Investointivirrat ohjattava Pohjolaan

Vakaus ja päästötön energia ratkaisee lokalisaatioehdot

07.01.2023

Kun me eurooppalaiset puhumme EU:n sisällä omista ongelmistamme, kyse on ns. eurosentrisestä, Eurooppa keskeisestä ajattelusta. Sen globaali perintö on kaikkea muuta kuin kaunis. Sillä on ollut ikää kuten aikanaan Babylonin rakentajilla, alkaen 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua ja mainiten kaikki historiasta tuntemamme vähänkin nimekkäimmät henkilöt sekä heidän kunnianhimoiset tavoitteensa jäädä oman aikansa suurina valloittajina historiamme lehdille, alistaen ensin kirkko, kuten Bab ili (Jumalan portti) Mesopotamiassa myös maallisen vallan välineeksi. Aiheesta käytiin runsasta keskustelua myös Venäjän hyökätessä Ukrainaan ja saaden tässä Venäjällä tsaarin alle alistetun kirkon siunauksenkin. Väliin mahtui vain neljätuhatta vuotta ja vähän ylikin.

Alkujaan Eufratin varrelle syntynyt Babylon (Bab ili/ Jumalan portti) eli kukoistustaan 1800–600 eaa. Mesopotamiassa kaupan, hallinnon, kirjallisuuden ja uskonnon keskuksena. Nimekkäimmät tunnistamme nimet, joihin Babylon liitetään, ovat vaikkapa Hammurabi, Nebukadnessar II, Aleksanteri Suuri ja viimeisimpänä Saddam Hussein. Se miten Putin tässä kisailussa menestyy, on tulevien sukupolien arvioitava. Kun Ukrainaa pommitetaan niin Mustalta- kuin Kaspianmereltäkin, mahdollisuus menestymiseen ovat olemassa.

Alkujaan maailman komeimman metropolin liittäminen myöhemmin käsiteenä Jerusalemin kääntöpuolena ja samalla myös Roomaa tarkoittaen sekä ilmestyskirjan 17. lukua, on oman aikamme ja menneitten vuosisatojen ja tuhansien monenkirjavaa kiertymää. Kuinka olla samaan aikaan Hammurabi ja Herodotos, Eufratin rannalla ja Euroopan keskustassa?

Käytännössä tänään liittäen valtion kirkkoon ja Venäjällä kirkon alistamiseen tsaarin vallan alle. Käsite Bayloniasta porttona on elänyt puhtaan seurakunnan vastakohtana, ei enää aikoihin Eufratin varteen rakennettuna maailman keskustana ja vasta vuonna 2019 YK:n maailmanperintökohteisiin liitettynä fyysisenä paikkana, josta vain pieni osa on kaivettu esille Eufratin molemmilla rannoilla, ja johon liitettiin aikanaan myös juutalaisten Babylonin vankeus (500 eaa.).

Kun puhumme tieteestä ja sen tavasta jäsenellä aikaa sekä tapahtumia samaan aikaan, Arktinen Babylon on niistä viimeisin ja kuvaten lopun alkua Jäämeren sulaessa ja hukuttaessa myös alkuperäisen Babylonin merten aaltoihin.

Se ei ole edes ensimmäinen kerta, kun Babylon on veden alla. Babylon oli alkujaan noin 80 000–200 000 asukasta käsittänyt ihmisen narsististen hairahdusten yksi komeimmista rakenteista. Puutarhakin tuli rakentaa nurinkurisesti ja riippuvaksi. Toki välillä rappeutuen ja liki kadoten näkyvistä. Jääden odottamaan Jumalan portin (Bab-ili) uutta tulemistaan.

Tänään Eurooppaa, tietokoneen avustamana tulkiten, ensimmäinen faktori saisi nimeksi pyrkimyksen strategiseen autonomiaan. Toisin kuin kilpailevaa autoritaarista Kiinaa, sitä luonnehtii markkinatalous. Siis jotain Rooman ajan mahdista kertovaakin. Vatsakohtanaan Jerusalem.

Tähän liittyy ikävällä tavalla takavuosien kolonialismi ja Babylonian tapaan myös vuosituhannesta toiseen jatkuneet kriisit. Samalla myös pyrkimys kumppanuuteen ja investointeihin, hoitaa puolustusta Naton kautta kilpaillen siinä kriiseineen Yhdysvaltain oikuttelevasta tuesta yhdessä autoritaarisen Kiinan kanssa kilvoitellen.

Toiseen faktoriin latautuu tämän kääntöpuoli. Euroopan nopea kyky palautua, kestävyys sellaisessa kilvoittelussa, josta Babylon on esimerkkinä siinä missä vaikkapa luostarilaitos ja sen vuosituhantinen historia.

Molempia luonnehti hyvinkin ankara säännöstä ja niiden noudattaminen, samanmielisten ihmisten kilvoittelu ja kumppanuus. Suomessa molemmat olivat vielä vain muutama vuosisata sitten käytössä mutta tänään vieraita. Olkoonkin, että meilläkin oli Hammurabin kaltaisia johtajia. Hän palautti aikanaan Babylonin pääkaupungiksi 1795–1750 eaa.

Kaskea poltettiin, veneitä rakennettiin, aironpaikka maksettiin veroina tai omalla työllämme ja näin luostarilaitosta ylläpitäen. Yhtä hyvin se olisi voinut olla kirkko, valtio ja yliopistomme sekä sotealueet Suomessa. Kaikki tämä ja taivas myös samassa verossa ja äyrin hinnassa.

Kolmanteen faktoriin ja koriin kasautuvat ensimmäistä faktoria tukevat laki ja säännöstöt, regulaatio faktorin lyhyenä nimenä. Se tukee ensimmäistä faktoria, Babylonian rakentajan pyrkimystä strategiseen autonomiaan ja sen suomiin vapauksiin monine etuineen. Siitä syntyy eurooppalainen imago. Sellaiset kuin rauha ja rakkaus, rasismin vastaisuus, ilmasto ja sen kriisin torjunta, mutta myös lainsäädäntökin.

Neljäs faktori taas on tälle keinoja hakeva ja nojautuen toiseen faktoriin. Tänään tämä dynaaminen voima hakee vaikkapa ydinvoiman puolustusta Ranskan ja Suomen toimiessa siinä aivan eurooppalaisena kärkenä. Perinteisesti olemme tukeutuneet Saksaan ja samalla Kaarle Suuren aikaiseen perintöön, oivaltamatta aina miksi.

Taustalla on pienten kyky luovimiseen. Tänään, kuten usein ennekin, Suomessa tämä tarkoittaa metsää hiilinieluna, ei toki museona. Babylon kun oli sekin välillä eläen vuosisatoja museoksi muuttuneena. Sama tahtoo päteä luostarilaitokseenkin ja kirkkoon sekä maakuntahallinnon tapaa tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja. Vain hetki takaperin joen rakentaja sekä sähkön valjastaja ylläpiti myös kouluja ja sosiaali- sekä terveyspalvelujakin rinnan sellunkeittäjän tehtäväänsä. Samalla se antoi työtä ja hyvinvointia. Metsille tuli arvoa ja metsänomistajista porvareita.

EU-jäsenyys on Suomen kaltaiselle maalle normaali tila, kotipesä ja vapauden symbolikin. EU puolustaa jopa sananvapautta ja on muuta kuin itsevaltainen itä. Liittovaltiona se on vielä toimivallaltaan kyvytön. Niin oli myös Babylon aikanaan. Arktinen Babylon on eri asia. Sen tavoitteet ovat pelastaa alavat maat ja saaret ympäri globaalia maailmaa hukkumasta Babylonin tapaan meren aaltoihin. Sillä on siihen myös uskottavat keinot ja kyky toteuttaa se muutenkin kuin puheitten tai saarnojen tasolle se jättäen.

Euroopan hajanaisuus on tässä kilvoittelussa kilpailevan Kiinan etu. Kiina tukee kansallisvaltioita, ei niinkään Eurooppaa liittovaltiona. Kun mukana on 27 jäsenvaltiota, niiden managerointi on mahdollista ilman EU:n läsnäoloakin.

Eurooppaa ylläpitäjistä voimista tärkein on tänään turvallisuus. Neuvostoliiton alkaessa hajota, Venäjän tärkein oppi on ollut hajottaa läntistä liittoa ja sen kytkentään etenkin Kiinaan. Yhdysvaltoihin ja Naton laajenemiseen se ei kykene juurikaan vaikuttamaan saamatta aikaan vahinkoa myös itselleen. Arktinen ulottuvuus kun on sille elinehto siinä missä koko globaalille todellisuudelle.

Babylonin rakentaja ei voi olla pähkähullu päämäärissään ja niiden uskottavuudessa. Sotiminen ja hävittäminen on liian vanha malli pitää yllä uskottavuutta 2020-luvun Euroopassa. Eufratin varrella ja Siperiassa se saattaa vielä toimiakin. Pommittaen Ukrainaa samaan aikaan sekä Mustalta- että Kaspianmereltä.

Tätä todellisuutta ja sen neljää faktoria on pyritty hämärtämään oman aikamme välineillä. Kun kirjoitin kirjani ”Hybridiyhteiskunnan kouristelu” ja apokryfisten ennusteitten toteutumisesta, sulavasta Jäämerestä ja kyberturvallisuudestamme, energia alkoi vetää pohjoiseen. Lapin tutkimuksia tehneenä ja jokilaaksoja maailmalla kiertäneenä se oli tuttu ilmansuunta. Moni harhaili siellä eksyksissä ja kompassi vailla korjausta.

Olen ollut alusta saakka, ja myös sukuni kautta, seuraamassa kahtakin väitöskirjaa samalla kooten, kuinka Pohjoismainen tapa tuottaa energiaa houkuttelee päästöttömän teräksen valmistajia pohjoiseen. Teräksen valmistus tuottaa noin kahdeksan prosenttia hiilidioksidipäästöistämme globaalisti. Se on valtava määrä. Sille oli tehtävä jotakin.

Teräksestä emme voi luopua, mutta sen päästöistä voimme ja on pakko. Muuten Babylon hukkuu meren aaltoihin.

Vuoden merkittävin avaus oli norjalaisen Blastrin aikomus investoida neljä miljardia euroa päästöttömän teräksen tuotantoon Inkoossa. Blastrin ei ole ainut tällaista hanketta suunnitteleva. Tällainen hanke vaatii tuekseen klusterin, jossa mukana on alihankkijoita ja Pohjolassa päästöttömän tuulivoiman rinnalla myös rautamalmia. Molempia löytyy.

Jo entuudestaan toki tiedämme, kuinka Suomessa Harjavallassa metsäteollisuus on keskittymässä tuottamaan akkumateriaalin puun ligniinistä. Ja mehän olemme metsäinen maa, jonka on kehitettävä puusta muutakin kuin paperia tai kartonkia. Tämä alkoi olla jo liian hyvää ollakseen totta. Mutta totta se oli.

Vihreä siirtymä on koko neljän faktorin tärkein yhdistäjä ja koossa pitävä voima. Tässä teollisuus joutuu jakamaan omat voimavaransa ja kortit uudella tavalla. Kyky uusiutua on perinteisesti kuitenkin heikko, muistuttaa Babylonin tapaa rapautua välillä vuosisadoiksi. Onneksi meillä on käytössä robotiikan tuottama älykin. Kun oma ei näytä riittävän.

Faktoreista tärkein puolestaan kertoo, kuinka ne voittavat, jotka ehtivät ensimmäisenä päästöttömään tuotantoon. Tämä kisa on käynnissä eikä Suomella ole vara hävitä. Nyt kun kilpaillaan, faktorit yhdistäen, suomalaisten vahvimmalla alueella. Siinä jopa Israelin moninkertaisen pääministerin Benjamin Netanjahun politiikan riskikerroin kasvoi Yhdysvaltain muovatessa uusiksi suhdettaan arabimaailmaan. Netanjahulla on erikoinen suhde Venäjään. Israelista lähtee nyt ristiriitaisia signaaleja Ukrainaan.

Tämä käsite tunnetaan etenkin urheilevan kansan kielessä ja sekin on hyvä henkisen tuen antaja. Tässä leijonilla ei ole vara lepsuilla ja kiekkoa pelaava formulakansa, ralliteitten sankarit, ovat jo donkkaamassa korejaan Lauri Markkasen johdolla. Lisäksi on oltava Netanjahun kyky poliittiseen vehkeilyynkin. Ylämummoa donkkaamalla on vain siirrettävä pesäpallokentälle.  

Suomen on nyt vain markkinoitava osaamistaan, investoitava vetytalouteen, sulavoitettava lupakäytäntöjään, lisättävä työn vastaanottamisen houkuttelevuutta ja suosittava työperäistä maahanmuuttoa. Näin vaalien alla tämän ohjelman sisäänajo on myös poliitikkojemme osaamista. Työvoimapulaan tämä ei saa kaatua sen enempää kuin terveydenhuoltommekaan. Sieltä löytyy nyt työtä niin miehille kuin naisillekin.

Vihreän siirtymän vastustajat ovat perinteisesti konservatiiveja. Kun samaan aikaan ketjuja lyhennetään, työpaikat keskittyvät mahdollisimman lähelle kriittisimpiä lähituotteita. Näistä muutoksista hyötyvät niin liberaalit kuin konservatiivitkin. Vastapoolina ei ole nyt sen enempää Rooma kuin Jerusalem, saati Mesopotamian Bab-ili.

Koronaviruspandemia opetti meitä tämän ilmiön vahvuuksistamme. Investointeja ei ole syytä nyt odotella Kiinasta. Hyvän alun jälkeen ne alkavat siellä tyrehtyä. Totalitaariseen Babyloniaan on tullut sillä ilmansuunnalla ikävä sivumakukin.

Kiina on eksynyt tiellään perinteiseen Babylonian ansaan, vallan tavoitteluun. Putinisimi on sitä pelkästään ja sen juuret tunnetaan valheineen. Tämän osaajina suomalaiset ovat maailman ehdotonta eliittiä.

Samaan aikaan kun Euroopan unioni on muuttunut asteen verran protektionistisempaan suuntaan, valtiot ovat saaneet vapaammat kädet tukea myös kotimaataan. Tässä murroksessa Pohjoismaat ovat hyvässä asemassa Itämeren ja Jäämeren syleilyssä.

Liiketoimintaympäristö, vakaat yhteiskunnat, koulutustaso, kyky ennakoida ja ideoida, päästötön tuulivoima sekä ydinenergia ovat merkittäviä etuja, joista on pidettävä nyt hyvää huolta.

Olkiluoto 3 toimii ja Ruotsi hakee yrityksiä rakentamaan kahta uutta ydinvoimalaa. Norja tuottaa meille koko ajan vesivoimaa. Suomen kantaverkko tunnetaan sekin matkalla kohti päästötöntä teräksen valmistusta akkuineen. Käsite Arctic Babylon ja sen kolmas vaihe on käynnissä.

Murroksen ajureina ovat nyt taistelu ilmastomuutosta vastaan ja irtoaminen venäläisestä fossiilisesta polttoaineesta sekä kilpajuoksu Kiinan ohi. Suuret markkinat ja halpa työvoima eivät enää ohjaa talouttamme. Toimintaketjuja on lyhennettävä. Kyse on faktoriratkaisun viidennestä akselista ja sitä tukee aina syntyvä kuudes faktori. Tässä tekoäly ja sen pelitapa ei erehdy, se ei sisällä Babylonian tapaan inhimillisiä heikkouksiamme ja niiden mukanaan tuomaa romahdusta.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts