Vahva vaikuttaja

Stubb kävi täällä

Ulkoministeri Alexander Stubb kävi juoksemassa Forssassa puistojuoksun ja valmistautuu Tukholman maratonille. Stubbin isä on takavuosien jääkiekkovalmentaja Göran Stubb. Alexander itse kävi koulunsa Mainland High Scoolissa Floridassa, Dayton Beachissa, ja tuli ylioppilaaksi Helsingissä Lärkanista. Valtio-opin perustutkinnon (BA) Stubb suoritti Furmanin yliopistossa Yhdysvalloissa ja jatko-opintoja hän hankki myös Sorbonnen yliopistossa Pariisissa, jossa muuten on ollut kaksikin suomalaista rehtoria keskiajalla yliopiston perustamisen alkuvuosina. Tohtoriksi Stubb väitteli London School of Economicsissa vuonna 1999 aiheenaan mikäs muu kuin Euroopan unionin joustava yhdentyminen. Loppu onkin meille kaikille tuttua medioistamme Euroopan parlamentista ulkoministeriksi.

Kun käy läpi Alexander Stubbin elämänkaarta ei ole epäilystä, etteikö hän ole samaan aikaan sekä tehokas suorittaja että vahva vaikuttaja ja painottuen jälkimmäiseen.

Urakeskeinen, ihailtava menestyjä

Nämä kaksi persoonallisuustyyppiä liittyvät Meyr-Briggsin luokittelemiin persoonallisuustyypeihin, ja ne on mahdollista havaita myös puhtaasti innovaatiorakenteita tutkineiden persoonallisuustyypeistä. Tosin tyyppinimet hieman vaihtelevat ja itsekin käytän omassa lukituksessani hieman toista, innovaatioprosessille paremmin sopivaa luokituskuvausta. Käsitteet liittyvät lähemmäs niitä yliopistoja, joita mm. presidentti Barack Obama on käynyt läpi Yhdysvalloissa.

Siis New Yorkin ohella Chicagolaiseen ja lähellä Stanfordia olevan koulukunnan luokituksiin. Vastaavat luokat (klusterit ja yrittäjien verkostorakenteet) löytyvät myös Suomesta ja erityisen hyvin blogaajien valtaisista populaatioista ja globaaleja aineistojen käsittelen vuonna 2007 ja 2008. Tulokset löytyvät kyllä seuraavana vuonna julkaistuista kirjoistanikin, olkoonkin että tutkimuksen painopiste oli ja on hieman toisaalla, innovaatioprosessien klusteriluonteessa netin sisällä sekä uuden mediayhteiskunnan synnyn rakenteissa, sosiaalisten medioitten maailmaa muuttavassa merkityksessä. Vanhat tyypitykset ja niiden käyttö innovaatioiden synnyssä ja leviämisessä ovat menneet uusiksi ja elämme todellakin jo post-Nokia -aikaa.

Vahva, rohkea, rehellinen

Vahva vaikuttaja persoonallisuustyyppinä kertoo ihmisestä, joka on joustava kunhan asiat tehdään, kuten hän ne sanoo, lainaten Marika Borgia ja Viivi Brunilaa. Vahva vaikuttaja haluaa vastuuta, valtaa, on siinä nietzscheläinen ja pitää valtaa, sen hankkimista tärkeimpänä viettinämme, ja on sanojensa mittainen ihminen.

Vahva vaikuttaja on meille kaikille hyvin tuttu tapaus, toisin kuin vaikka edellinen kuvaamani luova individualisti. Kun kaksi sellaista eksyy samalle työpaikalle tai perhepiiriin, alkaa syntyä ongelmia, joissa sovittelijaa tarvitaan kahden vahvan egon taistellessa vallasta. Naisvaltaisilla työpaikoila tämä on tyypillisempää kuin miesten kohdalla, jossa johtajuus ja ego, ihnmisen persoonallisuus, eivät ole sama asia.

Vahva vaikuttaja kunnioitta rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja pyrkii toimimaan arvojensa mukaan. Parhaimmillaan tällainen ihminen on suurisydäminen ja suojeleva, pahimmillaan vaativa, määräilevä ja pelottava ihminen.

Arka ja vahvasti introvertti ihminen kiertää tällaisen tapauksen kaukaa, ellei hän kuulu vahvan vaikuttajan suojelevaan lähipiiriin ja sydänystäviin. Nämä kun tukevat vahvan vaikuttajan muuten joskus hyvinkin alemmuudentunteista menestymiseen ja onnistumiseen liittyvää pakkoa, tehokasta suorittamista, itsetuntoaan näin pönkittäen. Moni avioliitto on kahden tällaisen ihmisen solmima ja toimii oikein hyvin kuten masokistina sadistin kainalossa eläen.

Riippumaton, tinkimätön auktoriteetti

Vahva ja itsevarma ihminen säteilee auktoriteettia, vaikutusvaltaa ja karisma näkyy ja tuntuu tekemättä siitä erikseen numeroa. Se on valtava etu ajaa asiaansa ja sitä voivat tukea monet biologiset evolutionaariset tunnusmerkit (koko, matala ääni jne). Ongelmana ovat vain verkostojen uudet vaatimukset, jossa yhteistyö edellyttää reaaliaikaista sopimista moneen suuntaan ja hyvin erilaisten persoonallisuuksien kanssa samaan aikaan toimien.

