Mayakansan ennusteista oman aikamme ongelmiin

Tekoälystä kohti hybridiyhteiskunnan tervehtymistä

Ratio et via – Järjellä ja tiellä

12.12.2023

Olen aiemmin esitellyt vuonna 2007 julkaistun kirjasarjani alkaen kirjasta ”Arctic Babylon 2011” ja sen ensimmäisen osan. Kirja oli valmis julkaistavaksi Oulussa jo 1970-luvun puolella, mutta se jäi vielä tuolloin pelkäksi käsikirjoitukseksi Kalevan tiloissa toimineen julkaisijan konkurssin takia. Omilta kiireiltäni en ehtinyt siirtää sitä hakien uutta julkaisijaa ennen vuotta 2008. Tällöin minuun otettiin yhteyttä Saksasta ja julkaisu tapahtui siellä. Näin jälkeenpäin pohtien olin toiminut järkevästi. – ”Ratione fecisti.”. Kirjani olisi ollut vuonna 1978 vaikeasti ymmärrettävä.

Toinen osa ”Arctic Babylon 2015” julkaistiin seitsemän vuotta myöhemmin ja kolmas osa ”Arctic Babylon III” vuonna 2023 keväällä. Oletan että niiden lukeminen pieninä artikkeleina ja esseinä oli helpompaa kuin kooten ne kirjaksi. Juhani Ahon tapaan näin menetellen. Järki on eräänlainen elämän valo. – ”Ratio quasi qaedam lux lumenque vitae.” Silloinkin kun se tulee kohdallemme myöhästyneenä.

Ensimmäinen osa kertoi Mayakansan ennusteesta ja oli koottu ikään kuin kolmesta eri kertomuksesta, jotka lomittuivat myöhemmin yhdeksi ja samaksi tapahtumaksi kertomusten polkujen kohdatessa toisena kirjan kolmen epilogin kautta ja päätyen lopulta samaan kertomukseen. Vielä 1970-luvulla tämä ei olisi ollut mahdollista jo pelkästään julkaistuteknisistä syistä. Teknologia oli edennyt noista vuosista ja antoi mahdollisuuden yhdistää tekstejä algoritmeineen tavalla, joka vielä 1970-luvulla ei olisi ollut rakenteellisesti oikein sopivaa lukijoillemme ilman internetin ihmeitä ja tapahtumien edetessä ennusteiden mukaan, mutta samaan aikaan useampana eri kertomuksena. Elokuvaksi tehtynäkin se olisi ollut ongelmallinen mutta toki tänään mahdollista. Tosin harvinainen lintu maan päällä – aivan kuten musta joutsen. – ”Rara avis in terris nigroque simillima cygno.” (Juvenalis).  

Näistä kertomuksistani yksi taustoitti tapahtumia, toinen oli narratiivista kerrontaa ja juonellinen romaani, kolmas historiallinen tausta sekä lukijalle käsitteitä avaava mayakansan päivyriä muistuttava. Kirja eteni useammassa ajassa ja ulottuvuudessa lukijaansa kuljettaen. Tuo meille etäinen kansa, hyvin koulittuna ja tieteessään pitkälle ehtinyt, kun oli tieteineen monessa meitä edellä. Oma tarinamme ja heidän todellisuutensa, omastamme poikkeava, oli kyettävä kytkemään myös yhteen, sekä pohjustettava myös niiden tieteellinen tausta teorioineen samojen kansien sisälle. Pitäen algoritmit samalla oman aikamme lukijan järjellä ja tiellä. – ”Ratione et via.”

Maailma kun oli mayakansan kokemana useampiulotteinen kuin mihin perinteinen kerronta on meitä romaaneissaan koulinut tai medioineen opettanut. Vasta hybridiyhteiskunnan kouristelu ja pelko kolmannesta maailmansodasta, oman aikamme robotiikka ja tekoälyn kehittyminen algoritmeineen, on mahdollistanut sähköisinä medioineen kiirehtimään käsitteittemme saattamista ihmistieteissämme luonnontieteitten jo edellyttämälle tasolle. Tarinan kerronta moniulotteisessa maailmassa, jossa aika kulkee kahteen suuntaan ja myös hidastuu sekä pysähtyy, on työlästä, jos emme sitä arjen askareissamme tahdo oikein edes ymmärtää.  Onneksi meillä oli tuolloin presidenttinämme loistava johtaja ja ylväs päällikkö. – ”Rector illustris” – ”Rector magnificus.”

