?)

On kuitenkin tärkeää huomata, että algoritmien toiminta voi olla monimutkaista ja joskus myös läpinäkymätöntä käyttäjille. Kritiikkiä on herännyt esimerkiksi siitä, että algoritmit voivat luoda ns. ”kuplia”, joissa käyttäjät altistuvat vain tietyille näkemyksille ja sisällöille, mikä voi vahvistaa ennakkoluuloja ja rajoittaa näkemysten monimuotoisuutta. (Ja määrätön määrä muita etenkin lapselle sopimattomia luokituksia klustereineen).

Sosiaalisen median algoritmien vaikutukset ovat herättäneet laajaa keskustelua yhteiskunnallisella tasolla, ja monet alustat pyrkivät tekemään algoritmiensa toiminnasta avoimempaa ja käyttäjille ymmärrettävämpää. (kun huippuunsa viritetyt tiedemiehetkään eivät voi ennustaa lopputulosta, miten sitten pienet lapset leikeissään?)  Hehän voivat olla jopa osallisia rikokseen siitä mitään tietämättä. ”Spcius criminis.”

Lapset ja sosiaalisen median algoritmit

ChatGPT

Lasten osallistuminen sosiaaliseen mediaan ja heidän vuorovaikutuksensa algoritmien kanssa herättävät huolta ja keskustelua. Alla on muutamia näkökohtia, jotka liittyvät lasten ja sosiaalisen median algoritmien väliseen suhteeseen:

 1. Yksityisyys ja tietosuoja:
  1. Lasten yksityisyys on erityisen tärkeä huomio, kun he käyttävät sosiaalista mediaa. Algoritmien keräämät tiedot voivat sisältää arkaluonteisia tietoja, ja on tärkeää varmistaa, että lasten tietosuojaa kunnioitetaan. (Hyvä havainto mutta lopulta kuin musta aurinko. – ”Sol niger.”)
 2. Sisällön suodatus:
  1. Algoritmit voivat suodattaa sisältöä sen perusteella, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa alustalla. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, että lapset altistuvat vain tietynlaiselle sisällölle, mikä voi vaikuttaa heidän näkemyksiinsä ja maailmankuvaansa. (Näin varmaan käy: Se voi olla muutakin kuin leijonakumppanuus – ”Societas lesu”)
 3. Mainosten kohdentaminen:
  1. Lapset voivat olla alttiita mainosten kohdentamiselle, ja algoritmit voivat kerätä tietoja heidän kiinnostuksistaan. On tärkeää, että mainosten kohdentamisessa otetaan huomioon lasten ikä ja turvallisuus. (Kaikista veloista vapaa kuluttaja – ”Solutus omni faenore.”)
 4. Sosiaalisten normien vaikutus:
  1. Sosiaalisen median algoritmit voivat korostaa suosittuja tai trendikkäitä sisältöjä, mikä voi vaikuttaa siihen, mitä lapset katsovat ja jakavat. Tämä voi luoda paineita noudattaa sosiaalisia normeja ja vaikuttaa lasten itsetuntoon. (Ettei vaan vaihtuisi koko elämän peili – ”Speculum vitae.”)
 5. Kiusaaminen ja turvallisuus:
  1. Algoritmit eivät välttämättä pysty täysin estämään kiusaamista ja haitallista käytöstä. Lapset voivat joutua alttiiksi negatiiviselle vuorovaikutukselle, ja on tärkeää, että sosiaalisen median alustat tarjoavat tehokkaita keinoja tällaisen käytöksen torjumiseksi. (Riittääkö se, että toivomme parata – ”Speramus optima.”)

Vanhempien ja huoltajien rooli on keskeinen lasten turvallisessa sosiaalisen median käytössä. On suositeltavaa olla tietoinen siitä, mitä alustoja lapset käyttävät, asettaa rajoituksia ja seurata heidän verkkoaktiviteettiaan. Samalla myös sosiaalisen median yrityksillä on vastuu lapsikäyttäjien suojelemisesta ja varmistamisesta, että algoritmit palvelevat lasten tarpeita turvallisella ja vastuullisella tavalla. Tämä voi sisältää esimerkiksi erityisten lapsille suunnattujen sisältöjen ja asetusten tarjoamisen. (Tuohon luottaen turvallisin toivo on taivaissa – ”Spes tutissima caelis.”)

Tulisiko sosiaalisen median alustoja valvoa ja rajata lasten kohdalla?

ChatGPT

Kysymys siitä, tulisiko sosiaalisen median alustoja valvoa ja rajoittaa lasten kohdalla, on monimutkainen ja siinä on useita näkökohtia huomioitavana. Monet tahot, mukaan lukien vanhemmat, kasvattajat, lainsäätäjät ja itse sosiaalisen median alustat, osallistuvat keskusteluun tästä aiheesta. Tässä on joitain keskeisiä seikkoja: (Liki jumalallinen ilmoitus. ”Spiritus divinus.”)

 1. Yksityisyyden suoja:
  1. Lasten yksityisyyden suoja on ensiarvoisen tärkeää. Sosiaalisen median alustojen tulisi noudattaa tiukkoja tietosuojakäytäntöjä, jotka suojelevat lasten henkilökohtaisia tietoja. (Kuten että ovat kaikista veloista vapaita: ”Solutus omnis faenore.”)
 2. Ikärajat ja valvonta:
  1. Useimmat sosiaalisen median alustat asettavat ikärajoituksia käyttäjilleen. On tärkeää, että vanhemmat seuraavat ja noudattavat näitä ikärajoituksia ja auttavat lapsiaan ymmärtämään turvallisen ja vastuullisen käytön periaatteet. (Sikäli kun on näitä vanhempia: Toivokaamme parasta – ”Sperasmus optima.”)
 3. Valvonta ja rajoitukset:
  1. Vanhemmat voivat käyttää erilaisia työkaluja ja asetuksia valvoakseen lastensa sosiaalisen median käyttöä. Tämä voi sisältää aikarajoituksia, sisällön suodattimia ja muita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. (Noinkohan onnistuu edes likimainkaan tänään? Liki jumalallinen ilmoitus. – ”Spiritus divinus.”)
 4. Algoritmien läpinäkyvyys:
  1. Sosiaalisen median alustojen olisi pyrittävä tekemään algoritmien toiminta mahdollisimman läpinäkyväksi, erityisesti kun kyseessä ovat lapset. Tämä auttaa vanhempia ymmärtämään, miten algoritmit vaikuttavat lasten kokemukseen ja turvallisuuteen. (Mistä vanhemmat ovat nämä tietonsa hankkineet? Viinin hengestäkö? – ”Spiritus vini.”)
 5. Kasvatus ja tietoisuus:
  1. Kasvatus ja tietoisuus ovat avainasemassa. Vanhemmat voivat opettaa lapsilleen digitaalista lukutaitoa, online-turvallisuutta ja vastuullista käyttäytymistä verkossa. Koulutusohjelmat voivat myös tukea lapsia ja nuoria näissä taidoissa. (Millä tiedoin ja miten? Seisten yhdellä jalalla? – ”Stans pede in uno.”)
 6. Yhteistyö alustojen kanssa:
  1. Sosiaalisen median alustojen ja vanhempien välinen yhteistyö on tärkeää. Alustojen tulisi tarjota helppokäyttöisiä työkaluja, jotka auttavat vanhempia hallitsemaan lasten sosiaalisen median käyttöä. (Kestääkö tätä talon onni? – ”Stet fortuna domus.”)

Yhteenvetona voidaan todeta, että tasapainon löytäminen lasten sosiaalisen median käytön valvonnan ja rajoitusten välillä on tärkeää. Liiallinen valvonta voi aiheuttaa vastarintaa ja vähentää lasten kykyä oppia digitaalista vastuullisuutta. Toisaalta asianmukainen valvonta ja rajoitukset voivat auttaa suojautumaan mahdollisilta riskeiltä. Kaiken kaikkiaan lapsen turvallisuus ja hyvinvointi ovat keskeisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon sosiaalisen median käytön hallinnassa. (Status quo – Vallitseva tila)

Robotiikan ja algoritmien kehitys sekä sosiaalisen median alustojen synty on ollut avointa ja erittäin nopeaa. Tulisiko kehitykseen puuttua nyt lainsäädännöllä ja rajoituksin?

