Rasismin kesä 2023

Qualis arvis, talis cantus – Millainen lintu, sellainen laulu.

01.09. 2023

Vuosi 2023 ja sen kevät ja kesä olivat ikään kuin tarkoitettuja muinaisen Suomen muistolle. Se muistutti ajasta laatien maalle vuoden 2017 tapaan muistelmakirja: ”Finland’s big year 2017 – Suomi sata”. Uutta oli robotiikka sekä algoritmien käyttö kansallisessa pääomassamme, joka syntyi artikkeleistani ja muuttui taideteoksiksi.  Kulje siis kanssani – kulje itsesi kanssa – ”Vade necum – vade tecum”, Friedrich Nietzscheä lainaten. Stereotyyppinen käyttäytyminen lisääntyi alkaen Aku Ankasta ja edeten medioihimmekin. Ilmiö oli vanhastaan läheinen kumppani ja samalla voimavara. Aivan kuten peiliin katsoen – Veluti in speculo. Purjein ja airoin – Velis et remis. Joko rukouksella tai rahalla – Vel prece vel pretio. Kirjani ”Social media economy and strategy” oli ehkä luetuin ja yliopistoissamme maailmalla tentityin kirjani runsaan sadan joukosta. Heti perään syntyi tarve kirjoittaa otsikolla ”Hybridiyhteiskunnan kouristelu”. Myöhemmin Suomi sai EU:n ylläpitämän alan tutkimuslaitoksensakin. Vain vuotta aiemmin olin julkaissut kirjani ”Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma”. Varoen vääriä sanoja. ”Verba falsa”. Poikani Veli-Matti hoiti robotiikan ja toimitustyön tyttäreni Outi. Samalla muutimme verbaalisen osan kirjaamme kuvataiteiksi, tekoälyä ja globaalia kieltä, latinaa ja sen ikivihreitä viisauksiamme viljellen. Ne ovat upeita, joskus kuin sairaan miehet unet. ”Velut aegri somnia” (Horatius). Olimme siirtyneet uuteen vaiheeseen, sen poikki- ja monitaiteiseen aikaan.

Teksti on viimeisimmän kirjani takakannesta, sen ensimmäisestä luonnoksesta. Oletan että sitä on vielä lyhennettävä, jolloin lukijan on tyydyttävä tämän artikkelin ja kirjan antiin. Näin on käynyt usein ennenkin ja etenkin opinnäytteitä tehtäessä. Väitöskirjaa joudut lyhentämään ja lopulta siihen jää vain runko alkuperäisestä. Nipuksi alkujaan aiottu väitös liitteineen muuttuukin vaatimattomaksi yhteenvedoksi monografiana. Samalla työn ohjaajatkin vaihtuvat tai riitelevät keskenään. Yliopiston hallinto puuttuu näihin riitoihin ja väittelijä joutuu osaksi yhteistä tikkataulua. Millaisena taiteilijana tuhoudunkaan. – ”Qualis artifex pereso!” (Nero, Suetonius). Millainen isäntä sellainen orja. – ”Qualis erus talis et servus.” (Petronius). Millainen lintu, sellainen laulu. – ”Qualis arvis, talis cantus”.

Tällaiset kertomukset ovat hyvin suomalaisia. Elämä ei tarjoa aina vain helppoja menestystarinoita meidän suomalaisten osaksi. Ne on otettava vastaan moittimatta syntyperäämme tai rajanaapureitamme. Olemme oppineet ottamaan vastaan vyön alle tulevat iskut tai osumat, joiden tarkoitus on ollut kokonaan toinen kuin mitä myöhemmin tuloksesta voisi lukea. Olemme olleet vain väärässä paikassa mutta oikeaan aikaan tai päinvastoin. Kun vallassa oleva voi käyttää välineitään sokeasti ympäristöään hävittäen, maastoutuminen on ainut tapa vältellä omalle kohdalle syntyvät vahingot. Peto ei nuku koskaan ja pedon luku on sekin aina sama. – ”Numquam dormio” – ”Numerus bestiae.” Vain raha käyttäytyy odotetusti. Se on saitureiden jumala ja ahneiden toivo. – ”Nummus avarorum deus est et spes cupidorum.”   

Kesä 2023 muistetaan Ukrainan sodan jatkona ja laajenemisena käyttäen aseena myös valtaisan joen padonneen rakenteen räjäyttämistä sekä hukuttaen jokilaakson kylät ja kaupungit viljelmineen tekoaltaiden vesien virrata huuhtoen kaiken tieltään kohti alajuoksun dyynejä ja merta. Vastaava pienoiskoossa syntyisi, jos oma Kemijokemme tyhjennettäisiin kerralla Sompion altaista, Lokan ja Porttipahdan salpaavat esteet räjäyttäen. Jälki olisi Kemijoen alajuoksulla rumaa, mutta vain murto-osa siitä mitä Ukrainassa koettiin. Tähän sopii Suomen ilmavoimiemme motto: ”Qualitas potentia nostra”. – Laatu meidän voimamme.

Se että Ukraina vastasi myöhemmin myös räjähteillä, ulottaen ne Venäjän niihin kohteisiin, jotka olivat tuhansien kilometrien etäisyydellä rajalta, kertoi sodan luonteen muuttumisesta. Samoin ammattimaisesti sotaa käyvän johdon turhautuminen matkalla Moskovaan sekä tämän tarinan päättyminen julman johtajan lentokoneen syöksymiseen maahan jossain matkalla Moskovasta Pietariin. Hänen hautajaisensa hoidettiin hiljaisuudessa. Jos kaiken tämän heti uskoo, tekee virheen. Petroniusta lainaten etenkin liikemiehenä sotaa käyden. – ”Numquam avarorum deus est et spes cupidorum.”

Kesän 2023 suomalainen ongelma oli puettavissa yhteen käsitteeseen ”rasismi”. Suomessa on tapana pelkistää asiat ja käsitteet sekä ottaa ne haltuun laajentamalla niitä. Kun kirjoitan käsitteestä ”narsismi” ja sen häiriöt, se laajenee kohta osaksi jokaista meistä silloinkin, kun se on hyvin harvinainen ilmiö ja usein hoidettavissakin. Eivät kaikki poliitikot ole narsisteja tai avioeron syntipukiksi arveltu tapaus. Sukupuolesta riippumatta. Tärkeää on, miten hyvin elät, ei se, miten kauan. – ”Quam bene vivas, refert, non quam diu.” (Seneca).  

Kun puhumme vaikkapa uskonnon ja kulttuurin ongelmakohdista, kyse ei ole välttämättä rasismista, ellei sellaista nyt väen väkisten sinne tungeta mukaan. Monet laitokset, instituutiot voivat toimia epäoikeudenmukaisesti ja piiloutua laitostumisensa taakse sieltä turvaa hakien. Jos mukana on sellaista sosiaalista pääomaa ja käyttäytymistä, joka estää ihmisiä saavuttamasta yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia, kyse ei ole oikeudenmukaisuudesta, jota tulisi tukea. Ympyrää ei pidä lähteä neliöimään. – ”Quandratura circuli.”

Usein juuri opitut käytännöt, kulttuurit, määrittävät ajattelua, yksilöiden käyttäytymistä ja taipumuksia. Kun näitä on ammatikseen tutkinut ja myös luokitellut, apuna luokittelussa on pääsääntöisesti tietokoneen tuoma matematiikka. Siis se sama hetkessä lottorivisi löytäjä miljardien joukosta, jos satut voittamaan liki kuusi oikein ja lisänumeronkin. Tilastollisesti täysosuma on sekin laskettavissa, siinä missä luonteesi ja älykkyytesikin. Algoritmit kirjaavat hetkessä käyttämiesi käsitteiden sisällön ja tapasi pelata shakkia. Sinä et taatusti taitoinesi uhkaa huippuunsa viritetyn shakkimestarin algoritmeja vaan häviät kolmen siirron mattina. Näitä nimikaimoja riittää jokaiselle Matille harmiksi asti. ”Q.E.D” – M.O.T., ts. mikä oli todistettava.

Kirjoittaessani Hugo Simbergista tein sen tarkoituksella hieman aiemmin ja tarjoten enkelien ja pirujen maalarin esimerkkinä ihmisestä, jonka maalauksissa näkyvät samat jäljet kuin parhaiden algoritmien tuottamissa töissä, mutta paljon nerokkaammalla tavalla ne kirjoitukseeni integroiden. Se ei ollut vahinko, eikä vahinko ole kirjoittaa nyt alustusta haettaessa taustaa istuvan uuden hallituksen, konservatiivisen porvarihallituksemme tavalle esitellä ensimmäinen suurtyönsä todella vaativan aiheen eli moraalin ja sen ikiaikaisen normiston sekä rasismin kimpussa. Heti havaitsee, kuinka konservatiivinen oikeisto tekee liberaalin vasemmiston olon vaikeaksi aiheella, joka on sen vahvuusaluettakin. Tämä hallitus menestyy niin kauan, kun se käyttäytyy hyvin – ”Quamdiu se bene gesserit.”

Valtioneuvoston kun on määrä saada torstaina valmiiksi tiedonanto eduskunnalle yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Se on todella mittava esitys ja vaatinut budjetin tapaan virkamiehiltämme pohdintaa, jossa tuloksen on oltava myös uskottava. Kaikki meistä eivät usko tutkimusten mukaan eri rotujen tasa-arvoisiin kykyihin ja usein taustalla on myös kiellettyjä ajatuksia, syrjivää toimintaa alkaen lapsuudesta ja opituista arvoista ja myöhemmin normeistakin.  Tosin joskus kunnon Homeroskin torkahtaa. – ”Quandoque bonus dormitat Homerus.”

Ruminta on ns. kulttuurirasismi, jossa kulttuuri määrittää tai jopa määrää yksilöiden käyttäytymistä ja taipumuksiamme. Se voi olla myös kielemme, onomatopoeettinen ja luontoa matkiva ilman kovin näkyvää maskuliinin ja feminiinin esittelyä jokaisen lauseen yhteydessä. Siis aina kun suusi aukaiset tai sanoillasi ajattelet. Tällöin rasismin vastainen ajattelu edellyttäisi myös pohdintaan kielen sekä sen synnyn ja käytön rajoittamisessa. Kieliä opiskelleet ja niitä viljalti käyttävät ovat ”kesyttäneet” näitä käsitteitä ja käyttävät niitä mielestään vapaammin kirjoituksiaan laatiessaan. He kirjoittavat eri tavalla miehille ja naisille, suomalaisille ja ruotsalaisille, venäläisille. Juuri siksi he suosivat nyt myös tietokoneita objektiivisen tiedon hankinnassa ja samalla algoritmeja kielen ja taiteen tuotossakin. Tai sitten vaihtoehtoisesti pelkäävät algoritmejamme tuomareina. Niin kuin hiiret me syömme aina toisen ruokaa. – Qquasi mures semper edimus alienum cidum (Plautus).   

Käsite ”me” on kielessämme vanhentumassa, ja sen käyttöä on nyt pohdittava uudella tavalla pohtiessamme tämä monikon ensimmäinen asemointia kielemme käytössä. Kun eriarvoisuus voi syntyä vaikkapa kielestä, sukupuolesta ja -polvesta, nationalismista, maahanmuutosta ja kotiuttamisesta, omat tutkimukseni rajoittuivat edellisen vuosituhannen aikana lähinnä psykososiaalisiin selvityksiin osana ihmisen juuria, leimautumista fyysisesti ja kulttuurisesti ympäristöönsä. Sen selvittämiseen vaadittiin sellaisia kokemuksia, joiden takana oli menetetty fyysinen ympäristö, ei vain sosiaalinen ja kulttuurinen, mieluiten altaiden alle haudaten ja eri kulttuureissa näitä tapahtumia vertaillen. ”Man made lakes and human helth” on paljon tutkittu aihe. Mutta ei Suomessa eikä suomalaisia tutkimuksia vertaillen muuhun globaaliin maailmaan. No nyt on vertailtu ja algoritmien avullakin. Se on ollut työläs tie ja vaatinut poikkitieteisen koulutuksenkin. Herra kurittaa sitä, jota rakastaa – ”Quem enim diligit Dominus, corripit. (Raamattu, Sananl. 3:12).

Ihmisten vertailu ihon värin ja erilaisten rotujen kautta tiedettä tehden on epämiellyttävä ilmiö, eikä sellaisen soisi enää jatkuvan. Maantiedon oppikirjamme olivat näitä täynnä siinä missä historian kirjammekin. Kun tästä medioissamme mainitsin 1970-luvulla, näitä kirjoja poistettiin oppikirjojemme joukosta. Alettiin luokitella Maamme Kirjan tapaan sumalaisia kuntia ja maakuntia, heimoja. Taustalla kummitteli jo yli 50 painosta saanut Sakari Topelius Maamme Kirjansa kanssa maantieteilijänä esiintyenkin. Jolla on korvat kuulla, kuulkoon. – ”Qui habet aures audiendi, audiat.” (Raamattu, Matt. 11:15).

Kyse oli kuitenkin pikemminkin valtiomiehestä ja poliitikosta, yhden yliopiston kautta mainetta hankkineesta suurmiehestä. Heimojemme kuvaukset olivat äärimmäisen vastenmielisiä ja rasistisia. Sama päti tapaan profiloida menestystä urheilussa ja etenkin sen rodullisissa taidoissamme. Jopa pallopelit olivat osa idän ja lännen lukkareitten taitoja siinä missä maaseutupitäjien profiloitumistamme kertoen luonteen lujuudesta ja fyysistä ominaisuuksistamme, henkisistä nyt puhumattakaan. Keihäänheittäjäin kiroilut ja jääkiekkoilijoiden taklaukset olivat tae myös henkisestä vahvuudesta ja rodullisista taidoistamme, jahka mukana oli myös oikeat aineet ja niillä hoidettu norjalaismallinen mielenlaatu. Järjellinen perustelu ihmisten luokittelulle asuinpaikan tai sukupuolen, iän tai ihonärin mukaan, ei ole järjellä peruteltava. Viisaat vaikenivat ja kun on elänyt hyvin huomaamattomasti, on elänyt hyvin. – ”Qui bene latuit, bene vixit.”

Suomi, kuten muutkin Euroopan valtiot, on moninainen etnisesti ja kulttuurisesti. Kaikki ei ole missään kulttuurissa sallittua. Ihmisten ja yhteisöjen elinolojen rajoittamiseen on oltava kuitenkin painavat perusteet. Kaikki pakottaminen ja väkivalta on luonnollisesti kiellettyä, siinä missä liberaali yhteiskunta perustuu yksilöihin, joilla on vapaa tahto ja kyky tehdä moraalisia päätöksiä. Olemme poliittisesti tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia lain edessä. Ihmisarvomme on loukkaamaton. Suomi on etnisesti ja kulttuurisesti moninainen, eikä missään kulttuurissa kaikki voi olla sallittua. Itse olen ollut vaatimassa meille perustuslain suojaavaa perustuslakituomioistuintakin. On katsottava, keitä autat. Joka auttaa pahoja, saa kärsiä myöhemmin. – ”Qui fert malis auxilium, post tempus dolet.” (Phaedrus).

Kansanedustajat muodostamassa yhtenään vaihtuvan ylimmän tuomioistuimen ikään kuin lautamiehinä, on vaikeasti perusteltava poikkeus oman tiemme kulkijoina, juuri suomalaisessa käytännössämme. Se jos mikä kertoo perimmäisestä tavastamme muuttaa tulkintojamme ”joustaviksi”, mutta kärsien samaan aikaan menneen vuosikymmenen saamattomuudesta liki kymmenen hallituksen voimin ja niiden saavutuksia häveten. Sananvapauden osalta oma lainsäädäntömme on toki kohtuullisessa mallissa, siinä missä lain mahdottomuus kieltää kaikkia loukkaavaa juuri lainsäädännön välinein. Sen sijaan suomalaisuusohjelman lukuisista puolueistamme on laatinut, kuinkas muuten, vain perussuomalainen puolue. Tästä on vaiettu. Joka ei osaa vaieta ei osaa myöskään puhua. – ”Qui nescit tacere nescit et loqui.” (Seneca).

Ilmiö kielii laskelmoivasta tavasta asennoitua omaan kannatukseen ja jäsenten tapaan asennoitua suomalaisuuteen. Yhteinen identiteetti ei sulje pois uusia suomalaisia. Sillä voi olla myös kannustava merkitys. Suomalainen ahdasmielisyys ei ole sama asia kuin suomalaisuus. Tarvitaan kuitenkin uusiutuva ja kokonaan uusi sisäinen identifioitumis-perusta, joka muistuttaa allasevakon tapaa kyetä sopeutumaan uusille juurilleen Karjalan evakkojen tapaan Suomessa eläen. Jos vaikenee, näyttää olevan samaa mieltä ja joka kirjottaa, lukee kahdesti. – ”Qui tacet, consentire videtur.” (Euripides) – ”Qui scribit, bis legit.”

 Hallituksen rasismipaketin pääkohdat Iltalehdestä poimien

Hallitus sitoutuu ehkäisemään vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä kohtaan. Holokaustin kieltäminen kriminalisoidaan. Vainojen uhrien muistopäivää ryhdytään viettämään.

”Tätä Suomea hallitus on sitoutunut rakentamaan” – Näin Pääministeri Petteri Orpo puhui hallituksen tiedonannosta. (Juha Ristamäki IL 31.09. 2023)

Hallitus julkaisi torstaina valtioneuvoston tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonantoon sisältyy paljon lupauksia rasismin vastaisesta ja yhdenvertaisuutta edistävän koulutuksen ja kampanjoiden järjestämisestä. Hallitus edistää maahanmuuttajanaisten siirtymistä työmarkkinoille toimenpiteillä, jotka vähentävät ”työelämän ja uraohjauksen sukupuoli- ja etnisiä stereotypioita sekä jotka edistävät tasa-arvoa perheissä”. Selonteossa luvataan ehkäistä vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä kohtaan. Holokaustin kielto kriminalisoidaan. Vainojen uhrien muistopäivää ryhdytään viettämään kansainvälisen käytännön mukaisesti. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen.

Tässä ovat kokonaisuudessaan tiedonantoon sisältyvät keskeiset toimet (Ristamäki IL):

Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja keskustelu, tietoisuuden kasvattaminen, hyvät väestösuhteet

1. Pääministerin alaisuuteen valtioneuvoston kansliaan kootaan syrjinnän vastaista osaamista. Tavoitteena on yhdenvertaisuutta edistävien viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyön ja koordinoinnin tehostaminen. Yhdenvertaisuutta ja rasismia koskevaa tietopohjaa parannetaan.

2. Käynnistetään vuosittainen yhteiskunnallinen pyöreän pöydän keskustelu yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisestä pääministerin johdolla.

3. Valtioneuvoston kanslian johdolla käynnistetään rasismin vastainen kampanja. Kampanja toteutetaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen, urheilu-, kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

4. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) sekä alue-etnojen työtä vahvistetaan hyvien väestösuhteiden edistämisen osalta.

5. Vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa vahvistetaan. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman.

6. Hallitus torjuu tehokkaasti toimintatapoja, joilla kiihotetaan syrjintään, vainoon, vihaan tai väkivaltaan yksilöä tai ryhmää vastaan etnisen alkuperän, kansallisuuden, uskonnon, tai muun vastaavan tunnusmerkin perusteella.

7. Hallitusohjelman mukaisesti tunnistetaan ja torjutaan kunniaan liittyvää väkivaltaa.

8. Virkamiesten, tuomareiden ja muiden julkisten toimijoiden systemaattista häirintää ja vainoamista ehkäistään ja varmistetaan riittävä tuki sitä kokeneille. Tämä voi käsittää esimerkiksi työnantajan toimia, jos häirintä ja vaino kohdistuu henkilön viran tai toimen perusteella.

9. Vahvistetaan poliisin ennalta estävää työtä sekä kehitetään nykyistä moniammatillista Ankkuritoimintaa yhä kattavammaksi ja toimivammaksi. Nuoriso- ja jengirikollisuuden vähentämiseksi hallitus toteuttaa jatkotyössä täsmentyviä toimenpiteitä. Työ vaatii moniammatillista osaamista. Kasvatus ja koulutusjärjestelmä sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka

10. Osana poikkihallinnollista tasa-arvo-ohjelmaa käynnistetään koko koulutusjärjestelmän kattava tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelma 2024–2025. Ohjelmalla tuetaan oppilaitosten nykyisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien käytännön jalkauttamista ja toimeenpanoa varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten arjessa.

11. Hallitusohjelman mukaisesti nostetaan maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen, sillä se tukee koko perheen kotoutumista ja kielenoppimista. Vakiinnutetaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytettävä tasa-arvorahoituksen määrärahataso.

12. Hallitus vahvistaa yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja tasaarvoa sekä ihmisoikeuksien toteutumista liikunnan, urheilun, kulttuurin ja nuorisoalan toimilla. Hallitus painottaa maahanmuuttajataustaisten, vammaisten ja muiden vähemmistössä olevien nuorten saamista mukaan toimintaan. Hallitusohjelman mukaisesti vakinaistetaan ja laajennetaan Et ole yksin -toiminta.

Työelämän yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

13. Edistetään työelämän syrjimättömyyttä, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vahvistetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Yrityspalveluihin muun muassa sisällytetään rekrytointisyrjintää torjuvia ja monimuotoisuusjohtamista kehittäviä palveluita.

14. Edistetään maahanmuuttajanaisten siirtymistä työmarkkinoille toimenpiteillä, jotka vähentävät työelämän ja uraohjauksen sukupuoli- ja etnisiä stereotypioita sekä jotka edistävät tasa-arvoa perheissä.

15. Parannetaan organisaatioiden mahdollisuuksia tukea syrjintää ja rasismia kohtaavien työntekijöiden työhyvinvointia muun muassa suuntaamalla heille tukea ja hyödyntämällä verkko- ja muuta koulutusta ammattilaisille.

Lainsäädäntö- ja selvityshankkeet

16. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2025 loppuun asti. Kuurojen ja viittomakielisten komission työ toteutetaan. Hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä yhteistoiminnassa Saamelaiskäräjien kanssa.

17. Hallitusohjelman mukaisesti työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi kiristetään merkittävästi väärinkäytöksistä määrättäviä rangaistuksia ja tehostetaan valvontaa.

18. Ehkäistään vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä kohtaan. Kriminalisoidaan holokaustin kielto. Vainojen uhrien muistopäivää ryhdytään viettämään kansainvälisen käytännön mukaisesti. Selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen.

Valtioneuvoston ja hallinnon omat toimet

Valtioneuvosto tehostaa omaa toimintaansa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi ja toimenpiteiden valvonnan tehostamiseksi.

19. Hallitus käsittelee vuosittain kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten Suomelle antamat ratkaisut, päätelmät ja suositukset ja päättää toimenpiteistä.

20. Kansainvälisissä yhteyksissä Suomi jatkaa pitkän aikavälin ihmisoikeuspoliittista linjaansa mm. naisten, tyttöjen, vammaisten henkilöiden, alkuperäiskansojen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi. Myös EU:ssa Suomi jatkaa edellä mainitun linjansa mukaisesti edelleen sukupuolten tasa-arvon ml. itsemääräämisoikeuden (SRHR) ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevien asioiden edistämistä.

21. Vahvistetaan opetusalan sekä hyvinvointialan henkilöstön yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevaa osaamista.

22. Hyödynnetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutusta poliittisen- ja virkamiesjohdon tietoisuuden lisäämiseksi. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään ministeriöiden tulosohjauksessa.

23. Valtioneuvosto kiinnittää työnantajana erityishuomiota yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja monimuotoisuuteen muun muassa rekrytoinnissa ja työpaikkailmoituksissa. Tavoitteena on luoda yhdenvertaiset edellytykset eri vähemmistöryhmiin kuuluville työnhaussa. Hallitusohjelman mukaisesti anonyymin rekrytoinnin kokeilujen tuottamaa tietoa hyödynnetään

Tärkeää on, miten hyvin elät, ei se miten kauan. – ”Quam bene vivas, refert, non quam diu”. (Seneca).

Millainen kuningas, sellainen lauma. – ”Qualis rex, talis grex.”

Herra kurittaa sitä, jota rakastaa. – ”Quem enim diligit Dominus, corripit.” (Raamattu. Sananl. 3:12).

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts