Muistelmien varjosta

Muistelmiani kootessa ”Muistelmakira – NYT” työtä helpotti oman aikamme nettiympäristö. Jos olet kirjoittanut päivittäin sähköisiin medioihimme ja myös työnantajasi on hivenen seurannut aikaansa ja ainakin muutaman kirjan huomannut tallentaa, silloin aivan kaikkea ei ole tarvis siirtää uudelleen muistelmiinsa. Samalla voit välttää sellaista ongelmaa, johon vaikkapa liian tiiviiseen pääkirjoitukseen asiansa kirjoittava journalisti joutuu tuon tuosta, liki päivittäin.

Otetaan aihe, joka on maailmaa halaileva ja samalla kärjistetään tavalla, joka on kaukana artikkelin toimittajan alkuperäisistä hyvistä aikomuksista. Tuoreimmasta esimerkistä kirjoitin eilen kuvaten kuinka kokenut kirjoittaja Saska Saarikoski oli ympännyt liikaa asiaa kovin lyheen pääkirjoitukseen (HS 3.4).

Usein tämä ilmiö iskee juuri luetun mittavan tekstimäärän jälkeen ja tätä kirjailijan on etenkin varottava. Romaani kun syö kuin sika ja sen sian jäljet näkyvät pian omassa tekstissäkin. Niinpä romaania kirjoitettaessa on varottava, mitä tuolloin seuraa ja lukee, on eristäydyttävä muusta maailmasta. Tämä sama pätee myös tiedettä tehtäessä. Etenkin jos se on yhteiskuntatieteistä ja humanistisia aiheita sivuavaa, uuden tutkimista mutta ikivanhoin menetelmin. Uusimmat menetelmät ovat turvallisempia ja lähellä luonnontieteitten parhaimpia menetelmiämme.

Näistä oman aikamme narratioista petollisin on kuitenkin televisio ja muut sellaiset sähköiset välineet, joiden keino koukuttaa on paljon petollisempaa kuin takavuosien romaanien. Tämän ilmiön seurauksena etenkin yhteiskuntatieteinen saa yhä enemmän painoarvoa humanististen aineitten tapaan niistä medioistamme, jotka ovat luonteeltaa ideologisia, poliittisia sisällöltään.

Vastaavasti luonnotieteet, etenkin niiden kova ydin, on paljon kauempana oman arkemme myös viihteellisestä tuotannosta ja sen saamasta narratiosta, siis sähköisten medioittemme päivittäisestä tuotannosta. Tämä on tärkein selittäjä sille, miksi yhteiskunnallinen ja humanistinen tiede joutuu taistelemaan sellaisten voimien puristuksessa, josta laboratoriotieteiden edustajat eivät joudu osallisiksi.

Varmasti me arvostamme sekä ihmis- että luonnontieteittemme tuloksia ja tekijöitä, mutta toinen joutuu yhtenään tekemisiin sellaisten ilmiöitten kanssa, joita kuka tahansa kokee ilman minkään maailman alan tutkijan koulutusta osana arjen elämäänsä. Kun näistä aiheista kirjoitat, sinulla on lukijoita monin verroin enemmän kosketellessasi aiheita, jotka ovat lukijoille arjessa eläen arkoja, usein ideologisia ja poliittisia, omaa psyykettä ja perinteisiä tietoja järkyttäviäkin, joista tulisi kyetä löytämään muutakin sanottavaa, kuin peitellyin sanakääntein esitetty, ja aina jonkun ideologisella tavalla maalitettava tutkimuksen löydös.

Se että onnistut tuossa tieteen popularisoinniksi kutsutussa tehtävässä, on mahdollista vain viittamalla samalla teksteihin, jotka on kirjoitettu myös aiemmin ja jotka ovat samalla läpäiseet tiedeyhteisön tiukan seulankin. Ikävä kyllä lukijasi sosiaalisessa mediassa eivät ole tuota seulaa seuranneet. Joudut petojen raadeltavaksi ja ilman sellaisia aseita, joita tiedeyhteisö toisilleen jakelee. Se on vain siedettävä tai pysyttävä oman tiedeyhteisön turvissa, suojatyössä sieltä ikinä ulos uskaltautumatta.

Se vaan ei ole mahdollista ja niinpä on käytettävä myös uuden median keinoja, liittämällä loppuun riittävää määrää sellaisia, myös sähköisiä dokumentteja, joiden kimppuun edes maalittajat ja tekstejämme uuteen uskoon muokkaavat eivät ole matkan varrella kyenneet.

Niinpä esimerkkinä vaikkapa muistelmistani puuttuvat kokoneen lopusta nyt kirjaamani sähköiset julkaisut, joita ilman muistelmat eivät olisi edes syntyneet. Tämän kirjoituksen loppuun voisin siirtää vaikkapa nämä julkaisut. Jokaisessa on lisäksi lähdeluettelo usein sadoista alan tutkijoiden julkaisuistamme:

Viimeisimmät julkaisut aiheesta:

Latest publicatios

Matti Luostarinen 2007. Arctic Babylon 2011. BoD, s. 560. Kirja myynnissä kaikissa verkostokirjakaupoissa. Kirjan esite löytyy niin ikään verkkokirjakauppojen www.Bookplus.com ja kustantajan www.BoD.com sivuilta ja helpoimmin Googlesta kirjan nimellä “Arctic Babylon Luostarinen” hakien.

Matti Luostarinen 2007. Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit. The Webblogs and web environmet in innovation processes. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, julkaisusarja A, 102. Jokioinen, s. 556.

www.mtt.fi/met/pdf/met102.pdf

Kirja sisältää blogiartikkeleja vuosilta 2006-2007 , globaalin analyysin alkaen noin 30 miljoonan blogaajan webympäristöstä ja klusteriluokitusten kautta etenevästä delfi- ryhmien tyypityksestä ja innovaatioprosesseista niiden välillä sekä kirjan lopussa olevasta loppuraportista. Raportissa laaja englanninkielinen yhteenveto ja runsas kuvitus (noin sata värikuvaa kirjailijan ja tutkijan omista veistoksista)

Matti Luostarinen 2008. Edellisistä kirjoista laaditut tieteelliset artikkelit ja niiden kongressijulkaisut. Pidetty IASP:n (International Association of Science Parks) maailmankonferenssissa Johannesburgissa 13-17.9 2008 ( Global Blog, Weblogs and Blogosphere, innovation processes and web environment. Global economy in relation to success of STP,s. XXV IASP World Conference 13-17.9. 2008, Johannesburg) ja Humboldt yliopistossa 6-9.4 2008 Berliinissä (Blog, Blogosphere, innovaation diffuusion and location processes in the rural and urban web environment – Global and local models. International Conference of Impact Assesment and Land Use Changes, April 6th-9th Humbold University, Berlin, 106-107)

Matti Luostarinen 2008. Blogiartikkelit noin 100 kappaletta www.Bulevardi.fi ja Pekingin olympialaisia koskeva artikkelisarja (magasiini) 24 kpl www.Bulevardi.fi

Matti Luostarinen 2008. Blogiartikkelit. www.mattiluostarinen. tai www.clusterart.org Sisältää myös kuvataiteen maalaukset ja veistokset sekä niiden esittelyn sekä henkilöesittelyn ja avainkäsitteiden kuvaukset.

Matti Luostarinen 2008. Lehtiartikkelit. Katso Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) julkaisujen esittely www.mtt.fi tai kotisivu www.mattiluostarinen.fi kohta “luokitellut julkaisut“.

Matti Luostarinen 2005. Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka. Ecological cluster and innovation policy. Maa- ja elintarviketalous 70. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Jokioinen, s. 288. (Toinen väitöskirja)

www.mtt.fi/met/pdf/met70.pdf

Matti Luostarinen 2005. Klusteritaiteen ja taiteen klusterin manifesti. Forssan kirjapaino, s. 48. (Kirja loppunut kustantajalta, voi tilata kirjoittajalta, sisältää taidekirjana runsaan kuvituksen)

Matti Luostarinen 2004. Innovaatiostrategia ja -kapasiteetti. Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka. Maa- ja elintarviketalous 45. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Jokioinen, s. 204.

www.mtt.fi/met/pdf/met45.pdf

Matti Luostarinen (2008). Global blogs, weblogs and blogosphere, innovation processes and web environment. Global economy in relation to success of STP’s. IASP. Bookstore, Books, 33 s.

Matti Luostarinen (2009) Uusmedia ja kansalaismedia verkosto- ja klusteritalouden tuotteina innovaatiopolitiikassa. New and Social media as a production of cluster and network economy in innovation policy. BoD, Norderstedt, Saksa. 504 s.

Matti Luostarinen (2009). Perinteisen printtimedian artikkelit, ks. julkaisuluettelo, 26 artikkelia www.clusterart.org tai www.mattiluostarinen.fi

Matti Luostarinen (2009). Sähköinen media ja blogiartikkelit 60 julkaisua, ks. julkaisuluettelo www.clusterart.org tai www.mattiluostarinen.fi

Muut julkaisut löytyvät kirjan ”Muistelmakirja – NYT, The way of my life” lopusta. Senkin voi avata jo sähköisenä sivustoltani www.clusterart.org. Eikä maksa mitään.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts