Kohti yhteiskunnallista Flow-tilaa

02.08.2022 Saamme kuulla nykyisin yhtenään, kuinka urheilija on saavuttanut Flow-tilan tai kokemuksen. Toki tuon kokemuksen vaikuttaisi saavan myös liki kuka tahansa, kunhan vain paneutuu tehtäväänsä riittävällä antaumuksella. Wikipediassa Flow (myös optimaalinen kokemus ja virtauskokemus) on psykologi Mihály Csíkszentmihályin mukaan tila, jossa ihmisen tietoisuuteen saapuva informaatio on tasapainossa minän tavoitteiden kanssa. Flow-kokemuksen seurauksena minän järjestys on aikaisempaa monimuotoisempi (minän kompleksisuus kasvaa). Flow'ssa psyykkinen energia käytetään ainoastaan tavoitteiden saavuttamiseen. Flow-kokemuksessa ihminen paneutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan…
Read More