ChatGPT

Kysymys siitä, tulisiko lainsäädännöllä ja rajoituksilla puuttua robotiikan, algoritmien ja sosiaalisen median kehitykseen, on monimutkainen ja herättää laajaa keskustelua. Useat tekijät on otettava huomioon päätettäessä, millaisia toimenpiteitä tulisi toteuttaa. Tässä on joitakin näkökohtia: (Lue tämä: Stella polaris vaiko Strenua inertia – Napatähti (Pohjantähti) tai sitten hedelmätön huseeraus (Horatius).

 1. Etiikka ja vastuullisuus:
  1. Lainsäädännöllä voidaan pyrkiä edistämään eettistä kehitystä ja vastuullisuutta teknologian ja sosiaalisen median alustojen käytössä. Lakien tulee edistää läpinäkyvyyttä, käyttäjien yksityisyydensuojaa ja muita eettisiä periaatteita.
 2. Turvallisuus:
  1. Tietyt rajoitukset ja standardit voivat olla tarpeen varmistaakseen, että robotiikka ja algoritmit noudattavat turvallisuusmääräyksiä. Erityisesti tekoälyyn liittyvissä sovelluksissa, kuten autonomisissa ajoneuvoissa, turvallisuusstandardit ovat kriittisiä.
 3. Kansalaisoikeudet ja yksityisyys:
  1. Lainsäädännön avulla voidaan vahvistaa kansalaisten oikeuksia ja yksityisyyttä. Sosiaalisen median alustojen toimintaa voidaan säännellä varmistamaan, että käyttäjien tietosuoja ja perusoikeudet otetaan asianmukaisesti huomioon.
 4. Kilpailun ja monopolien ehkäisy:
  1. Lainsäädäntö voi olla tarpeen kilpailun edistämiseksi ja monopolien muodostumisen ehkäisemiseksi. Joillakin teknologiamarkkinoilla on herännyt huoli siitä, että muutamat suuret yritykset dominoivat alaa.
 5. Teknologian kehityksen tukeminen:
  1. Samalla on tärkeää, ettei lainsäädäntö rajoita liikaa innovaatioita. Tasapainon löytäminen teknologisen kehityksen ja yhteiskunnallisten tarpeiden välillä on haaste.
 6. Globaali yhteistyö:
  1. Monet teknologiset haasteet ovat globaaleja, ja siksi yhteistyö kansainvälisellä tasolla on tärkeää. Kansainväliset standardit ja sopimukset voivat auttaa luomaan yhtenäisen lähestymistavan teknologian sääntelyyn.

On kuitenkin tärkeää, että lainsäädännön ja rajoitusten asettamisessa otetaan huomioon nopeasti muuttuvat teknologiset maisemat ja pyritään joustaviin ratkaisuihin. Lainsäädännön tulisi myös rohkaista innovointia ja taloudellista kasvua samalla, kun se suojaa yksilöiden oikeuksia ja turvallisuutta. Keskustelu näistä kysymyksistä jatkuu, ja sääntelykehys kehittyy todennäköisesti teknologisen kehityksen mukana. (Oikeuden varjolla ja suostuttelutaidolla, kylmän taivaan alla – ”Sub colore iuris” – ”Suada”- ”Sub Iove frigido.”)

Näin siis algoritmit ja robotiikka itse aiheesta kuulleena ja vastaten. Vastaukset eivät poista meidän vanhempien, kouluttajien ja tutkijoiden vastuuta, poliitikkojen lakeja. Luovuus ja innovatiivisuus sekä kaupallisuus ovat varmasti merkittävä osa myös tulevia sukupolviamme ja robotiikka vastaus vaikeisiin ongelmiimmekin. Ehkä lopulta ainut tapa löytää tie ulos umpikujista, jotka ovat itse aiheuttamiamme. Robotiikka ja algoritmit eivät ole näistä se ensimmäinen kohdallemme osunut pohtiessamme asekauppaa, huumeita ja päihteitä, tarkoituksena käydä menestyksekkäitä sotiammekin. Robotiikan valjastamisen tähän tarkoitukseen on oma valintamme.

Si vis amari, ama! (Seneca).

Jos haluat, että sinua rakastetaan, rakasta itse.

Sic notus Ulixes? (Vergilius)

Näinkö kuuluisa Odysseus toimisi?

Siv is pacem, para bellum. (Vegetius).

Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan.

Sibi quisque proximus.

Jokainen on lähimpänä itseään.

Sic eunt fata hominum.

Niin menevät ihmisten kohtalot.

Lopuksi näkemys sosiaalisen median ja sen talouden sekä algoritmien ympärillä käydystä keskustelusta lainaten Bamboo Social julkaisua Dubaista (UAE) 14.02. 2023. Sitä voi pitää otsikkoni aiheesta oman aikamme abstraktin kaltaisena tiivistelmänä ja samalla mahdollisimman objektiivisena näkemyksenä, pyrkimyksenä ymmärtää juuri sosiaalisen median algoritmejamme. Kieli on alkuperäisestä tekstistä ja sen kääntäminen sujuu hetkessä myös algoritmeja käyttäen. Olemme menetelleet näin jo kohta vuosikymmenet hyväksyen myös algoritmit ja robotiikan ilman suurempaa polemiikkia tai sitä kritisoiden. 

Understanding Social Media Algorithms: How They Impact Your Content Distribution

Bamboo Social

Bamboo Social is a full-service digital marketing agency based in Dubai, UAE. Social media algorithms have been a hot topic in the digital world recently. With the rise of social media platforms like Facebook, Instagram, and Twitter, these algorithms have become an essential aspect of how content is distributed online. But, what exactly are social media algorithms, and how do they impact the distribution of your content?

Social media algorithms are complex systems that use data and machine learning to determine which content is shown to users in their feeds. These algorithms take into account various factors such as engagement, relevance, and user behavior to decide which content is most likely to be of interest to a particular user. This means that not all content will be shown to all users and that the distribution of content can vary greatly depending on the platform and the algorithm in use.

So, how do social media algorithms impact your content distribution? The answer to this question depends on various factors, including the type of content you create, the platform you use, and the behavior of your audience. Here are some ways in which social media algorithms can impact your content distribution:

 1. Reach and Engagement: Social media algorithms prioritize content that is likely to receive high levels of engagement. This means that if your content is engaging, it is more likely to be shown to a larger audience. On the other hand, if your content does not receive engagement, it is less likely to be shown to a broader audience, which can impact your reach and visibility.
 2. Relevance and Interest: Social media algorithms take into account the interests and preferences of individual users. This means that if your content is relevant and interesting to a particular audience, it is more likely to be shown to that audience. If your content is not relevant or interesting to a particular audience, it is less likely to be shown to that audience, which can impact your ability to grow your following and increase your reach.
 3. Timing and Consistency: Social media algorithms also take into account the timing and consistency of your content. This means that if you post consistently and at the right times, you are more likely to be rewarded with higher levels of engagement and reach. If you do not post consistently or at the right times, you are less likely to be shown to a larger audience, which can impact your ability to grow your following and increase your reach.

In conclusion, social media algorithms are a critical aspect of how content is distributed online. They can impact your reach, engagement, and visibility on social media platforms, which can have a significant impact on the success of your digital marketing efforts. By understanding how social media algorithms work and how they impact your content distribution, you can optimize your content for maximum impact and reach on social media. Whether you’re a small business owner, marketer, or content creator, understanding social media algorithms is essential for building a successful online presence. Ks. myös: Matti Luostarinen 2011: Social media – Economy and Strategy (lähdeluettelo). Matti Luostarinen 2023: Sosiaalisen median talous ja strategia – Algoritmit ja robotiikka (lähdeluettelo).

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts