Hybridiyhteiskunnasta kohti illuusioyhteiskuntaa

Mitä ihmeen illuusio? Sanoa nauraen totuus - "Ridentem dicere verum" (Horatius) 03.03. 2024 Illuusio eli havaintoharha on hahmotusvirhe, joka syntyy, kun aistiärsykkeen osat vääristävät kokonaisuuden. Illuusioksi kutsutaan myös taideteoksen, esityksen tai muun vastaavan synnyttämää todellisuusvaikutelmaa. Periaatteessa melkein mikä tahansa meille esitetty oman aikamme robotiikan tuote ja tekoälyn rakentama maailmankuva on illuusio. Se ei todellinen vaan matkii todellisuutta muuttaen vaikkapa sinun tuottaman työsi taideteoksena tai kirjallisena tuotteena keinotekoiseksi illuusioksi. Sinä itsekin havahtuisit sen todellisuudesta muistamatta, ettet sinä sitä tehnyt vaan algoritmit.  Oikeammin, seuraat kaiken aikaa ympärilläsi tapahtuvaa uuden teknologian tuotetta, pitäen sitä todellisena, olkoonkin että aistisi kokevat ja vastaanottavat pelkästään illuusion…
Read More