Kiusaamiskulttuuri ja kiusatut – algoritmien ja robotiikan vastaukset

Kiusaamiskulttuuri ja kiusatut – Mitä vastaa robotiikka ja tekoäly?

Fas est ab hoste doceri (Ovidus) – On sallittua ottaa oppia viholliselta.

21.10. 2023

Olen kirjoittanut paljon kiusaamisesta ja kiusaamiskulttuuristamme. Nämä artikkelini ovat olleet myös luetuimpien joukossa etenkin Suomessa kielellämme ne kirjoittaen. Ilmiö ei ole kadonnut, mutta sen luonne on muuttunut sekä samalla saanut aiempaa julmempia muotojakin. Kiusaajan muotokuva on samalla muuttunut sekin siinä missä tapamme asennoitua ja sietää kiusaamista. Sosiaalinen media on tuonut siihen kokonaan uuden sisällönkin. Kulttuuri on muuttunut. Faucibus urget – Ahdistaa niskassa.

On aika kysyä koneelta apua. Miten ystäväni ChatGPT on kokenut kielemme kautta kiusaamisen ja kiusaamiskulttuurimme. Voiko sen kertoa tavalla, joka olisi omaani ehkä helpommin havaittavissa sekä hoidettavissa? Pitemmittä puheitta, kysyttäköön algoritmeilta ja kielellämme, mitä kiusaaminen on robotiikan kokemana ja voiko sen ymmärtää myös kulttuurisena ilmiönämme? Olisiko uusi kulttuuri monelle kiusatulle myös onnen päivä? – ”Faustus dies.”

Mitä tarkoittaa kiusaaminen, kiusaamiskulttuuri

ChatGBT

Kiusaaminen viittaa käyttäytymiseen, joka on tarkoitettu vahingoittamaan, nöyryyttämään tai alistamaan toista henkilöä. Se voi ilmetä monin eri tavoin, kuten sanallisena, fyysisenä, sosiaalisena tai digitaalisena kiusaamisena. Kiusaaminen on yleensä toistuvaa ja jatkuu ajan kuluessa. Se voi aiheuttaa vakavia haittoja uhreilleen, kuten psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Kiusaamiskulttuuri puolestaan viittaa ympäristöön, jossa kiusaaminen on yleistä ja hyväksyttyä käytöstä. Tällainen kulttuuri voi vallita esimerkiksi kouluissa, työpaikoilla, urheilujoukkueissa ja muissa yhteisöissä. Kiusaamiskulttuuri voi olla haitallinen, koska se tukee kiusaamista ja estää sen lopettamisen. Se voi myös luoda ilmapiirin, jossa kiusaajat voivat toimia ilman seuraamuksia ja uhreja pidetään heikkoina tai huonoina.

Kiusaamisen vastustamiseksi ja kiusaamiskulttuurin muuttamiseksi tarvitaan usein koko yhteisön ponnisteluja. Tärkeää on lisätä tietoisuutta kiusaamisen haitoista, asettaa nollatoleranssi kiusaamiselle ja edistää empatiaa, kunnioitusta ja ystävällisyyttä toisia kohtaan. Kiusaamisen torjumiseksi on myös olemassa erilaisia ohjelmia ja resursseja, joita yhteisöt voivat käyttää.

Millaisia ovat kiusaajan motiivit

ChatGBT

Kiusaajien motiivit voivat vaihdella suuresti, ja ne eivät aina ole yksiselitteisiä. Kiusaaminen voi johtua monista eri syistä, ja se voi olla seurausta monimutkaisesta yhdistelmästä tekijöitä. Tässä on joitakin yleisiä kiusaamisen motiiveja:

 1. Valta ja kontrolli: Kiusaaja saattaa kiusata muita pyrkiessään saamaan valtaa ja hallintaa heidän yli. Tällainen kiusaaminen voi antaa kiusaajalle tunteen ylemmyydestä ja itsetunnon kohentumista.
 2. Kostaminen: Kiusaaminen voi olla reaktio johonkin aiempaan konfliktiin tai loukkaukseen. Kiusaaja saattaa haluta kostaa jollakin tavalla ja käyttää kiusaamista keinona tehdä niin.
 3. Huomion hakeminen: Joissakin tapauksissa kiusaaja voi kokea, että kiusaaminen tuo hänelle huomiota ja tunnustusta, vaikka se olisi negatiivista huomiota. Tämä voi olla erityisen totta tapauksissa, joissa kiusaaja tuntee itsensä huonosti ymmärretyksi tai huomiotta jätetyksi.
 4. Ryhmäpainetta: Kiusaamiseen voi liittyä ryhmäpaineita, etenkin kouluympäristössä. Kiusaaja saattaa kokea, että hänen on toimittava tietyllä tavalla ryhmänsä hyväksynnän saavuttamiseksi.
 5. Psyykkiset ongelmat: Jotkut kiusaajat saattavat itse kärsiä psyykkisistä ongelmista, kuten matalasta itsetunnosta, masennuksesta tai aggressiivisuudesta, ja purkaa näitä ongelmiaan muiden kiusaamiseen.

On tärkeää huomata, että kiusaaminen on aina tuomittavaa ja vahingollista käytöstä, riippumatta siitä, mikä kiusaajan motiivi saattaa olla. Kiusaaminen voi aiheuttaa vakavia haittoja uhreilleen, ja sen torjumiseksi tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä sekä kouluympäristössä että muissa yhteisöissä.

Millaisia ovat kiusatun selviytymiskeinot

ChatGBT

Kiusatun selviytymiskeinot voivat vaihdella yksilöittäin, mutta on olemassa joitakin yleisiä strategioita, joita kiusattu henkilö voi käyttää kiusaamistilanteen käsittelemiseen. Tässä on muutamia esimerkkejä:

 1. Puhu asiasta aikuiselle: Kiusaamisen ensimmäinen askel on puhua asiasta luotettavalle aikuiselle, kuten vanhemmalle, opettajalle, koulun terveydenhoitajalle tai koulupsykologille. He voivat auttaa sinua selvittämään tilanteen ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin.
 2. Ota yhteyttä ystäviin ja tuki verkostoon: Puhuminen ystävien ja tukiverkoston kanssa voi auttaa kiusattua saamaan tukea ja ymmärrystä. Tuki ystäviltä ja perheeltä voi auttaa kiusattua selviytymään vaikeista tilanteista.
 3. Pidä päiväkirjaa: Kirjoittaminen päiväkirjaa voi auttaa ilmaisemaan tunteita ja käsittelemään kiusaamista. Se voi myös auttaa kiusattua muistamaan yksityiskohdat ja tapahtumat, mikä voi olla hyödyllistä aikuisille, jotka haluavat auttaa.
 4. Opettele itsepuolustustaitoja: Itsepuolustustaitojen opettelu voi auttaa kiusattua tuntemaan itsensä itsevarmemmaksi ja antaa hänelle mahdollisuuden puolustaa itseään fyysisesti, jos se on tarpeen. Tärkeää on kuitenkin painottaa, että fyysinen väkivalta ei ole suositeltavaa, ja itsepuolustus pitäisi opettaa vain hätätilanteisiin.
 5. Rakenna vahva itsetunto: Vahva itsetunto voi auttaa kiusattua kestämään kiusaamista paremmin. Positiivinen ajattelu, itsensä hyväksyminen ja harrastusten harjoittaminen voivat auttaa vahvistamaan itsetuntoa.
 6. Hae ammattiapua: Tarvittaessa ammattiauttajat, kuten psykoterapeutit tai koulupsykologit, voivat auttaa kiusattua käsittelemään kiusaamisen aiheuttamia psyykkisiä haasteita ja tarjota tukea ja neuvontaa.

On tärkeää muistaa, että kiusaamisen uhri ei ole syyllinen kiusaamiseen ja että hänellä on oikeus saada apua ja tukea. Kiusaaminen on väärin, ja sen torjumiseksi on olemassa resursseja ja tukijärjestelmiä.

Aikuiset kiusaajina kiusaamiskulttuurissa, miten toimia?

ChatGBT

Kiusaaminen ei ole hyväksyttävää käytöstä missään yhteisössä, oli sitten kyseessä lapset tai aikuiset. Jos kohtaat tilanteen, jossa aikuiset ovat osallisina kiusaamisessa tai edistävät kiusaamiskulttuuria, voit harkita seuraavia toimenpiteitä:

 1. Reagoi kiusaamiseen:
  1. Älä sivuuta kiusaamista. Kiusaamiseen puuttuminen on tärkeää sen lopettamiseksi.
  1. Pyri suojautumaan, mutta älä mene itse konfliktiin, jos se voisi vaarantaa sinun tai muiden turvallisuuden.
 2. Raportoi kiusaaminen:
  1. Ota yhteyttä yhteisön tai organisaation vastuuhenkilöihin, kuten esimiehiin, johtajiin tai henkilöstöosastoon, ja kerro tilanteesta.
  1. Jos kiusaaminen tapahtuu työpaikalla, useimmissa maissa on lainsäädäntö, joka suojaa työntekijöitä kiusaamiselta. Ilmoita tilanteesta työpaikan esimiehille ja noudatetaan työpaikan sääntöjä ja määräyksiä.
 3. Dokumentoi tapaukset:
  1. Pidä kirjaa kiusaamistapauksista, mukaan lukien päivämäärät, kellonajat, paikat ja osalliset. Tämä voi auttaa sinua todistamaan kiusaamisen tapahtuneen.
 4. Etsi tukea:
  1. Kiusaamisen kohtaaminen voi olla tunnetasolla vaativa. Puhu tapahtumista ystävien, perheenjäsenten tai ammattilaisen kanssa saadaksesi tukea ja neuvontaa.
 5. Ota yhteyttä asianmukaisiin viranomaisiin:
  1. Jos kiusaaminen liittyy laittomaan toimintaan, kuten uhkailuun, fyysiseen väkivaltaan tai muuhun rikolliseen käytökseen, ota yhteyttä paikallisiin lainvalvontaviranomaisiin.
 6. Edistä kiusaamisen ehkäisyä:
  1. Kannusta organisaatiota tai yhteisöäsi luomaan selkeät säännöt ja politiikat, jotka kieltävät kiusaamisen.
  1. Osallistu kiusaamisen ehkäisykampanjoihin ja tietoisuuden lisäämiseen.

On tärkeää, että kiusaamista ei sallita, ja yhteisöt ja organisaatiot ovat vastuussa luomaan turvallisen ja kunnioittavan ympäristön kaikille jäsenilleen. Jokaisella on oikeus kunnioittavaan kohteluun, ja kaikkien tulisi tehdä osuutensa kiusaamisen torjumiseksi.

Miten menetellä, jos kiusaajana on esimies

ChatGBT

Jos esimies on kiusaaja, tilanne voi olla erityisen vaikea ja monimutkainen, mutta se ei silti saa jäädä käsittelemättä. Seuraavassa on joitakin toimenpiteitä, joita voit harkita, kun joudut kohtaamaan kiusaamista esimieheltä:

 1. Dokumentoi tapahtumat: Pidä tarkkaa kirjaa kaikista kiusaamiseen liittyvistä tapauksista. Kirjaa päivämäärät, kellonajat, paikat ja yksityiskohdat siitä, mitä tapahtui. Tämä auttaa sinua osoittamaan, että kiusaamista on tapahtunut.
 2. Puhu suoraan esimiehelle: Yritä ensin keskustella tilanteesta suoraan esimiehesi kanssa, jos se on turvallista. Saatat kertoa hänelle, miten käyttäytyminen on vaikuttanut sinuun ja pyytää muutosta käytökseen.
 3. Etsi tukea: Pyydä tukea luottamuksellisilta kollegoilta tai työtovereilta, jotka voivat olla todistajia kiusaamiselle. Heidän tukensa voi auttaa sinua vahvistamaan tapahtumat.
 4. Tutustu organisaation politiikkaan: Selvitä organisaatiosi kiusaamisen vastaiset säännöt ja politiikat. Ne voivat tarjota ohjeita siitä, miten käsitellä kiusaamista työpaikalla.
 5. Ota yhteyttä ylemmälle johdolle tai henkilöstöosastoon: Jos keskustelu esimiehen kanssa ei auta tai jos tilanne on vakava, ota yhteyttä ylemmälle johdolle tai henkilöstöosastoon ja kerro heille tilanteesta.
 6. Harkitse ulkoista tukea: Jos organisaatiosi ei ota asiaa vakavasti tai jos pelkäät kostotoimenpiteitä, harkitse yhteydenottoa ulkoiseen oikeudelliseen neuvonantajaan tai ammattiliittoon.
 7. Raportoi asia asianmukaisille viranomaisille: Jos kiusaaminen liittyy laittomaan toimintaan tai jos organisaatiosi ei puutu asiaan, harkitse yhteydenottoa asianmukaisiin sääntelyviranomaisiin tai lakiasiantuntijoihin.

On tärkeää suojella omaa hyvinvointiasi ja turvallisuuttasi, ja kiusaamisesta ei pidä vaieta, vaikka kiusaaja olisi esimies. Organisaatioiden tulisi tarjota turvallinen ilmapiiri, jossa kiusaamista ei hyväksytä, ja ryhtyä toimiin sen kitkemiseksi, riippumatta siitä, kuka kiusaaja on.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts