Ihmistyypit ja klusterianalyysit

Klusterianalyysien yleistyessä yleistyivät myös tietokoneitten kyky tyypitellä käyttäjiään, etenkin kuluttajia markkinataloudessa, ja ilmiön kaupallinen merkitys oli sekin ymmärrettävä etenkin lännessä. Niinpä rinnan algoritmien kehittymisen kautta haluttiin yhä tarkempia tietoja myös meistä kuluttajista, kaupallisen markkinoinnin kohteista ja lopulta luonteemme rinnalle tuli määrätön määrä myös muita ominaisuuksia, joilla meitä kyettiin tyypittämään. Aluksi menetelmät olivat perinteisiä, aiemmin jo esittelemiäni tapoja faktoroida tietojamme meistä ja laatia näistä perustyypeistä edelleen ryhmitelle klustereita. Tällaisia tietoja käyttivät mainosten ja tiedotteiden (media) rinnalla luonnollisesti vaikkapa poliitikot, joille omien äänestäjien profiilit olivat tärkein osa poliittista myyntityötä ja äänten keräilyä. Toki samalla oli mahdollista seurata etenkin sellaisia ryhmiä tai klustereita,…
Read More