Hyveen harhapolut

Vuoden alku ja sen tapahtumat ovat korostaneet kuinka hyvät aikeet ja hyveistä puhuminen oikeuttavat tekoihin, jotka vielä hetki sitten oletettiin turmeltuneen kulttuurin tuotteiksi. Friedrich Nietzsche kehotti meitä jättämään sellaiset teot tekemättä, joiden kohdalla olemme epävarmoja niiden hyvyydestä tai huonoudesta. Jean-Paul Sartre taas ei uskonut yleispätevään moraaliin ja Immanuel Kant luonnehti yhtenään hyveistä puhuvia turmeltuneiksi. Hieman samaan suuntaan oli kallellaan myös Oscar Wilde varoittaen meitä hyveen harhapoluista. Ernest Hemingway amerikkalaisena pragmaatikkona taas varoi mutkikkaita selittelyjä ja…
Read More