Netin viesti ei kerro kuinka vastapuolella olevalla on pieni leuka ja korkea, piipittävä ääni. Netissä vahvan vaikuttajan jo oppima karisma ei leviä ja pinnan polttaminen ei ole mahdollista, eikä autoritaarisia Kekkosia suvaita nykyisin sen enempää kuin muitakaan päällepäsmäreitä. Takavuosien linjajohto ei verkostoissa toimi ja Eurooppaa ei voi yhdistää mahtikäskyllä saati pysäyttää markkinavoimien valtaa.

Voimakastahtoinen, määräilevä, suorasanainen

Kun vahva vaikuttaja haluaa, että häntä kunnioitetaan, eikä hänen itsemääräämisoikeuttaan loukata tai mitenkään rajoiteta, syntyy helposti konflikteja. Toisaalta lähiympäristössä olevat kokevat turvallisuutta ja suojelu on suurisydämistä ja todellista. Kaikki sujuu hyvin, kunhan vahvaan vaikuttajaan luotetaan, ja hän saa toimia vastuussa muista. He kyllä puolustavat heikompia ja puuttuvat vääryyksiin omaa nahkaansa säästelemättä.

Ongelma on vain se, kuka määrittelee ja miten yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden. Vahva vaikuttaja ei ole välttämättä erityisen muuntautumiskykyinen toisin kuin vaikkapa tehokas suorittaja saati liki kaikki muut persoonallisuustyypit.

Läpi harmaan kiven

Yrittäjähenkiset vaikuttajat ovat riskejä ottavia toteuttaessaan omaa unelmaansa. Neuvokkuus ja sisäinen palo ohjaavat kohti asetettua päämäärää ja periksi ei anneta. Kun vaikuttajan luontainen taipumus on juuri itse päättää asioistaan, yrittäjyys on käytetyin vaihtoehto pysyä näin oman elämän ohjaksissa. Poikkeuksen tekevät etenkin konventionaalisista yrittäjistä oleellisesti poikkeavat ryhmät, joita heitäkin löytyy kahdeksan kappaletta, ja myös siellä on koko ajan oppositiossa toimiva innovaatioryhmänsä. Näin yrittäjiä erikseen tyypiteltäessä Myer-Briggs -typologia ei toimi ollenkaan, mutta kuluttajien kohdalla se on käyttökelpoisempi. Siellä näitä tyyppejä myös käytetään, ja niillä on vahva mainontaan ja markkinointiin liittyvä merkityksensä.

Suorasanainen, uhkaava ja pelottava

Voimakasluonteinen vallan käyttäjä on mutkattoman suoraviivainen ihminen, eikä aina ymmärrä pohtivaa ja mutkikasta maailmaa, tutkijan, kyseenalaistajan tai individualistin polkuja, ja kokee näiden viivyttelyn epävarmuuden osoituksena ja byrokratiana. Koko ajan tämä persoonallisuustyyppi on haastamassa, kuka päättää ja kuka vastaa, vaikka monelle muulle tyypille koko asia on vieras ja vastenmielinen etenkin asiantuntijaorganisaatioissa, joissa ainut päättäjä on hankittu tieto, joka sekin on muuttuva käsite. Näin etenkin mutkikkaissa uusmedian ihmissuhteissa ja niiden tavassa ratkoa verkostorakenteiden kaiken aikaa muuttuvaa logiikkaa.

Vallan käyttäjänä (johtajana) vahva vaikuttaja voi joutua liioiteltuun voimankäyttöön, osoittaa kielteiset tunteensa raivokkaasti ja ampuu hyttysiä tykillä, kun taas parhaimmillaan hän on päättäväinen, arvovaltainen ja luontainen johtaja, kunnioitettu ja arvostettu ihminen. Paitsi internetin verkostoissa, joka ei tunnista ihmisten psykologisia taipumuksia ja vahvan vaikuttajan pullistelevaa egoa ohi muiden persoonallisuustyyppien.

Rohkea, suurisydäminen sankari

Oikean valmentajan käsissä vahvasta vaikuttajasta voi kasvaa rohkea, suurisydäminen ihminen, joka osaa myös nykyisin sopeutua ja ottaa vastuun myös luontevasti sitä liioittelematta. Ystävinä ja työtovereina nämä persoonallisuuden ääripäät ovat ekstravertteina tukipilareita, joiden puoleen käännytään silloin, kun tarvitaan emotionaalista tunnetta vallasta ja sellaisesta turvallisuudesta, joka syntyy biologisista mekanismeista, ei niinkään vaikkapa puhtaasta asiantuntemuksesta tai tarpeesta hankkia tietoa ydinfysiikan ja neurofysiologian ongelmissa.

Näin ekstravertti vahvana vaikuttajana menestyy parhaiten perinteisissä yhteisöissä ja sellaisissa kulttuureissa, joissa intuitiivinen kulttuuri ei ole vahva tai jossa päätöksenteko ei perustu niinkään kuvitelluille “tosiasioille” kuin uusien mahdollisuuksien ja keskinäisten suhteitten pohdinnalle. Kyse on siis konservatiivista arvoista ja niiden suhteesta joustavampaan ja spontaaniin maailmankuvaan erona vahvasti suunnitellusta ja järjestelmällisestä elämästä.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts