Ekoyrittäjyysklusterin suhde verkostotalouteen ja luovan teknologian renessanssiin.

Nec prece nec pretio – Ei rukouksella eikä rahalla Verkostotalous on verkostoituvan yhteiskunnan sydän. Se miten ekoyrittäjät klustereineen sopeutuvat tähän sekä paikalliseen, alueelliseen että globaaliin käsitteeseen on seuraavan artikkelin aiheena ja liittyy myös väitöskirjaani vuodelta 2005. Kovin dramaattisia muutoksia siinä ei ole tapahtunut, mutta yksi on erityisen merkittävä eli klusterin suhde luovan teknologian renessanssin (Luostarinen 2024). Sen merkittävyyttä korostaa jopa kokonaisen kirjani omistaminen juuri tälle ilmiölle. Tämä kirja syntyi jatkona kirjalleni ”Hybridiyhteiskunnasta illuusioyhteiskuntaan”. Molemmat kirjat…
Read More