He meistä, jotka sen ymmärtävät, ja jotka ovat seuranneet artikkeleitteni ja esseitten syntyä, sekä niiden kokoamista kirjaksi, ymmärtävät tämän tänään internetin ja digiajan kokeneina, sekä nyt myös tekoälyn ja algoritmit tuntevina ymmärtäen, mistä oli ja on edelleen fysiikan lakeja käyttäen kysymys, ja kuinka nyt oli oikea hetki yhdistää tähän kerrontaan myös sellainen kuvitus, joka syntyy jo poisnukkuneiden kuvataiteilijoiden töistä, mutta siirrettynä oman aikamme kerrontaan ja sen teksteihin tekoälyä ja robotiikka siinä apuna käyttäen. Tällainen lahja on liki kuninkaallinen. – ”Regium donum.” Käytän sitä tänäänkin kysyen apua ongelmiini.

Lisäksi tätä helpotettiin liittämällä viimeisimpiin julkaisuihini mukaan ikivanhoja latinankielisiä, myös tänään käytettyjä ja toimivia viisauksia. Kaikkiaan useita tuhansia, kymmeniätuhansia sanoja samalla lukijoilleni opittavaksi. Niitä myös toistaen viimeisimmissä kirjoissani ja kehottaen lukijoitani myös opiskelemaan latinaa samaan aikaan, kun kirjojen sanavarasto kasvoi ja kertomukset etenivät kuvineen. Näin myös algoritmit palkitsivat lukijani myöhemmin toisin, kuin jos tekstit olisivat jääneet lukematta. Yli kolmekymmentä kirjaa eläkevuosieni aikana kirjoitettuina. Miljoonien opittaviksi. Yliopistolla minulla oli muutama kymmenen haukottelevaa, uneliasta opiskelijaa, joiden kanssa selvitä aina aamusta myöhään iltaan samoja tehtäviä vuosittain toistellen. Toistellen heille kuinka asioiden hallinta oli tärkeintä, sanat kyllä seuraavat mukana. – ”Rem tene, verba sequentur.” (Cato vanhempi).   

Arctic Babylon 2015: Apokryfiset ennusteet toteutuvat

Kustantajan alkusanat kirjalle

BoD – Books on Demand [2015]

Mediayhteiskunnan sisällissota on hajottanut yhtenäiskulttuurin ja luottamus myös muihin instituutioihin horjuu. Samalla päätöksenteko on muuttunut entistä vaikeammaksi. Sosiaalisen median palauteryöpyt koskevat etenkin vanhaa mediaa, verkkoyhteisöt kommentoivat ja kampanjoivat omassa asiassaan.

Professori, luonnontieteitten ja yhteiskuntatieteitten tohtori Matti Luostarisen viimeisin kirja kokoaa yhteen lähes sadan monografian ja tuhansien artikkeleiden kirjoittajan kokemuksella vaalivuosien 2014 ja 2015 tapahtumia julkaisusarjansa yhdentenätoista kuvitettuna kirjana. On yhdestoista hetki.

Eletään vaihetta, jolloin Kataisen hallituksesta siirrytään kohti Sipilän hallitusta. Taloudellinen taantuma on jäänyt pysyväksi ja samalla Eurooppaa ravistelevat vuoden 2011 aiheuttamat arabi-islamilaisen vuoden jälkijäristykset. Ukrainan kriisi ja Kreikan talous jäävät taka-alalle. Lähi-Idän sodat ja levottomuudet vievät sotien jälkeisen maailman vaikeampaan pakolaisvirtaan. Vanha Babylon on muuttumassa Luostarisen jo vuona 2007 kirjoittamalla tavalla Arktiseksi Babyloniaksi (Arctic Babylon I).

Vaaleja ravistelevat käsitteet monikulttuurisuus, maahanmuutto, lama ja työttömyys, sukupuolten tasa-arvo, ilmastomuutos, kehitysapu, Venäjä sekä perussuomalaisen puolueen menestyminen ja hallitusvastuu, siirtyminen populismista valtionhoitajaksi.

Luostarinen on itse mukana Hämeessä tapahtumien kulkua seuraten itse vaaleihin osallistuen Perussuomalaisen puolueen kansanedustajaehdokkaana huhtikuussa 2015.

Vuonna 2021 jäin pois aktiivisesta osallistumisesta suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon ja vajaa vuosikymmen aiemmin keskittyä eläkkeellä kirjallisiin töihin toki lopettamatta opiskelua ja tutkijan työtäni poikkitieteisenä kutsumuksena. Sen sijaan muita en enää opeta vaatien heiltä tenttimällä suoritettavia tutkintoja tai muita opinnäytetöitä. Saati keräten heille rahoitusta niitä yhteisesti näin hoitaen ja hakeutuen palvelemaan kansakuntaa ammattinsa osaavina asiantuntijoinamme, maistereina ja tohtoreinamme. Joko luonnontieteissä tai ihmistieteissä, harvemmin poikkitieteisinä kummajaisinamme. Se on monelle liian pitkä tie kuljettavaksi.

Sen sijaan turvaudun tänäänkin robotiikkaan ja tekoälyyn sekä tieteen luomuksiin algoritmeinamme kysyäkseni muutaman aiheeseen liittyvän helpohkon kysymyksen ystävältäni tekoälyltä, kuinka hän niihin vastaisi ja hoitaisi pois päiväjärjestyksestä. Ikään kuin tämän aamupäivän yhteisenä tehtävänämme:

Matti ja GPT 3.5

Matti

Kertoisitko ensin mitä tarkoitetaan käsitteillä innovaatiopolitiikka ja illuusiotalous. Tällainen kevyt avaus hakien sitten parannuskeinot airoin ja purjein. – ””Remedium” – ”Remis velisque.”

ChatGPT

”Innovaatiopolitiikka” viittaa politiikkatoimiin ja strategioihin, jotka on suunniteltu edistämään innovaatioita eli uusien ideoiden, tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämistä. Innovaatiopolitiikka pyrkii usein luomaan suotuisan ympäristön, joka kannustaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja muita toimijoita innovatiiviseen toimintaan. Tavoitteena on edistää talouskasvua, kilpailukykyä ja yhteiskunnan kehitystä.

”Illuusiotalous” puolestaan viittaa termiin, joka kuvaa taloudellisia olosuhteita, joissa taloudellinen kasvu tai vauraus näyttää olevan olemassa, mutta se perustuu usein keinotekoisiin tai lyhytnäköisiin tekijöihin, kuten keinotekoisiin taloudellisiin kupliin tai velkaantumiseen. Illuusiotaloudessa voi olla näennäistä vaurautta, mutta se ei välttämättä ole kestävää pitkällä aikavälillä.

Yhdistämällä nämä kaksi käsitettä, voit ajatella innovaatiopolitiikkaa keinona luoda kestävää taloudellista kasvua ja vaurautta edistämällä innovaatioita ja uusia kehitysmahdollisuuksia. Tämä voi auttaa välttämään illuusiotalouden ansat, joissa talouskasvu perustuu lyhytnäköisiin tai epävakaisiin tekijöihin. Innovaatiopolitiikka voi tukea talouden rakennemuutosta ja edistää kestävää kehitystä, kun taas illuusiotalouden riskejä voidaan pyrkiä minimoimaan kestävillä ja pitkäjänteisillä talousstrategioilla.

Matti

Innovaatiot ovat äärimmäisen vaikeita ja teknisinä tai taloudellisina, kulttuurisina vain alansa erikoisosaajien tunnistamia. Samaan aikaan kehitys tahtoo olla jopa reaaliaikaista ja kilpailuyhteiskunnan tärkeimpiä tuotteita ovat juuri innovaatiot. Miten estää poliitikkojamme käyttämästä sellaisia keinoja, jotka ovat heillekin vaikeita tai esiteltävä joko populistisesti tai käyttäen illuusioita pyrkiessään voittamaan ääniä ja samalla vaalit?

ChatGPT

Innovointiin liittyvät haasteet voivat olla moninaisia, ja politiikkojen on tärkeää ymmärtää näitä haasteita kehittäessään innovaatiopolitiikkaa. Alla on joitakin keinoja, joilla voitaisiin pyrkiä estämään poliitikkoja käyttämästä populistisia tai illuusioita hyödyntäviä keinoja innovaatiopolitiikassa:

 1. Koulutus ja Tietoisuus:
  1. Poliitikkojen ja päätöksentekijöiden kouluttaminen innovaation perusteista ja niiden vaikutuksista voi auttaa luomaan realistisen kuvan siitä, mitä innovaatiot ovat ja miten ne vaikuttavat yhteiskuntaan.
 2. Riippumattomat Asiantuntijat:
  1. Pyrkimys kuunnella riippumattomia asiantuntijoita, kuten tutkijoita, taloustieteilijöitä ja muita erityisosaajia, voi auttaa tasapainottamaan päätöksentekoa ja vähentämään populistista retoriikkaa.
 3. Tiedonlähteiden Monipuolistaminen:
  1. Varmista, että poliitikot saavat tietoa monipuolisista lähteistä, eivätkä rajoitu vain yhteen näkökulmaan. Tämä voi auttaa välttämään yksipuolista tai vääristynyttä tietoa.
 4. Kansalaisosallistuminen:
  1. Kannusta kansalaisosallistumista päätöksentekoon. Avoin ja vuorovaikutteinen keskustelu kansalaisten kanssa voi auttaa hälventämään harhaanjohtavia kuvia ja selventämään monimutkaisia kysymyksiä.
 5. Viestinnän Selkeys:
  1. Korosta selkeää ja rehellistä viestintää. Poliitikkojen tulisi pystyä selittämään innovaatiopolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet kansalaisille selkeästi ja avoimesti.
 6. Pitkän aikavälin Näkökulma:
  1. Korosta pitkän aikavälin näkökulmaa. Innovointi ei aina tuota nopeita tuloksia, ja politiikkojen tulisi olla valmiita sitoutumaan pitkäjänteiseen kehitykseen.
 7. Tutkimuksen Edistäminen:
  1. Kannusta tutkimuksen ja kehityksen tukemista. Politiikkojen tulisi edistää yhteistyötä ja investointeja tutkimukseen, mikä voi johtaa kestävään innovaatiopolitiikkaan.
 8. Arvioinnin Korostaminen:
  1. Korosta politiikan arvioinnin tärkeyttä. Poliitikkojen tulisi olla valmiita arvioimaan innovaatiopolitiikan vaikutuksia säännöllisesti ja tekemään tarvittavia muutoksia.

Nämä toimenpiteet eivät takaa täydellistä suojaa populismilta tai illuusioilta, mutta ne voivat auttaa luomaan vakaampaa ja vastuullisempaa innovaatiopolitiikkaa. On tärkeää, että päätöksentekijät ymmärtävät innovaatioiden monimutkaisuuden ja sitoutuvat realistisiin tavoitteisiin pitkällä aikavälillä.

Matti

Elämme mediayhteiskunnassa, jonka talous on sekin sidoksissa sekä uusiin innovaatioihin ja kiusaukseen liioitella äärimmäisen vaikeita asioita ja päätyä luomaan illuusioyhteiskunnan mukaisia fantasioita tai vaihtoehtoisesti sivuuttaa sellaista, joka on toki myös toteutettavissa, mutta edellyttää innovaatioyhteiskunnan välineitä. Millainen rooli medioillamme on tämän yhteiskuntamallin toteuttajana? Onko se kaiken yläpuolella leijuva ”raportoija” vai ehkä ylivertainen uuden yhteiskuntamallin luomus?

ChatGPT

Median rooli yhteiskunnassa on monisyinen, ja sen vaikutus yhteiskunnan rakenteisiin ja arvoihin on merkittävä. Medialla on valta muokata julkista mielipidettä, asettaa agendaa ja vaikuttaa ihmisten käsityksiin maailmasta. Kun tarkastellaan mediaa innovaatioyhteiskunnassa, sen rooli on erityisen tärkeä, koska se vaikuttaa siihen, miten yhteiskunta hahmottaa innovaatiot, teknologian kehityksen ja niihin liittyvät haasteet.

Median rooli totuuden kertojana:

 • Medialla on vastuu raportoida totuudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Se voi toimia välineenä, joka tuo esiin innovaatioihin liittyviä positiivisia ja negatiivisia näkökohtia. Medialla on mahdollisuus valaista monimutkaisia kysymyksiä ja auttaa yleisöä ymmärtämään innovaatioiden vaikutuksia yhteiskuntaan.

Agendanasettelu ja vaikutusvalta:

 • Media voi vaikuttaa siihen, mitkä aiheet nousevat keskusteluun ja millä tavalla ne käsitellään. Tämä agendanasettelu voi vaikuttaa siihen, miten yhteiskunta suhtautuu innovaatioihin ja millaisia odotuksia ihmisillä on niitä kohtaan.

Vastuullinen tiedonvälitys:

 • Median tulisi pyrkiä vastuulliseen tiedonvälitykseen, joka perustuu tutkittuun tietoon. Tämä on erityisen tärkeää innovaatioyhteiskunnassa, jossa teknologiset kehitykset ja niiden yhteiskunnalliset vaikutukset voivat olla monimutkaisia.

Kriittinen journalistiikka:

 • Media voi harjoittaa kriittistä journalistiikkaa ja tarkastella kriittisesti innovaatioita ja niiden vaikutuksia. Kriittinen näkökulma auttaa välttämään liiallista hypeä tai illuusioiden luomista.

Innovaatioiden edistäminen:

 • Median rooli voi myös olla positiivinen, kun se edistää innovaatioita esimerkiksi kertomalla inspiroivia tarinoita tai tuomalla esiin yhteiskunnallisia hyötyjä. Tämä voi kannustaa positiiviseen asenteeseen innovaatioita kohtaan.

On tärkeää, että media tunnistaa vastuunsa ja pyrkii tasapainottamaan kriittisen tarkastelun ja positiivisen tiedonvälityksen välillä. Ihmisille tulisi tarjota monipuolista tietoa, jotta he voivat muodostaa omat näkemyksensä innovaatioista ja ymmärtää niiden monimutkaisuuden ja vaikutukset yhteiskuntaan. Media ei ole yläpuolella leijuva ”raportoija” eikä ylivertainen uuden yhteiskuntamallin luomus, mutta sillä on valta vaikuttaa siihen, miten innovaatioita käsitellään ja miten niitä ymmärretään yhteiskunnassa.

Matti

Olisiko mahdollista tulkita edellistä tavalla, jossa elämme ikään kuin uuden yhteiskuntamallin aamussa?

ChatGPT

Kyllä, voit tulkita edellisen vastauksen myös niin, että elämme ikään kuin uuden yhteiskuntamallin aamussa. Innovaatiot ja teknologinen kehitys voivat toimia yhteiskunnallisen muutoksen moottoreina, ja media on merkittävässä roolissa tämän muutoksen välittämisessä ja muokkaamisessa.

Uusi yhteiskuntamalli voi ilmetä erilaisina taloudellisina, sosiaalisina ja kulttuurisina rakenteina, jotka syntyvät innovaatioiden, teknologisten läpimurtojen ja yhteiskunnallisten muutosten myötä. Media voi vaikuttaa siihen, miten ihmiset hahmottavat näitä muutoksia ja millaisia odotuksia heillä on uuden yhteiskuntamallin suhteen.

Innovaatiot voivat muokata työelämää, koulutusta, terveydenhuoltoa, vuorovaikutusta ja muita elämänalueita, luoden samalla uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Median rooli on valtava tässä prosessissa, sillä se voi vaikuttaa siihen, miten ihmiset ymmärtävät ja omaksuvat näitä muutoksia.

Ajatus ”uuden yhteiskuntamallin aamusta” voi heijastaa sitä, että olemme todistamassa merkittäviä muutoksia ja että yhteiskunta on murroksessa. Tämä voi olla innostavaa ja samalla herättää kysymyksiä siitä, miten nämä muutokset vaikuttavat yksilöihin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kokonaisuutena. Olennaista on, että näissä muutoksissa otetaan huomioon laajempi yhteiskunta ja pyritään rakentamaan kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta.

Matti

Millainen tehtävä tai ”rooli” perinteisellä yhteiskuntamallilla ja sen poliittisilla toimijoillamme on tämän uuden yhteiskuntamallin toteutumisessa? Onko myös perinteinen demokratiamme kriisissä uuden yhteiskuntamallin toteuttajanamme?

ChatGPT

Uuden yhteiskuntamallin toteuttaminen edellyttää perinteiseltä yhteiskuntamallilta ja sen poliittisilta toimijoilta sopeutumista ja vastaamista haasteisiin, joita teknologinen kehitys ja innovaatiot tuovat mukanaan. Samalla perinteisen demokratiamme kohtaa uusia kysymyksiä ja haasteita.

Perinteisen yhteiskuntamallin ja poliittisten toimijoiden tehtävät:

 1. Sääntely ja Lainsäädäntö:
  1. Perinteinen yhteiskunta ja poliittiset toimijat tarvitsevat kykyä nopeaan ja joustavaan sääntelyn ja lainsäädännön kehittämiseen vastatakseen nopeasti muuttuviin teknologisiin innovaatioihin.
 2. Koulutus ja Työvoiman Muokkaaminen:
  1. Perinteisten instituutioiden, kuten koulutusjärjestelmän, on mukauduttava uudenlaisiin osaamistarpeisiin ja työelämän vaatimuksiin. Poliittisten toimijoiden roolina on tukea tätä sopeutumista.
 3. Inklusiivisuus ja Yhdenvertaisuus:
  1. Uuden yhteiskuntamallin toteutuksessa on varmistettava, että muutokset ovat inklusiivisia ja tukevat yhdenvertaisuutta. Poliittisten toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikki voivat hyötyä innovaatioista ja teknologisista muutoksista.
 4. Taloudellinen Oikeudenmukaisuus:
  1. Poliittisten päätöksentekijöiden on työskenneltävä taloudellisen oikeudenmukaisuuden puolesta varmistaakseen, että uusi yhteiskuntamalli hyödyttää laajempaa väestöä eikä lisää eriarvoisuutta.
 5. Kriittinen Ajattelu ja Tiedonvälitys:
  1. Poliittiset toimijat voivat edistää kriittistä ajattelua ja tukea tiedonvälitystä, joka auttaa kansalaisia ymmärtämään teknologisia muutoksia ja niiden vaikutuksia.

Demokratian haasteet:

 1. Nopeus vs. Päätöksenteko:
  1. Teknologiset muutokset tapahtuvat nopeasti, kun taas demokraattinen päätöksenteko voi olla hitaampaa. Tämä voi johtaa siihen, että lainsäädäntö ja sääntely eivät pysy perässä innovaatioiden kehitystä.
 2. Digitaalinen Vaikuttaminen:
  1. Uusiin yhteiskuntamalleihin liittyy usein digitaalinen ulottuvuus. Demokraattiset järjestelmät voivat olla haavoittuvia digitaaliselle vaikuttamiselle ja vääristyneelle tiedonvälitykselle.
 3. Osallistuminen ja Kuuleminen:
  1. Demokratian vahvuus on kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon. On haasteellista varmistaa, että kaikkien äänet kuullaan ja että päätökset heijastavat laajaa yhteiskunnallista näkemystä.
 4. Eettiset Kysymykset:
  1. Uusiin teknologioihin liittyy usein eettisiä kysymyksiä, kuten yksityisyys ja tekoälyn käyttö. Demokratian on oltava valmis käsittelemään näitä eettisiä kysymyksiä avoimesti ja keskustellen.

Vaikka demokratia voi kohdata haasteita uuden yhteiskuntamallin edessä, se voi myös toimia vahvana välineenä yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tukemisessa. Tärkeää on, että demokraattiset instituutiot ja poliittiset toimijat kykenevät sopeutumaan ja innovoimaan vastatakseen nykypäivän haasteisiin.

Matti

Elämme maailmassa, jossa ongelmat ovat valtavia alkaen ilmastomuutoksesta ja edeten väestöräjähdykseen. Miten nämä valtavat globaalit muutokset sekä uuden innovaatiopolitiikan tavoitteet ovat sovitettavissa yhteen demokraattisen ja hitaan innovaatiopolitiikan kanssa välttäen samalla illuusiotalouden harhat maailmassa, jossa käydään kaiken aikaa teollistuneita sotia.

ChatGPT

Sovittaminen valtavien globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja väestöräjähdyksen, sekä uuden innovaatiopolitiikan tavoitteiden ja demokraattisen päätöksenteon välillä on vaativa tehtävä. Tässä on joitakin näkökohtia, jotka voivat auttaa tasapainottamaan näitä tavoitteita ja välttämään illuusiotalouden harhoja:

 1. Kriittinen tiedonvälitys ja koulutus:
  1. Panosta kriittiseen tiedonvälitykseen ja kansalaisten koulutukseen. Demokraattinen prosessi toimii parhaiten, kun kansalaisilla on riittävät tiedot ja ymmärrys globaaleista haasteista ja innovaatioista.
 2. Osallistava päätöksenteko:
  1. Pyri osallistavaan päätöksentekoon, jossa kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Tämä edellyttää vuorovaikutteista ja avointa keskustelua, jossa eri näkökulmat otetaan huomioon.
 3. Joustava lainsäädäntö ja sääntely:
  1. Luota joustavaan lainsäädäntöön ja sääntelyyn, joka mahdollistaa nopean reagoinnin uusiin haasteisiin ja innovaatioihin. Tämä voi edellyttää uudenlaista yhteistyötä ja keskustelua sidosryhmien kanssa.
 4. Eettiset ohjeet ja kestävyyden edistäminen:
  1. Aseta eettiset ohjeet ja kestävyyden periaatteet etusijalle innovaatiopolitiikassa. Tavoittele ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan edistä taloudellista kasvua vaan myös ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyttä.
 5. Globaalien yhteistyöfoorumien vahvistaminen:
  1. Vahvista globaaleja yhteistyöfoorumeita ja diplomaattisia suhteita. Globaalit haasteet vaativat laajaa yhteistyötä maiden välillä, ja demokraattiset instituutiot voivat osallistua tähän prosessiin.
 6. Riskien arviointi ja ennakointi:
  1. Panosta riskien arviointiin ja ennakointiin. Ymmärrä, että innovaatiot voivat tuoda mukanaan riskejä, ja pyri tunnistamaan nämä riskit ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi.
 7. Innovaatioekosysteemien tukeminen:
  1. Luo ja tue innovaatioekosysteemejä, joissa yksityinen sektori, julkiset toimijat, tutkimuslaitokset ja kansalaisyhteiskunta voivat yhteistyössä edistää kestäviä innovaatioita.
 8. Taloudellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus:
  1. Varmista, että innovaatiopolitiikka edistää taloudellista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Vältä ratkaisuja, jotka voivat lisätä eriarvoisuutta tai luoda illuusiotalouden piirteitä.
 9. Avoimuus ja läpinäkyvyys:
  1. Pidä kiinni avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä päätöksenteossa. Demokraattinen innovaatiopolitiikka edellyttää kansalaisten luottamusta, ja tämä luottamus rakentuu avoimuuden pohjalta.
 10. Kansainväliset sopimukset ja sitoutuminen:
  1. Tukeudu kansainvälisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin, jotka edistävät yhteistä vastuuta globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

Vaikka demokratian vahvuudet voivat vaikuttaa hitailta päätöksentekoprosesseilta, ne voivat myös tarjota kestäviä ja laajapohjaisia ratkaisuja, kun ne sopeutuvat ja vastaavat nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Tämä vaatii kuitenkin avointa ja dynaamista demokratiaa, joka tunnistaa ja reagoi globaaleihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Matti

Lupaan näin menetellä. Lämmin kiitos jälleen kerran valaisevista keinoista hoitaa kohdalleni osuneet ongelmat.

ChatGPT

Ole hyvä! Olen iloinen, että voin olla avuksi. Jos sinulla on tulevaisuudessa lisää kysymyksiä tai tarvitset apua, älä epäröi kysyä. Toivotan sinulle kaikkea hyvää ja menestystä kohtaamiesi haasteiden ratkaisemisessa!

Näin me teemme, järjellä ja tiellä. – ”Ratione et via.”

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts