Sosiaalisen median talous ja strategia

”Social media economy and strategy ” on kirjanani levinnein ja luetuin vuosikymmenien takaa.

Sosiaalinen media on jatkuvan uuden tiedon tuottamista, tiedon jakamista, yhteisiä pohdintoja ja kaikkea muuta kuin jatkuvan pilkanteon kohde. Parasta mitä meille on tapahtunut vuosikymmeniin. Se kun muutti kaiken.

Suomalaisia on yhtenään medioissamme moitittu ruokottomasta ja riitelevästä keskustelusta sosiaalisen median sivuilla. Niistä vanhin ja aikuisten käyttämä on Facebook. En ole vuosikymmenen huomannut siellä kuin muutaman 5000 kaverin joukosta poistettavan ja vain siksi, että kieli on ollut sopimatonta.

Se tapahtui joskus vuosituhannen alkupuolella. Kaverini ovat alkujaan haettu satunnaisotannalla. Miksi? Koska käytin heitä tutkimuksessa samalla. Se oli helpoin tapa selvittää muuten hitaasti hankittavia vastauksia ja testata tarvittaessa näitä Suomen ulkopuolellakin. Tutkimus eteni näin reaaliaikaisesti. Kiitos tekoälyn, joka ei ole tämän ajan tuote ensinkään. Samoin se levisi ja saman kanavan kautta. Innovaatiopolut oli löydetty oikeaan hetkeen ja globaalisti. Tänään se on jo vaikeaa.

Millaista keskustelua tänään viikonloppuna tammikuisena sunnuntaina käytiin kotisivullani? Tältä se näytti muutaman minuutin ajalta satunnaisesta paikasta keskustelua poimien. Oma kysymykseni alkuun kuului:

Miksi tulevissa kansanedustajiemme vaaleissa on niin vähän omaikäisiäni varttuneita ehdokkaita?  Onko Hämeessä lainkaan?

Toinen aihe liittyi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hakemiseen ja juuri ajankohtaisiin levottomuuksiin Ruotsissa. Hetki takaperin siellä oli hirtetty Turkin presidenttiä esittävä nukke ja samaan aikaan ammuskeltu Tukholmassa. Turkissa puolestaan poltettiin mm. Ruotsin lippu. Turkki oli alkanut viivytellä liittymistämme Natoon tavalla, jossa etenkin ruotsalaisten ongelmat näyttivät kärjistävän yhteistä, samaan aikaan tapahtuvaa liittymistämme Naton jäseniksi.

Oheiset vastaukset löytyvät sivustoltani ko. aiheisiin. Olen rajoittanut ne muutamiin lähtemättä kymmenien sivujen mittaiseen esittelyyn suomalaisesta sosiaalisen median keskustelusta. Yli vuosikymmenen kokemuksella pidän sitä asiallisena. Me osaamme sen ja hyödymme uskomattomalla tavalla.

En luonnollisesti paljasta nimiä mutta muistutan, että moni kirjoittaa sosiaalisen mediaan myös hyvin harkittuja ja pitkiä myös alustuksia. Mukaan tulee myös huumoria, mutta ei juuri lainkaan loukkaavaa, saati sopimatonta kieltä. Kuvat ja videot ovat erikseen.

Tämä vaihe eletiin jo vuosia takaperin ja oli ohimenevä vaihe. Seuraavat tekstit ovat suoraan viimeisimmät tekstit sivultani. Niitä ruokkivat latinakieliset lainaukset, johtuen aiemmin artikkeleistani ko. sivustolla esitellen artikkeleitani ehdokkaillemme juuri tiivistäen sanomaa ikivanhoilla latinankielisillä sananlaskuilla. Ne tarttuivat muiden käyttöön. Näin oli tarkoituskin. Ilmiöt kun ovat ikivanhoja. Eivätkä vain suomalaisia.    

Puheenvuoro A)

Ruotsin ja Turkin välit eivät oikein vauhdita Suomen liittymistä Natoon… Koska Ruotsi on ollut viimeksi sodassa? Miksi Suomen asema Natossa rajoineen liitettiin Ruotsin ongelmallisiin suhteisiin ja sisäisiin konflikteihin?? Suomi olisi jo Naton jäsen ilman Ruotsin sisäisiä ongelmia.

Miksi Suomen jäsenyys Natossa liitettiin ruotsalaisten jo entuudestaan tunnettuihin konflikteihin?? Kyse ei ole Venäjästä eikä Ukrainasta, Suomen rajoista ja omista kokemuksistamme vaan RUOTSIN sisäisistä ongelmista ja suhteesta Turkkiin, Ruotsin harrastamasta politiikasta, sisä- ja ulkopolitiikan eroista Suomeen verrattuna. Eläteltiinkö kovin epärealistisia ja suorastaan romanttisia kuvitelmia?

Eikö historiamme ole opettanut miten olemme lopulta AINA yksin. Nyt siihen olisi ollut mahdollisuus saada viimeinkin KORJAUS. Mutta ei nyt Ruotsin rinnalla ja avulla. Ulkopolitiikka, sodan ja rauhan vuodet, eivät ole romanttista haihattelua. Eikö tästä ole saatu jo talvisodasta alkaen oppia??

Puheenvuoro B)

Onko Suomi sopinut Natoon liittymisjärjestelystä yhdessä Ruotsin kanssa? Käsittääkseni asiasta on keskusteltu niin että yhdessä samanaikaisesti Natoon meno olisi hyvä asia, mutta se ei ole silti välttämätön pakko. Hakemukset on jätetty erillisinä, tosin samaan aikaan. Nyt jos tilanne Ruotsin ja Turkin välillä kiristyy, syystä tai toisesta, ja jos Turkki esittää ratifiointia vain Suomen osalle, totta kai siihen mennään ja tilanne ymmärretään Ruotsinkin turvallisuutta lisäävänä myös Ruotsissa. O sancta simplitas

Puheenvuoro C)

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on opittu katsomaan geopoliittisia karttoja ja Kanadan mottokin on ”Mereltä merelle”. A mari usque ad mare. Venäjä hakee tsaareineen samanlaista ja Putin tuntee vain tämän historian. Koko ajan ”Arpa on heitetty” (Alea iacta est) ja voitto vaatii vaivaa (Amat victoria curam).

Kun olet menettänyt päivän, käy kuten Titolle (Amici, diem perdidi). Silloin syytelyllä ei tehtyä saa tekemättömäksi (Accusando fieri infectum non potest.) Pohjolan arktinen Babylon ei tahdo onnistua, kun yksi on Naton jäsen, toinen ei ole oikein jäsen missään ja on oma valuuttakin, kolmas on ulkona kuin lumiukko ja pelaa kaksilla korteillakin jne. jne.

Näin sekä Itämeri että Jäämeri ovat karttaa katsoen monen pelaajan yhteistä palapeliä. Kun tämä meri ottaa ja sulaa, sen vedet huuhtovat alleen valtaosan asuttuja jokien suistoalueita metropoleineen ja viljelysalueineen. Kirjani Arctic Babylon I on ennustuksineen hoidettu ja siirrytään kahteen seuraavaan. Seurauksena on kaikkien sota kaikkia vastaan (Bellum omnium contra omnes)

Puheenvuoro D)

Natossa tosiaan ollaan jäseninä erilaisia tai muut ovat. Monipuolisuudessa on toisaalta voimaa. Vires est in diversitat. Meillä lännessä pyritään kaikessa säännöllisyyteen ja yhdenmukaisuuteen. Kun strategia on liian looginen, on se helposti ennakoitavissa viholliselle. Sekavalta vaikuttava taistelulogiikka on paha viholliselle. Logic confuse mallus est hostibus. Tätä roomalaiset eivät koskaan ymmärtäneet, vaikka siitä julistivat. Stultitiam simulare loco prudentia summa est.

Miksi Hämeessä ei ole yhtään ikäistäni ehdokasta vaaleissa?

Puheenvuoro E

Emme me, valtaosa äänestäjistä, lapsiamme tai heidän lapsiaan ala äänestellä. Eihän heillä ole edes vähäistä elämänkokemusta lain laatijaksi. Ja meitä on selvä enemmistö äänestäjistä, ikäihmisiä, maailmaa nähneitä. Mitä tämä tällainen ikärasismi tarkoittaa??

Puheenvoro F

Erinomainen huomio, muuallakin olen huomannut samaa.

Puheenvuoro G

Minusta vastaavasti kaksi ääripäätä on kyllä hyvin olleet muualla ainakin ehdokkaina. Nuoret, 18-vuotiaat ja sitten 50–70-vuotiaat.

Puheenvuoro H

Kyllä yleisin ehdokkaan ikä on keski-ikä ja sukupuolestahan ei saanut edes puhua, saati kirjoittaa. Pääministeri taas kertoi suurimman puolueen olevan vain vuorineuvoksia varten ja toiseksi suurimman rasisteja. Mitäpä tuohon voi lisätä? Kyse on sentään … 

Puheenvuoro I

Niin mikset ole, MATTI ehdokkaana.??

Puheenvuoro J

Tätä on kysyttävä kansalta ja kansanliikkeiltämme, niiden johtajilta. Kukaan ei aseta itse itseään ehdokkaaksi.

Puheenvuoro K

Totta. Jos olisi ikäisiämme eläkeläisiä päättämässä, ei ikinä olisi tyydytty vain 7 prosentin eläkekorotuksiin, eikä vain 0,7 hoitajamitoitukseen. Jatkossa jos sama nuorten naisten peli jatkuu, hilloa on saatava enemmän eläkeläisten letuille. Ancilla face mea laganum

Puheenvuoro L

Nyt kirjoitat Kari järkeä. Oma syymme on, että meitä potkitaan päihin. Nyhverö porukkaa ovat ikäisemme suurin ikäluokka ja ainut, johon nyt uskaltaa luottaakin. Valtaosa maapallon kulttuureista luottaa ikäihmisiin. Ei nyt lapsiinsa. Sananlaskuasi ei ole syytä mennä kääntämään.

Jne. järkeviä suomalaisia ajatuksia ja mielipiteitä loputtomiin auttaen samalla tuhansilla, tätä keskustelua alustavilla artikkeleilla yli vuosikymmenen ajalta

Osa artikkeleista (noin 2000) löytyvät myös Perussuomalaisten sivustolta. Vanhemmat, yhteensä noin 5000, löytyvät kotisivultani ja kirjoistani www.clusterart.org.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts